รวมข้อมูล AI pilot ใน GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE

2805

วันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำ AI (pilot) หรือนักบินนั่นเองครับ คนไหนมีดีอะไร ใช้ Job อะไรได้บ้าง เรามาดูกันครับ (เอาเท่าที่มีใน Ver.1.00.04 ก่อนนะครับถ้ามีเพิ่มจะไปเพิ่มให้ในการแนะนำครั้งต่อไปครับ)

1.เริ่มกันด้วย Amuro Ray

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Technique
cost 80
AI Type Medium range / support type
Job license Long-Shooter

Part Traits

Part Traits ความเร็วในการบรรจุกระสุนของอาวุธประเภทบีมเพิ่มขึ้น 8%

Word tag

Gundam type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Federation เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


2.Amuro Rei [Pre-registration Reward]

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Power
cost 40
AI Type Medium range / support type
Job license Out-fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power จะลด Cooldown ของ Skill EX ลง 2%

Word tag

Gundam type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Federation เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


3.Christiana Mackenzie

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Power
cost 80
AI Type Short range / balance type
Job license Middle-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power ค่าการเจาะเกราะเพิ่มขึ้น 10%
Word tag
Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
for urban areas เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นเมือง

 


4.Hiiro Yui [Pre-registration fee]

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Technique
cost 40
AI Type Long range / balance type
Job license Defender

Part Traits

Part Traits มีโอกาส 1% เมื่อใช้บูตเตอร์ จะไม่เสียพลังงาน

Word tag

Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%
Gundam type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


5.Kai Shiden

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Power
cost 40
AI Type Medium range / support type
Job license Long-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power การฟื้นฟูของ EX skill เพิ่มขึ้น 5%

Word tag

Medium-range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Federation เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


6.Ma Kube

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Technique
cost 60
AI Type Short range / Solo
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique จะเพิ่ม Effect ของ EX skill ประเภท Dbuff ขึ้น 1%

Word tag

Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
For Desert เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นทะเลทราย

 


7.Gaia

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Power
cost 40
AI Type Short range / support type
Job license Defender

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power การฟื้นฟูของ EX skill เพิ่มขึ้น 40

Word tag

Long-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
For Forest เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นป่า

 


8.mash

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Technique
cost 40
AI Type Medium range / balanced
Job license Out-fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique ค่าการเจาะเกราะของ Ex skill เพิ่มขึ้น 7%

Word tag

Heavy armor เมื่อเปิดใช้งานพลังการป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
For Forest เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นป่า

 


9.Ortega

part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Speed
cost 40
AI Type Long range / balance type
Job license Middle-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Speed ความสามารถของ Job เพิ่มขึ้น 2%

Word tag

For Forest เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นป่า
Zeon เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 10%

 


10.Hayato Kobayashi

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Technique
cost 40
AI Type Long range / Solo
Job license Long-Shooter

Part Traits

Part Traits มีโอกาส 1% เมื่อใช้บูตเตอร์จะไม่เสียพลังงาน

Word tag

Long-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Federation เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


11.Ryu Hosei

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Technique
cost 40
AI Type Long range / balance type
Job license Defender

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique เพิ่มระยะเวลา Ex skill ขึ้น 1 %

Word tag

Long-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Federation เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


12.Slegger Row

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Power
cost 40
AI Type Long range / balance type
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power ค่าการเจาะเกราะของ EX Skill เพิ่มขึ้น 6 %

Word tag

Support Type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%
Federation เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


13.Garma Zabi

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Speed
cost 60
AI Type Medium range / Solo
Job license Middle-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Speed เพิ่มระยะเวลา Effect ของ Ex Skill 1%

Word tag

Commander เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
For Forest เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นป่า

 


14.Ramba Lal

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Technique
cost 60
AI Type Short range /Solo
Job license Defender

Part Traits

Part Traits ความเร็วในการฟื้นฟูพลังงานบูตเตอร์เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเปิดใช้งาน All-Rounder

Word tag

Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
For Desert เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นทะเลทราย

 


15.Dozle Zabi

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Power
cost 60
AI Type Short range / balance type
Job license Defender

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power ค่าการเจาะเกราะของ EX Skill เพิ่มขึ้น 8 %

Word tag

High thermal power เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Zaku type เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


16.Akahana

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Technique
cost 40
AI Type Short range / Solo
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique การฟื้นฟูของ EX skill เพิ่มขึ้น 5%

