บทพูด Tristana

Upon selection

“I wanna shoot something!”

ฉันอยากยิงบ้างอะไรบ้างนะ!

Movement/attacking

“Direct hit!”

โดนเต็มๆเลย!

“Look at the pretty explosion!”

ดูระเบิดสวยๆ นั่นสิ

“Ka-boom!”

ตูมตาม!

“Ready. Aim. Fire!”

พร้อม เล็ง ยิงงงง

“Wanna see the fireworks?”

อยากเห็นดอกไม้ไฟไหม?

“I wanna shoot something!”

ฉันอยากยิงบ้างอะไรบ้างนะ

“Let’s get in range!”

มาเข้าระยะยิงกันเถอะ

Taunt

“Did you fall down and go boom?”

นายเพิ่งล้มแล้วก็ระเบิดใช่ไหม?

Joke

“Is that a rocket in your pocket?”

เฮ้ นั่นมันจรวดในกระเป๋านายใช่ไหม?