บทพุด Singed

Upon selection

“How about a drink?”

รับเครื่องดื่มหน่อยไหม?

Movement/Attacking

“This may hurt.”

เจ็บหน่อยนะ

“Mix, mix, swirl, mix.”

ผสม ผสม เขย่า ผสม

“It’s nearly time.”

ใกล้ถึงเวลาแล้ว

“To shake, or not to shake.”

จะเขย่าหรือไม่เขย่าล่ะ

“I hear you.”

ได้ยินน่า

“On my way.”

ข้ากำลังไป

Taunt

“How’d that taste?”

รสชาติเป็นยังไงล่ะ?

Joke

“Shaken, not stirred.”

เขย่า ไม่ต้องคนมานะ