Durango Wild Lands Skill สายอาวุธ/เครื่องมือ (Weapon Crafting)

durango weapon crafting skill

แม้จะชื่อสายอาวุธ แต่แท้จริงนั้นไซร์รวมถึงเครื่องครัวและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ด้วย ก็แหม บางเกมยังใช้กะทะเป็นอาวุธได้ เพราะงั้นจะรวมเป็นอาวุธคงไม่แปลก มีดหมอ ธนูอะไรก็ต้องสายนี้เลย

ธนู

► Bow Crafting : การทำธนูสำหรับล่าสัตว์ต่างๆ ระยะไกลกว่าได้เปรียบ

คันธนูไม้ที่ทำขึ้นเอง Lv 15 SP 2 สร้างคันธนูไม้ที่ทำขึ้นเอง
คันธนูแบบมาตราฐาน Lv 20 SP 3 สร้างคันธนูแบบมาตราฐาน, ปีกธนูไม้
ปีกธนูกระดูก Lv 30 SP 4 สร้างปีกธนูกระดูก
คันธนูที่ได้รับการปรับปรุง Lv 40 SP 4 สร้างคันธนูที่ได้รับการปรับปรุง, ปีกธนูไม้เนื้อแข็ง, สายธนู
ปีกธนูกระโหลก Lv 50 SP 5 สร้างปีกธนูกระดูก
ปีกธนูกระดูกนกนางนวล Lv 55 SP 5 สร้างปีกธนูกระดูกนกนางนวล
คันธนูระดับโปร Lv 60 SP 6 สร้างคันธนูระดับโปร, ปีกธนูสองชั้น, สายธนูทนทาน

 

► Crossbow : หน้าไม้เป็นอาวุธที่ยิงได้ไว แต่เสียเวลาง้างลูกนานกว่าเล็กน้อย

หน้าไม้ที่ได้รับการปรับปรุง Lv 40 SP 4 สร้างหน้าไม้ที่ได้รับการปรับปรุง, หน้าไม้ไม้, ตัวหน้าไม้, สายธนู
หน้าไม้กระดูก Lv 50 SP 5 สร้างหน้าไม้กระดูก
ปีกหน้าไม้กระดูกนกนางนวล Lv 55 SP 5 สร้างปีกหน้าไม้กระดูกนกนางนวล
หน้าไม้ระดับโปร Lv 60 SP 6 สร้างหน้าไม้ระดับโปร, ปีกหน้าไม้สองชั้น, ตัวหน้าไม้แข็งแรง, สายธนูทนทาน

 

มีด

► Work Knife : มีดสำหรับงานช่างต่างๆ ไม่เหมาะในการใช้เป็นอาวุธ

ใบมีดหิน Lv 1 AUTO สร้างใบมีดหิน
มีดงานหิน Lv 25 AUTO สร้างมีดงานหิน, ใบมีดงานหิน
มีดงานกระดูก Lv 45 SP 5 สร้างมีดงานกระดูก, ใบมีดงานกระดูก

 

► One-handed Knife : มีดสำหรับการล่าแบบมีดเดียว

มีดมือเดียวที่ทำขึ้นเอง Lv 3 AUTO สร้างมีดมือเดียวที่ทำขึ้นเอง
ใบมีดกระดูก Lv 15 AUTO สร้างใบมีดกระดูก
มีดมือเดียวแบบมาตราฐาน Lv 20 SP 3 สร้างมีดมือเดียวแบบมาตราฐาน, ใบมีดตัดหิน
ใบมีดตัดกระดูก Lv 30 SP 4 สร้างใบมีดตัดกระดูก
ใบมีดออปซิเดียน Lv 35 SP 4 สร้างใบมีดออปซิเดียน
มีดมือเดียวที่ได้รับการปรับปรุง Lv 40 SP 4 สร้างมีดมือเดียวที่ได้รับการปรับปรุง, ใบมีดโลหะ
ใบมีดตัดกระดูกเขี้ยว Lv 50 SP 5 สร้างใบมีดตัดกระดูกเขี้ยว
ใบมีดโกนขนาดยักษ์ Lv 55 SP 5 สร้างใบมีดโกนขนาดยักษ์
มีดมือเดียวระดับโปร Lv 60 SP 6 สร้างมีดมือเดียวระดับโปร, ใบมีดตัดกระดูกโค้ง

