บทพูด Xin Zhao

Upon selection

“To the arena!”

สู้สนามแข่ง!

Attacking

“Fate has made its choice.”

ชะตากรรมได้เลือกทางของมันแล้ว

“Do not bore me.”

อย่าทำให้ข้าเบื่อนะ

“Press the assault!”

โจมตีเข้าไป

“Perish with honor.”

จงถูกทำลายไปพร้อมเกียรติยศ

“Their lives are forfeit.”

ชีวิตของพวกมันจบแล้ว

“Here’s a tip, and a spear behind it!”

นี่เป็นปลายหอกนะ แล้วก็หอกทั้งด้ามด้านหลัง (เล่นคำ here’s a tip)

Movement

“My king commands.”

คำสั่งจากกษัตริย์ข้า

“It shall be done!”

นี่จะสำเร็จ

“To triumph!”

สู่ชัยชนะ

“The warrior’s spirit is never broken.”

จิตวิญญาณนักรบจักไม่ถูกทำลาย

“A Demacian does not retreat.”

ชาวเดมาเซียจะไม่ถอยร่น

“Victory calls.”

ชัยชนะได้เรียกหาข้า

“Always forward.”

เดินหน้าอย่าหยุด

“Sound the march!”

เสียงเห็นการเดินทัพ

“Only actions truly speak.”

จงบอกด้วยการกระทำ

Taunt

“I may be outnumbered, but not even the odds can stand against me!”

แม้ข้าจะถูกรุม แต่จำนวนมากกว่าก็มิอาจต่อกรข้า

Joke

“Find me an immovable object, and I’ll put this question to rest!”

จงหาสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้มาหาข้า แล้วข้าจะตอบคำถามนี้ให้ (refer ถึง Immovable object vs unstoppable force)