บทพูด Pulsefire Ezreal

Beginning of the match

PEARL: “Pulsefire systems online.”

Pulsefire systems online

Ezreal: “Run a quick analysis for me.”

เปิดระบบวิเคราะห์ให้ผมหน่อย

PEARL: “All systems operational.”

ระบบทั้งหมดใช้งานได้

Ezreal: “Hey PEARL, run a diagnostic.”

เฮ้ PEARL เช็คระบบหน่อย

PEARL: “All systems operational.”

ระบบทั้งหมดใช้งานได้

PEARL: “Pulsefire systems online.”

Ezreal: “Let’s do this.”

ไปลุยกัน

Attack

“Target acquired.”

ได้รับเป้าหมาย

“They’re living in the past.”

พวกมันยังอยู่ในอดีต

“Cannons primed.”

ตั้งเป้าหมายพร้อมยิง

“Can’t fight the inevitable.”

สู้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก

“They don’t know what they’re up against.”

พวกมันไม่รู้หรอกว่าพวกมันเจออะไร

“Scanning for real threats… none detected.”

สแกนหาศัตรูเก่งๆ … ไม่พบเลย

“Their weapons are a little outdated.”

อาวุธของพวกมันตกยุคจริงๆ

“Time’s running out.”

เวลาค่อยๆหมดลง

“All charged up.”

ทุกอย่างชาร์จ

“Weapons hot!”

อาวุธพร้อมยิง!

Movement

“No turning back now.”

ถอยไม่ได้แล้วนะ

“All systems charged.”

ระบบทั้งหมดชาร์จ

“Sounds apocalyptic, I’m in.”

ฟังดูอย่างกับวันสิ้นโลก ผมไปด้วย!

“I’m centuries ahead of them.”

ผมนำพวกมันอยู่เป็นศตวรรษเลย

“What is their position?”

พวกมันอยู่ที่ไหนกัน?

“Give me the coordinates.”

ขอตำแหน่งให้ผม

“Grim dark future huh? Too easy.”

อนาคตที่เลวร้ายเหรอ? ฟังดูง่ายจัง

“I’ll make my own future.”

ผมจะสร้างอนาคตของผม

PEARL: “Ezreal, do you require a map?”

Ezreal คุณต้องการแผนที่หรือไม่?

Ezreal: “No.”

ไม่

Taunt

Ezreal: “What’s the scanner say about their power level?”

สแกนเนอร์สแกนระดับพลังของพวกมันได้เท่าไหร่?

PEARL: “No enemies dis a power level over 9000.”

ไม่มีศัตรูตัวไหนมีพลังมากกว่า 9000 หน่วย

Ezreal: “Heh, I thought so.”

แหม่ ว่าแล้ว

Joke

Ezreal prepares to fire his weapon but it malfunctions and shoots him in the face.

Ezreal: “Time for a true dis of…”

ได้เวลาโชว์พลังที่แท้…

PEARL: “Systems offline. Recharging.”

ระบบปิดการทำงาน กำลังชาร์จใหม่

Ezreal: “Ahhh just a sec.. ehhh!”

อาาาา ขออีกวิเดียว โอ้ยยย

“There’s no match for…”

ไม่มีใครสู้ผม…

PEARL: “Systems offline. Recharging.”

ระบบปิดการทำงาน กำลังชาร์จใหม่

Ezreal: “Hey. Wait. Don’t..” (shoots) “Daah!… Not cool.”

เฮ้ หยุดก่อน.. ไม่ปิด…. อ้าาาา ไม่เท่เลย

Reviving

PEARL: “Pulsefire back online.”

ระบบ Pulsefire กลับมาทำงานใหม่

PEARL: “Re-initiating pulsefire systems.”

ระบบ Pulsefire เปิดการทำงานอีกครั้ง

PEARL: “Pulsefire systems re-activated.”

ระบบ Pulsefire เปิดการทำงานอีกครั้ง

Upon using Recall.png Recall

PEARL: “Leaving the grid.”

ถอยจากแนวรบ

PEARL: “Withdrawing.”

ถอนกำลัง

PEARL: “Returning to base.”

กลับฐาน

PEARL: “Taking a break Ezreal?”

พักเหรอ Ezreal?

PEARL: “Warp Mode activated!”

โหมดวาร์ปทำงาน!

PEARL: “Pulsefire Portal Opened”

ประตู Pulsefire เปิดแล้ว

Upon using Teleport.png Teleport

PEARL: “Engage teleport.”

เตรียมตัว Teleport

PEARL: “Coordinates locked.”

ล็อคตำแหน่ง

PEARL: “Drop point confirmed.”

คอนเฟิร์มจุดลง

PEARL: “Transport initiated.”

เริ่มการเดินทาง

PEARL: “Teleporter activated.”

เปิดเครื่อง Teleport

Upon leveling up

PEARL: “Systems upgraded.” (level 6)

ระบบอัพเกรด

PEARL: “Power nearing full capacity.” (level 11)

พลังงานใกล้สุดขีดความสามารถ

PEARL: “Pulsefire cannon at maximum power.” (level 16)

ปืน Pulsefire พลังขึ้นสูงสุด

PEARL: “Pulsefire armor upgrades complete.” (level 16)

ชุดเกราะ Pulsefire อัพเกรดเรียบร้อย

PEARL: “All systems fully charged.” (level 16)

ระบบทั้งหมดชาร์จเต็ม

Learning Mystic Shot.png Mystic Shot

PEARL: “Mystic Shot armed.”

ติดอาวุธ Mystic Shot

Learning Essence Flux.png Essence Flux

PEARL: “Essence Flux primed.”

ตั้ง Essence Flux

Learning Arcane Shift.png Arcane Shift

PEARL: “Arcane Shift enabled.”

เปิดระบบ Arcane Shift

Learning Trueshot Barrage.png Trueshot Barrage

PEARL: “Trueshot Barrage charged.”

ชาร์จพลัง Trueshot Barrage