Durango Wild Lands Skill สายเก็บเกี่ยว (Gathering)

สกิลสาย เก็บเกี่ยว หรือ Gathering นี้จัดว่าสำคัญเป็นอย่าใน Durango Wild Lands เนื่องจากการที่เราจะเก็บอะไรได้นั้นก็ต้องใช้สกิลนี้ และถ้าสกิลนี้เลเวลต่ำ ก็จะเก็บได้แต่ของเลเวลต่ำๆ ตามกันไป แถมยังเป็นสกิลที่โคตรสิ้นเปลืองแต้มเพราะมีสายย่อยเยอะ(โคตร) การมี Clan อยู่และแบ่งสายกันเป็นอะไรที่จะช่วยผู้เล่นในจุดนี้ได้มาก

ข้อมูลสกิลสายเก็บเกี่ยว

► เก็บพืชพิเศษ สกิลในหมวดนี้จะทำให้เราเก็บพืชพิเศษต่างๆ ได้เช่นพวกเห็ดหรือสมุนไพร รวมไปถึงเมล็ดพันธ์เพื่อนำไปปลูก

ชื่อทักษะ LV. SP ที่ใช้ ผลลัพธ์
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 10 2 เก็บเมล็ดหอมป่าได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 2 25 2 เก็บเมล็ดปอป่าได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 3 35 2 เก็บเมล็ดกุหลาบป่าได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 4 40 2 เก็บสปอร์เห็ดป่าได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 5 40 2 เก็บเมล็ดต้นอ้อยได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 6 45 3 เก็บเมล็ดต้นฝ้ายป่าได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 7 45 3 เก็บเมล็โลาเวนเดอร์ป่าได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 8 50 3 เก็บเมล็ดชาป่าและทิวลิปป่าสีม่วงได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 9 55 3 เก็บเมล็ดมะเดื่อป่าได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 10 60 4 เก็บเมล็ดอะกาเวทะเลทรายได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 11 60 4 เก็บเมล็ดกล้วยป่าได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 12 60 4 เก็บเมล็ดพลิกหวานป่าได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 13 60 4 เก็บเมล็ดกาแฟป่าได้
เมล็ดพันธ์ธรรมชาติ 14 60 4 เก็บเมล็ดพริกไทยป่าได้
สมุนไพรศาสตร์ I 15 2 เก็บหัวหอมป่าได้
สมุนไพรศาสตร์ II 15 2 เก็บลาเวนเดอร์ป่าได้
สมุนไพรศาสตร์ III 20 3 เก็บกุหลาบป่าได้
สมุนไพรศาสตร์ IV 25 3 เก็บอ้อยป่าได้
สมุนไพรศาสตร์ V 30 4 เก็บไซริงกาได้
สมุนไพรศาสตร์ VI 35 4 เก็บกระบองเพชร/อะกาเว/ดอกโจชัวได้
สมุนไพรศาสตร์ VII 40 4 เก็บดอกไม้ทะเลได้
สมุนไพรศาสตร์ VIII 40 4 เก็บดอกบัวและดอกกกธูปได้
สมุนไพรศาสตร์ IX 50 5 เก็บดอกและหัวของทิวลิปป่าสีม่วงได้
สมุนไพรศาสตร์ X 50 5 เก็บดอกอะกะเวได้
สมุนไพรศาสตร์ XI 55 5 เก็บกัชมาเนียและรีฟเฟิลเซียได้
สมุนไพรศาสตร์ XII 60 5 เก็บเฮลิโคเนียได้
เห็ด 30 4 เก็บเห็นป่าได้

 

► พื้นฐานการเก็บเกี่ยว : สกิลในหมวดนี้จะทำให้เราสามารถเก็บสิ่งต่างๆ ได้ไวขึ้นและโอกาสพลาดน้อยลง

