Durango Wild Lands Skill สายก่อสร้าง (Building)

Durango Skill สาย Building

สายสกิลที่เน้นมาทางด้านการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเต้นท์ชั่วคราว โต๊ะทำงาน กล่องเก็บของ ไปจนถึงบ้านและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง เรียกได้ว่าขาดไปก็ลำบากไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว

โครงสร้างพื้นฐาน

► Road sign : สร้างกระดานข้อความหรือวาดรูปเพื่อใช้ในการประกาศหรือแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

ป้ายข้างทาง Lv 1 AUTO ติดตั้งป้ายข้างทาง
ป้ายข้างทางใหญ่ Lv 25 SP 3 ติดตั้งป้ายข้างทางใหญ่
ป้ายข้างทางเคลื่อนไหว Lv 45 SP 5 ติดตั้งป้ายข้างทางเคลื่อนไหว
ป้ายข้างทางเคลื่อนไหวใหญ่ Lv 60 SP 6 ติดตั้งป้ายข้างทางเคลื่อนไหวใหญ่

 

► Courier Warp Hold : สร้างหลุมวาร์ปสำหรับรับของได้ หลุมที่ใหญ่ขึ้นจะจุของได้มากขึ้นก่อนที่จะต้องขนออกมา

หลุมวาร์ปเกาะเทม Lv 3 AUTO ติดตั้งหลุมวาร์ปเกาะเทม
หลุมวาร์ปชั่วคราวสำหรับส่งสาร (ทางออก) Lv 5 SP 1 ติดตั้งหลุมวาร์ปชั่วคราวสำหรับส่งสาร (ทางออก)
ความจุ 80 ช่อง
หลุมวาร์ปแบบพื้นฐานสำหรับส่งสาร (ทางออก) Lv 25 SP 3 ติดตั้งหลุมวาร์ปแบบพื้นฐานสำหรับส่งสาร (ทางออก)
ความจุ 120 ช่อง
หลุมวาร์ปแบบผู้ชำนาญสำหรับส่งสาร (ทางออก) Lv 45 SP 5 ติดตั้งหลุมวาร์ปแบบผู้ชำนาญสำหรับส่งสาร (ทางออก)
ความจุ 160 ช่อง
หลุมวาร์ปแบบมืออาชีพสำหรับส่งสาร (ทางออก) Lv 60 SP 6 ติดตั้งหลุมวาร์ปแบบมืออาชีพสำหรับส่งสาร (ทางออก)
ความจุ 200 ช่อง

 

► Well : สร้างบ่อน้ำใช้ภายในพื้นที่เพื่อความสะดวก เลเวลของน้ำจะขึ้นกับเลวลของบ่อ และบ่อจะค่อยๆ มีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

กับดักปลา Lv 5 SP 1 ติดตั้งกับดักปลา
บ่อน้ำชั่วคราว Lv 25 SP 2 ติดตั้งบ่อน้ำชั่วคราว
บ่อน้ำ Lv 45 SP 4 ติดตั้งบ่อน้ำ

 

► Gate : สร้างประตูสำหรับผ่านรั้วต่างๆ

ประตูชั่วคราว Lv 5 SP 1 ติดตั้งประตูชั่วคราว
ประตูเล็ก Lv 35 SP 3 ติดตั้งประตูเล็ก
ประตูรั้ว Lv 55 SP 4 ติดตั้งประตูรั้ว

 

► Fence : การสร้างรั้วต่างๆ เพื่อกั้นเขตแดนไม่ให้คนอื่นเข้ามาได้

รั้วชั่วคราว Lv 5 SP 1 ติดตั้งรั้วชั่วคราว
รั้ว Lv 35 SP 3 ติดตั้งรั้ว
กำแพง Lv 55 SP 4 ติดตั้งกำแพง

 

► Road : สร้างป้ายและถนนสำหรับการเดินทาง ถนนจะเพิ่มความเร็วในการเดินทางอย่างมาก

ป้ายบอกทาง Lv 10 SP 2 ติดตั้งป้ายบอกทาง
ก่อสร้างถนน Lv 35 SP 4 ติดตั้งถนนลูกรัง, ถนนหิน
ก่อสร้างถนน 2 Lv 55 SP 5 ติดตั้งถนนลูกรังละเอียด, ถนนหินแม่น้ำ

