บทพูด Ryze

Upon selection

“Let’s go, let’s go!”

ลุย! ลุย!

Movement/attacking

“Zap!”

เปรี้ยง!

“Unpleasant? I’ll show you unpleasant!”

ไม่น่าพอใจรึ ข้าจะทำให้ดูว่าไม่น่าพอใจน่ะเป้นยังไง

“Right back at you!”

ตามนั้นเลยพวก!

“Can you handle this?”

เจ้ารับนี่ไหวรึเปล่า

“Let’s go let’s go!”

ลุย! ลุย!

“Come on already!”

ไม่เอาน่า

“Don’t hold me up!”

อย่าถ่วงข้าน่า!

Taunt

“Take this scroll and stick it… somewhere safe.”

เอาคัมภีร์นี่ไป แล้วเสียบไว้… ในที่ ๆ ปลอดภัย

Joke

“I got these tattoos in rune prison!”

ข้าได้รอยสักนี่มาจากคุกโบราณ