รวมข้อมูลอาวุธ ใน GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE

วันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลอาวุธ 1 – 3 ดาวในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE มาให้เพื่อน ๆ ได้ตัดสินพิจารณาเพื่อนำเข้าไปยำเข้าไปโมในกันพลาของเราในส่วนของอาวุธ 4 ดาวหรือพาร์ทสีม่วงจะอยู่กับหุ่นที่เป็น 4 ดาวรุ่นต่าง ๆ ที่มาในกาชาสามารถเข้าไปเปิดดูกันได้ ในเรื่องของอาวุธผู้เขียนได้แบ่งแยกเอาไว้ทั้งหมด 9 ประเภทไปดูกันเลยครับ

1.อาวุธประเภทดาบ [Saber]

Part Fighting weapon
ชื่อ Heat saber (Gouf)
ความหายาก
หมายเลขรุ่น MS-07B
Part Traits เมื่อศัตรูเป็นประเภท Gm Type เพิ่มความเสียหายจากการโจมตี 1 หน่วย
Word tag Close Combat
Word tag For Desert
Part Fighting weapon
ชื่อ Dedicated beam saber
ความหายาก
หมายเลขรุ่น YMS-15
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน In-Fighter ความเสียหายจากการโดนโจมตีระยะประชิดลดลง 1 หน่วย
Word tag Close Combat
Word tag High thermal power
Part Fighting weapon
ชื่อ Beam saber [Gundam] [Pre-registration reward]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น RX-78-2
Part Traits เมื่อใช้งานอาวุธประเภทลำแสง เกจพลังงานจะเพิ่มขึ้น 4%
Word tag Transformer
Word tag Close combat
Part Fighting weapon
ชื่อ Beam saber [Mk-II]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น RX-178
Ex Skill Cross wave
ประเภท Beam fight
Penetration D
Power B-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ฟันดาบเพื่อสร้างคลื่นสั่นสะเทือน (Shock wave) โจมตีศัตรู
Word tag Gundam type
Word tag For Forest
Part Fighting weapon
ชื่อ Beam saber [Wing] [Pre-registration reward]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น XXXG-01W
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน Defender เกจพลังงานจะเพิ่มขึ้น 2%
Word tag Protag.
Word tag Gundam type
Part Fighting weapon
ชื่อ GN beam saber [GN-X]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น GNX-603T
Part Traits มีโอกาส 1% ที่จะเจาะทะลุ Super Armor
Word tag Ace Excl.
Word tag For Computer
Part Fighting weapon
ชื่อ GN beam saber [GN-XⅢ]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น GNX-609T
Ex Skill Valiant Heart
ประเภท Beam fight
Penetration D
Power B-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ใช้ดาบพุ่งเข้าฟันศัตรูด้วยความเร็วสูง ศัตรูที่โดนโจมตีพลังป้องกันกายภาพลดลง 20%
Word tag Mass P.
Word tag Close Combat
Part Fighting weapon
ชื่อ Chevalier saber
ความหายาก ✦✦✦ 
หมายเลขรุ่น GF13-009NF
Part Traits เพิ่มเกจพลังงานขึ้น 4%
Word tag Mobile Fighter
Word tag Long Range

 


2.อาวุธประเภทขวาน [Axe]

Part Fighting weapon
ชื่อ Heat hawk
ความหายาก
หมายเลขรุ่น MS-06
Ex Skill Wind edge
ประเภท Physical combat
Penetration D
Power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย กำจัดศัตรูโดยรอบด้วยขวานที่ติดตั้ง
Word tag Mass P.
Word tag Zeon
Part Fighting weapon
ชื่อ Beam Tomahawk [Drysen]
ความหายาก
หมายเลขรุ่น AMX-009
Ex Skill Spinning accelerator
ประเภท Beam fight
Penetration D
Power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ทำการโจมตีโดยรอบตัวเองด้วยขวานที่ติดตั้ง ศัตรูที่โดนดาเมจพลังโจมตีจะลดลง 10%
Word tag Heavy armor
Word tag Close Combat
Part Fighting weapon
ชื่อ Large heat hawk
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น MS-06FS
Ex Skill Charge Ax
ประเภท Physical combat
Penetration D
Power B-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย กระโดดและเหวี่ยงขวานเข้าโจมตีศัตรู และพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 5%
Word tag Heavy armor
Word tag Close Combat
Part Fighting weapon
ชื่อ Heat fan
ความหายาก ✦✦✦
หมายเลขรุ่น MRC-F20
Ex Skill Storm edge
ประเภท Beam fight
Penetration D
Power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย หมุนโจมตีศัตรูรอบตัวด้วยขวานที่ติดตั้ง และเพิ่มพลังป้องกันการยิงของตัวเองขึ้น 10%
Word tag Ace Excl
Word tag for urban areas