 

► Flower Bed : แปลงดอกไม้ขนาดเล็กให้ความสวยงามในพื้นที่

กระถางไม้ดอก Lv 20 SP 3 ติดตั้งกระถางไม้ดอกขนาดเล็ก, กระถางไม้ดอกใหญ่
กระถางดอกไม้หิน Lv 25 SP 3 ติดตั้งกระถางดอกไม้หินขนาดเล็ก, กระถางดอกไม้หินใหญ่
กระถางไม้ดอกซ่อนกลิ่น Lv 30 SP 4 ติดตั้งกระถางดอกไม้เขาขนาดเล็ก, กระถางดอกไม้เขาใหญ่
ร่มกันแดด Lv 35 SP 4 ติดตั้งร่มกันแดดแบบซับซ้อน, ร่มกันแดดแบบสาน, ร่มกันแดดแฟชั่น, ร่มกันแดดแบบทนทาน

 

► Street Light : สร้างเสาไฟช่วยส่องทาง

เสาไฟถนน 1 Lv 25 SP 1 ติดตั้งคบไฟประดับถนน, คบเพลิงผนัง
เสาไฟถนน 2 Lv 50 SP 4 ติดตั้งเทียนติดเสาไฟถนน, เทียนผนัง

 

กับดัก/ภาชนะ

► Containers : สร้างหีบเก็บของต่างๆ ระดับที่สูงขึ้นจะทำให้เก็บได้มากขึ้น ยกเว้น Personal Box ที่จะเท่ากับระดับเดียวกันแต่ใช้ได้เฉพาะเจ้าของเท่านั้น

ตะกร้า Lv 3 AUTO ติดตั้งตะกร้า
กล่องเล็ก Lv 20 SP 3 ติดตั้งกล่องเล็ก
กล่องใหญ่ Lv 35 SP 4 ติดตั้งกล่องใหญ่
กล่องขนาดใหญ่ Lv 50 SP 5 ติดตั้งกล่องขนาดใหญ่
เครื่องปั้นดินเผาเย็น Lv 40 SP 4 ติดตั้งเครื่องปั้นดินเผาเย็น (ของกินเสียช้าลง)
หม้อน้ำแข็งขนาดใหญ่ Lv 50 SP 5 ติดตั้งหม้อน้ำแข็งขนาดใหญ่ (ของกินเสียช้าลง)
เตาน้ำแข็ง Lv 60 SP 6 ติดตั้งเตาน้ำแข็ง (ของกินเสียช้าลง)
ตู้เสื้อผ้า Lv 50 SP 4 ติดตั้งตู้เสื้อผ้า (เก็บชุดป้องกัน)
ตู้ที่มีฝาปิด Lv 60 SP 5 ติดตั้งตู้ที่มีฝาปิด (เก็บชุดป้องกัน)
คลังอาวุธ Lv 50 SP 4 ติดตั้งคลังอาวุธ (เก็บอาวุธ)
กล่องอาวุธ Lv 60 SP 5 ติดตั้งกล่องอาวุธ (เก็บอาวุธ)

 

► Personal Box : กล่องส่วนตัว คนอื่นเปิดไม่ได้อย่างแน่นอน เก็บของที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ในนี้ได้

กล่องเล็กส่วนตัว Lv 30 SP 4 ติดตั้งกล่องเล็กส่วนตัว
กล่องส่วนตัว Lv 60 SP 6 ติดตั้งกล่องส่วนตัว

 

► Bed : ที่นอนสำหรับพักผ่อนและเป็นจุดเซฟ

ที่นอนธรรมชาติ Lv 20 SP 3 ติดตั้งที่นอนธรรมชาติ
เตียงไม้ Lv 40 SP 4 ติดตั้งเตียงไม้

 