 

► Two-handed Knife : มีดสองมือ หรืออีกนัยหนึ่งนั้นคือดาบนั่นเอง

มีดสองมือที่ทำขึ้นเอง Lv 10 SP 2 สร้างมีดสองมือที่ทำขึ้นเอง, ใบมีดหินขนาดใหญ่
ใบมีดกระดูกขนาดใหญ่ Lv 15 AUTO สร้างใบมีดกระดูกขนาดใหญ่
มีดสองมือแบบมาตราฐาน Lv 20 SP 3 สร้างมีดสองมือแบบมาตราฐาน, ใบมีดตัดหินใหญ่
ใบมีดตัดกระดูกขนาดใหญ่ Lv 30 SP 4 สร้างใบมีดตัดกระดูกขนาดใหญ่
ใบมีดออปซิเดียนขนาดใหญ่ Lv 35 SP 4 สร้างใบมีดออปซิเดียนขนาดใหญ่
มีดสองมือที่ได้รับการปรับปรุง Lv 40 SP 4 สร้างมีดสองมือที่ได้รับการปรับปรุง, ใบมีดโลหะขนาดใหญ่
ใบมีดตัดกระดูกเขี้ยวขนาดใหญ่ Lv 50 SP 5 สร้างใบมีดตัดกระดูกเขี้ยวขนาดใหญ่
ใบมีดโกนอันใหญ่ยักษ์ Lv 55 SP 5 สร้างใบมีดโกนอันใหญ่ยักษ์
มีดสองมือระดับโปร Lv 60 SP 6 สร้างมีดสองมือระดับโปร, ใบมีดตัดกระดูกโค้งขนาดใหญ่

 

เครื่องมือ

► Harpoon : ฉมวกหรือหอกสำหรับแทงปลา ใช้ในการจับปลาต่างๆ ได้ดีมาก

พลั่วหรือจอบใช้งานชั่วคราว Lv 1 SP 1 สร้างพลั่วชั่วคราว, จอบหินชั่วคราว
ฉมวกไม้ Lv 5 SP 1 สร้างฉมวกไม้
ฉมวกกระดูก Lv 25 SP 3 สร้างฉมวกกระดูก
ฉมวกโลหะ Lv 45 SP 5 สร้างฉมวกโลหะ

 

► Hoe : คราดเหมาะไว้สำหรับการทำไร่ทำสวนและเตรียมแปลงสำหรับปลูกผัก

จอบหิน Lv 10 SP 2 สร้างจอบหิน
จอบกระดูก Lv 25 SP 3 สร้างจอบกระดูก, ใบมีดจอบกระดูก
จอบโลหะ Lv 45 SP 5 สร้างจอบโลหะ, ใบมีดจอบโลหะ

 

► Pickaxe : อีเตอร์สำหรับขุดแร่และหินต่างๆ

อีเต้อหิน Lv 10 SP 2 สร้างอีเต้อหิน
อีเต้อกระดูก Lv 25 SP 3 สร้างอีเต้อกระดูก, หัวอีเต้อกระดูก
อีเต้อโลหะ Lv 45 SP 5 สร้างอีเต้อโลหะ, หัวอีเต้อโลหะ

 

► Shovel : พลั่วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขุดดินหรือโคลนเพื่อนำมาใช้งาน

พลั่วหิน Lv 10 SP 2 สร้างพลั่วหิน
พลั่วกระดูก Lv 25 SP 3 สร้างพลั่วกระดูก, ใบมีดพลั่วกระดูก
พลั่วโลหะ Lv 45 SP 5 สร้างพลั่วโลหะ, ใบมีดพลั่วโลหะ

