รวมข้อมูลพาร์ทสีเขียว ใน GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE

วันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมพาร์ทสีเขียวในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE ในส่วนของ Ver.1.00.04 ซึ่งเยอะมาก ส่วนใหญ่แล้วพาร์ทสีเขียวเรามักจะมองข้ามเพราะเป็นพาร์ทระดับ 2 ดาวซึ่งเป็นระดับต่ำส่วนใหญ่จะขายแล้วเอาเหรียญแลกของมากกว่า ดังนั้นผู้เขียนจึงเอาข้อมูลดี ๆ ของพาร์ทสีเขียวมาให้เพื่อที่เพื่อน ๆ จะสามารถเอาพาร์ทสีเขียวไปยำเข้ากับพาร์ทตัวเองครับ (เบ๊ก็มีดีนะเออ) เริ่มกันเลยครับ

1.Gundam [Pre-registration free]

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gundam [Pre-registration free]
Model number RX-78-2
ซีรี่ Mobile Suit Gundam
ความหายาก ✦✦ attribute Power

EX skill 

Part EXskill
Head Head vulcan
Body
Arms
Legs
Back
Part Head
Mobile Suit Gundam [Pre-registration free]
EXskill Head vulcan
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงปืน Vulcan (ปืนกล) ที่ติดอยู่ในหัวจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เพิ่ม Effect ของ Ex skill ขึ้น 1%
Arms ความเร็วในการบรรจุกระสุนของอาวุธประเภทบีมเพิ่มขึ้น 6%
Legs เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power จะเพิ่มพลังการโจมตีระยะกลางขึ้น 5%
Back เมื่อเปิดใช้งาน All-Rounder ความเร็วในการฟื้นฟูพลังงานบูตเตอร์เพิ่มขึ้น 4%

Word tag 

Part Tag 1 Tag 2
Head Protag Gundam type
Body Protag Gundam type
Arms Protag Close combat
Legs Protag Close combat
Back Protag Gundam type
Protag เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
Gundam type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%

 


2.Zaku II FS [Garma Zabi only]

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Zaku II FS [Garma Zabi only]
Model number MS-06FS
ซีรี่ Mobile Suit Gundam MSV
ความหายาก ✦✦ attribute Speed

EX skill 

Part EXskill
Head Head vulcan
Body
Arms Fearless Haar
Legs
Back
Part Head
Mobile Suit Zaku II FS [Garma Zabi only]
EXskill Head vulcan
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงปืน Vulcan (ปืนกล) ที่ติดอยู่ในหัวจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%
Part Arm
Mobile Suit Zaku II FS [Garma Zabi only]
EXskill Fearless Haar
ประเภท Physical combat
Penetration C
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ศัตรูที่โดนโจมตี
พลังการป้องกันลำแสงบีมลดลง 10%
พลังป้องกันกายภาพลดลง 10%

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed จะเพิ่มระยะเวลา Effect ของ Ex Skill ขึ้น 1%
Arms
Legs เพิ่มพลังการโจมตีกายภาพขึ้น 3%
Back มื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed การใช้พลังงานบูตเตอร์จะลดลง 1%

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Ace Excl Zaku type
Body Ace Excl Zaku type
Arms Ace Excl Zaku type
Legs Ace Excl Long Rang
Back Ace Excl Long Rang
Ace Excl เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%
Zaku type เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Long Rang เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%

 


3.Gundam Mk-II [Eugo specification]

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gundam Mk-II [Eugo specification]
Model number RX-178
ซีรี่ Mobile Suit Gundam
ความหายาก ✦✦ attribute Power

EX skill

Part EXskill
Head Beam hack α
Body
Arms
Legs Hate Up
Back Double saber rush
Part Head
Mobile Suit Gundam Mk-II [Eugo specification]
EXskill Beam hack α
ประเภท Weakening (Dbuff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย ลดการป้องกันลำแสงของศัตรูที่เป็นเป้าหมายลง 60%
Part Legs
Mobile Suit Gundam Mk-II [Eugo specification]
EXskill Hate Up
ประเภท Strengthen (Buff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย ทำให้คุณมีโอกาศเป็นเป้าโจมตีของศัตรู (คล้าย Provork ครับ) ในช่วงระยะเปิดใช้งานสกิล
Part Back
Mobile Suit Gundam Mk-II [Eugo specification]
EXskill Double saber rush
ประเภท Beam fight
Penetration D
power B–
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ทำลายศัตรูด้วยดาบเซเบอร์ทั้งสองข้าง