 


3.อาวุธประเภทดาบใหญ่ [Great Sword]

Part Fighting weapon
ชื่อ Chevalier saber
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น ORIGINAL
Part Traits เมื่อโจมตีระยะประชิดเพิ่มความเสียหาย 3 หน่วย
Word tag Transformer
Word tag High thermal power

 


4.อาวุธประเภทหอก [Lance]

Part Fighting weapon
ชื่อ Beam Javelin [Pre-registration fee]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น RX-78-2
Part Traits เมื่อทำการโจมตีประเภทลำแสง (Beam) เพิ่มเกจพลังงานขึ้น 4%
Word tag Transformer
Word tag Close Combat
Part Fighting weapon
ชื่อ Shot Lancer
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น XM-01
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน Out-Fighter จะเพิ่มเกจเริ่มต้นของ Ex skill ขึ้น 2%
Word tag Mass P.
Word tag For Space
Part Fighting weapon
ชื่อ Twin saw dry full
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น MBF-P04
Ex Skill Sky jumper
ประเภท Beam fight
Penetration C
Power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย กระโดดขึ้นบนท้องฟ้าปาหอกไปโจมตีศัตรูทำให้พลังป้องกันลำแสงของศัตรูลดลง 10%
Word tag High mobility
Word tag Close combat
Part Fighting weapon
ชื่อ GN Lance
ความหายาก
หมายเลขรุ่น GNX-609T
Ex Skill Bright stinger
ประเภท Physical combat
Penetration D
Power B-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ใช้หอกพุ่งเข้าโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพลังป้องกันขึ้น 5%
Word tag Mass P.
Word tag Close Combat

 


5.อาวุธประเภทโมดูล [Modules]

Part Fighting weapon
ชื่อ Claw module
ความหายาก
หมายเลขรุ่น Claw Module
Ex Skill Screw nail
ประเภท Physical combat
Penetration C-
Power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ใช้กรงเล็บที่มือทั้งสองข้างวิ่งโจมตีศัตรู และลดการป้องกันศัตรูลง 5%
Word tag Close Combat
Word tag For Computer
Part Fighting weapon
ชื่อ Fist module
ความหายาก
หมายเลขรุ่น Fist module
Ex Skill Burn fist
ประเภท Physical combat
Penetration D
Power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ใช้กำปั้นวิ่งโจมตีศัตรูด้านหน้า และลดการป้องกันศัตรูลง 5%
Word tag Close Combat
Word tag For Computer

 


6.อาวุธประเภทปืน [Rifle]

Part Shooting weapon
ชื่อ Beam spray gun
ความหายาก
หมายเลขรุ่น RGM-79
Part Traits ลดความเสียหายจากการโจมตีด้วยการยิง 1 หน่วย
Word tag Mass P.
Word tag Medium Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Beam Gun [Jim Command]
ความหายาก
หมายเลขรุ่น RGM-79GS
Part Traits เมื่อเปิดการใช้งาน All-Rounder จะลดความเสียหายการโจมตีด้วยการยิงลง 1 หน่วย
Word tag Commander
Word tag Gm Type
Part Shooting weapon
ชื่อ Beam Rifle [Stark Jegan]
ความหายาก
หมายเลขรุ่น RGM-89S
Part Traits เมื่อเปิดการใช้งาน Long-Shooter จะเพิ่มความเสียหายการโจมตีการยิงขึ้น 1 หน่วย
Word tag Commander
Word tag Medium Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Beam Rifle [Gundam] [Pre-registration reward]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น RX-78-2
Part Traits พลังโจมตีการยิงของศัตรูลดลง 8%
Word tag Transformer
Word tag Medium Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Beam Rifle [Mk-II]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น RX-178
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน Long-Shooter จะเพิ่มอัตตราติดคริติคอลของการยิงขึ้น 5 %
Word tag Gundam type
Word tag For Computer
Part Shooting weapon
ชื่อ Buster Rifle [Pre-registration Reward]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น XXXG-01W
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน All-Rounder จะเพิ่มพลังโจมตีของ Ex skill ขึ้น 8%
Word tag Protag.
Word tag Long Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Twin saw dry full
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น MBF-P04
Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power จะเพิ่มพลังโจมตีพิเศษ (คริติคอล) การยิงขึ้น 2%
Word tag High mobility
Word tag Close combat
Part Shooting weapon
ชื่อ GN beam rifle [GN-X]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น GNX-603T
Ex Skill Seventh Ray Shot
ประเภท Beam shooting
Penetration B+
Power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงบีมจากปืน Rifle ที่ติดตั้งไว้
Word tag Ace Excl.
Word tag For Computer
Part Shooting weapon
ชื่อ GN beam rifle [GN-XⅢ]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น GNX-609T
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน In-Fighter จะลดความเสียหายจากการโจมตีการยิงลง 3 หน่วย
Word tag Mass P.
Word tag For cold regions
Part Shooting weapon
ชื่อ GN Lance [rifle mode]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น GNX-609T
Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed จะลดความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิดลง 3 หน่วย
Word tag Mass P.
Word tag For cold regions
Part Shooting weapon
ชื่อ Beam Rifle [Jesta]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น RGM-96X
Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique จะเพิ่มพลังโจมตีพิเศษ (คริติคอล) การยิงขึ้น 5%
Word tag Mass P.
Word tag Support Type
Part Shooting weapon
ชื่อ Beam Rifle [Doben Wolf]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น AMX-014
Ex Skill Seventh Ray Shot
ประเภท Beam shooting
Penetration B+
Power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงบีมจากปืน Rifle ที่ติดตั้งไว้
Word tag High thermal power
Word tag Long Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Beam Rifle [Gundam Artemis]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น ORIGINAL
Part Traits เพิ่มพลังโจมตีการยิงขึ้น 3 หน่วย
Word tag Transformer
Word tag High thermal power
Part Shooting weapon
ชื่อ 57mm high energy beam rifle [Duel]
ความหายาก ✦✦✦
หมายเลขรุ่น GAT-X102
Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed จะเพิ่มพลังโจมตีของ Ex skill ขึ้น 8%
Word tag Medium Range
Word tag For urban areas
Part Shooting weapon
ชื่อ Hand beam gun
ความหายาก ✦✦✦
หมายเลขรุ่น MRC-F20
Part Traits เมื่อความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 60% จะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีด้วยการยิง 6 หน่วย
Word tag Ace Excl.
Word tag Medium Range

