บทพูด Demon Blade Tryndamere

Attacking

“The thirst consumes me!”

ความกระหายกลืนกลิ่นข้า!

“Slaughter! Massacre…”

ฆ่า! สังหารหมู่….

“Claim them all.”

เอามาให้หมด

“Devour their souls.”

กินวิญญาณพวกมัน

“They will serve us.”

พวกมันจักรับใช้เรา

“No control! No… mercy.”

ไร้การควบคุม! ไม่มีความปราณี

“Rivers of blood.”

สายน้ำแห่งเลือด

Movement

“Must… go.”

ต้อง…ไป

“Find fresh souls. Quickly.”

หาวิญญาณสดใหม่ อย่างรวดเร็ว

“No salvation.”

ไม่มีการไถ่บาป

“I am your worst nightmare!”

ข้าคือฝันร้ายของเจ้า

“All will be consumed.”

ทุกสิ่งจักถูกกลืนกิน

“Soon all will join me.”

ทุกสิ่งจักเข้าร่วมกับข้า

“There is no going back.”

ไม่มีทางกลับ

“The power… is undeniable.”

พลังที่ปฏิเสธไม่ได้

“We are one now.”

เราเป็นหนื่งเดียว

“Who will be next?!”

ใครจะเป็นรายต่อไป

Taunt

Tryndamere slams his blade down at three points around him.

“Yours will be a small sacrifice.”

เจ้าจะกลายเป็นเครื่องสังเวย

“My blade calls, you will answer!”

ดาบข้าเรียกหา แล้วเจ้าจักตอบรับ

Joke

“You really don’t want to get on my bad side.”

เจ้าไม่อยากเห็นด้านไม่ดีของข้าแน่

“This new look… is really growing on me.”

ร่างใหม่ของข้านี่ มันค่อยๆเติบโตขึ้นในตัวข้า