Black Desert Mobile อัพเดทเนื้อหาใหม่ ซากหักพังโบราณ: ห้องนักทำนายกำเนิดโลก

PR2021 Black Desert Mobile Update ruin cover playpost

บริษัท Pearl Abyss ได้ประกาศอัพเดทเนื้อหาใหม่ ซากหักพังโบราณ : ห้องนักทำนายกำเนิดโลกใน Black Desert Mobile ที่เหล่านักผจญภัยสามารถรับสมบัตินานาชนิดจากการต่อสู้ เนื้อหาซากหักพังโบราณเป็นเนื้อหาการต่อสู้ที่ต้องร่วมมือกันกับนักผจญภัยท่านอื่น เพื่อกำจัดบอส ‘ผู้พิทักษ์ คาบัวมิเลสซึ่งใน ห้องนักทำนายกำเนิดโลกที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้ เป็นห้องที่นักทำนายได้สร้างขึ้น และมอบหมายให้ คาบัวมิเลสเป็นผู้ปกป้อง นักผจญภัยที่ต้องการสำรวจห้องดังกล่าว จะต้องเผชิญหน้ากับ คาบัวมิเลสและหากกำจัดสำเร็จจะได้รับรางวัลมากมาย 

ซากหักพังโบราณ: ห้องนักทำนายกำเนิดโลก

ในการเข้าสู่ ห้องนักทำนายกำเนิดโลกนั้น นักผจญภัยจะต้องสำเร็จเงื่อนไข กำจัดหัวหน้ายามพระจันทร์เสี้ยว ในบาเลนเซียภาคใต้และมีไอเทม แผ่นหินโบราณกับ เวลาที่พัวพันยุ่งเหยิงเพื่อใช้ในการเข้าร่วมต่อสู้ โดยระดับความยากของ ห้องนักทำนายกำเนิดโลกนั้นจะมีทั้งหมด 2 ระดับ ซึ่งรางวัลที่ได้รับก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับที่ยากขึ้นเช่นกัน 

นอกจากนี้ Black Desert Mobile ยังได้มีการอัพเดทเนื้อหาในส่วนของ หินอัญมณีดึกดำบรรพ์ที่แฝงไปด้วยพลังดึกดำบรรพ์ที่แข็งแกร่ง และมีความพิเศษคือสามารถรับเพิ่มพลังป้องกันและพลังโจมตีเพิ่มเติมได้ นักผจญภัยสามารถผลิต หินอัญมณีดึกดำบรรพ์ได้ โดยใช้ ธาตุกำเนิดโลกที่ได้รับจากการกำจัดบอสใน ห้องนักทำนายกำเนิดโลก‘ 

ในขณะเดียวกัน กิจกรรม วีรบุรุษแห่งคาร์เคียร์ก็ได้ดำเนินขึ้นแล้ว โดยนักผจญภัยจะสามารถเข้าร่วม การประลองคาร์เคียร์ที่มีความพิเศษกว่าการประลองอื่นๆ ตรงที่จะมีการปรับระดับพลังต่อสู้, ค่า HP หรือค่าความสามารถอื่นๆ ให้เท่ากัน สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมที่มีพลังต่อสู้ 9000 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกท่านจะได้พิสูจน์ความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง โดยจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และนักผจญภัยที่สามารถสะสมคะแนนคาร์เคียร์ได้จำนวนมาก ก็จะได้รับรางวัลตอบแทนอีกด้วย 

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ Black Desert Mobile เพิ่มได้ที่เว็บไซต์ทางการ