[Durango] Skill สายแปรรูป (Processing)

ภายในเกม Durango Wild Land สกิลสาย Processing(แปรรูป) นั้นหลักๆ จะเป็นการแปรรูปวัตถุดิบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชือก/กาว/ตากหนัง/ตัดแต่งต่างๆ โดยเลเวลของสกิลในสายนี้จะส่งผลกับของที่ออกมาด้วย ดังนั้นจึงเป็นอีกสายนึงที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับสายอื่นๆ ภายในเกมมากๆ ครับ

► หมวดสร้างวัตถุดิบ

ชื่อ เลเวล SP ที่ใช้ รายละเอียด
เชือกฟาง  1 0 ทำเชือกฟางได้
เชือก 40 4 ทำเชือกได้
ตะปูทั่วไป 5 1 สร้างตะปูจากไม้และกระดูกได้
ถ่าน 10 1 เรียนรู้การสร้างถ่านจากของที่ติดไฟได้เช่นไม้
สายหนัง 10 2 เรียนรู้การเอาหนังมาทำสายหนัง
ขยายรูปผ้า 25 3 เรียนรู้การผลิตหนังหรือผ้าผืนกว้างโดยเย็บเข้าด้วยกัน
เพิ่มชั้นขนนก 30 4 เพิ่มขนนกบนหนังใช้แทนหนังติดขนได้
กาว 30 4 เรียนรู้การสร้างกาวโดยใช้เปลือกไม้
กันน้ำ 40 4 เรียนรู้การสร้างผ้ากันน้ำโดยรวมน้ำมันกับผ้าหรือหนัง
เครื่องประดับติดแปะ 45 5 วัตถุดิบในการทำเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆ

 

► แปรรูปทั่วไป

ชื่อ เลเวล SP รายละเอียด
แปรรูปพื้นฐาน 1 1 เรียนการสร้างเสริมความยาวแท่ง/ตัดแกน/ขยายสายรัด
ลอกเปลือกไม้ 15 2 เรียนรู้การลอกเปลือกไม้จากท่อนซุง
หนังตากแห้ง 15 2 เรียนรู้การสร้างหนังตากแห้ง
ยางแห้ง 45 5 เรียนรู้การทำยางเหลวแห้ง
ตัดแต่งวัสดุ 25 3 เรียนรู้การตัดแต่งวัสดุ
ฟอกเส้นใย 45 5 เรียนรู้การฟอกเส้นใย(เพิ่มความทนทาน)
ฟอกสารส้ม 50 5 เรียนรู้การฟอกสารส้ม (เพิ่มหลบ)
ฟอกน้ำมัน 55 5 เรียนรู้การฟอกน้ำมัน (เพิ่มป้องกัน)
แปรรูปวัตถุดิบด้วยการบีบอัด 50 5 แปรรูปด้วยการบีบอัดได้ (เพิ่มทนทาน)
แปรรูปพื้นผิววัตถุดิบ 55 5 แปรรูปพื้นผิว (เพิ่มแม่นยำ)
แปรรูปวัตถุดิบอย่างแม่นยำ 60 5 แปรรูปอย่างแม่นยำ(เพิ่มคริ)
แปรรูปเศษวัตถุดิบ 60 5 ตัดแต่งด้วยของแหลมคม (เพิ่มโจมตี)

 

► ฝึกแปรรูป

ชื่อ เลเวล SP รายละเอียด
หัตถกรรม I 20 3 ทักษะหัตถกรรม+4
หัตถกรรม II 25 3 ทักษะหัตถกรรม+4
หัตถกรรม III 30 4 ทักษะหัตถกรรม+4
หัตถกรรม IV 35 4 ทักษะหัตถกรรม+4
หัตถกรรม V 40 4 ทักษะหัตถกรรม+4
ทำงานโลหะ I 40 4 ทักษะแปรรูปโลหะ +4
ทำงานโลหะ II 45 5 ทักษะแปรรูปโลหะ +4
ทำงานโลหะ III 50 5 ทักษะแปรรูปโลหะ +4
ทำงานโลหะ IV 55 5 ทักษะแปรรูปโลหะ +4

 

►แปรรูปโลหะ

ชื่อ เลเวล SP รายละเอียด
วัตถุดิบโลหะที่ใช้แล้วหมด 40 4 เรียนวิธ๊ผลิต ตะปู/เข็ม/แท่ง/ใบมีด โลหหะ
ข้อต่อโลหะ 45 5 เรียนวิธีการทำข้อต่อโลหะ
เครื่องประดับโลหะ 50 5 เรียนวิธ๊การทำเครื่องประดับโลหะ
สกัดแร่ 40 4 เรียนการสกัดแร่และหลอมโลหะ
โลหะผสมทองแดง 50 5 เรียนวิธ๊การผสมทองแดงกับโลหะอื่น
แยกสารประกอบซัลเฟอร์ในโลหะ 50 5 แยกสารประกอบซัลเฟอร์ (เพิ่มทนทาน)
หลอมโลหะ 55 5 เพิ่มคริ+แม่นยำ
แปรสภาพคาร์บอนในโลหะ 60 6 เพิ่มโจมตี


Facebook Comments