 

► Saw : เลื่อยใช้ได้ทั้งการตัดไม้และตัดแต่งวัตถุดิบต่างๆ ขาดไปเหมือนขาดใจ

เลื่อยหิน Lv 10 SP 2 สร้างเลื่อยหิน
เลื่อยกระดูก Lv 25 SP 3 สร้างเลื่อยกระดูก, ใบมีดเลื่อยกระดูก
เลื่อยโลหะ Lv 45 SP 5 สร้างเลื่อยโลหะ, ใบมีดเลื่อยโลหะ

 

► Repair Kit : อุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมอาวุธและเครื่องมือต่างๆ อาวุธเหล็กทั้งหลายนี่แหละซ่อมกันสนุก

เครื่องมือซ่อมเครื่องมือยอดนิยม Lv 15 SP 2 สร้างเครื่องมือซ่อมเครื่องมือยอดนิยม
เครื่องมือซ่อมเครื่องมืออเนกประสงค์ Lv 35 SP 4 สร้างเครื่องมือซ่อมเครื่องมืออเนกประสงค์
เครื่องมือซ่อมเครื่องมือคุณภาพ Lv 55 SP 5 สร้างเครื่องมือซ่อมเครื่องมือคุณภาพ

 

อาวุธประเภททุบ

► Work Hammer : ค้อนสำหรับตอกสิ่งต่างๆ แน่นอนมันไม่เหมาะกับการเคาะหัวสัตว์ต่างๆ แน่ๆ

ค้อนงานหิน Lv 25 AUTO สร้างค้อนงานหิน
ค้อนงานกระดูก Lv 45 SP 5 สร้างค้อนงานกระดูก

 

► One-handed Hammer : ค้อนมือเดียวเป็นอาวุธที่ดีในการทุบทำลาย เหมาะแก่การทำให้ศัตรูมึนงงมาก

กระบองไม้ Lv 1 AUTO สร้างกระบองไม้
ค้อนมือเดียวที่ทำขึ้นเอง Lv 3 AUTO สร้างค้อนมือเดียวที่ทำขึ้นเอง
ค้อนมือเดียวแบบมาตราฐาน Lv 20 SP 3 สร้างค้อนมือเดียวแบบมาตราฐาน, หัวค้อนหิน
หัวค้อนกระดูก Lv 30 SP 4 สร้างหัวค้อนกระดูก
ค้อนมือเดียวที่ได้รับการปรับปรุง Lv 40 SP 4 สร้างค้อนมือเดียวที่ได้รับการปรับปรุง, หัวค้อนโลหะ
หัวค้อนขยี้ศรีษะ Lv 50 SP 5 สร้างหัวค้อนขยี้ศรีษะ
หัวค้อนหนามแหลม Lv 55 SP 5 สร้างหัวค้อนหนามแหลม
ค้อนมือเดียวระดับโปร Lv 60 SP 6 สร้างค้อนมือเดียวระดับโปร, หัวค้อนสำหรับคนขี่ม้า

 

► Two-handed Hammer : เพิ่มความเร้าฉานให้กับกระดูกและกบาลด้วยค้อนระดับสองมือ แรง เมา มัน

ค้อนสองมือที่ทำขึ้นเอง Lv 10 SP 2 สร้างค้อนสองมือที่ทำขึ้นเอง
ค้อนสองมือแบบมาตราฐาน Lv 20 SP 3 สร้างค้อนสองมือแบบมาตราฐาน, หัวค้อนหินใหญ่
หัวค้อนกระดูกใหญ่ Lv 30 SP 4 สร้างหัวค้อนกระดูกใหญ่
ค้อนสองมือที่ได้รับการปรับปรุง Lv 40 SP 4 สร้างค้อนสองมือที่ได้รับการปรับปรุง, หัวค้อนโลหะใหญ่
หัวค้อนขยี้ศรีษะขนาดใหญ่ Lv 50 SP 5 สร้างหัวค้อนขยี้ศรีษะขนาดใหญ่
หัวค้อนหนามแหลมขนาดใหญ่ Lv 55 SP 5 สร้างหัวค้อนหนามแหลมขนาดใหญ่
ค้อนสองมือระดับโปร Lv 60 SP 6 สร้างค้อนสองมือระดับโปร, หัวค้อนขนาดใหญ่สำหรับคนขี่ม้า