Word tag

Amphib. เมื่อเปิดใช้งานพลังต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 10%
Zeon เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 10%

 


17.Apolly Bay

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Technique
cost 40
AI Type Medium range / Solo
Job license Out-fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีขึ้น 3 หน่วย

Word tag

High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Support Type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


18.Roberto

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Technique
cost 40
AI Type Medium range / Solo
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique จะเพิ่ม Effect ของ EX skill ประเภท Dbuff ขึ้น 1%

Word tag

High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ

 


19.Recore Rondo

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Power
cost 40
AI Type Long range / Solo
Job license Long-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power จะเพิ่ม Effect ของ EX skill ประเภท Dbuff ขึ้น 1%

Word tag

High Firepower เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ

 


20.Jerid Mesa

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Speed
cost 60
AI Type Medium range /Solo
Job license Out-fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Speed ความเร็วในการฟื้นฟูพลังงานบูตเตอร์เพิ่มขึ้น 4%

Word tag

Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%
Medium-range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


21.Mu La Flaga

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Technique
cost 60
AI Type Long range / balance type
Job license Long-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique ค่าการเจาะเกราะของ EX Skill เพิ่มขึ้น 8 %

Word tag

Support type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%
For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ

 


22.Asagi Cordwell

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Speed
cost 40
AI Type Medium range / Solo
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed จะลดการยิงกระจายลง 3%

Word tag

Mass p. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ

 


23.Mayura Rabats

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Speed
cost 40
AI Type Medium range / support type
Job license Out-fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Speed จะเพิ่ม Effect ของ EX skill ประเภท Buff ขึ้น 1%

Word tag

Mass p. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
for urban areas เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นเมือง

 


24.Juli Wu Nian

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Power
cost 40
AI Type Medium range / balanced
Job license Middle-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power จะลด Cooldown ของ Skill EX ลง 2%

Word tag

Mass p. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
For Base เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นฐานทัพ

 


25.Sai Argyle

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Power
cost 40
AI Type Medium range / balanced
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power ความเร็วในการยิงจะเพิ่มขึ้น 3%

Word tag

Long-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Gundam type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


26.Lowe Gyuhl 

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Speed
cost 80
AI Type Short range / balance type
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed เพิ่มการโจมตีทั้งหมด 5%

Word tag

Protag เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
High Firepower เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


27.Eledor Mathis 

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Speed
cost 40
AI Type Long range / Solo
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed เพิ่มเกจเริ่มต้นของ Ex Skill ขึ้น 2%

Word tag

Long-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Support Type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


28.Guineas Sakhalin

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Power
cost 60
AI Type Long range / Solo
Job license Defender

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power ความเร็วในการฟื้นฟูพลังงานบูตเตอร์เพิ่มขึ้น 4%

Word tag

Long-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Zeon เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 10%

 


29.Sai Saicy

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Technique
cost 80
AI Type Short range / balance type
Job license Out-fighter

Part Traits

Part Traits ลด Cooldown ของ Skill EX ลง 6% เมื่อเปิดใช้ Out-Fighter

Word tag

Mobile Fighter เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีจะเพิ่มขึ้น 5%
การป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 5%
High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%

 


30.Socie Heim

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Power
cost 40
AI Type Short range / balance type
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power มีโอกาส 1% ที่จะโจมตีศัตรูแล้วชงัก

Word tag

Amphib. เมื่อเปิดใช้งานพลังต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 10%
Support Type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


31.Pou Age

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Power
cost 40
AI Type Long range / support type
Job license Long-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power เพิ่มประสิทธิภาพของการยิงขึ้น 3%

Word tag

Long-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%.
Heavy armor เมื่อเปิดใช้งานพลังการป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


32.Sergey Smirnov

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦
attribute Technique
cost 40
AI Type Medium range / Solo
Job license Out-fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique มีโอกาส 2% ที่ศัตรูจะไม่โต้ตอบ

Word tag

Ace Excl เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%
Commander เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมจะเพิ่มขึ้น 5%

 


33.Halo 

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก
attribute Technique
cost 20
AI Type Medium range / support type
Job license All-Rounder

Part Traits

Part Traits การพื้นฟูของ Ex skill เพิ่มขึ้น 20

Word tag

Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%
For Cumputer เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็น Cyber

 


