บทพุด Wukong

Upon selection

“I will be the best.”

ข้าจะทำให้ดีที่สุด

Attacking

“Wuju style.”

วิชา Wuju

“Put me to the test.”

ทดสอบข้าสิ

“I got this.”

ข้าจัดการเอง

“Just try to stop me.”

พยายามหยุดข้าสิ

“Is that all they’ve got?”

พวกมันทำได้แค่นี้รึ?

“Been waiting for this.”

รอมาตั้งนานแล้ว

Movement

“You got it!”

รับทราบ!

“Show me the path.”

บอกทางข้าสิ

“My place is at the top.”

ข้าเป็นที่หนึ่งเสมอ

“Adapt to all situations.”

ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์

“Bring me a real challenge.”

ช่วยทำให้ข้าท้าทายกว่านี้ที

“Who questions my ability?”

ใครสงสัยในความสามารภของข้า?

“Every mistake is a lesson.”

ความผิดพลาดทุกอย่างนั้นเป็นบทเรียน

“Never settle for second.”

อย่าหยุดซักวินาทีเดียว

“My journey’s only beginning.”

ความเดินทางของข้าน่ะมันเพิ่งเริ่มต้น

Taunt

“Improve your skills! Then find me again.”

พัฒนาฝีมือมา แล้วมาเจอกับข้าใหม่

Joke

Wukong plants his staff in the ground and extends it to immense lengths.

“No matter how far it is to the top, it’s still within my grasp!”

ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนจะถึงจุดสูงสุด มันก็ยังอยู่เงื่อมมือข้า

“I bet I can hit their base from here!”

ข้าพนันได้เลยว่าข้าจะมองฐานพวกมันจากตรงนี้ได้