► Chair : สร้างเก้าอี้สำหรับนั่งพักได้ ระดับสูงขึ้นจะฟื้นพลังไวขึ้นเล็กน้อย

เก้าอี้ไม้ชั่วคราว Lv 15 SP 2 ติดตั้งเก้าอี้ท่านซุง, เก้าอี้ยาวจากไม้, เก้าอี้ไม้ทรงกลม, เก้าอี้ไม้สี่เหลี่ยม
เก้าอี้ท่านซุงยาว Lv 40 SP 3 ติดตั้งเก้าอี้ท่อนซุง, เก้าอี้ท่านซุงยาว
เก้าอี้ไม้ Lv 55 SP 4 ติดตั้งเก้าอี้สำหรับเวลาเล่นพักผ่อน
โต๊ะไม้ Lv 55 SP 4 ติดตั้งโต๊ะสำหรับเวลาเล่นพักผ่อน

 

ชิ้นส่วนการก่อสร้าง

► Basic and Plank : สร้างกระดานและของพื้นฐานต่างๆ

มัด Lv 3 AUTO สร้างมัด
แผ่น Lv 15 SP 2 สร้างแผ่น
แผ่นที่ตัดแต่งแล้ว Lv 55 SP 5 สร้างแผนที่ตัดแต่งแล้ว, แผ่นที่มีลวดลาย

 

► Pillar : ทักษะการเหลา/หล่อวัตถุดิบเป็นเสา

เสาหิน Lv 15 SP 2 สร้างเสาหิน
เสาโลหะ Lv 40 SP 4 สร้างเสาโลหะ

 

► Hinge : สร้างบานพับสำหรับใช้งานได้

บานพับ Lv 25 SP 2 สร้างบานพับ
บานพับโลหะ Lv 55 SP 3 สร้างบานพับโลหะ

 

► Roof Material : สร้างวัตถุดิบที่ใช้ทำหลังคาต่างๆ

วัสดุหลังคา I Lv 20 SP 3 สร้างหลังคาใบไม้, หลังคาก้านไม้
วัสดุหลังคา II Lv 35 SP 4 สร้างหลังคาหนัง, หลังคาไม้
วัสดุหลังคา III Lv 55 SP 5 สร้างหลังคาแผ่นไม้ที่ตัดแต่งแล้ว

 

► Wall Material : สร้างวัตถุดิบที่ใช้ทำกำแพงให้กับอาคาร

วัสดุกำแพง I Lv 20 SP 3 สร้างกำแพงก้านไม้
วัสดุกำแพง II Lv 35 SP 4 สร้างกำแพงไม้, กำแพงดิน
วัสดุกำแพง III Lv 50 SP 5 สร้างกำแพงหิน, ผนังแผ่นไม้
วัสดุกำแพง IV Lv 60 SP 5 สร้างผนังแผ่นไม้ที่ตัดแต่งแล้ว, ผนังแผ่นหินที่ติดแต่งแล้ว, ผนังแผ่นหินที่มีลวดลาย

 

► Floor Material : สร้างวัตถุดิบที่ใช้ทำพื้นสำหรับอาคาร

วัตถุดิบพื้น I Lv 20 SP 3 สร้างพื้นใบไม้, พื้นก้านไม้
วัตถุดิบพื้น II Lv 35 SP 4 สร้างพื้นไม้, พื้นดิน
วัตถุดิบพื้น III Lv 50 SP 5 สร้างพื้นแผ่นไม้, พื้นหิน
วัตถุดิบพื้น IV Lv 60 SP 5 สร้างพื้นแผ่นไม้ที่ตัดแต่งแล้ว, พื้นแผ่นหินที่ตัดแต่งแล้ว, แผ่นหินที่มีลวดลาย

 

► Building Repair Kit : การสร้างกล่องซ่อมสิ่งก่อสร้าง ใช้สำหรับซ่อมสิ่งต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาไม่ให้พังก่อนเวลา

เครื่องมือซ่อมสิ่งก่อสร้างยอดนิยม Lv 20 SP 2 สร้างเครื่องมือซ่อมสิ่งก่อสร้างยอดนิยม
เครื่องมือซ่อมสิ่งก่อสร้างอเนกประสงค์ Lv 40 SP 2 สร้างเครื่องมือซ่อมสิ่งก่อสร้างอเนกประสงค์
เครื่องมือซ่อมสิ่งก่อสร้างคุณภาพ Lv 60 SP 3 สร้างเครื่องมือซ่อมสิ่งก่อสร้างคุณภาพ