 


7.อาวุธประเภทปืนยาว [Long Rifle]

Part Shooting weapon
ชื่อ Beam Rifle [Gun Cannon]
ความหายาก
หมายเลขรุ่น RX-77-2
Ex Skill Miriad snipe
ประเภท Beam shooting
Penetration C-
Power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงบีมกำลังสูงจากปืน Long Rifle ที่ติดตั้งไว้
Word tag Medium Range
Word tag Support Type
Part Shooting weapon
ชื่อ Anti-ship rifle
ความหายาก
หมายเลขรุ่น EMS-10
Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Technique จะลดพลังโจมตีศัตรูลง 1%
Word tag High mobility
Word tag Long Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Beam Cannon [Serpent]
ความหายาก
หมายเลขรุ่น MMS-01
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน Long-Shooter จะเพิ่มความเสียหายโจมตีด้สนการยิง 1 หน่วย
Word tag Mass P.
Word tag Medium Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Magella top gun
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น MS-06FS
Part Traits เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีกายภาพขึ้น 3 หน่วย
Word tag Ace Excl.
Word tag Long Range
Part Shooting weapon
ชื่อ GN beam rifle [GN-X / long barrel equipment]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น GNX-603T
Ex Skill Miriad snipe
ประเภท Beam shooting
Penetration C-
Power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงบีมกำลังสูงจากปืน Long Rifle ที่ติดตั้งไว้
Word tag Ace Excl.
Word tag For Computer
Part Shooting weapon
ชื่อ GN beam rifle [GN-X / long barrel equipment]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น GNX-603T
Ex Skill Miriad snipe
ประเภท Beam shooting
Penetration C-
Power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงบีมกำลังสูงจากปืน Long Rifle ที่ติดตั้งไว้
Word tag Mass P.
Word tag For cold regions

 


8.อาวุธประเภทปืนกล [Machine Gun]

Part Shooting weapon
ชื่อ Bullpup machine gun
ความหายาก
หมายเลขรุ่น
RGM-79GS
Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Speed จะเพิ่มเกจเริ่มต้นของ Ex Skill ขึ้น 1%
Word tag Commander
Word tag GM Type
Part Shooting weapon
ชื่อ Zaku Machine Gun [Zaku II]
ความหายาก
หมายเลขรุ่น
MS-06
Part Traits เพิ่มเกจเริ่มต้นของ Ex Skill ขึ้น 1%
Word tag Mass P.
Word tag Medium Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Zaku Machine Gun [Zaku II Kai]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น MS-06FZ
Ex Skill Crater maker
ประเภท Physical shooting
Penetration B-
Power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ยิงกระสุนชนิดพิเศษที่ติดตั้งในปืนกล ศัตรูที่โดนโจมตีจะติดสถานะสตัน
Word tag High mobility
Word tag For Forest
Part Shooting weapon
ชื่อ Large beam machine gun [Gelugu J]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น MS-14JG
Part Traits เมื่อติดตั้งอาวุธประเภทปืนกล จะเพิ่มพลังการโจมตีการยิงพิเศษ (คริติคอล) ขึ้น 2%
Word tag Medium Range
Word tag Zeon
Part Shooting weapon
ชื่อ Beam machine gun [Gila Doga]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น AMS-119
Ex Skill Panic Maker
ประเภท Beam shooting
Penetration B-
Power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ยิงกระสุนชนิดพิเศษกำลังสูงที่ติดตั้งในปืนกล
Word tag Mass P.
Word tag Zaku Type
Part Shooting weapon
ชื่อ Shot Lancer [Heavy Machine Gun]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น XM-01
Part Traits เมื่อความทนทานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% จะเพิ่มการโจมตีการยิง 3 หน่วย
Word tag Mass P.
Word tag For Space
Part Shooting weapon
ชื่อ Beam Rifle [Jesta Cannon]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น RGM-96X
Part Traits เมื่อติดตั้งอาวุธประเภทปืนกล จะเพิ่มความเสียหายโจมตีการยิงพิเศษ (คริติคอล) ขึ้น 3หน่วย
Word tag Long Range
Word tag Support Type

