บทพูด Nasus

Upon selection
“The cycle of life and death continues. We will live, they will die.” วัฏจักรแห่งชีวิตและการดับสูญดำเนินต่อไป พวกเราจะอยู๋ พวกศัตรูจะตาย
Movement
“There, for grace, I go.” เพื่อความดีงาม ข้าจะไป
“It is neverending.” มันไม่มีวันจบ
“Their death, awaits.” ณ ที่นั่น ความตายรออยู่
“Do not try my patience.” อย่าคิดจะลองดีกับความอดทนของข้า
“Between life and death lies immortality.” ระหว่างชีวิตและความตายคือความเป็นอมตะ
“Perhaps Shurima was meant to fall.” บางที Shurima ก็คงต้องล่มสลายจริงๆ
“Some things must remain buried.” บางสิ่งบางอย่างต้องถูกฝั่งเอาไว้
“Eons… pass like days.” หลายล้านปี ผ่านไปราวกับแค่ 1 วัน
“The sky was naught but dying stars.” ท้องฟ้าช่างว่างเปล่าเว้นแต่ดวงดาราที่ตายลง
“For centuries, I have watched.” หลายศตวรรษที่ผ่านไป ข้าได้จับตามอง
“Burdens sleep best in their tombs.” ภาระหน้าที่ควรหลับไหลอยู่ในสุสานของมัน
“No dawn comes without darkness.” ไม่มีรุ่งอรุณใดมาก่อนราตรีกาล
“I walk through the ages.” ข้าก้าวผ่านยุคสมัย
“Shurima is not of this time.” Shurima ไม่ใช่ที่สำหรับเวลานี้
“Errant words may fell empires.” คำโฉดชั่วอาจทำให้จักรวรรดิล้มสลายได้
“The past is a tapestry of what lies ahead.” อดีตคือภาพสะท้อนแห่งสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า
Attacking
“Anthropomancy: divination by entrails.” ศาสตร์แห่งการทำนายโดยใช้เครื่องในคนสัตว์ที่สิ้นชีพไปแล้ว
“I bring death.” ข้านำมาซึ่งความตาย
“Soon, there will be nothing.” อีกไม่นาน จักไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่
“Life is part of a cycle. Yours is over.” ชีวิตคือส่วนหนึ่งของวัฏจักร ของเจ้าหน่ะจบแล้ว
“Your soul will be measured.” วิญญาณของเจ้าจักถูกทดสอบ
“Death is a harsh mistress.” ความตายคือนายหญิงจองกระด้าง
“Your spirit is hollow.” จิตวิญญาณของเจ้าช่างไม่จริงใจ
“Journey into the beyond.” เดินทางไปสู่ที่ที่ไกลออกไป
“Return to the dust.” จงกลับไปเป็นฝุ่นดิน
“We approach a time of reckoning.” เรากำลังเผชิญหน้าห้วงเวลาแห่งการชำระคดีความ
“This too must end.” สิ่งนี้ต้องจบลงเช่นเดียวกัน
“Some spirits are fated to burn.” ดวงวิญญาณบางดวงถูกกำหนดให้มอดไหม้
“Eternity is beyond your reach.” นิรันดร์กาลนั้นเกินกว่าที่เเจ้าจะเอื้อมถึง
Joke
“Who let the dogs out? Woof. Woof. Woof.” ใครปล่อยให้หมาออกมาหน่ะ
“No, I will not fetch the ball.” ไม่ ข้าจะไม่คาบลูกบอลหรอกนะ
“My bite is worse than my bark.” คมเขี้ยวของข้าเลวร้ายกว่าการเห่าหอนของข้าเยอะ
Taunt
“Your legacy shall drift away; blown into eternity, like the sands of the desert.” มรดกของเจ้าจักถูกทำลายไป ฝังลงสู่ห้วงนิรันดร์กาล ดั่งทรายแห่งทะเลทราย
“There is such potential in one mortal life; you have wasted yours.” ในชีวิตปุถุชนต่างก็มีศักยภาพในตนเอง เจ้าได้ใช้มันไปแล้ว

Taunting an enemy Renekton
“Rage burned away all that was good in you, my brother.” ความโกรธของเจ้าได้ทำลายด้านดีของเจ้าไปแล้ว น้องข้า
“Renekton was lost, long ago. You are but his pale shadow.” Renekton ได้ตายจากไปนานแล้ว เจ้าก็แค่เงาจางๆของเขาแค่นั้น

Upon using Wither
“Wither.” จงเหี่ยวแห้งไปซะ
“Become dust.” จงกลายเป็นฝุ่นดิน
“Waste away.” เจ้ามันเปล่าประโยชน์
“Perish.” ตายซะ
Co-op vs. AI Responses
Match start
“We begin a new cycle!” เรามาเริ่มวัฏจักรใหม่กัน
Player team victory
“GG!”
Player team defeat
“The wheel never stops turning.” กงล้อไม่เคยหยุดหมุน
Special
“I will not hesitate to stop you, Renekton.” ข้าจะไม่ลังเลที่จะหยุดเจ้านะ Renekton

