Durango Wild Lands Skill สายป้องกัน (Defense)

การป้องกันเป็นหนึ่งในวิธีเอาตัวรอดไม่กี่ทางเมื่อต้องสู้กับสัตว์ต่างๆ ใน Durango โดยสกิลกลุ่มนี้นั้นจะเพิ่มได้จากการหลบหลีกหรือป้องกันการโจมตีของพวกมัน และนั่นทำให้มันขึ้นยากใช้ได้เลยทีเดียว

ฝึกฝนร่างกาย

► ป้องกัน : เพิ่มพลังป้องกัน ทำให้ได้รับความเสียหายน้อยลง

ป้องกัน I Lv 5 SP 1 ป้องกัน +10
ป้องกัน II Lv 15 SP 2 ป้องกัน +10
ป้องกัน III Lv 25 SP 3 ป้องกัน +10
ป้องกัน IV Lv 35 SP 4 ป้องกัน +20
ป้องกัน V Lv 45 SP 5 ป้องกัน +20
ป้องกัน VI Lv 55 SP 5 ป้องกัน +30

 

► หลบหลีกอัตโนมัติ : เพิ่มอัตราการหลบหลีก ทำให้หลบหลีกโดยอัตโนมัติได้บ่อยขึ้น

หลบหลีกอัตโนมัติ I Lv 5 SP 1 ทักษะด้านหลบหลีก +5
หลบหลีกอัตโนมัติ II Lv 15 SP 2 ทักษะด้านหลบหลีก +5
หลบหลีกอัตโนมัติ III Lv 25 SP 3 ทักษะด้านหลบหลีก +5
หลบหลีกอัตโนมัติ IV Lv 35 SP 4 ทักษะด้านหลบหลีก +10
หลบหลีกอัตโนมัติ V Lv 45 SP 5 ทักษะด้านหลบหลีก +10
หลบหลีกอัตโนมัติ VI Lv 55 SP 5 ทักษะด้านหลบหลีก +15

 

► สุขภาพ : เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ทำให้ทนมือทนเท้ามากขึ้น

สุขภาพ I Lv 5 SP 1 สุขภาพสูงสุด +25
สุขภาพ II Lv 15 SP 2 สุขภาพสูงสุด +25
สุขภาพ III Lv 25 SP 3 สุขภาพสูงสุด +40
สุขภาพ IV Lv 35 SP 4 สุขภาพสูงสุด +40
สุขภาพ V Lv 45 SP 5 สุขภาพสูงสุด +50
สุขภาพ VI Lv 55 SP 5 สุขภาพสูงสุด +50

 

สกิลป้องกัน

► Roll : กลิ้งหลบการโจมตีต่างๆ ทุกชนิด ใช้ได้เมื่อยู่ใน ท่าโจมตี หรือ ท่าคลุ้มคลั่ง

ม้วนตัว Lv 1 AUTO ทำให้ใช้การกลิ้งหลบได้
ม้วนตัว: ระยะเวลา I Lv 10 SP 2 เพิ่มระยะเวลาอีก 5%
ม้วนตัว: ระยะเวลา II Lv 20 SP 3 เพิ่มระยะเวลาอีก 5%
ม้วนตัว: ระยะเวลา III Lv 30 SP 4 เพิ่มระยะเวลาอีก 5%
ม้วนตัว: ความแข็งแรง I Lv 10 SP 2 การใช้พลังงาน -6%
ม้วนตัว: ความแข็งแรง II Lv 20 SP 3 การใช้พลังงาน -6%
ม้วนตัว: ความแข็งแรง III Lv 30 SP 4 การใช้พลังงาน -6%

 

► ปัดป้อง : การยกอาวุธขึ้นมาป้องกันตัว ทำให้ความเสียหายลดลง ใช้ได้กับ ท่าป้องกันตัว

ปัดป้อง Lv 10 SP 2 ทำให้ใช้ปัดป้องได้
ปัดป้อง: ระยะเวลา I Lv 20 SP 3 เพิ่มระยะเวลา 5%
ปัดป้อง: ระยะเวลา II Lv 30 SP 4 เพิ่มระยะเวลา 5%
ปัดป้อง: ระยะเวลา III Lv 40 SP 4 เพิ่มระยะเวลา 5%
ปัดป้อง: รุ่งเรือง I Lv 20 SP 3 อัตราการลดความเสียหาย +0.1
ปัดป้อง: รุ่งเรือง II Lv 30 SP 4 อัตราการลดความเสียหาย +0.1
ปัดป้อง: รุ่งเรือง III Lv 40 SP 4 อัตราการลดความเสียหาย +0.1

