บทพูด Kalista

By evenylovets

Upon starting a game on Summoner’s Rift

“Turncoats, oath breakers and betrayers… we hate them all.”
คนทรยศ พวกผิดคำสาบาน พวกหักหลัง…..พวกเราเกลียดมันทั้งหมด

“The blood of kith and kin stains their hands.”
โลหิตของสหายและพี่น้อง จะแปดเปื้อนบนมือของพวกมัน

“There can be no justice. Only revenge.”
ที่นี้ไม่มีความยุติธรรม มีเพียงแค่การแก้แค้นเท่านั้น

Upon starting a game on the Twisted Treeline

“Familiar suffering… we know this place.”
ความเจ็บปวดที่คุ้นเคย…… พวกเรารู้จักสถานที่แห่งนี้

Upon starting a game on the Howling Abyss

“The dead feel not the cold.”
คนตายไม่รู้สึกถึงความหนาว

Attacking

“Traitors!”
เจ้าพวกทรยศ!

“It is time.”
ได้เวลาแล้ว

“You will never suffer enough!”
เจ้าจะต้องทรมาณอย่างไม่รู้จบ!

“We see their guilt.”
พวกเราจะได้เห็นตราบาปของพวกมัน

“Bleed, betrayer!”
หลั่งเลือดซะ พวกหักหลัง

“You are condemned.”
เจ้าถูกตราหน้า

“You have earned your fate.”
เจ้าจะได้รับชะตากรรมของเจ้า

“So your treachery ends.”
แล้วเจ้าพบกับจุดจบของการหังหลัง

“Pluck them from their reverie.”
ปลุกพวกมันจากภวังค์

“Know your folly.”
รับรู้ถึงความโง่เขาของเจ้า

“Your death has been ordained.”
ความตายของเจ้าจะได้รับชำระล้าง

“We will claim you.”
พวกเราจะทวงสิทธิ์จากเจ้า

“Be judged.”
จงถูกตัดสิน

“Our spear shall find you.”
หอกของพวกเรา จะตามหาเจ้า

“We have no mercy.”
พวกเราไร้ความเมตตา

“They disgust us.”
พวกมันรังเกียจพวกเรา

“None can evade us.”
ไม่มีใครหลีกหนีจากพวกเราได้

“Retribution approaches.”
วิถีแห่งการแก้แค้น

“Accept no contrition.”
จงยอมรับความไม่รู้สึกผิด

“We shall pierce their treasonous hearts.”
พวกเราจะทิ่มแทงหัวใจที่ทรยศของพวกมัน

Movement

“We are vengeance.”
พวกเราคือความพยาบาท

“All things have consequence.”
ทุกสิ่งย่อมมีผลลัพธ์เสมอ

“One thought drives us.”
หนึ่งความคิดที่ชักนำเรา

“Promises must be kept.”
พันธะสัญญาต้องคงอยู่

“We are set in motion.”
เราพร้อมทุกเมื่อ

“We can be anywhere.”
พวกเราอยู่ทุกๆที่

“What is started will be finished.”
สิ่งที่เริ่มต้นไปแล้วจะพบจุดจบ

“Our task is unending.”
พวกเราทำงานไม่รู้จะหยุด

“Kalista… yes, that was our name.”
Kalista …..ใช่ นั้นคือนามของพวกเรา

“Our hatred burns cold.”
ความเกลียดชังของพวกเรา แผดเผากระทั่งความเย็น

“We never rest.”
พวกเราไม่เคยพัก

“Know our pain, know our truth.”
รับรู้ความเจ็บปวด รับรู้ความจริง

“The wounds of betrayal never heal.”
บาดแผลของพวกทรยศจะไม่มีทางหาย

“We remain true to our purpose.”
พวกเราคงจุดประสงค์ของพวกเราไว้

“We go where we are needed.”
พวกเราจะไปในที่ๆต้องการ

“Nothing shall turn us from our path.”
ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนพวกเราจากเส้นทางนี้ได้

“We are called elsewhere.”
พวกเราถูกเรียกต่างกันในต่างถิ่น

“We – I – must remember.”
พวกเรา…ข้า จะต้องจดจำ

“Trust… is a weapon.”
ความไว้ใจ…….คืออาวุธ

“Nothing is more heinous than treachery.”
ไม่มีอะไรน่ารังเกียจไปกว่าการทรยศ

“We began as one.”
พวกเราเริ่มต้นจากหนึ่ง

“Back to back, we stood.”
พวกเรายืนหลังชนหลัง

“We had a name once.”
พวกเราเคยมีชื่อ

“We trusted.”
พวกเราเชื่อใจ

“Why?”
ทำไมล่ะ?

“This land was so beautiful…”
ดินแดนแห่งนี้ เคยสวยงามมาก…

Joke

“There will be no escape – I said no escape!”
พวกมันหนีไปไม่ได้หรอก… …ข้าบอกหนีไม่ได้ไง!