34.Char Aznable

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Speed
cost 80
AI Type Medium range / Solo
Job license Out-fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed ลดความเสียหายทั้งหมดลง 6 หน่วย

Word tag

Ace Excl เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%
Commander เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%

 


35.Isaac Joule

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Power
cost 60
AI Type Short range / support type
Job license Middle-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power จะเพิ่ม Effect ของ Ex skill ประเภท Buff ขึ้น 1%

Word tag

Heavy armor เมื่อเปิดใช้งานพลังการป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
High thermal power เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


36.Harry Aude

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Power
cost 60
AI Type Medium range / Solo
Job license Defender

Part Traits

Part Traits จำนวนกระสุนของอาวุธประเภทลำแสงเพิ่มขึ้น 9 %

Word tag

Ace Excl เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%
Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%

 


37.Cecily Fairchild

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Speed
cost 60
AI Type Medium range / balanced
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed จะลดความเสียหายทั้งหมดลง 6 หน่วย

Word tag

Ace Excl เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%
For urban areas เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นเมือง

 


38.Kou Uraki

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Power
cost 60
AI Type Medium range / Solo
Job license Defender

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power มีโอกาส 5% จะป้องการโจมตีที่รุนแรง

Word tag

Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%
Federation เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


39.Seabook Ano

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Technique
cost 80
AI Type Medium range / Solo
Job license Middle Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique พลังโจมตีของศัตรูจะลดลง 2%

Word tag

Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%
For urban areas เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นเมือง

 


40.Dearka Elsman

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Power
cost 60
AI Type Long Range / support type
Job license Long Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power เพิ่มความแม่นยำของการโจมตีการยิงขึ้น 5%

Word tag

Long-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Support Type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


41.Treys Kushrinada

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Technique
cost 60
AI Type Short range / Solo
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique มีโอกาส 5% จะป้องการโจมตีที่รุนแรง

Word tag

Commander เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ

 


42.Nicole Amalfi

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Speed
cost 60
AI Type Short range / Solo
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed ค่าการเจาะเกราะของ EX Skill เพิ่มขึ้น 8 %

Word tag

High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Support type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


43.Bernard Wiseman

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Technique
cost 80
AI Type Short range /Support type
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อความทนทานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60% จะทำการฟื้นฟูความทนทานขึ้นทีละ 1 หนึ่งหน่วย

Word tag

High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Zaku type เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


44.Kira Yamato

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Speed
cost 80
AI Type Long Range / Balance Type
Job license Middle-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed จะเพิ่มการฟื้นฟูของ Ex Skill ขึ้น 50 หน่วย

Word tag

Protag เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
For Base เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นฐานทัพ

 


45.Fritt Asno

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Power
cost 60
AI Type Medium range / Solo
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power จะเพิ่มระยะเวลา Effect ของ Ex skill ประเภทบัพขึ้น 1%

Word tag

Medium-range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%

 


46.Shema Garahau

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Speed
cost 80
AI Type Medium range / support type
Job license Defender

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Dbuff ขึ้น 1%
Word tag
Zeon เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 10%
Ace Excl. เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%

 


47.Mikazuki Augus

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Power
cost 80
AI Type Shot Range / Balanced Type
Job license Defender

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power เพิ่มเกจเริ่มต้นของ Ex Skill ขึ้น 6%

Word tag

Protag เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
For Desert เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นทะเลทราย

 


48.Georges de Sand

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Technique
cost 80
AI Type Long range / Solo
Job license Out-fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique จะลด Cooldown ของ Ex skill ลง 6%
Word tag
Mobile Fighter เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Long-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


49.Patrick Colasour

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute power
cost 60
AI Type Medium range / Solo
Job license Middle-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power จะเพิ่ม Effect ของ Ex skill ประเภท Buff ขึ้น 1%

Word tag

Mass p. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
For urban areas เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นเมือง

 


50.Duo Maxwell

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Speed
cost 80
AI Type Shot range / Balance type
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Speed มีโอกาส 8% ที่โดนโจมตีแล้วไม่ชงัก

Word tag

Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
For Forest เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นป่า

 


51.Sayla Mass

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Speed
cost 60
AI Type Medium range / Support type
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Speed จะลดการใช้พลังงานบูตเตอร์ลง 1%

Word tag

Support type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%
For Cumputer เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็น Cyber

 


52.Selene McGriff

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Speed
cost 60
AI Type Long range / Solo
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Speed จะลดค่าเจาะเกราะ Ex skill ของศัตรูลง 8%

