บทพูด Leesin

Upon selection

“Your will, my hands.”

ความตั้งใจของเจ้า ด้วยมือของข้า

Attacking

“Strike firmly!”

โจมตีอย่างหนักแน่น

“Their heartbeats quicken.”

พวกมันหัวใจเต้นเร็วขึ้น

“Worry not.”

จงอย่ากังวล

“I’ll see this through.”

ข้ามองเห็นทะลุปรุโปร่ง

“Act free of doubt.”

กระทำโดยขาดความสงสัย

Movement

“Quiet steps.”

เคลื่อนที่รวดเร็ว

“Extend your senses.”

ขยายสัมผัสของเจ้า

“Where am I needed?”

ต้องการข้าที่ไหนรึ?

“Find your center.”

จงหาศูนย์กลางของเจ้า

“I will atone.”

ข้าจะล้างผิด

“Master yourself, master the enemy.”

เข้าใจตนเอง เข้าใจศัตรู

“Waste not a minute!”

จงอย่าเสียเวลาแม้ซักนาที

“We do what we must.”

เราทำในสิ่งที่ต้องทำ

Taunt

“Force is meaningless without skill.”

พลังนั้นไร้ความหมายถ้าไร้ทักษะ

“You have not earned victory this day.”

เจ้าจะไม่ได้รับชัยชนะในวันนี้หรอก

Joke

“Blindness is no impairment against a smelly enemy.”

ตาบอดนั้นไม่ได้ทำให้ข้าด้อยค่าลงหรอก ถ้าศัตรูตัวเหม็นน่ะ