บทพูด Nunu

Upon selection

“Here we go!”

ลุยกันเถอะ

 

Movement/attacking

“Swallowed you whole!”

กลืนมันทั้งตัวเลย!

“The yeti knows the way!”

เจ้าเยติรู้ทางน่า

“Let’s make tracks!”

สะกดรอยกัน!

“I’m on it!”

เข้ากำลังไปน่า!

“It’s cold out there…”

แถวนี้มันหนาวนะ

“Don’t make the yeti angry, You won’t like him when he’s angry!”

อย่าให้เจ้าเยติโกรธนะ นายไม่ชอบมันตอนโกรธหรอก

“Can’t catch me!”

จับผมไม่ได้หรอกน่า

Taunt

“Don’t make the yeti angry. You won’t like him when he’s angry!”

อย่าให้เจ้าเยติโกรธนะ นายไม่ชอบมันตอนโกรธหรอก

Joke

“Speak softly…and ride a big yeti!”

พูดจาสุภาพ แล้วก็ขี่เยติตัวใหญ่!