 

สร้างสิ่งปลูกสร้าง

► Bonfire : สร้างเตาไฟสำหรับความอบอุ่นและทำอาหาร

กองไฟ Lv 1 AUTO ติดตั้งกองไฟ
คบเพลิงภายในอาคาร Lv 45 SP 5 ติดตั้งคบเพลิงภายในอาคาร

 

► Workbench : สร้างโต๊ะสำหรับสร้างของต่างๆ ได้ จำเป็นในการเอาตัวรอดและแปรรูปหรือผลิตสิ่งต่างๆ

โต๊ะงานช่าง Lv 1 AUTO ติดตั้งโต๊ะงานช่าง
โต๊ะงานช่างพื้นฐาน Lv 15 SP 2 ติดตั้งโต๊ะงานช่างพื้นฐาน
โต๊ะทำงานช่าง Lv 40 SP 4 ติดตั้งโต๊ะทำงานช่าง
โต๊ะทำงานช่างชั้นสูง Lv 60 SP 5 ติดตั้งโต๊ะทำงานช่างชั้นสูง
ห้องทดลองทางการแพทย์ Lv 40 SP 4 ติดตั้งห้องทดลองทางการแพทย์
โต๊ะทำอาวุธ Lv 50 SP 5 ติดตั้งโต๊ะทำอาวุธ
โต๊ะตัดเย็บ Lv 50 SP 5 ติดตั้งโต๊ะตัดเย็บ

 

► Dye-crafting Bench : สร้างเครื่องมือที่จำเป็นในการทำอุปกรณ์สำหรับย้อมสีได้

โต๊ะทำงานสำหรับสร้างสีย้อม Lv 15 SP 2 ติดตั้งโต๊ะทำการย้อม
โต๊ะทำงานคุณภาพสำหรับสร้างสีย้อม Lv 45 SP 4 ติดตั้งโต๊ะทำงานช่างใช้ย้อมสีที่มีคุณภาพ
โต๊ะย้อมสี Lv 15 SP 3 ติดตั้งโต๊ะย้อมสี

 

► Kiln : การสร้างเตาหลอมสำหรับการหลอมโลหะต่างๆ

เตาเผาธรรมดา Lv 35 SP 4 ติดตั้งเตาเผาธรรมดา
เตาเผาขั้นสูง Lv 55 SP 5 ติดตั้งเตาเผาขั้นสูง

 

► Kitchen : เตาสำหรับทำอาหารโดยเฉพาะ ขาดไม่ได้สำหรับพ่อครัว

เตาเผา Lv 15 SP 3 ติดตั้งเตาเผา
ครัวเรือน Lv 40 SP 4 ติดตั้งครัวเรือน
ครัว Lv 60 SP 5 ติดตั้งครัว

 

► Drying rack : การสร้างราวสำหรับตากสิ่งต่างๆ ตั้งแต่หนัง อาหารยันแผ่นยาง

ราวตากขนาดเล็ก Lv 15 SP 3 ติดตั้งราวตากขนาดเล็ก
ราวตากขนาดใหญ่ Lv 40 SP 4 ติดตั้งราวตากขนาดใหญ่

 

► Loom : สร้างเครื่องมือสำหรับการทอผ้าได้

หูกทอผ้าขนาดเล็ก Lv 15 SP 3 ติดตั้งหูกทอผ้าขนาดเล็ก
หูกทอผ้าขนาดใหญ่ Lv 40 SP 4 ติดตั้งหูกทอผ้าขนาดใหญ่

 

ที่อยู่อาศัย

► Resting : อุปกรณ์พักผ่อนและนอน ระดับที่สูงขึ้นจะทำให้ฟื้นพลังได้มากขึ้นเล็กน้อย

เต้นท์ชั่วคราว Lv 1 AUTO ติดตั้งเต้นท์ชั่วคราว
เต้นท์ Lv 10 SP 2 ติดตั้งเต้นท์
ค่ายทหาร Lv 15 SP 2 ติดตั้งค่ายทหาร (ขนาดสูงสุด 2)
บ้าน Lv 20 SP 3 ติดตั้งบ้าน (ขนาดสูงสุด 2)
ขยายสิ่งก่อสร้างบางส่วน 1 Lv 35 SP 4 ขนาดสิ่งก่อสร้างสูงสุด 3
ขยายสิ่งก่อสร้างบางส่วน 2 Lv 50 SP 5 ขนาดสิ่งก่อสร้างสูงสุด 4

