บทพูด Urgot

 

Eternal life… endless torture.

ชีวิตอมตะ.. การทรมานไมมีวันสิ้นสุด

 

Attacking

Execute.

สำเร็จโทษ

I detect the presence of scum.

ฉันตรวจพบการการคงอยู่ของพวกคนชั้นต่ำ

Only I will remain.

มีเพียงข้าที่คงอยู่

They are condemned.

พวกเขาจะถูกลงโทษ

Must… punish.

ต้อง.. ลงโทษ

Death is the only escape.

ความตายคือทางเดียวที่จะหนี

 

Movement

Destination received.

รับเป้าหมาย

Cannot… rest.

ไม่สามารถ.. นิ่งเฉย

End this misery.

จบความทรมาน

They will know fear.

พวกเขาจะได้รู้ถึงความกลัว

The gift of eternal pain.

ของขวัญของความเจ็บปวดชั่วนิรันดร์

Systems ready.

ระบบพร้อม

The fortunate will be eradicated.

อนาคตจะหมดสิ้น

Existence is torment.

การดำรงอยู่คือความทรมาน

Hydraulics activated.

ไฮโดรริก พร้อมทำงาน

 

Taunt

There’s no coming back from your demise.

มันไม่มีทางกลับมาจากความตาย

 

Fear? No… I am the mindkiller.

กลัว? ไม่.. ข้านะเป็นผู้ทำร้ายจิตใจ

 

Joke

You can’t beat me, so join me. I need a good pair of legs.

แกไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกเพราะฉะนั้นร่วมกับข้า ข้าต้องการขาใหม่