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ power จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Dbuff ขึ้น1%
Arms เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power จะเพิ่มอัตราติดคริคิคอลขึ้น 5%
Legs
Back

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Gundam type For Forest
Body Gundam type For Forest
Arms Gundam type For Forest
Legs Gundam type Medium Range
Back Gundam type Medium Range
Medium Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Gundam type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
For Forest เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นป่า

 


4.Gundam Mk-II [Titans Specification]

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gundam Mk-II [Titans Specification]
Model number RX-178
ซีรี่ Mobile Suit Gundam
ความหายาก ✦✦ attribute Speed

EX skill

Part EXskill
Head Protection hack α
Body
Arms
Legs Hate down
Back Double saber rush
Part Head
Mobile Suit Gundam Mk-II [Titans Specification]
EXskill Protection hack α
ประเภท Weakening (Dbuff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย ลดการป้องกันกายภาพของศัตรูที่เป็นเป้าหมายลง 60%
Part Legs
Mobile Suit Gundam Mk-II [Titans Specification]
EXskill Hate down
ประเภท Strengthen (Buff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย จะทำให้คุณไม่ถูกล็อกเป้าโจมตีของศัตรูในช่วงระยะเปิดใช้งานสกิล
Part Back
Mobile Suit Gundam Mk-II [Titans Specification]
EXskill Double saber rush
ประเภท Beam fight
Penetration D
power B–
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ทำลายศัตรูด้วยดาบเซเบอร์ทั้งสองข้าง

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Speed จะเพิ่ม Effect ของ Ex skill ประเภท Buff ขึ้น 1%
Arms เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Speed จะเพิ่มอัตราติดคริติคอลขึ้น 5%
Legs
Back

Word tag 

Part Tag 1 Tag 2
Head Gundam type Federation
Body Gundam type Federation
Arms Gundam type For Base
Legs Gundam type Medium Range
Back Gundam type Medium Range
Gundam type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Federation เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Medium Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
For Base เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นฐานทัพ

 


5.Rick Diaz [Quattro Basina Color]

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Rick Diaz [Quattro Basina Color]
Model number RMS-099
ซีรี่ Mobile Suit Gundam
ความหายาก ✦✦ attribute Technique

Ex skill

Part EXskill
Head Protection β
Body
Arms Prominence fist
Legs
Back Beam saber combo
Part Head
Mobile Suit Rick Diaz [Quattro Basina Color]
EXskill Protection β
ประเภท Strengthen (Buff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย เพิ่มการป้องกันกายภาพให้กับทีม 40%
Part Arm
Mobile Suit Rick Diaz [Quattro Basina Color]
EXskill Prominence fist
ประเภท Physical combat
Penetration D
power C-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ปล่อยหมัดโจมตีอย่างรุนแรงใส่ศัตรูด้านหน้า พร้อมลดพลังโจมตีและพลังป้องโจมตีระยะไกลลดลง 5%
Part Back
Mobile Suit Rick Diaz [Quattro Basina Color]
EXskill Beam saber combo
ประเภท Beam fight
Penetration D
power B–
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยดาบที่ถืออยู่ด้านขวา

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 70% จะเพิ่ม Effect ของ Ex skill ประเภท Dbuff ขึ้น1%
Arms
Legs เมื่อความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 70% จะเพิ่มอัตราติดคริติคอลขึ้น 5%
Back

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head High mobility Mass P.
Body High mobility Mass P.
Arms High mobility For urban areas
Legs High mobility For urban areas
Back High mobility For urban areas
High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Mass P. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
For urban areas เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นเมือง

 


6.Palace Athens

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Palace Athens
Model number PMX-001
ซีรี่ Mobile Suit Gundam
ความหายาก ✦✦ attribute Power

Ex Skill

Part EXskill
Head Beam coat β
Body
Arms Double beam gun & grenade launcher
Legs Claw kick
Back Anti-ship large missile
Part Head
Mobile Suit Palace Athens
EXskill Beam coat β
ประเภท Strengthen (Buff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย เพิ่มพลังป้องกันลำแสงของทีมขึ้น 40%
Part Arm
Mobile Suit Palace Athens
EXskill Double beam gun & grenade launcher
ประเภท Physical shooting
Penetration D
power C
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 0 วินาที)
คำอธิบาย ยิงปืนไรเฟิลและปืนยิงระเบิดพร้อมกันจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้า และระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
Part Legs
Mobile Suit Palace Athens
EXskill Claw kick
ประเภท Physical combat
Penetration C
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ใช้ขาเตะโจมตีอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพลังการโจมตีขึ้น 5%
Part Back
Mobile Suit Palace Athens
EXskill Anti-ship large missile
ประเภท Physical shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ยิงจรวด Missile ทั้ง 8 ลูกที่ติดตั้งอยู่ด้านหลัง