Word tag

Protag เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
Support type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


53.Cagalli Yura Athha

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Speed
cost 60
AI Type Medium range / support type
Job license Middle-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Speed จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีการยิงขึ้น 5%

Word tag

For Base เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นฐานทัพ
Medium-range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


54.Kamille Bidan

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Speed
cost 80
AI Type Medium range / Balanced
Job license Middle-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Speed จะเพิ่มการเจาะเกราะของ Ex skill ขึ้น 10%

Word tag

Protag เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%

 


55.Elle Vianno

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Technique
cost 60
AI Type Medium range / support type
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Technique จะเพิ่ม Effect ของ Ex skill ประเภทฟื้นฟูขึ้น 7%

Word tag

For urban areas เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นเมือง
Support type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


56.Haman Khan

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Power
cost 80
AI Type Medium range / Balanced
Job license Long-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Power เกจพลังงานเพิ่มขึ้น 6%

Word tag

Commander เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Zeon เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 10%

 


57.Yazan Gable

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Power
cost 60
AI Type Short range / balance type
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Power มีโอกาส 6% ที่จะไม่ชงักเมื่อโดนโจมตี

Word tag

Federation เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%

 


58.Chang wufei

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Technique
cost 80
AI Type Short range / balance type
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Technique จะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีระยะประชิดขึ้น 8 หน่วย

Word tag

Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
Ace Excl. เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%

 


59.Emma Sheen

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Power
cost 60
AI Type Medium range / support type
Job license Defender

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Dbuff ขึ้น 1%

Word tag

Medium-range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Gundam type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


60.Athrun Zala

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Speed
cost 80
AI Type Short range / Balanced
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits มีโอกาส 2% ที่จะไม่ใช้พลังงานบูตเตอร์

Word tag

Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%
Medium-range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


61.Marida Cruz

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Power
cost 60
AI Type Medium range / Solo
Job license Long-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power จะเพิ่มพลังโจมตีระยะไกลขึ้น 5%

Word tag

Zeon เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 10%
For Computer เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็น Cyber

 


62.Shin Asuka

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Speed
cost 80
AI Type Short range / Solo
Job license Out-Fighter

Part Traits

Part Traits เกจเริ่มต้นของ Ex skill เพิ่มขึ้น 6%

Word tag

High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Protag เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%

 


63.Elpeo Ple

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Technique
cost 60
AI Type Medium range / Solo
Job license Long-Shooter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique จะเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูบูตเตอร์ขึ้น 4%

Word tag

For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ
Long-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


64.Shiro Amada

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Power
cost 80
AI Type Medium range / Support
Job license Out-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Power จะลดพลังโจมตีการยิงของศัตรูลง 17%

Word tag

For Forest เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นป่า
For Desert เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นทะเลทราย

 


65.Rosamia Badam

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Technique
cost 60
AI Type Long range / support type
Job license Supporter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Technique จะลดค่าเจาะเกราะของ Ex skill ศัตรูลง 8%

Word tag

For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ
Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%

 


66.Trowa Barton

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Technique
cost 60
AI Type Long range / Balance
Job license Middle-Shooter

Part Traits

Part Traits เพิ่มจำนวนกระสุนให้อาวุธประเป็นการยิงระยะไกลทุกชนิดขึ้น 5%

Word tag

For Base เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นฐานทัพ
High Firepower เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


67.Zechs Marquise

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦✦
attribute Speed
cost 80
AI Type Short range / Balance
Job license In-Fighter

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูบูตเตอร์ขึ้น 8%

Word tag

High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Commander เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%

 


68.Lucrezia Noin

Part pilot
AI

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหายาก ✦✦✦
attribute Technique
cost 60
AI Type Medium range / Support Type
Job license Defender

Part Traits

Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique จะเพิ่มระยะเวลาของ Ex skill ประเภท Dbuff ขึ้น 4%

Word tag

Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%
Mass p. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%

 


ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล AI ในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันครับ ข้อมูลแปลมาจากญี่ปุ่น อาจจะมีผิดพลาดบ้าง ยังไงก็ช่วยตรวจสอบและติดชมกันได้ครับ ถ้าชื่นชอบผลงานเขียนแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับ

>> Thailand กุ๊กไก่เล่นไปเรื่อย <<

Facebook Comments