 


9.อาวุธประเภทใหญ่ [Bazooka]

Part Shooting weapon
ชื่อ Zaku Bazooka
ความหายาก
หมายเลขรุ่น MS-06
Part Traits ลดพลังของศัตรูลง 1%
Word tag Mass P.
Word tag Medium Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Raqueten Buzz
ความหายาก
หมายเลขรุ่น MS-09F / Trop
Part Traits เมื่อติดตั้งอาวุธประเภท Bazooka ลดพลังโจมตีการยิงของศัตรูลง 1%
Word tag Heavy armor
Word tag Long Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Hyper Bazooka [Stark Jegan]
ความหายาก
หมายเลขรุ่น RGM-89S
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน Middle-Shooter จะเพิ่มความเสียหายโจมตีด้วยการยิงขึ้น 1%
Word tag Commander
Word tag Medium Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Giant Buzz [Drysen]
ความหายาก
หมายเลขรุ่น AMX-009
Part Traits เมื่อติดตั้งอาวุธประเภท Bazooka จะเพิ่มความเสียหายโจมตีด้วยการยิงขึ้น 1 หน่วย
Word tag Heavy armor
Word tag Zeon
Part Shooting weapon
ชื่อ Bazooka [Serpent]
ความหายาก
หมายเลขรุ่น MMS-01
Part Traits เมื่อศัตรูเป็นประเภท Gundam จะลดความเสียหายจากโจมตีการยิงพิเศษ (คริติคอล) ลง 1 หน่วย
Word tag Mass P.
Word tag Medium Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Hyper Bazooka [Pre-registration free]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น RX-78-2
Part Traits เมื่อคุณสมบัติเครื่องของตัวเองคือ Power เพิ่มเกจพลังงานขึ้น 4%
Word tag Transformer
Word tag Medium Range
Part Shooting weapon
ชื่อ Hyper Bazooka [Mk-II]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น RX-178
Ex Skill Dual wave
ประเภท Physical shooting
Penetration B-
Power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ยิงจรวดอันทรงพลังจากปืน Bazooka ที่ติดตั้งไว้
Word tag Gundam Type
Word tag For Computer
Part Shooting weapon
ชื่อ GN Bazooka [GN-XⅢ]
ความหายาก ✦✦
หมายเลขรุ่น GNX-609T
Part Traits เมื่อทำการโจมตีประเภทกายภาพ จะเพิ่มความเสียหายโจมตีการยิงพิเศษ (คริติคอล) ขึ้น 3หน่วย
Word tag Mass P.
Word tag For cold regions
Part Shooting weapon
ชื่อ Gayborg
ความหายาก ✦✦✦
หมายเลขรุ่น GAT-X102
Part Traits เมื่อความทนทานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40% จะลดพลังการโจมตีการยิงศัตรูลง 8%
Word tag Medium Range
Word tag For urban areas

 


ผู้เขียนได้นำข้อมูลของอาวุธในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันว่าชิ้นไหนดีที่จะเอามายำผสมพาร์ทที่มีอยู่ อาวุธนั้นมีหลากหลายมากที่จะให้พวกเราได้นำมาผสมในกันพลาของเรา ดังนั้นสามารถเลือกดูพาร์ทอาวุธมาปรับแต่งโมให้เข้ากับหุ่นของเราก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทั้งนี้ผู้เขียนก็แปลมาจากญี่ปุ่นอาจจะผิดพลาดบ้าง ยังไงก็ช่วยตรวจสอบและติดชมกันได้ครับ ถ้าชื่นชอบผลงานเขียนแล้วก็ฝากติดตามหรือเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับที่ >> Thailand กุ๊กไก่เล่นไปเรื่อย

>ข้อมูลหุ่นพาร์ทสีเขียวที่เยอะมาก<

>ข้อมูลหุ่นพาร์ทสีฟ้า<

>Word Tag<

Facebook Comments