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power จะเพิ่ม Effect ประเภท Dbuff ของ Ex skill ขึ้น 1%
Arms
Legs
Back

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head High thermal power Long Range
Body High thermal power Support Type
Arms High thermal power Long Range
Legs High thermal power Support Type
Back High thermal power Long Range
High thermal power เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Long Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Support Type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


7.Doben Wolf

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Doben Wolf
Model number AMX-014
ซีรี่ Mobile Suit Gundam
ความหายาก ✦✦ attribute Power

EX skill

Part EXskill
Head Head vulcan
Body Mega particle gun
Arms
Legs
Back Incom
Part Head
Mobile Suit Doben Wolf
EXskill Head vulcan
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงปืน Vulcan (ปืนกล) ที่ติดอยู่ในหัวจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%
Part Body
Mobile Suit Doben Wolf
EXskill Mega particle gun
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงทำลายล้างสูงจากตรงท้อง
Part Back
Mobile Suit Doben Wolf
EXskill Incom
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย เปิดใช้งาน Incom ให้ออกมาโจมตีอย่างอัตโนมัติ ระหว่างใช้งานยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body
Arms เพิ่มพลังการโจมตีการยิงด้วยอาวุธประเภทลำแสง (Beam) ขึ้น 3 หน่วย
Legs เพิ่มพลังของการโจมตีระยะกลางของอาวุธประเภทลำแสง (Beam) ขึ้น 1%
Back

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head High thermal power Mass P.
Body High thermal power Long Range
Arms High thermal power Mass P.
Legs High thermal power Mass P.
Back High thermal power Long Range
High thermal power เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Long Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Mass P. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%

 


8.Jegan

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Jegan
Model number RGM-89
ซีรี่ Mobile Suit Gundam Char’s Counterattack
ความหายาก ✦✦ attribute Technique

EX skill

Part EXskill
Head Vulcan Pod
Body
Arms
Legs Hand grenade
Back
Part Head
Mobile Suit Jegan
EXskill Vulcan Pod
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงปืน Vulcan (ปืนกล) ที่ติดอยู่ในหัวจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%
Part Legs
Mobile Suit Jegan
EXskill Hand grenade
ประเภท Physical shooting
Penetration D
power C–
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ขว้างระเบิดมือที่พกติดกับเกราะด้านข้าง

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อเปิดใช้งาน Supporter เพิ่มการเจาะเกราะของ Ex Skill ขึ้น 7%
Arms เพิ่มความเสียสายจากการยิงพิเศษ (คริติคอล) เมื่อติดตั้งอาวุธประเภท Bazooka
Legs
Back เพิ่มจำนวนกระสุนสูงสูด 5% เมื่อติดตั้งอาวุธยิงประเภทลำแสง (Beam)

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Medium Range For Base
Body Medium Range For Base
Arms Medium Range For Base
Legs Medium Range Gm type
Back Medium Range Gm type
Medium Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
For Base เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นฐานทัพ
Gm type เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 5%

 


9.Gira Doga

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gira Doga
Model number AMS-119
ซีรี Mobile Suit Gundam Char’s Counterattack
ความหายาก ✦✦ attribute Technique

EX skill 

Part EXskill
Head Shock Bringer β
Body
Arms
Legs Brave Ax Combo
Back Defense Hack α
Part Head
Mobile Suit Gira Doga
EXskill Shock Bringer β
ประเภท Strengthen (Buff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย ศัตรูที่มีขนาดใหญ่มีโอกาสที่จะโดนโจมตีติดสตันเป็นระยะเวลาหนึ่ง
Part Legs
Mobile Suit Gira Doga
EXskill Brave Ax Combo
ประเภท Beam fight
Penetration C
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ปล่อยชุดการโจมตีด้วยอาวุธประเภทขวานที่ติดตั้งไว้
Part Back
Mobile Suit Gira Doga
EXskill Defense Hack α
ประเภท Weakening (Dbuff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย ลดพลังป้องกันการโจมตีระยะประชิดและป้องกันการยิงของศัตรูลง 30%

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อความทนทานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Buff ขึ้น 1%
Arms เมื่อความทนทานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% จะลดความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิด
Legs
Back

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Mass P. Zaku type
Body Mass P. Medium Range
Arms Mass P. Medium Range
Legs Mass P. For Space
Back Mass P. For Space
Mass P. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
Zaku type เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Medium Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ

 


10.Zaku II Kai

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Zaku II Kai
Model number MS-06FZ
ซีรี่ Mobile Suit Gundam 0080 War in Pocket
ความหายาก ✦✦ attribute Technique

EX skill

Part EXskill
Head
Body
Arms
Legs Hand grenade
Back
Part Legs
Mobile Suit Zaku II Kai
EXskill Hand grenade
ประเภท Physical shooting
Penetration D
power C–
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ขว้างระเบิดมือที่พกติดกับเกราะด้านข้าง

Part Traits

Part Part traits
Head เมื่อติดตั้งอาวุธประเภทปืนกล จะเพิ่มพลังโจมตีการยิงระยะไกล้ (short range) ขึ้น 1%
Body เมื่อความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 60% จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Dbuff ขึ้น 1%
Arms เมื่อติดตั้งอาวุธประเภทปืนกลจะเพิ่มดาเมจจากการโจมตีขึ้น 3 หน่วย
Legs
Back เมื่อศัตรูเป็นประเภท Gundam จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Dbuff ขึ้น 1%

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head High mobility For Forest
Body High mobility Zaku type
Arms High mobility Zaku type
Legs High mobility For Forest
Back High mobility Zaku type
High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
For Forest เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นป่า
Zaku type เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


11.Gelgoog J

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gelgoog J
Model number MS-14JG
ซีรี่ Mobile Suit Gundam 0080 War in Pocket
ความหายาก ✦✦ attribute Speed

EX skill

Part EXskill
Head Head vulcan
Body
Arms Beam spot gun
Legs
Back
Part Head
Mobile Suit Gelgoog J
EXskill Head vulcan
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงปืน Vulcan (ปืนกล) ที่ติดอยู่ในหัวจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%
Part Arm
Mobile Suit Gelgoog J
EXskill Beam spot gun
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 0 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายแขน ขณะที่ยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อเปิดใช้งาน Supporter จะเพิ่มระยะเวลาของ Ex skill ขึ้น 1%
Arms
Legs เมื่อติดตั้งอาวุธประเภทปืนกล เพิ่มอัตราการติดคริติคอลของการยิงขึ้น 2%
Back เมื่อเปิดใช้งาน Middle Shooter ความเร็วในกานฟื้นฟูบูตเตอร์เพิ่มขึ้น 3 %

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Medium Range Zeon
Body Medium Range Zeon
Arms Medium Range Commander
Legs Medium Range Commander
Back Medium Range Commander
Medium Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Zeon เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 10%
Commander เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%

 


12.High gog

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ High gog
Model number MSM-03C
ซีรี่ Mobile Suit Gundam 0080 War in Pocket
ความหายาก ✦✦ attribute Speed

EX skill

Part EXskill
Head
Body torpedo
Arms Beam Canon
Legs
Back
Part Body
Mobile Suit High gog
EXskill torpedo
ประเภท Physical shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ยิงตอปิโดจากเครื่องยิงที่อยู่ในหัว
Part Arm
Mobile Suit High gog
EXskill Beam Canon
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 0 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายแขน ขณะที่ยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body
Arms
Legs เมื่อศัตรูเป็นเครื่องที่ผลิตจำนวนมาก เพิ่มพลังโจมตีของการยิงระยะไกล้ (short range) ขึ้น 1%
Back เมื่อศัตรูเป็นประเภท Ace Excl. จะลดพลังการยิงพิเศษ (คริติคอล) ของศัตรูลง 2%

Word tag 

Part Tag 1 Tag 2
Head Amphib. Zeon
Body Amphib. Zeon
Arms Amphib. For cold regions
Legs Amphib. For cold regions
Back Amphib. For cold regions
Amphib. เมื่อเปิดใช้งานพลังต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 10%
Zeon เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 10%
For cold regions เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นภูมิภาคอากาศหนาวเย็น

 


13.Denan Zong

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Denan Zong
Model number XM-01
ซีรี่ Mobile Suit Gundam F91
ความหายาก ✦✦ attribute Technique

EX skill 

Part EXskill
Head
Body Armed Aura α
Arms Dual beam gun
Legs
Back Offense Hack α
Part Body
Mobile Suit Denan Zong
EXskill Armed Aura α
ประเภท Strengthen (ฺBuff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย ในช่วงระยะเวลาการใช้สกิลเครื่องของคุณจะไม่ถูกล็อกเป้า
Part Arm
Mobile Suit Denan Zong
EXskill Dual beam gun
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 0 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายแขน ขณะที่ยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
Part Back
Mobile Suit Denan Zong
EXskill Offense Hack α
ประเภท Weakening (Dbuff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย ลดพลังโจมตีระยะประชิดและพลังโจมตีการยิงของศัตรูลง 30%

Parts Traits

Part Part Traits
Head เมื่อความทนทานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% จะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีด้วยการยิง 3 หน่วย
Body
Arms
Legs เมื่อเปิดใช้งาน Middle Shooter จะเพิ่มพลังโจมตีการยิงระยะไกลขึ้น 1%
Back

Word tag 

Part Tag 1 Tag 2
Head Mass P. Close combat
Body Mass P. Close combat
Arms Mass P. Close combat
Legs Mass P. Medium Range
Back Mass P. Medium Range
Mass P. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
Medium Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


14.Wing Gundam [Pre-registration free]

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Wing Gundam [Pre-registration free]
Model number XXXG-01W
ซีรี่ New Mobile Report Gundam W
ความหายาก ✦✦ attribute Technique

Ex skill 

Part EXskill
Head Head vulcan
Body Machine cannon
Arms
Legs
Back
Part Head
Mobile Suit Wing Gundam [Pre-registration free]
EXskill Head vulcan
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงปืน Vulcan (ปืนกล) ที่ติดอยู่ในหัวจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%
Part Body
Mobile Suit Wing Gundam [Pre-registration free]
EXskill Machine cannon
ประเภท Physical shooting
Penetration B
power D
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 0 วินาที)
คำอธิบาย ใช้ปืน Machine Cannon ที่ติดอยู่กับตัวทำการยิงศัตรูที่ด้านหน้า และระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body
Arms เพิ่มความเสียหายการโจมตีระประชิด 8 หน่วย
Legs เมื่อเปิดใช้งาน All Rounder เพิ่มพลังโจมตีการยิงระยะไกล (Long Range) ขึ้น 5%
Back เมื่อเปิดใช้งาน All Rounder เพิ่มการเจาะเกราะของ Ex skill ขึ้น 8%

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Transformer Long Range
Body Transformer Protag.
Arms Transformer Long Range
Legs Transformer Gundam type
Back Transformer Gundam type
Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%
Long Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Protag. เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
Gundam type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


15.Astray Green Frame

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Astray Green Frame
Model number MBF-P04
ซีรี่ Mobile Suit Gundam SEED ASTRAY
ความหายาก ✦✦ attribute Power

EX skill

Part EXskill
Head Egerstern
Body
Arms
Legs Twin saw dry full
Back Double saber rush
Part Head
Mobile Suit Astray Green Frame
EXskill Egerstern
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงปืน Vulcan (ปืนกล) ที่ติดอยู่ในหัวจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%
Part Legs
Mobile Suit Astray Green Frame
EXskill Twin saw dry full
ประเภท Beam fight
Penetration C
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ใช้ Twinsaw Dry Full โจมตีอย่างต่อเนื่อง
Part Back
Mobile Suit Astray Green Frame
EXskill Double saber rush
ประเภท Beam fight
Penetration D
power B–
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ทำลายศัตรูด้วยดาบเซเบอร์ทั้งสองข้าง

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power จะเพิ่ม Effect ประเภท Dbuff ของ Ex skill ขึ้น 1%
Arms เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power จะเพิ่มอัตราคริติคอลขึ้น 5%
Legs
Back

Word tag 

Part Tag 1 Tag 2
Head High mobility For Computer
Body High mobility For Computer
Arms High mobility For Computer
Legs High mobility For Forest
Back High mobility For Forest
High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
For Computer เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็น Cyber
For Forest เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นป่า

 


16.Jinx

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Jinx
Model number GNX-603T
ซีรี่ Mobile Suit Gundam 00
ความหายาก ✦✦ attribute Technique

EX skill

Part EXskill
Head GN Vulcan
Body
Arms GN Claw
Legs Boomerang combination
Back
Part Head
Mobile Suit Jinx
EXskill GN Vulcan
ประเภท Beam shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิง GN Vulcan ที่ติดอยู่ในหัวจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%
Part Arm
Mobile Suit Jinx
EXskill GN Claw
ประเภท Physical combat
Penetration D
power D
Cooldown 20 วินาที (เริ่ม 5 วินาที)
คำอธิบาย โจมตีศัตรูด้วยเล็บที่สร้างขึ้นด้วยอนุภาค GN และเพิ่มพลังการโจมตีขึ้น 5%
Part Legs
Mobile Suit Jinx
EXskill Boomerang combination
ประเภท Beam fight
Penetration D
power B-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ขว้างดาบที่ติดตั้งเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรู

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique จะเพิ่ม Effect ประเภท buff ของ Ex skill ขึ้น 1%
Arms
Legs
Back เพิ่มจำนวนกระสุนสูงสูด 5% เมื่อติดตั้งอาวุธยิงประเภทลำแสง (Beam)

Word tag 

Part Tag 1 Tag 2
Head Ace Excl. Medium Range
Body Ace Excl Mass P.
Arms Ace Excl Mass P.
Legs Ace Excl Medium Range
Back Ace Excl For Computer
Ace Excl. เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%
Mass P. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
Medium Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
For Computer เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็น Cyber

 


17.Jinx III

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Jinx III
Model number GNX-609T
ซีรี่ Mobile Suit Gundam 00
ความหายาก ✦✦ attribute Speed

EX skill

Part EXskill
Head GN Vulcan
Body
Arms Screw fang
Legs Boomerang combination
Back
Part Head
Mobile Suit Jinx III
EXskill GN Vulcan
ประเภท Beam shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิง GN Vulcan ที่ติดอยู่ในหัวจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%
Part Arm
Mobile Suit Jinx III
EXskill Screw fang
ประเภท Physical combat
Penetration C
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ใช้กรงเล็บโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วแล้วเตะออก และเพิ่มพลังการต่อสู้ 5%
Part Legs
Mobile Suit Jinx III
EXskill Boomerang combination
ประเภท Beam fight
Penetration D
power B-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ขว้างดาบที่ติดตั้งเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรู

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed จะเพิ่มระยะเวลา Effect ของ Ex Skill ขึ้น 1%
Arms
Legs
Back เพิ่มจำนวนกระสุนสูงสูด 5% เมื่อติดตั้งอาวุธยิงประเภทลำแสง (Beam)

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Mass P. For cold regions
Body Mass P. Close combat
Arms Mass P. For cold regions
Legs Mass P. Long Range
Back Mass P. Long Range
Mass P. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
Long Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
For cold regions เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นภูมิภาคอากาศหนาวเย็น

 


18.GN Archer

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ GN Archer
Model number GNR-101A
ซีรี่ Mobile Suit Gundam 00
ความหายาก ✦✦ attribute Speed

EX skill

Part EXskill
Head Recovery tool α
Body
Arms Barrier stance β
Legs Boomerang combination
Back GN missile
Part Head
Mobile Suit GN Archer
EXskill Recovery tool α
ประเภท recovery
Penetration
power
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ฟื้นฟูค่าความทนทานสูงสุด 30%
Part Arm
Mobile Suit GN Archer
EXskill Barrier stance β
ประเภท Strengthen (Buff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย เพิ่มพลังการป้องกัน 20% ให้กับทีม
Part Legs
Mobile Suit GN Archer
EXskill Boomerang combination
ประเภท Beam fight
Penetration D
power B-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ขว้างดาบที่ติดตั้งเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรู
Part Back
Mobile Suit GN Archer
EXskill GN missile
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ยิง Missile อนุภาค GN จากด้านหลังเพื่อโจมตีศัตรู

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อเปิดใช้งาน Supporter จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Dbuff ขึ้น 1%
Arms
Legs
Back

Word tag 

Part Tag 1 Tag 2
Head Transformer Medium Range
Body Transformer Medium Range
Arms Transformer Support Type
Legs Transformer Support Type
Back Transformer Support Type
Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%
Medium Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
Support Type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


19.Gafflan

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gafflan
Model number ovv-f
ซีรี่ Mobile Suit Gundam AGE
ความหายาก ✦✦ attribute Power

EX skill

Part EXskill
Head
Body Diffuse beam gun
Arms Double saber rush
Legs
Back Tail beam rifle
Part Body
Mobile Suit Gafflan
EXskill Diffuse beam gun
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงทำลายล้างสูงจากตรงหน้าอก
Part Arm
Mobile Suit Gafflan
EXskill Double saber rush
ประเภท Beam fight
Penetration B-
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ทำลายศัตรูด้วยดาบเซเบอร์ทั้งสองข้าง
Part Back
Mobile Suit Gafflan
EXskill Tail beam rifle
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 0 วินาที)
คำอธิบาย ยิงอาวุธลำแสงที่ติดตั้งที่หาง ขณะยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

Part Traits

Part Part Traits
Head เมื่อติดตั้งอาวุธประเภท module category จะเพิ่มพลังโจมตีระยะไกล้ (short range) ขึ้น 1%
Body
Arms
Legs เมื่อติดตั้งอาวุธประเภท module category จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ex skill ขึ้น 2%
Back

