[Borderlands 2] ข้อมูลสกิลของ Salvador เตี้ยโหดปืนลั่น

Borderlands 2 skill Salvador cover myplaypost

Salvador หรือ Gunzerker ใน Borderlands 2 นั้นเป็นตัวละครเดียวที่สามารถใช้ปืนพร้อมกันสองกระบอกได้จากสกิล Gunzerk ทำให้เขาเป็นตัวละครที่เหมาะกับปืนที่ใช้ในระยะกลางเช่น ลูกซอง ปืนกล ปืนพกเป็นหลัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ปืนอย่าง Sniper Rifle ไม่ได้เลยซะทีเดียว เพียงแค่ระหว่างใช้ Gunzerk นั้น เขาจะเล็งปืนไม่ได้เฉยๆ ทำให้การโจมตีระยะไกลๆ ในช่วงนี้จะค่อนข้างลำบากไม่น้อย

Salvador - GunzerkSalvador’s Action Skill : Gunzerk

เมื่อทำการใช้งาน Salvador จะหยิบปืนอีกกระบอกหนึ่งขึ้นมาคู่กัน โดยการคลิ๊กซ้ายจะยิงปืนข้างซ้าย และคลิ๊กขวาจะยิงปืนข้างขวา ระหว่างที่เกิดผลจะมีผลเพิ่มเติมดังนี้
– ฟื้นเลือดเต็มทันทีเมื่อเริ่มใช้งาน Gunzerk พร้อมกับเติมกระสุนในแม๊กกาซีนจนเต็มให้กับปืนที่เริ่มต้นใช้งานทันที
– ได้รับความเสียหายน้อยลง 33% ระหว่างที่มีผลอยู่
– กระสุนปืนทุกชนิดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีละนิด ยกเว้นจรวดและระเบิด
ระยะเวลาพื้นฐาน : 20 วินาที
Cooldown พื้นฐาน : 42 วินาที


Salvador - 01สาย Gunlust

สกิลสายนี้นั้นจะเป็นสายที่เน้นการเพิ่มพลังในการยิงปืนต่างๆ โดยรวมของเขาให้รุนแรงขึ้น

Locked and Loaded (Tier 1) : Max Level 5
เมื่อทำการรีโหลดจะเพิ่มความเร็วในการยิง 5/10/15/20/25%

Quick Draw (Tier 1) : Max Level 5
เพิ่มความเร็วในการสลับปืน 7/14/21/28/35% และความแรงของคริติคอล 2/4/6/8/10%

I’m Your Huckerberry (Tier 2) : Max Level 5
ปืกพกจะรีโหลดเร็วขึ้นและทำความเสียหายได้มากขึ้น 3/6/9/12/15%

All I Need is One (Tier 2) : Max Level 5
เมื่อทำการสลับปืน จะเพิ่มความเสียหายของการยิงนัดต่อไปให้แรงขึ้น 8/16/24/32/40%

Divergent Likeness (Tier 3) : Max Level 5
เมื่อเปิดใช้ Gunzerk จะเพิ่มความเสียหาย 6/12/18/24/30% เมื่อใช้ปืนชนิดเดียวกัน หรือเพิ่มความแม่น 6/12/18/24/30% เมื่อใช้ปืนต่างชนิดกัน

Auto-Loader (Tier 3) : Max Level 1
เมื่อฆ่าศัตรูได้จะทำการรีโหลดปืนทั้งหมดที่ไม่ได้ถืออยู่ในขณะนั้น และการสลับปืนหลังสกิลนี้ทำงานจะทำให้สกิล Locked and Loaded ทำงานเช่นกัน

Money Shot (Tier 3) : Max Level 5
กระสุนนัดสุดท้ายที่ยิงไปจะแรงขึ้น 8/16/24/32/40% ขึ้นกับจำนวนกระสุนทั้งหมดในแม๊กกาซีน แรงได้สูงสุด 80/160/240/320/400%

Lay Waste (Tier 4) : Max Level 5
KILL SKILL – เมื่อฆ่าศัตรูได้จะทำให้ยิงเร็วขึ้น 8/12/24/32/40% และความแรงคริติคอลเพิ่มขึ้น 5/10/15/20/25%

Down Not Out (Tier 4) : Max Level 1
สามารถใช้ Gunzerk ได้ระหว่างอยู่ในสถานะ Fight for Your Life

Keep it Peeing Hot (Tier 5) : Max Level 5
ระหว่างที่ Gunzerk ติด Cooldown จะได้รับพลังโจมตีของปืนและระเบิดเพิ่มขึ้น 5/10/15/20/25% และพลังโจมตีประชิด 6/12/18/24/30%

No Kill Like Overkill (Capstone) : Max Level 1
เมื่อฆ่าศัตรูได้ ความเสียหายที่เกินจากเลือดของศัตรูจะถูกทบไปเมื่อทำการโจมตีศัตรูตัวถัดไป (เช่นศัตรูมีเลือด 50000 เรายิงไป 95000 เมื่อเรายิงศัตรูตัวต่อไปเราจะทำความเสียหายเพิ่มอีก 45000 หน่วย)


Salvador - 02สาย Rampage

เป็นสายที่เน้นการใช้ Gunzerk เป็นหลัก ตัวสกิลจะสนับสนุนในด้านนี้เต็มที่ รวมถึงลูกเล่นในการยิงปืนต่างๆ

