บทพูด Blitzcrank

Upon selection

“Fired up and ready to serve.”

เปิดเครื่องและพร้อมรับใช้

Attacking

“Metal is harder than flesh.”

โลหะนั้นแข็งกว่าเนื้อ

“Bone is a poor alternative.”

กระดูกนั้นเป็นชิ้นส่วนที่แย่

“Look. You’re leaking.”

ดูสิ คุณกำลังหลบหนี

“Your steam is escaping.”

เหงื่อของคุณกำลังไหล

“Quake in fear, fleshling.”

จงสั่นด้วยความกลัว พวกร่างเนื้อ

“Exterminate. Exterminate.”

ทำลาย ทำลาย

Movement

“Precisely.”

แน่นอน

“I remain focused.”

ผมยังคงตั้งมั่น

“The magic calls to me.”

เวทมนต์เรียกหาผม

“A rolling golem gathers no rust.”

โกเลมตัวนี้ไม่มีสนิม

“As long as it takes.”

ทำจนกว่าจะสำเร็จ

Taunt

“The time of man has come to an end.”

เวลาของมนุษย์ได้กำลังจะถึงจุดจบ

Joke

“I put the ‘go’ in ‘golem’. That was humor. Other golems find that to be appropriately funny.”

เมื่อผมใส่คำว่า go (goal) ใน golem ..มันเป็นมุกตลกน่ะ โกเลมตัวอื่นก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกดี