Durango Wild Lands Skill สายตัดเย็บ (Tailoring)

ทักษะการเย็บผ้า เสื้อใส่ไปยังไงก็ขาด ไม่มีของซ่อมก็ต้องทำใหม่ ซ่อมได้ก็ต้องมีวันพัง หากไม่มีทักษะนี้ไซร้แม้แต่จะนุ่งใบไม้ยังทำไม่ได้! แต่หากชำนาญแล้วจะทำชุดอย่างหรู เกราะอย่างเข้มก็เป็นไปได้

เครื่องประดับ

► Footgear : รองเท้านั้นสำคัญยิ่ง สามารถใช้กันน้ำกัดเท้า กันลมหนาว กันร้อนได้

รองเท้าพัน Lv 1 AUTO สร้างรองเท้าพัน
รองเท้าฟาง Lv 10 SP 2 สร้างรองเท้าฟาง
รองเท้าแตะ Lv 25 SP 3 สร้างรองเท้าสายรัดหนัง
รองเท้าหนัง Lv 30 SP 4 สร้างรองเท้าหนัง
รองเท้าบูทกันน้ำ Lv 45 SP 5 สร้างรองเท้าบูทกันน้ำ
รองเท้าไม้ Lv 15 SP 2 สร้างรองเท้าไม้
รองเท้าบูทหนัง Lv 35 SP 4 สร้างรองเท้าบูทหนัง
รองเท้าบูทกระดูก Lv 55 SP 5 สร้างรองเท้าบูทกระดูก

 

► Gloves : ถุงมือจะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บที่มือ การตอกนิ้วตัวเองและโดนเสี้ยนตำได้ แต่ไม่น่าช่วยกันการโดนกัด

ปลอกแขน Lv 10 SP 2 สร้างปลอกแขน
ถุงมือแบบไร้นิ้วมือ Lv 25 SP 3 สร้างถุงมือแบบไร้นิ้วมือ
ถุงมือแบบคลุมนิ้ว Lv 40 SP 4 สร้างถุงมือแบบคลุมนิ้ว
ถุงมือขนสัตว์ฤดูหนาว Lv 35 SP 4 สร้างถุงมือขนสัตว์ฤดูหนาว
ถุงมือป้องกัน Lv 50 SP 5 สร้างถุงมือป้องกัน
ถุงมือกระดูก Lv 55 SP 5 สร้างถุงมือกระดูก

 

► Repair Kit : ชุดซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการป้องกันชุดขาดก่อนเวลาอันควร อย่างน้อยก็ไม่ต้องซื้อใหม่

เครื่องมือซ่อมเสื้อผ้ายอดนิยม Lv 15 SP 2 สร้างเครื่องมือซ่อมเสื้อผ้ายอดนิยม
เครื่องมือซ่อมเสื้อผ้าอเนกประสงค์ Lv 35 SP 4 สร้างเครื่องมือซ่อมเสื้อผ้าอเนกประสงค์
เครื่องมือซ่อมเสื้อผ้าคุณภาพ Lv 55 SP 5 สร้างเครื่องมือซ่อมเสื้อผ้าคุณภาพ

 

► Hat : หมวกเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ดีในการกันแดด กันหนาว

หมวกฟาง Lv 35 SP 4 สร้างหมวกฟาง
หมวกสวมหัวขนสัตว์ Lv 40 SP 4 สร้างหมวกสวมหัวขนสัตว์
หมวกขนสัตว์ฤดูหนาว Lv 50 SP 5 สร้างหมวกขนสัตว์ฤดูหนาว

 

การปรับแต่ง

► Attach : กระเป๋าเต็มสรีมแสนสุขี ถ้ามีไม่พอก็เย็บเพิ่มมันซะ

ติดกระเป๋าขนาดเล็ก I Lv 20 SP 3 สร้างติดกระเป๋าขนาดเล็ก I
ติดเกราะเกล็ด I Lv 25 SP 3 สร้างติดเกราะเกล็ด I

 

► Clothing Modifications : การดัดแปลงเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศต่างๆ สามารถเลือกอัพอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องอัพไล่กัน

เนื้อผ้าเบา I Lv 25 SP 3 สร้างเนื้อผ้าเบา I ป้องกัน Heat ได้ระดับหนึ่ง
ชั้นฝ้าย I Lv 30 SP 4 สร้างชั้นฝ้าย I ป้องกัน Chill ได้ระดับหนึ่ง
ปรับแต่งที่กำบังแดด I Lv 35 SP 4 สร้างปรับแต่งที่กำบังแดด I ป้องกัน Scorching Sun ได้ระดับหนึ่ง
ปรับปรุงการระบายอากาศ I Lv 45 SP 5 สร้างปรับปรุงการระบายอากาศ I ป้องกัน Humid ได้ระดับหนึ่ง
ปรับแต่งการบังลม I Lv 50 SP 5 สร้างปรับแต่งการบังลม I ป้องกัน Strong Wind ได้ระดับหนึ่ง

 

อุปกรณ์ของผู้เริ่มต้น

► Beginner’s Gear : ชุดสำหรับนักบุกเบิกระดับเริ่มต้น ไม่มีอะไรพิเศษ และทำจากวัตถุดิบทั่วๆ ไปที่หาได้ง่าย

ชุดใบไม้ Lv 1 AUTO สร้างชุดใบไม้, หมวกใบไม้
ชุดฟาง Lv 5 SP 1 สร้างชุดฟาง, สายรัดศรีษะฟาง
ชุดหนัง Lv 15 SP 2 สร้างชุดหนัง
ซ่อมแซมเสื้อผ้าสมัยใหม่ Lv 20 SP 3 สร้างซ่อมแซมเสื้อผ้าสมัยใหม่
เสื้อผ้าสมัยใหม่ที่ปรับแต่ง Lv 25 SP 3 สร้างเสื้อผ้าสมัยใหม่ที่ปรับแต่ง
โล่เปลือกไม้ Lv 15 SP 2 สร้างโล่เปลือกไม้
เกราะเปลือกไม้ Lv 25 SP 3 สร้างเกราะเปลือกไม้, หน้ากากเปลือกไม้

 

สร้างกระเป๋า

► Item Bag : กระเป๋าใส่สิ่งของต่างๆ เพิ่มความจุในตัวคุณ! ยิ่งระดับสูงยิ่งจุเยอะสะใจ

กระเป๋าใบไม้ Lv 5 SP 1 สร้างกระเป๋าใบไม้
กระเป๋าผ้า Lv 20 SP 3 สร้างกระเป๋าผ้า
กระเป๋าเล็ก Lv 25 SP 3 สร้างกระเป๋าเล็ก
กระเป๋าสำรอง Lv 35 SP 4 สร้างกระเป๋าสำรอง
เป้ Lv 55 SP 5 สร้างเป้

 

► Canteen : กระติกน้ำสำหรับรองน้ำและตักน้ำดื่ม มีไว้ไม่เสียหาย เลเวลสูงๆ ตักทีได้มาเป็นกอบเป็นกำ

กระติกน้ำชั่วคราว Lv 20 SP 3 สร้างกระติกน้ำชั่วคราว
กระติกน้ำเขาสัตว์ Lv 35 SP 4 สร้างกระติกน้ำเขาสัตว์
กระติกน้ำผ้า Lv 45 SP 5 สร้างกระติกน้ำผ้า
กระติกน้ำกระสอบ Lv 55 SP 5 สร้างกระติกน้ำกระสอบ

 

พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดเย็บ

► Sewing : ทักษะการตัดเย็บวัตถุดิบ ลดโอกาสผิดพลาดในการทำ

การเย็บ I Lv 20 SP 3 ทักษะเย็บผ้า +4
การเย็บ II Lv 25 SP 3 ทักษะเย็บผ้า +4
การเย็บ III Lv 30 SP 4 ทักษะเย็บผ้า +4
การเย็บ IV Lv 35 SP 4 ทักษะเย็บผ้า +4
การเย็บ V Lv 40 SP 4 ทักษะเย็บผ้า +4

 

► Defensive Gear Crafting : ทักษะในการตัดชุดป้องกัน ทำให้ตัดได้ง่ายขึ้น พังน้อยลง

สร้างอุปกรณ์ป้องกัน I Lv 20 SP 3 ทักษะตัดเย็บ +4
สร้างอุปกรณ์ป้องกัน II Lv 25 SP 3 ทักษะตัดเย็บ +4
สร้างอุปกรณ์ป้องกัน III Lv 30 SP 4 ทักษะตัดเย็บ +4
สร้างอุปกรณ์ป้องกัน IV Lv 35 SP 4 ทักษะตัดเย็บ +4
สร้างอุปกรณ์ป้องกัน V Lv 40 SP 4 ทักษะตัดเย็บ +4

 

วัตถุดิบสำหรับตัดเย็บ

► Thread : การปั่นด้ายจากเส้นใยต่างๆ

เส้นด้าย Lv 20 SP 3 สร้างเส้นด้าย, เข็ม
เส้นด้ายที่แข็งแรง Lv 40 SP 4 สร้างเส้นด้ายที่แข็งแรง

 

► Fabric : การทอผ้าจากเส้นด้ายสำหรับตัดเย็บเป็นชุด

ถักทอผ้า Lv 20 SP 3 สร้างถักทอผ้า
ผ้าหนา Lv 40 SP 4 สร้างผ้าหนา
ผ้าชนิดทนทาน Lv 45 SP 5 สร้างผ้าชนิดทนทาน
ผ้าชนิดนุ่ม Lv 50 SP 5 สร้างผ้าชนิดนุ่ม

 

สร้างอุปกรณ์เสริม

► Accessory Crafting : การทำเครื่องประดับสำหรับสวมใส่เพื่อเพิ่มค่าสเตตัสเสริม ของดีที่ถูกมองข้าม

สร้อยคอดอกไม้ Lv 15 SP 2 สร้างสร้อยคอดอกไม้
สร้อยคอขนสัตว์ Lv 20 SP 3 สร้างสร้อยคอขนสัตว์
สร้อยคอไข่มุก Lv 40 SP 4 สร้างสร้อยคอไข่มุก
ป้ายชื่อ Lv 50 SP 5 สร้างป้ายชื่อ
สร้อยคออัญมณี Lv 60 SP 6 สร้างสร้อยคออัญมณี

 

ชุดของผู้ตั้งถิ่นฐาน

► Settler’s Outfit : ชุดสำหรับนักบุกเบิกและทำงานกับบ้าน

ชุดลำลอง Lv 20 SP 3 สร้างชุดลำลอง
ผ้ากันเปื้อนที่ดูภูมิฐาน Lv 25 SP 3 สร้างผ้ากันเปื้อนที่ดูภูมิฐาน
ชุดทำงานเบา Lv 30 SP 4 สร้างชุดทำงานน้ำหนักเบา, หมวกทำงานน้ำหนักเบา
ชุดทำงานงามสง่า Lv 40 SP 4 สร้างชุดทำงานอันงามสง่า, หมวกทำงานงามสง่า
ชุดทำงานพร้อมปลอกแขน Lv 45 SP 5 สร้างชุดทำงานพร้อมปลอกแขน, หมวกทำงานพร้อมผ้าคาด
ชุดทำงานสุดทันสมัย Lv 55 SP 5 สร้างชุดทำงานสุดทันสมัย, หมวกทำงานสุดทันสมัย
ชุดล้ำยุค Lv 60 SP 6 สร้างชุดล้ำยุค
ชุดคนงานครัว Lv 45 SP 5 สร้างชุดคนงานครัว
ชุดชาวไร่ผู้นิ่งเงียบ Lv 50 SP 5 สร้างชุดชาวไร่ผู้เงียบงัน, หมวกชาวไร้ผู้นิ่งเงียบ
ชุดครัวสูง Lv 60 SP 6 สร้างชุดครัวทรงสูง, หมวกทำครัวทรงสูง
ชุดก่อสร้างหนัก Lv 55 SP 5 สร้างชุดก่อสร้างที่มีน้ำหนัก, หมวกก่อสร้างที่มีน้ำหนัก
ชุดสวนดอกไม้ Lv 45 SP 5 สร้างชุดสวนดอกไม้