“We act as one – two – three – cease this!”
พวกเราทำงานกันเป็น1….2 3 หยุดซิยะ!

“Nothing shall distract – hey, hey hey!”
ไม่มีอะไรมากวนสมาธิได้ เฮ้ ….เฮ้ เฮ้!

Taunt

“We are not finished with you!”
พวกเรายังไม่จบกับเจ้า!

“Return our spear!”
หวนคืนสู่หอกของข้า!

“You will be taken!”
เจ้าจะถูกกลืนวิญญาณ

“You could never bear our burden!”
เจ้าจะไม่ต้องทนรับภาระของเจ้าต่อไป!

“Let’s see how many spears you can endure!”
มาดูกันว่าเจ้าจะรับหอกได้เท่าไหร่กัน!

“Soft are the targets of our spears today!”
เหยื่อของเราวันนี้ช่างนิ่มเสียจริง!

Taunting an enemy Cassiopeia

“Serpent, we sense your disgrace.”
อสรพิษ…เรารับรู้ได้ถึงความน่าอัปยศของเจ้า

“You too shall have a blade in your back, snake.”
เจ้าจักพบคมหอกปักที่หลังเจ้า เจ้างู

“No such snake shall go unpunished.”
ไม่มีงูตัวไหนไม่ถูกลงโทษหรอก

Taunting an enemy Graves

“We taste your anger, Graves.”
พวกเรารับรู้ได้ถึงความโกรธของเจ้า Graves

“Graves, you have only to speak our name.”
เจ้าเพียงแค่เอ่ยนามของพวกเรา Graves

“Give in to your hate, Graves.”
จงยอมแพ้ในความโกรธของเจ้าซะ Graves

Taunting an enemy Karthus

“You toy with powers you do not comprehend, Deathsinger.”
เจ้าเล่นกับพลังที่เจ้าไม่สามารถเข้าใจมันได้ Deathsinger

“Death is not solely your purview, Karthus.”
ความตายไม่ใช่สิ่งที่เจ้าบัญญัติขึ้นเพียงคนเดียวKarthus

“Only a fool would embrace death, Karthus.”
มีแค่คนโง่เท่านั้นที่โอบกอดความตาย Karthus

Taunting an enemy Lissandra

“We see the course of your deception, Ice Witch.”
พวกเราเห็นการหลอกลวงของเจ้า Ice Witch.”

“Your duplicity ends here, Lissandra.”
การเสแสร้งของเจ้า จบลงตรงนี้ Lissandra

“We see through you, Ice Witch.”
พวกเราเห็นเจ้าตลอด Ice Witch

Taunting an enemy g Twisted Fate

“Twisted Fate, your hour approaches.”
Twisted Fate เวลาของเจ้าได้มาถึงแล้ว!!

“You are a vile betrayer, Cardmaster!”
เจ้ามันคนทรยศที่ชั่วช้า Cardmaster

Taunting an enemy Varus

“There is no loss greater than betrayal, Varus.
ไม่มีการสูญเสียใดที่เจ็บปวดไปกว่าการทรยศหรอกVarus

“Your retribution lacks aim, Varus.”
การแก้แค้นของเจ้านั้นไร้จุดหมาย Varusเอ๋ย

“You have pledged yourself to a false agent, Varus.”
วางคำมั่นของเจ้าไว้กับผู้ที่หลอกลวง Varus

Upon casting Pierce

“Weep!”
เสียใจซะเถอะ!

“Die!”
ตาย!

“Suffer!”
จงเจ็บปวด!

“Fall!”
พ่ายแพ้!

Upon casting Sentinel

“Find them!”
หาพวกมัน

“Be our eyes!”
จงเป็นตาให้แก่ข้า!

“Go!”
ไป

“Seek!”
ค้นหา!

Upon casting Rend

“No respite!”
ไม่เคยหยุดพัก

“Now!”
ตอนนี้แหละ!

“Crawl!”
หมอบคลานไปซะ!

Upon casting Fate’s Call

“To our side.”
เพื่ออยู่เคียงข้าพวกเรา

“It is your turn.”
ถึงตาเจ้าแล้ว

“Hurt them.”
ล่าพวกมัน

“Claim your due.”
ทวงถามหนี้ของเจ้า

Upon killing BaronNashor

“Abomination!”
สัตว์ประหลาดน่าขยะแขยง!

“The Baron must die.”
Baron ต้องตาย

Upon killing the Dragon

“You shall aid our cause, dragon.”
ชีวิตของเจ้าจักช่วยเจตจำนงค์ของเรา มังกรเอ๋ย

“Serpents are creatures of betrayal.”
อสรพิษคือสิ่งมีชีวิตที่หลอกลวง!