 

► Window : หน้าต่างสำหรับประดับตกแต่ง

หน้าต่าง 1 Lv 20 SP 3 สร้างระแนงไม้, หน้าต่างไม้
หน้าต่าง 2 Lv 35 SP 4 สร้างระแนงกระดูก, หน้าต่างกระดูก
หน้าต่าง 3 Lv 50 SP 5 สร้างระแนงหนัง, หน้าต่างระบายอากาศหนังสัตว์, หน้าต่างแผ่นไม้

 

► Door : ประตูสำหรับเข้าออกบ้าน

ประตู 1 Lv 20 SP 3 สร้างกรอบประตูไม้ตรง, ประตูไม้อ่อน
ประตู 2 Lv 35 SP 4 สร้างประตูกระดูกเปราะ, ประตูไม้วิจิตร, ประตูไร้กรอบ
ประตู 3 Lv 50 SP 5 สร้างประตูหนังบานพับ, ประตูกระดูกวิจิตร, ประตูแผ่นไม้

 

► Decolation : อุปกรณ์ประดับตกแต่งความสวยงาม

เขาประดับ Lv 25 SP 3 สร้างเขาประดับ
กระดูกประดับ Lv 40 SP 3 สร้างกระดูกประดับ
งาช้างประดับ Lv 55 SP 4 สร้างงาช้างประดับ

 

► Taming Pen : สร้างคอกสำหรับฝึกสัตว์ต่างๆ

คอกฝึกสัตว์ชั่วคราว Lv 15 SP 2 ติดตั้งคอกฝึกสัตว์ชั่วคราว
คอกฝึกสัตว์ขนาดเล็ก Lv 25 SP 3 ติดตั้งคอกฝึกสัตว์ขนาดเล็ก

 

► Animal Pen : สร้างคอกสำหรับเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เพื่อผลผลิตได้

คอกสัตว์ชั่วคราว Lv 15 SP 2 ติดตั้งคอกสัตว์ชั่วคราว
คอกขนาดเล็ก Lv 25 SP 3 ติดตั้งคอกขนาดเล็ก
คอกขนาดกลาง Lv 45 SP 5 ติดตั้งคอกขนาดกลาง

 

 

ฝึกฝนการก่อสร้าง

► Furniture Crafting : เพิ่มความสามารถในการสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ฝึกฝนสร้างเฟอร์นิเจอร์ 1 Lv 20 SP 2 ทักษะสร้างเฟอร์นิเจอร์ +4
ฝึกฝนสร้างเฟอร์นิเจอร์ 2 Lv 26 SP 2 ทักษะสร้างเฟอร์นิเจอร์ +4
ฝึกฝนสร้างเฟอร์นิเจอร์ 3 Lv 32 SP 3 ทักษะสร้างเฟอร์นิเจอร์ +4
ฝึกฝนสร้างเฟอร์นิเจอร์ 4 Lv 40 SP 4 ทักษะสร้างเฟอร์นิเจอร์ +4
ฝึกฝนสร้างเฟอร์นิเจอร์ 5 Lv 46 SP 5 ทักษะสร้างเฟอร์นิเจอร์ +4

 

► Construction Training : เพิ่มความสามารถในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ

ฝึกฝนก่อสร้าง 1 Lv 20 SP 2 ทักษะก่อสร้าง +4
ฝึกฝนก่อสร้าง 2 Lv 26 SP 2 ทักษะก่อสร้าง +4
ฝึกฝนก่อสร้าง 3 Lv 32 SP 3 ทักษะก่อสร้าง +4
ฝึกฝนก่อสร้าง 4 Lv 40 SP 4 ทักษะก่อสร้าง +4
ฝึกฝนก่อสร้าง 5 Lv 46 SP 5 ทักษะก่อสร้าง +4

 


Facebook Comments