บทพูด fiddlestick

Upon Selection

“Your bidding, master!”

สั่งมาเลย เจ้านาย

Movement/Attacking

“To our end.”

ไปถึงที่สุดเลย

“Indeed!”

แน่นอน!

“The end is near!”

จุดจบกำลังจะถึงแล้ว!

“Yes, my master.”

ได้เลย เจ้านายข้า

“Are you afraid?”

เจ้ากลัวรึ?

“Fear me.”

กลัวข้าสิ

“I feel your fear…”

ข้ารู้สึกถึงความกลัวของเจ้า

Taunt

“I think I’ll let you suffer for a while…”

ข้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าทรมานไปอีกซักพัก…

Joke

“I haven’t got a brain, and soon… neither will you!”

ข้าไม่มีสมองหรอกนะ….และไม่นาน….เจ้าก็จะไม่มีเหมือนกัน!