Word tag 

Part Tag 1 Tag 2
Head Mass P. Close combat
Body Mass P. Medium Range
Arms Mass P. Medium Range
Legs Mass P. Medium Range
Back Mass P. Close combat
Mass P. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
Medium Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%

 


21. Zudah Commander 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Zudah Commander
Model number EMS-10
ซีรี่ Mobile Suit Gundam MS IGLOO
ความหายาก ✦✦ attribute Speed

EX skill 

Part EXskill
Head Signal bullet
Body
Arms Melee Battle Pick
Legs Menace shoot
Back Saturn engine
Part Head
Mobile Suit Zudah Commander
EXskill Signal bullet
ประเภท Strengthen (Buff)
Penetration
power
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 18 วินาที)
คำอธิบาย ยิงพลุสัญญานขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการส่งข้อมูลให้กับทีม
เพิ่มพลังโจมตีต่อสู้ของทีม 10%
เพิ่มความต้านทานลำแสงของทีม 20%
เพิ่มความต้านทานทางกายภาพของทีม 20%
Part Arm
Mobile Suit Zudah Commander
EXskill Melee Battle Pick
ประเภท Physical combat
Penetration C-
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ติดการโจมตีบนโล่และเตะออกพร้อมเพิ่มพลังการต่อสู้ขึ้น 5%
Part Legs
Mobile Suit Zudah Commander
EXskill Menace shoot
ประเภท Physical combat
Penetration C-
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้า ขณะกระโดดก็ทำการยิงโจมตีเป้าหมาย ศัตรูที่โดนโจมตี
พลังโจมตีการยิงลดลง 5%
พลังโจมตีระยะประชิดลดลง 5%
Part Back
Mobile Suit Zudah Commander
EXskill Saturn engine
ประเภท Awakening
Penetration S
power
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 18 วินาที)
คำอธิบาย เปิดใช้งานตัวเร่งความเร็วเพื่อปลดปล่อยขีดความสามารถของความเร็ว
ความเร็วเพิ่มขึ้น 20%
แต่พลังป้องกันระยะประชิดและป้องกันการยิงจะลดลง 30%

 

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อความทนทานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% จะเพิ่มค่าการเจาะเกราะของ Ex skill ขึ้น 6%
Arms
Legs
Back

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Commander For Space
Body Commander For Space
Arms Commander For Space
Legs Commander High mobility
Back Commander High mobility
Commander เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ

 


22.Jesta

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Jesta
Model number RGM-96X
ซีรี่ Mobile Suit Gundam UC
ความหายาก ✦✦ attribute Technique

EX skill

Part EXskill
Head Vulcan Pod
Body
Arms
Legs Hand grenade
Back Double missile launcher
Part Head
Mobile Suit Jesta
EXskill Vulcan Pod
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงปืน Vulcan (ปืนกล) ที่ติดอยู่ในหัวจะยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%
Part Legs
Mobile Suit Jesta
EXskill Hand grenade
ประเภท Physical shooting
Penetration D
power C–
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ขว้างระเบิดมือที่พกติดกับเกราะด้านข้าง
Part Back
Mobile Suit Jesta
EXskill Double missile launcher
ประเภท Physical shooting
Penetration D
power C
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 0 วินาที)
คำอธิบาย ยิง Missile ที่ติดตั้งที่หลัง ขณะยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique จะเพิ่มการเจาะเกราะของ Ex skill ขึ้น 6%
Arms เมื่อความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 70% จะลดความเสียหายของการโจมตีระยะประชิด
Legs
Back

Word tag list

Part Tag 1 Tag 2
Head Mass P. Gm Type
Body Mass P. Gm Type
Arms Mass P. Gm Type
Legs Mass P. Support Type
Back Mass P. Support Type
Mass P. เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มความทนทาน 10%
Gm Type เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 5%
Support Type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


23.Jesta Cannon

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Jesta Cannon
Model number RGM-96X
ซีรี่ Mobile Suit Gundam UC
ความหายาก ✦✦ attribute Power

EX skill

Part EXskill
Head
Body
Arms
Legs Hand grenade
Back Quadruple multi launcher
Part Legs
Mobile Suit Jesta Cannon
EXskill Hand grenade
ประเภท Physical shooting
Penetration D
power C–
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ขว้างระเบิดมือที่พกติดกับเกราะด้านข้าง
Part Back
Mobile Suit Jesta Cannon
EXskill Quadruple multi launcher
ประเภท Physical shooting
Penetration D
power C
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ยิง Missile Multi Launcher ทั้ง 4 ลูกที่ติดตั้งอยู่กวาดไปด้านหน้า