“Bring the dragon down.”
ล้มมังกรลง

Upon buying Infinity Edge

“Its edge is keen as the spear’s tip.”
คมมีดนี้จะลับปลายหอกข้า

“So shall others feel the bite of steel.”
แล้วคนอื่นๆจะรับรู้ได้ถึงความคมเหล็กกล้า

“This sharpens our focus.”
สิ่งนี้จะลับคม หัวใจของพวกเรา

Upon buying Last Whisper

“Our spears heed no armor.”
คมหอกของพวกเรานั้นทะลวงเกราะของพวกมัน

“Nothing can protect them from our retribution.”
ไม่มีอะไรป้องกันมันจากการแก้แค้นของเรา

“We will pierce their souls.”
พวกเราจะทิ่มแทงวิญญาณของพวกมัน

Upon buying The TheBloodthirster

“Our need goes deeper than blood.”
พวกเราต้องการสิ่งที่เข้มข้นยิ่งกว่าเลือด

“As they weaken, so shall we grow stronger.”
เมื่อพวกมันอ่อนแอ….พวกเราจะแข็งแกร่งขึ้น

“Feed our cause.”
เติมเต็มเจตจำนงค์ของพวกเรา

Upon buying Banshee’s Veil item.png Banshee’s Veil

“Foul sorcery shall not deter us.”
เวทมนต์ที่น่ารังเกียจจะไม่มีทางขัดขวางเราได้

“We will not be impeded.”
พวกเราจะไม่ถูกขัดขวาง

“We will not be at the mercy of those who hide behind magic.”
เราจักไม่ปราณีพวกที่หลบอยู่หลังเวทมนต์

Upon purchasing Blade of the Ruined King

“Once, he was a noble king, until grief overcame his reason.”
ครั้งหนึ่ง เขาเคยเป็น ราชาผู้สูงส่ง จนกระทั้งความเศร้าครอบงำเหตุผลของเขา

“In the end, it was not his blade that stole our lives.”
ในท้ายที่สุด…….ไม่ใช่ดาบของเขาที่ขโมยชีวิตของพวกเรา

“As once it symbolized hope, so now shall it incite despair!”
มันเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง บัดนี้มันปลุกเร้าแต่ความสิ้นหวัง

Upon using The Black SpearThe Black Spear

“We have heard your plea.”
พวกเราได้ยินเสียงอ้อนวอนของเจ้า

“Our retribution shall be swift.”
การแก้แค้นของพวกเราจะเป็นไปอย่างเฉียบขาด

“Blood seals our pact.”
เลือดผนึกสัญญาของพวกเรา

“Our fates are intertwined.”
ชะตากรรมของพวกเรา เชื่อมโยงกัน

“Do not forsake us, as he did.”
อย่าละทิ้งพวกเรา….เหมือนที่เขาทำ

“The oath has been taken.”
คำสาบานได้ถูกกล่าวขึ้นมาแล้ว

“Vengeance is at hand.”
การล้างแค้นอยู่บนกำมือ

“The pact is made.”
สัญญาได้ถูกมัดขึ้น

“We are one now.”
เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

When an Oathsworn ally dies

“You shall be avenged.”
ข้าจะแก้แค้นให้เจ้าเอง

“Your killers will be punished.”
ผู้ที่ฆ่าเจ้าจะได้รับการลงทัณฑ์

“We shall bring your killers to their knees.”
ผู้ที่สังหารเจ้าจะสยบแก่เรา

When an Oathsworn ally triggers Sentinel’s passive

“Our will is one.”
ปณิธานของพวกเราเป็นหนึ่ง

“Yes! Punish the betrayers!”
ใช่ ! ลงโทษพวกคนทรยศ

“Our instincts align.”
สัญชาตญาณของพวกเราชัดเจน

“You strengthen us.”
เจ้าเสริมความแข็งแกร่งให้พวกเรา

“You share in our success.”
เจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของพวกเรา

“We will remember your loyalty.”
เราจะจดจำ ความซื่อสัตย์ของเจ้า
Upon placing a Stealth Ward

“We trust nothing to chance.”
พวกเราเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้

“We are always aware.”
พวกเรารับรู้อยู่เสมอ

“We watch.”
พวกเราดูอยู่

Upon casting Recall

“Know that we shall return.”
จงรับรู้ว่าพวกเราจะกลับมา

“We must attend to other matters.
พวกเราต้องไปที่อื่น

When you have no Oathsworn ally

“The pact remains unfulfilled!”
สัญญายังไม่ได้ถูกผูกมัด

“We are unbound!”
พวกเราไม่ได้ถุกผูกมัด

Play “Bind us!”
ผูกสัญญากับพวกเราเด๋วนี้!

“Our spears are precise.”
หอกของพวกเราแม่นยำ

We never miss.”
พวกเราไม่เคยพลาด

“Our aim does not falter.”
จุดแม่งหมายของหมวกเราไม่มีความลังเล

“Thus is our vengeance exacted.”
ทั้งหมดนี้คือการล้างแค้นของพวกเรา

“Your pain is no more than a trifle to us.”
ความเจ็บปวดของเจ้าเป็นเรื่องเล้กน้อยสำหรับพวกเรา

“Feel our hate.”
รับรู้ความเกลียดของพวกเรา