บทพูด Shyvana

Upon selection

“They are nothing before me.”

พวกมันไร้ค่าเมื่ออยู่ต่อหน้าข้า

Human Form

Attacking

“Suffer my fury.”

จงสัมผัสความพิโรธ

“The might of Demacia will prevail.”

อำนาจแห่ง Demacia จักมีชัย

“The rage.”

ความโกรธ

“They see their end.”

พวกมันจะเห็นจุดจบ

“They are nothing before me.”

พวกมันไร้ค่าต่อหน้าข้า

“By the blood of my father, I will end them.”

ด้วยโลหิตของบิดาข้า ข้าจะจบชีวิตพวกมัน

Movement

“I go.”

ข้าไป

“The dragon nears.”

มังกรกำลังมา

“On wings of fury.”

ด้วยปีกแห่งความโกรธ

“The enemies of Demacia will fall.”

ศัตรูแห่ง Demacia จักล้มสลาย

“Without remorse.”

ไม่มีความสงสาร

“The quiet before battle.”

ความเงียบก่อนการต่อสู้

“I smell fear.”

ข้าได้กลิ่นความกลัว

“They should run now.”

พวกมันควรจะวิ่งหนีได้แล้ว

“They have faced nothing like me.”

พวกมันไม่เคยเจออะไรแบบข้า

Taunt

“Come get a glimpse into the belly of the beast!” (in human form)

เข้ามาอยู่ในท้องของอสูรซะ!

Joke

“What do you get when a dragon sneezes? (Chuckles) Out of the way.”

อะไรที่เจ้าจะได้หลังมังกรจาม? หลีกไปห่าง ๆ ไง

 

Dragon Form

Attacking

“Fragile creatures.”

พวกตัวบอบบาง

“I will dance in their ashes.”

ข้าจะเต้นบนเถ้าของมัน

“Feel my talons.”

จงรับรู้พลังของกรงเล็บข้า

“Fear me.”

กลัวข้าสิ

Movement

“Behold my true form.”

พบกับร่างจริงของข้า

“Tremble before the power of a dragon.”

สั่นสะท้านในพลังของมังกร

“Power flows through me.”

พลังไหลเวียนในตัวข้า

“I am unleashed.”

ข้าถูกปลดปล่อย

Taunt

“Think you’re a dragon slayer? Come here and try.”

คิดว่าเจ้าเป็นนักล่ามังกรรึ มาลองหน่อยไหม?