 

ขวาน

► Work Axe : ขวานสำหรับใช้งานตัดไม้โดยเฉพาะหรือตัดแต่งของ ไม่เหมาะในการต่อสู้

ขวานงานหิน Lv 25 AUTO สร้างขวานงานหิน
ขวานงานกระดูก Lv 45 SP 5 สร้างขวานงานกระดูก, ใบมีดงานกระดูก

 

► One-handed Axe : ขวานมือเดียว ใช้ในการต่อสู้ได้ดี ใช้ตัดไม้ก็ได้

ขวานมือเดียวที่ทำขึ้นเอง Lv 3 AUTO สร้างขวานมือเดียวที่ทำขึ้นเอง
ใบมีดกระดูก Lv 15 AUTO สร้างใบมีดกระดูก
ขวานมือเดียวแบบมาตราฐาน Lv 20 SP 3 สร้างขวานมือเดียวแบบมาตราฐาน, หัวขวานหิน
หัวขวานกระดูก Lv 30 SP 4 สร้างหัวขวานกระดูก
หัวขวานกระดูกโค้ง Lv 35 SP 4 สร้างหัวขวานกระดูกโค้ง
ขวานมือเดียวที่ได้รับการปรับปรุง Lv 40 SP 4 สร้างขวานมือเดียวที่ได้รับการปรับปรุง, หัวขวานโลหะ
หัวขวานเลื่อยกระดูก Lv 50 SP 5 สร้างหัวขวานเลื่อยกระดูก
หัวขวานตัดเข้าเหลี่ยมโลหะ Lv 55 SP 5 สร้างหัวขวานตัดเข้าเหลี่ยมโลหะ
ขวานมือเดียวระดับโปร Lv 60 SP 6 สร้างขวานมือเดียวระดับโปร, หัวขวานนกหัวขวานเหล็ก

 

► Two-handed Axe : ขวานสองมือ ทรงพลังและตัดเข้าถึงกระดูกได้อย่างไม่ยากเย็น

ขวานสองมือที่ทำขึ้นเอง Lv 10 SP 2 สร้างขวานสองมือที่ทำขึ้นเอง, ใบมีดหินขนาดใหญ่
ใบมีดกระดูกขนาดใหญ่ Lv 15 AUTO สร้างใบมีดกระดูกขนาดใหญ่
ขวานสองมือแบบมาตราฐาน Lv 20 SP 3 สร้างขวานสองมือแบบมาตราฐาน, หัวขวานหินขนาดใหญ่
หัวขวานกระดูกขนาดใหญ่ Lv 30 SP 4 สร้างหัวขวานกระดูกขนาดใหญ่
หัวขวานกระดูกโค้งขนาดใหญ่ Lv 35 SP 4 สร้างหัวขวานกระดูกโค้งขนาดใหญ่
ขวานสองมือที่ได้รับการปรับปรุง Lv 40 SP 4 สร้างขวานสองมือที่ได้รับการปรับปรุง, หัวขวานโลหะขนาดใหญ่
หัวขวานเลื่อยกระดูกขนาดใหญ่ Lv 50 SP 5 สร้างหัวขวานเลื่อยกระดูกขนาดใหญ่
หัวขวานตัดเข้าเหลี่ยมโลหะขนาดใหญ่ Lv 55 SP 5 สร้างหัวขวานตัดเข้าเหลี่ยมโลหะขนาดใหญ่
ขวานสองมือระดับโปร Lv 60 SP 6 สร้างขวานสองมือระดับโปร, หัวขวานเหล็กรูปนกขนาดใหญ่

 

