Durango Wild Lands Skill สายเพาะปลูก (Farming)

Durango Farming

การฟาร์มเป็นอีกหนึ่งทางในการหาวัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นพืชได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องออกไปวิ่งหนีช้างหรือฝูงแร๊ฟเตอร์ที่คอยเฝ้าถิ่นอย่างดุร้ายได้ สกิลนี้ส่วนมากจะส่งผลโดยตรงกับการทำฟาร์มเป็นหลัก การจะเก็บของป่าตามธรรมชาตินั้นจะใช้สกิล Gathering แทน

พืชที่เป็นอาหาร

► กลุ่ม…อะไรของพี่เนี่ย : อยากจะแยกกลุ่มนะแต่ไม่ไหวแร้ว

ข้าวโพด Lv 1 AUTO ปลูกและเก็บผลผลิตข้าวโพด, เมล็ดข้าวโพดได้
ถั่ว Lv 35 SP 4 ปลูกและเก็บผลผลิตถั่ว, เมล็ดถั่วได้
มะเขือเทศ Lv 45 SP 5 ปลูกและเก็บผลผลิตมะเขือเทศ, เมล็ดมะเขือเทศได้
พริกหวาน Lv 30 SP 6 ปลูกและเก็บผลผลิตพริกหวาน, เมล็ดพริกหวานได้

 

► กลุ่มข้าวและพริกไทย

ข้าวสาลี Lv 30 SP 4 ปลูกและเก็บผลผลิตข้าวสาลี, เมล็ดข้าวสาลีได้
ข้าว Lv 40 SP 4 ปลูกและเก็บผลผลิตข้าว, เมล็ดข้าวได้
พริกไทย Lv 60 SP 6 ปลูกและเก็บผลผลิตพริกไทย, เมล็ดพริกไทยได้

 

► ผักชนิดเครื่องปรุงหรือของเสริม

หัวหอม Lv 10 SP 2 ปลูกและเก็บผลผลิตหัวหอม, เมล็ดหัวหอมได้
มันฝรั่ง Lv 15 SP 2 ปลูกและเก็บผลผลิตมันฝรั่ง, เมล็ดมันฝรั่งได้
ฟักทอง Lv 20 SP 3 ปลูกและเก็บผลผลิตฟักทอง, เมล็ดฟักทองได้

 

ดอกไม้

► กลุ่มข้าวและพริกไทย

กุหลาบนายลินคอร์น Lv 20 SP 1 ปลูกและเก็บผลผลิตกุหลาบนายลินคอร์น, เมล็ดกุหลาบนายลินคอร์นได้
ดอกกุหลาบมอญ Lv 25 SP 1 ปลูกและเก็บผลผลิตดอกกุหลาบมอญ, เมล็ดดอกกุหลาบมอญได้
กุหลาบป่า Lv 35 SP 4 ปลูกและเก็บผลผลิตกุหลาบป่า, เมล็ดกุหลาบป่าได้
ป๊อปปี้สีแดง Lv 55 SP 5 ปลูกและเก็บผลผลิตฝิ่น, เมล็ดฝิ่นได้

 

► ผักชนิดเครื่องปรุงหรือของเสริม

ซันฟลาวเวอร์ Lv 20 SP 1 ปลูกและเก็บผลผลิตดอกทานตะวัน, เมล็ดดอกทานตะวันได้
ลาเวนเดอร์ Lv 45 SP 5 ปลูกและเก็บผลผลิตลาเวนเดอร์, เมล็ดลาเวนเดอร์ได้
ทิวลิปสีม่วง Lv 50 SP 5 ปลูกและเก็บผลผลิตทิวลิปสีม่วง, เมล็ดทิวลิปสีม่วงได้

 

การเพาะปลูก/เครื่องมือ

► เตรียมพื้นที่ : การปลูกเริ่มที่การเตรียมดินและแปลงปลูก

ขุดแปลงขนาดเล็ก Lv 1 SP 1 ติดตั้งที่นาฝืนเล็ก
เตรียมที่นาใหญ่ Lv 25 SP 3 ติดตั้งที่นาฝืนใหญ่
เครื่องฉีดน้ำ I Lv 35 SP 4 ติดตั้งเครื่องฉีดน้ำกากบาท, เครื่องฉีดน้ำแบบเอ็กซ์
เครื่องฉีดน้ำ II Lv 50 SP 5 ติดตั้งเครื่องฉีดน้ำสี่เหลี่ยม
เครื่องฉีดน้ำ III Lv 60 SP 6 ติดตั้งเครื่องฉีดน้ำอเนกประสงค์