Infernal Nasus

Movement
“Each fork in your path leads to fire.” ทุกทางแยกในเส้นทางของเจ้าล้วนนำไปสู่เปลวเพลิง
“They toil to live in a fool’s paradise.” พวกมันตรากตำเพื่อที่จะได้อยู่ในสวรรค์ของคนโง่
“Mortality is guilt. All will be judged.” พวกมนุษย์ต่างก็มีความผิดทั้งนั้น ทุกคนต้องถูกพิพากษา
“Redemption is a hollow wish.” การไถ่โทษเป็นความหวังที่ว่างเปล่า
“I am the final arbiter.” ข้าคือตุลาการคนสุดท้าย
“So eager to find meaning in nothingness.” ช่างตื่นตัวเหลือเกินที่ค้นหาความหายในความว่างเปล่า
“I walk behind none.” ข้าไม่ก้าวเดินหลังผู้ใด
“Do storms pity the drowned?” วายุเมตตาผู้จมน้ำงั้นหรือ
“Fate is a manifestation of my will.” โชคชะตาคือการแสดงออกถึงความประสงค์ของข้า
“Mortals are not meant to rule.” มนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดให้ปกครอง
“Hope is the opiate of the frail.” ความหวังคือของมอมเมาพวกอ่อนแอ
“Mankind’s corruption spreads no further.” การทุจริตของมนุษย์จักไม่ขยายต่อไป
“Try not the temper of the ascended.” อย่าได้ลองดีกับความอดทนของผู้เรืองอำนาจ
Attacking
“Sink into darkness.” จงจมสู่ความมืด
“Such hollow, empty minds.” ช่างเป็นจิตใจที่ว่างเปล่าเสียจริง
“Only the guilty flee.” มีแต่คนผิดเท่านั้นที่จะหนี
“This is the way your world ends.” นี่คือหนทางที่โลกของเจ้าจะถึงจุดจบ
“Grace becomes fire.” ความงดงามแปรเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิง
“Join the lost.” จงไปร่วมกับผู้ที่สูญหาย
“Ambition is a mirage.” ความทะเยอทะยานคือภาพลวงตา
“Here falls the shadow of despair.” ณที่นี้เงาแห่งความสิ้นหวังจักสลายลง
“A fate, sealed in blood.” โชคชะตาที่ถูกผนึกด้วยเลือด
“Cleave through body, and mind.” แยกร่างและจิตใจ
“Filth of the earth.” ความโสมมของพื้นพิภพ
Joke
Nasus throws a bone-shaped biscuit into the air and eats it.

“Who’s a good boy? I’m a good boy.” ใครเป็นเด็กดี ข้านี่แหละเป็นเด็กดี
“Now that I’ve ascended, I can have treats, any time.” ตอนนี้ข้าก็ยิ่งใหญ่แล้ว ข้าสามารถเลี้ยงได้ทุกเวลา
“Once you ascend, the old clothes won’t fit any more.” เมื่อเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้น เสื้อตัวเก่าของเจ้าคงใส่ไม่ได้อีกแล้ว

Taunt
“Martyrs are just the first to die.” มรณสักขีคือพวกแรกที่จะตายก่อน
“I will bury you alive.” ข้าจะฝังเจ้าทั้งเป็น

Taunting an enemy Renekton
“I will show you the meaning of butchery, brother.” ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงความหมายของฆาตกร Renekton
“You have wasted your power, Renekton. Now bleed for it.” เจ้าได้ใช้พลังของเจ้าอย่างสิ้นเปลือง Renekton เจ้าต้องเจ็บปวดเพราะมัน

Upon using Wither
“Writhe.” จงดิ้นรน
“Shrivel.” ห่อเหี่ยวไปซะ
“Squirm.” เจ้าจะต้องบิดเบี้ยว
“Despair.” สิ้นหวัง

Upon using Fury of the Sands
“Flee.” หนีไป
“By fire, be purged!” จงถูกกำจัดโดยเปลวเพลิง
“Run, cowards!” วิ่งไป เจ้าคนขี้ขลาด
“Scurry!” จ้ำอ้าวหนีไป

Upon killing an enemy Renekton
“The butcher, carved to pieces.” ฆาตกร ถูกชำแหละเป็นชิ้นๆ
“The butcher, drowned in his own blood.” ฆาตกร นอนจมเลือดตัวเอง
Uncategorized
“More souls for the pyre.” มีวิญญาณมากขึ้นสำหรับกองไฟ
“Every death feeds my fury.” ทุกๆความตายเป็นอาหารให้กับความโกรธของข้า
“Doomed and devoured.” จงถูกลงโทษและกัดกิน
“I am death.” ข้าตายแล้ว
“Power… forged in soulfire!” อำนาจที่ถูกสร้างในวิญญาณแห่งเปลวไฟ
“Fodder for my wrath.” อาหารสำหรับความเกรี้ยวโกรธของข้า
“Fuel my inferno.” จุดไฟให้เพลิงเผาพลาญของข้า

 

เครดิต  greywind190600