Cooking Tool Crafting

► Pot : หม้อนั้นสำคัญยิ่งในการทำอาหารน้ำๆ ทั้งหลาย มีไว้ไม่เสียหายขาดไปเหมือนขาดใจ

หม้อไม้ Lv 15 SP 2 สร้างหม้อไม้
หม้อภาชนะดินเผา Lv 35 SP 4 สร้างหม้อภาชนะดินเผา
หม้อแก้ว Lv 55 SP 5 สร้างหม้อแก้ว

 

► Mortar : ครกสำหรับบดเนื้อ บดยา บดอะไรก็ได้

ครกหิน Lv 20 SP 3 สร้างครกหิน
ครกดินเผา Lv 40 SP 4 สร้างครกดินเผา
ครกโลหะ Lv 60 SP 6 สร้างครกโลหะ

 

► Frying Plate : อุปกรณ์สำหรับการย่างและทอด

จานหิน Lv 20 SP 3 สร้างจานหิน
กระทะ Lv 40 SP 4 สร้างกระทะ
ตะแกรงเหล็ก Lv 50 SP 5 สร้างตะแกรงเหล็ก

 

► Cutting Board : เขียงที่ดีจะช่วยให้สับหรือหั่นอาหารได้สะดวก และยังสะอาด พกพาง่ายด้วย

เขียงไม้ Lv 30 SP 4 สร้างเขียงไม้
เขียงแก้ว Lv50 SP 5 สร้างเขียงแก้ว

 

สร้างส่วนประกอบ

► Handle : ด้ามจับสำหรับอาวุธหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ

ด้ามจับ Lv 20 SP 3 สร้างด้ามจับ
ด้ามจับที่ได้รับการปรับปรุง Lv 40 SP 4 สร้างด้ามจับที่ได้รับการปรับปรุง, ด้ามจับแบบยาวที่ได้รับการปรับปรุง
ด้าม Lv 60 SP 6 สร้างด้าม, ด้ามแบบยาว
โคนมีด Lv 40 SP 4 สร้างโคนมีด

 

หอก

► Spear : หอกเป็นอาวุธที่ใช้งานยาก ใช้ในการแทงทะลวงมากกว่าทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง

หอกไม้ไผ่ Lv 20 SP 3 สร้างหอกไม้ไผ่
หอกแบบมาตราฐาน Lv 20 SP 3 สร้างหอกแบบมาตราฐาน, หัวหอกหิน
หัวหอกกระดูก Lv 30 SP 4 สร้างหัวหอกกระดูก
หอกที่ได้รับการปรับปรุง Lv 40 SP 4 สร้างหอกที่ได้รับการปรับปรุง, หัวหอกโลหะ, ด้ามหอกไม้
หัวหอกป่นกระดูก Lv 50 SP 5 สร้างหัวหอกป่นกระดูก
หัวหอกเขาคู่ Lv 55 SP 5 สร้างหัวหอกเขาคู่
หอกระดับโปร Lv 60 SP 6 สร้างหอกระดับโปร, หัวหอกจงอยเหล็ก, ด้ามหอก

 

ฝึกการสร้าง

► Weapon Crafting : ฝึกหัดการทำอาวุธและอุปกรณ์ ทำให้ไม่ต้องกลัวว่าจะทำพังบ่อยๆ

สร้างอาวุธ I Lv 20 SP 3 ทักษะการสร้างอาวุธ +4
สร้างอาวุธ II Lv 25 SP 3 ทักษะการสร้างอาวุธ +4
สร้างอาวุธ III Lv 30 SP 4 ทักษะการสร้างอาวุธ +4
สร้างอาวุธ IV Lv 35 SP 4 ทักษะการสร้างอาวุธ +4
สร้างอาวุธ V Lv 40 SP 4 ทักษะการสร้างอาวุธ +4

 

Modify Weapon

► ตอกตะปู : การตกแต่งเล็กๆ น้อยๆ ให้กับอาวุธ

ตอกตะปู I Lv 25 SP 3 ตอกตะปู I

 


Facebook Comments