Inconceivable (Tier 1) : Max Level 5
มีโอกาสสูงสุด 10/20/30/40/50% ที่จะไม่เสียกระสุนเมื่อยิงออกไป ขึ้นกับปริมาณโล่และเลือดที่เหลืออยู่ขณะนั้น ยิ่งน้อยจะยิ่งได้ผลมาก

Filled to The Brim (Tier 1) : Max Level 5
เพิ่มปริมาณกระสุนในแม๊กกาซีน 5/10/15/20/25% และจำนวนกระสุนทั้งหมดที่แบกได้ 3/6/9/12/15% ให้กับปืนทุกชนิด

All in The Reflexes (Tier 2) : Max Level 5
เพิ่มความเร็วในการรีโหลด 5/10/15/20/25% และพลังโจมตีประชิด 4/8/12/16/20%

Last Longer (Tier 2) : Max Level 5
เพิ่มระยะเวลา Gunzerk 3/6/9/12/15 วินาที

I’m Ready Already (Tier 3) : Max Level 5
ลดระยะเวลา Cooldown ของ Gunzerk ลง 5/10/15/20/25%

Steady as She Goes (Tier 3) : Max Level 1
ลดการดีดของปืน 80% และมีโอกาส 30% ที่จะยิงแม่นขึ้นระหว่าง Gunzerk

5 Shots or 6 (Tier 3) : Max Level 5
มีโอกาส 5/10/15/20/25% ที่เมื่อยิงแล้วจะได้กระสุนเพิ่มแทนที่จะเสียกระสุน

Yippie Ki Yay (Tier 4) : Max Level 5
เพิ่มระยะเวลา Gunzerk อีก 0.6/1.2/1.8/2.4/3.0 วินาทีเมื่อฆ่าศัตรูได้ในระหว่างนั้น

Double Your Fun (Tier 4) : Max Level 1
ระหว่าง Gunzerk หากทำการปาระเบิด จะปาไปสองลูกแทนโดยเสียระเบิดแค่ลูกเดียว

Get Some (Tier 5) : Max Level 1
เมื่อทำการยิงศัตรู จะลดเวลา Cooldown ของ Gunzerk ได้อีก 0.6/1.2/1.8/2.4/3.0 วินาที มีระยะเวลา Cooldown ของสกิลนี้ 3 วินาที

Keep Firing (Capstone) : Max Level 1
ระหว่าง Gunzerk จะสามารถเพิ่มความเร็วในการยิงได้สูงสุด 88% และความเร็วรีโหลดอีก 25% ขึ้นกับว่ากดยิงค้างไว้นานแค่ไหน


Salvador - 03สาย Brawn

เป็นสายที่เน้นความถึกให้กับผู้เล่น ทำให้สามารถบู๊ได้นานขึ้น และทำให้ยิงแรงขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ

Hard to Kill (Tier 1) : Max Level 5
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4/8/12/16/20% และจะฟื้นเลือดตัวเอง 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5% ทุกๆ วินาที

Incite (Tier 1) : Max Level 5
เมื่อได้รับความเสียหาย จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 6/12/18/24/30% และความเร็วการรีโหลด 5/10/15/20/25% ชั่วขณะ

Asbestos (Tier 2) : Max Level 5
ได้รับความเสียหายจากธาตุที่ติดตัวอยู่เบาลง 8/16/24/32/40%

I’m the Juggernaut (Tier 2) : Max Level 5
KILL SKILL – เมื่อฆ่าศัตรูได้ จะได้รับความเสียหายเบาลง 4/8/12/16/20% ชั่วคราว

Ain’t Got Time to Bleed (Tier 3) : Max Level 5
ระหว่าง Gunzerk จะฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองได้สูงสุด 0.8/1.6/2.4/3.2/4.0% ขึ้นกับว่าเลือดเหลือน้อยเท่าไหร่

Fistful of Hurt (Tier 3) : Max Level 1
เปลี่ยนการโจมตีระยะประชิดให้กลายเป็นหมัดที่รุนแรงมากและทำให้ศัตรูปลิวออกไป มี Cooldown 15 วินาที ระหว่างนั้นจะโจมตีธรรมดา

All Out of Bubblegum (Tier 3) : Max Level 5
เพิ่มความเร็วในการยิง 7/14/21/28/35% เมื่อเกราะแตกอยู่

Bus That Can’t Slow Down (Tier 4) : Max Level 5
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10/20/30/40/50% ระหว่าง Gunzerk

Just Got Real (Tier 4) : Max Level 5
เพิ่มพลังโจมตีของปืนสูงสุด 8/16/24/32/40% ขึ้นกับว่าเลือดเหลือน้อยเท่าไหร่

Sexual Tyrannosaurus (Tier 5) : Max Level 5
เมื่อได้รับความเสียหายจะฟื้นฟูพลังชีวิต 0.4/0.8/1.2/1.6/2.0% เป็นเวลา 5 วินาที (ไม่ซ้อนทับเมื่อโดนโจมตีซ้ำ)

Come At Me, Bro (Capstone) : Max Level 1
ระหว่าง Gunzerk หากกดปุ่ม Action อีกครั้งจะทำการยั่วยุศัตรูให้โจมตีและเติมเลือดตัวเองจนเต็มในเวลาเดียวกัน พร้อมกับได้รับบัพลดความเสียหายที่จะได้รับเป็นอย่างมากชั่วคราว


Skill Calculator : http://bl2skills.com/gunzerker.html#000000000000000000000000000000000