 

อุปกรณ์การสำรวจ

► Exploration Gear : ชุดสำหรับผู้ที่ต้องออกตะลุยโลกกว้างและสำรวจสิ่งต่างๆ

ชุดเก็บปอ Lv 25 SP 3 สร้างชุดเก็บปอ
ชุดเก็บเกี่ยวน้ำหนักเบา Lv 30 SP 4 สร้างชุดเก็บเกี่ยวน้ำหนักเบา, หมวกเก็บสะสมน้ำหนักเบา
ชุดสำรวจอิสระ Lv 35 SP 4 สร้างชุดสำรวจอิสระ, หมวกสำรวจอิสระ
ชุดนักสำรวจ Lv 45 SP 5 สร้างชุดนักสำรวจ
ชุดนักขุดแร่ชั้นสูง Lv 55 SP 5 สร้างชุดนักขุดแร่ชั้นสูง, หมวกนักขุดแร่ชั้นสูง
เกราะหนาม Lv 45 SP 5 สร้างเกราะหนาม, หมวกเกราะหนาม
ชุดนักสำรวจผู้เก่งกล้า Lv 50 SP 5 สร้างชุดนักสำรวจผู้เก่งกล้า, แว่นตานักสำรวจผู้เก่งกล้า
ชุดรบลาดตระเวณ Lv 60 SP 6 สร้างชุดรบลาดตระเวณ, หมอกรบลาดตระเวณ

 

อุปกรณ์การล่า

► Hunting Gear : ชุดสำหรับเหล่านักล่า พร้อมสำหรับทุกอาวุธและทวงท่า

ชุดต่อสู้ป้องกันความหนาว Lv 30 SP 4 สร้างชุดต่อสู้ป้องกันความหนาว, หมวกต่อสู้ป้องกันความหนาว
เสื้อผ้าการล่า Lv 35 SP 4 สร้างเสื้อผ้าการล่า
เกราะกระดูกทางการ Lv 40 SP 4 สร้างเกราะกระดูกทางการ
ชุดการต่อสู้ระยะประชิด Lv 50 SP 5 สร้างชุดการต่อสู้ระยะประชิด, หมวกการต่อสู้ระยะประชิด
ชุดเพชรฆาต Lv 60 SP 6 สร้างชุดเพชรฆาต, หมวกคลุมเพชรฆาต
ชุดขนสัตว์คลุมไหล่ Lv 50 SP 5 สร้างชุดขนสัตว์คลุมไหล่, หมวกขนสัตว์
ชุดนักแกะรอยชั้นสูง Lv 60 SP 6 สร้างชุดนักแกะรอยชั้นสูง, หมวกนักแกะรอยชั้นสูง
ชุดล่าสัตว์ติดขนนก Lv 45 SP 5 สร้างชุดล่าสัตว์ติดขนนก, หมวกล่าสัตว์ติดขนนก
ชุดมือปืนอำพราง Lv 55 SP 5 สร้างชุดมือปืนลายพราง, หน้ากากมือปืนซุ่มยิง

 

Modified Modern Outfit

► Motorcycle Gear : ชุดนักบิด อย่างเด่น มีมันแค่ชุดเดียวในหมวด!

รองเท้าบูทลุยหนองน้ำ Lv 45 SP 5 สร้างรองเท้าบูทลุยหนองน้ำ
อุปกรณ์มอเตอร์ไซด์ Lv 55 SP 5 สร้างอุปกรณ์มอเตอร์ไซด์