Part Traits

Part Part Traits
Head เมื่อความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 70% จะเพิ่มพลังโจมตีการยิงระยะไกล้ (short range) ขึ้น 1%
Body เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power ค่าพลังต่อสู้ของศัตรูจะลดลง 2%
Arms เมื่อเปิดใช้งาน Middle Shooter เพิ่มการโจมตีคริติคอลจากการยิงขึ้น 2%
Legs
Back

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Long Range Support Type
Body Long Range Support Type
Arms Long Range Gm Type
Legs Long Range Gm Type
Back Long Range Gm Type
Long Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Gm Type เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการต่อสู้เพิ่มขึ้น 5%
Support Type เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10%

 


24.Via Run Custom

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Via Run Custom
Model number RX-160S
ซีรี่ Mobile Suit Gundam UC
ความหายาก ✦✦ attribute Power

EX skill 

Part EXskill
Head Energy satellite
Body
Arms Arm mega particle gun
Legs Claw kick
Back Vernier Up α
Part Head
Mobile Suit Via Run Custom
EXskill Energy satellite
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย เปิดใช้งานบิตพลังงานที่ทำการโจมตีโดยอัตโนมัติ และระหว่างยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
Part Arm
Mobile Suit Via Run Custom
EXskill Arm mega particle gun
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 0 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายแขน ขณะที่ยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
Part Legs
Mobile Suit Via Run Custom
EXskill Claw kick
ประเภท Physical combat
Penetration C
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ใช้ขาเตะโจมตีอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพลังการโจมตีขึ้น 5%
Part Back
Mobile Suit Via Run Custom
EXskill Vernier Up α
ประเภท Strengthen (Buff)
Penetration
power
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย เพิ่มค่าพลังงานสูงสุดของบูตเตอร์ขึ้น 25%

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อติดตั้งอาวุธประเภท module category จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ขึ้น 1%
Arms
Legs
Back

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Long Range High mobility
Body Long Range For Base
Arms Long Range High mobility
Legs Long Range High mobility
Back Long Range Federation
Long Range เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
พลังการป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
High mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Federation เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันการยิงเพิ่มขึ้น 5%
For Base เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นฐานทัพ

 


25.Gundam Artemis

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gundam Artemis
Model number ORIGINAL
ซีรี่ Original Work
ความหายาก ✦✦ attribute Power

EX skill

Part EXskill
Head CIWS
Body Breast Beam Vulcan
Arms Palmafiokina Beam Cannon
Legs
Back
Part Head
Mobile Suit Gundam Artemis
EXskill CIWS
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าด้วยอาวุธปืนระยะประชิดที่ติดอยู่ในหัวและระหว่างยิงยังเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และลดการป้องกันการต่อสู้พร้อมด้วยการป้องกันการยิงของศัตรูลง 5%
Part Body
Mobile Suit Gundam Artemis
EXskill Breast Beam Vulcan
ประเภท Beam shooting
Penetration D
power C
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ยิง Beam Vulcan ที่ตรงหน้าอกไปข้างหน้า
Part Arm
Mobile Suit Gundam Artemis
EXskill Palmafiokina Beam Cannon
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงกำลังสูงจากมือทั้งสองข้างไปข้างหน้า

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body
Arms
Legs มีโอกาส 2% ที่จะไม่ชงักเวลาโดนโจมตี
Back เพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Buff ขึ้น 1%

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Protag. High thermal power
Body Protag. High thermal power
Arms Protag. High thermal power
Legs Protag. For Computer
Back Protag. For Computer
Protag. เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
High thermal power เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
For Computer เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็น Cyber

 


ผู้เขียนได้นำข้อมูลพาร์ทสีเขียวในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันว่าตัวไหนชิ้นไหนดีที่จะเอามายำผสมพาร์ทที่มีอยู่ เพราะยังไงแล้วพาร์ทสีเขียวเราสามารถหาได้ง่ายที่สุดเลยในกาชา (เพราะมันเกลือยังไงละ) พาร์ทสีเขียวเป็นพาร์ทที่เรามองข้ามแต่พาร์ทดีก็มีเช่นหัว Zudah เป็นต้น ดังนั้นสามารถเลือกดูพาร์ทมาปรับแต่งโมให้เข้ากับหุ่นของเรานั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ ทั้งนี้ผู้เขียนก็แปลมาจากญี่ปุ่นอาจจะผิดพลาดบ้าง ยังไงก็ช่วยตรวจสอบและติดชมกันได้ครับ ถ้าชื่นชอบผลงานเขียนแล้วก็ฝากติดตามหรือเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับที่ >> Thailand กุ๊กไก่เล่นไปเรื่อย

Facebook Comments