ชื่อทักษะ Lv. SP ที่ใช้ ผลลัพธ์
เก็บพืชพันธ์ I 20 3 ทักษะเก็บพันธ์พืช +4
เก็บพืชพันธ์ II 30 4 ทักษะเก็บพันธ์พืช +4
เก็บพืชพันธ์ III 40 4 ทักษะเก็บพันธ์พืช +4
เก็บพืชพันธ์ IV 50 5 ทักษะเก็บพันธ์พืช +4
เก็บพืชพันธ์ V 60 6 ทักษะเก็บพันธ์พืช +4
ทำเหมือง I 40 4 ทักษะขุดแร่ +4
ทำเหมือง II 45 5 ทักษะขุดแร่ +4
ทำเหมือง III 50 5 ทักษะขุดแร่ +4
ทำเหมือง IV 55 5 ทักษะขุดแร่ +4
ทำเหมือง V 60 6 ทักษะขุดแร่ +4
รื้อถอน I 40 4 ทักษะรื้อถอน +4
รื้อถอน II 45 5 ทักษะรื้อถอน +4
รื้อถอน III 50 5 ทักษะรื้อถอน +4
รื้อถอน IV 55 5 ทักษะรื้อถอน +4
รื้อถอน V 60 6 ทักษะรื้อถอน +4

 

► แร่ธาตุ : ทักษะในหมดวนี้จะทำให้เราสามารถเก็บแร่ใหม่ๆ ได้

ชื่อทักษะ Lv. SP ที่ใช้ ผลลัพธ์
โคลน I 1 0 เก็บมูลสัตว์ได้
โคลน II 10 2 เก็บโคลนได้
กรวด 1 0 เก็บกรวดได้
หินก้อนใหญ่ 5 0 เก็บหินก้อนใหญ่ได้
ออบซิเดียน 35 4 เก็บออบซิเดียนได้
หินอ่อน 40 4 เก็บหินอ่อนได้
สารส้ม 45 5 เก็บสารส้มได้
ขุดอัญมณี I 40 4 เก็บไข่มุกได้
ขุดอัญมณี II 50 5 เก็บทับทิมได้
ขุดอัญมณี III 55 5 เก็บไพลินได้
ขุดอัญมณี IV 60 6 เก็บมรกตได้
ขุดโลหะ I 40 4 เก็บแร่ดีบุกได้
ขุดโลหะ II 45 5 เก็บแร่สังกะสีได้
ขุดโลหะ III 50 5 เก็บแร่ทองแดงได้
ขุดโลหะ IV 60 6 เก็บเหล็กได้
ขุดโลหะล้ำค่า I 50 5 เก็บแร่เงินได้
ขุดโลหะล้ำค่า II 60 6 เก็บทองได้

 

► ไม้ : เพิ่มความสามารถในการเก็บไม้จากต้นไม้ระดับสูง

ชื่อทักษะ Lv. SP ที่ใช้ ผลลัพธ์
ท่อนซุง I 1 3 เก็บท่อนซุงขนาดเล็กได้
ท่อนซุง II 5 4 เก็บท่อนซุงหยาบได้
ท่อนซุง III 25 4 เก็บซุงต้นสนได้
ท่อนซุง IV 60 5 เก็บท่อนสนคุณภาพได้
ยางไม้ 30  4 เก็บยางไม้จากต้นไม้ได้
ใบไม้ 1 เก็บใบไม้ได้
กิ่ง 1 เก็บกิ่งไม้ได้
กิ่งยาว 45 5 เก็บกิ่งยาวได้
พุ่มไม้ 1 เก็บพุ่มไม้ได้

 

► เก็บแมลง : ทำให้เก็บแมลงตามจุดต่างๆ ได้

ชื่อทักษะ Lv. SP ที่ใช้ ผลลัพธ์
แมลง I 1 เก็บหนอนผีเสื้อได้
แมลง II 40 4 เก็บผึ้งได้
แมลง III 45 5 เก็บแมลงหนองน้ำได้

 

► พืช : เรียนรู้การเก็บพืชต่างๆ

ชื่อทักษะ Lv. SP ที่ใช้ ผลลัพธ์
ผลไม้ I 1 เก็บผลไม้ทั่วไปได้
ผลไม้ II 25 3 เก็บผลไม้หายากได้
ใย I 20 20 เก็บปอได้
ใย II 30 4 เก็บใยฝ้ายได้
ก้าน 1 เก็บก้านพืชได้

 


Facebook Comments