 

► โจมตีโต้กลับ : การยกอาวุธขึ้นมาป้องกันตัว ทำให้ความเสียหายลดลง ใช้ได้กับ ท่าโจมตีกลับ

โจมตีโต้กลับ Lv 20 SP 3 ทำให้ใช้โจมตีโต้กลับได้
โจมตีโต้กลับ: ระยะเวลา I Lv 30 SP 4 เพิ่มระยะเวลา 5%
โจมตีโต้กลับ: ระยะเวลา II Lv 40 SP 4 เพิ่มระยะเวลา 5%
โจมตีโต้กลับ: ระยะเวลา III Lv 50 SP 5 เพิ่มระยะเวลา 5%
โจมตีโต้กลับ: ความเสียหาย I Lv 30 SP 4 อัตราการลดความเสียหาย +0.1
โจมตีโต้กลับ: ความเสียหาย II Lv 40 SP 4 อัตราการลดความเสียหาย +0.1
โจมตีโต้กลับ: ความเสียหาย III Lv 50 SP 5 อัตราการลดความเสียหาย +0.1

ฟื้นฟู

► ฟื้นฟูพลังชีวิต : เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตในระหว่างการต่อสู้

ฟื้นฟูพลังชีวิต I Lv 5 SP 1 ชีวิต/วินาที 0.1
ฟื้นฟูพลังชีวิต II Lv 15 SP 2 ชีวิต/วินาที 0.1
ฟื้นฟูพลังชีวิต III Lv 25 SP 3 ชีวิต/วินาที 0.1
ฟื้นฟูพลังชีวิต IV Lv 35 SP 4 ชีวิต/วินาที 0.2
ฟื้นฟูพลังชีวิต V Lv 45 SP 5 ชีวิต/วินาที 0.2
ฟื้นฟูพลังชีวิต VI Lv 55 SP 5 ชีวิต/วินาที 0.3

 

► ฟื้นฟูความแข็งแรง : เพิ่มการฟื้นฟูค่าความแข็งแรงระหว่างการต่อสู้

ฟื้นฟูความแข็งแรง I Lv 5 SP 1 ความแข็งแรง/วินาที 0.3
ฟื้นฟูความแข็งแรง II Lv 15 SP 2 ความแข็งแรง/วินาที 0.3
ฟื้นฟูความแข็งแรง III Lv 25 SP 3 ความแข็งแรง/วินาที 0.5
ฟื้นฟูความแข็งแรง IV Lv 35 SP 4 ความแข็งแรง/วินาที 0.5
ฟื้นฟูความแข็งแรง V Lv 45 SP 5 ความแข็งแรง/วินาที 0.5
ฟื้นฟูความแข็งแรง VI Lv 55 SP 5 ความแข็งแรง/วินาที 0.5

 

ท่าการป้องกัน

► ท่าการป้องกัน : กระบวนท่าป้องกัน ใช้เมื่อต้องการเน้นการป้องกันมากกว่าการโจมตีอย่างรุนแรง

ท่าการป้องกัน I Lv 10 SP 2 สามารถใช้ท่าการป้องกันเลเวล 1 ได้
ท่าการป้องกัน II Lv 20 SP 3 สามารถใช้ท่าการป้องกันเลเวล 2 ได้
ท่าการป้องกัน III Lv 30 SP 4 สามารถใช้ท่าการป้องกันเลเวล 3 ได้
ท่าการป้องกัน IV Lv 40 SP 4 สามารถใช้ท่าการป้องกันเลเวล 4 ได้
ท่าการป้องกัน V Lv 50 SP 5 สามารถใช้ท่าการป้องกันเลเวล 5 ได้

 

► ท่าโจมตีกลับ : กระบวนท่าสวนกลับ เน้นการป้องกันและสวนกลับการโจมตีของสัตว์

ท่าโจมตีกลับ I Lv 20 SP 3 สามารถใช้ท่าโจมตีกลับเลเวล 1 ได้
ท่าโจมตีกลับ II Lv 30 SP 4 สามารถใช้ท่าโจมตีกลับเลเวล 2 ได้
ท่าโจมตีกลับ III Lv 40 SP 4 สามารถใช้ท่าโจมตีกลับเลเวล 3 ได้
ท่าโจมตีกลับ IV Lv 50 SP 5 สามารถใช้ท่าโจมตีกลับเลเวล 4 ได้
ท่าโจมตีกลับ V Lv 60 SP 6 สามารถใช้ท่าโจมตีกลับเลเวล 5 ได้