บทพูด Alistar

Upon selection

“Nothing can hold me back!”

ไม่มีอะไรหยุดข้าได้!

Movement

“You must follow.”

เจ้าต้องตามข้า

“I know the way.”

ข้ารู้ทางน่า

“Nothing can hold me back.”

ไม่มีอะไรหยุดข้าได้

Attacking

“Stampede!”

เหยียบ!

“Now I’m angry.”

ตอนนี้ข้าโมโหแล้ว

Taunt

“Mess with the bull and you get the horns!”

กวนประสาทวัวเจ้าจะได้โดนเขาขวีด

Joke

“You can’t milk those.”

ข้าไม่มีน้ำนมให้หรอกนะ