บทพูด Master Yi

Upon selection

“My blade is yours.”

ดาบข้าเป็นของเจ้าแล้ว

Attacking

“This will be… a harsh lesson.”

นี่ต้องเป็นบทเรียนที่เจ็บมากนะ

“One cut, of many.”

ดาบเดียว หลายศพ

“Observe.”

เฝ้าดู

“Defend yourself.”

จงปกป้องตัวเอง

“Blade and body.”

คมดาบและร่างกาย

“Never await victory.”

จงอย่ารอชัยชนะ

Movement

“Let us begin.”

มาเริ่มกันเถอะ

“Anger gives motivation without purpose.”

โทสะนั้นให้ความแรงจูงใจที่ไร้เป้าหมาย

“In me, Wuju lives on.”

วิชา Wuju นั้นยังคงอยู่ในตัวข้า

“Form before strength.”

รูปแบบ มาก่อนพละกำลัง

“Wuju style!”

วิชา Wuju!

“The focused mind can pierce through stone.”

จิตใจที่มีสมาธินั้นสามารถทะลุกระทั่งก้อนหิน

“Do not let your pride blind you.”

อย่าให้ความทะนงตนทำให้เจ้าตาบอด

“I will show you the path.”

ข้าจะแสดงเส้นทางให้

“Doubt is the greatest enemy.”

ความไม่มั่นใจคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

“A true master is an eternal student.”

อาจารย์ที่แท้จริงนั้น คือศิษย์ตลอดกาล

Taunt

“Your skills are inferior!”

ความสามารถของเจ้านั้นอ่อนด้อย

“You wish to learn the hard way, I see.”

เจ้าต้องการบทเรียนโหดๆ รึ ข้าจะจัดให้

“I will take an eye… as if I don’t have enough already.”

ข้าอยากได้ตา ถ้าตอนนี้ข้าไมได้มีมากพอแล้วหรอกนะ

Taunting an enemy WukongSquare.png Wukong

“Pupil, show me what you have learned.”

ศิษย์เอ๋ย จงแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้าได้เรียนอะไรมาบ้าง

“Quit monkeying around!”

เลิกซนเป็นลิงได้แล้ว!

Joke

Master Yi throws his sword up in the air, catching it by its tip.

“Wuju.. pass me that potion?”

(Would you pass me that potion? : รบกวนส่ง Potion มาให้ข้าหน่อย)

“The goggles? Just for reading!”

แว่นพวกนี้หรือ ใช้อ่านหนังสือน่ะ

“The key to immortality? Not dying.”

กุญแจแห่งความเป็นอมตะรึ อย่าตายสิ

Upon using Alpha Strike.png Alpha Strike

“Many foes, one strike!”

หนึ่งเพลงดาบ หลายเป้าหมาย

“A master stroke!”

จังหวะอันสมบูรณ์

“Did you miss it?”

อยากโดนอีกรึ?

Upon using Meditate.png Meditate

“Mind and body.”

กายและจิต

“Shh – I’m meditating!”‘

ชู่…ข้าทำสมาธิอยู่

“Look inward.”

มองให้ลึก

Upon using Highlander.png Highlander

“Speed of thought!”

เร็วดั่งความคิด

“Keep up!”

ไม่ถอย!

“So fast.”

รวดเร็ว

“Watch, and learn.”

จงดู และเรียนรู้