 

► ปุ๋ย : ปุ๋ยเป็นตัวช่วยในการผลิตที่ดีมาก เพิ่มปริมาณผลผลิตต่างๆ

ปุ๋ย I Lv 15 SP 2 ทำปุ๋มยุคบรรพกาลได้
สร้างถาดหมักได้
ปุ๋ย II Lv 40 SP 4 ทำปุ๋มคุณภาพได้
สร้างกระดานหมักปุ๋ยที่มีคุณภาพได้
ปุ๋ย III Lv 60 SP 6 ทำปุ๋มแบบน้ำได้
ปุ๋ยหมัก I Lv 30 SP 4 ทำปุ๋ยหมักได้
ปุ๋ยหมัก II Lv 60 SP 6 ทำปุ๋ยหมักเร่งการเติบโตของผลไม้ได้
ทำปุ๋ยหมักเร่งการเติบโตของใบไม้/ก้านได้

 

ไม้

► ไม้ยืนต้น 1

ต้นบ๊วย Lv 20 SP 5 ปลูกและเก็บผลผลิตบ๊วย, เมล็ดบ๊วยได้
ต้นเมเปิ้ล Lv 40 SP 2 ปลูกและเก็บผลผลิตใบเมเปิ้ล, เมล็ดเมเปิ้ลได้
ต้นยี่โถ Lv 50 SP 3 ปลูกและเก็บผลผลิตดอกยี่โถ, เมล็ดยี่โถได้
มะเดื่อ Lv 55 SP 5 ปลูกและเก็บผลผลิตมะเดื่อ, เมล็ดมะเดื่อได้
กล้วย Lv 60 SP 6 ปลูกและเก็บผลผลิตกล้วย, เมล็ดกล้วยได้

 

► ไม้ยืนต้น 2

ต้นแปะก๊วย Lv 40 SP 2 ปลูกและเก็บผลผลิตใบแปะก๊วย, เมล็ดต้นแปะก๊วยได้
ต้นชา Lv 50 SP 5 ปลูกและเก็บผลผลิตใบต้นชา, เมล็ดต้ชาได้
กาแฟ Lv 60 SP 6 ปลูกและเก็บผลผลิตกาแฟ, เมล็ดกาแฟได้

 

► เถา

องุ่น Lv 50 SP 5 ปลูกและเก็บผลผลิตองุ่น, เมล็ดองุ่นได้

 

พืชใช้งาน

► ไม้ยืนต้น 1

ปอ Lv 25 SP 5 ปลูกและเก็บผลผลิตปอ, เมล็ดปอได้
ปอเขตร้อน Lv 35 SP 2 ปลูกและเก็บผลผลิตปอเขตร้อน, เมล็ดปอเขตร้อนได้
อ้อย Lv 40 SP 3 ปลูกและเก็บผลผลิตอ้อย, เมล็ดอ้อยได้
ต้นฝ้าย Lv 45 SP 5 ปลูกและเก็บผลผลิตต้นฝ้าย, เมล็ดต้นฝ้ายได้
อะกาเวทะเลทราย Lv 60 SP 6 ปลูกและเก็บผลผลิตอะกาเวทะเลทราย, เมล็ดอะกาเวทะเลทรายได้

 

► เห็ด

เห็ด Lv 40 SP 4 ปลูกและเก็บผลผลิตเห็ด, สปอร์เห็ดได้

 

พื้นฐานการเพาะปลูก

► เพาะปลูก : ทำให้สามารถปลูกพืชต่างๆ ได้ตามตำรา ลดการผิดพลาดจากการปลูกลง แต่ไม่ช่วยหากลืมรดน้ำ

เพาะปลูก I Lv 20 SP 3 ทักษะเพาะปลูก +4
เพาะปลูก II Lv 30 SP 4 ทักษะเพาะปลูก +4
เพาะปลูก III Lv 40 SP 4 ทักษะเพาะปลูก +4
เพาะปลูก IV Lv 50 SP 5 ทักษะเพาะปลูก +4
เพาะปลูก V Lv 60 SP 6 ทักษะเพาะปลูก +4