[Genshin Impact] ระบบธาตุและการผสมธาตุ

จุดเด่นของเกม Genshin Impact หนึ่งอย่างที่ผู้เล่นจะได้เจอก็คือธาตุหลักของเกมทั้ง 7 ธาตุ (Element) ซึ่งแต่ละธาตุนั้นก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปเอาไว้ใช้สำหรับสู้กับศัตรู ใช้ไขปริศนาเพื่อหาสมบัติ หรือแม้แต่ใช้ธาตุในการเก็บไอเทมภายในแมพ นอกจากนั้นพวกธาตุยังสามารถผสมกันเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ไว้สำหรับต่อสู้และคอมโบกันเพิ่มพลังของธาตุให้แข็งแกร่งขึ้นได้อีกด้วย!

ธาตุทั้ง 7

ธาตุที่มีในเกมทั้ง 7 ธาตุนั้นได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ไฟฟ้า พืช น้ำแข็ง พวกตัวละครจะมีธาตุแตกต่างกันออกไปเอาไว้ใช้ต่อสู้กับศัตรูหรือแก้ไขปริศนาเพื่อหาไอเทมมากมาย แต่พวกศัตรูเองก็มีการโจมตีเป็นธาตุด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้เล่นต้องเลือกใช้ตัวละครมีธาตุหลากหลายเข้าต่อสู้ และภายในเกมนี้จะมีเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเกิดฝนตก ศัตรูกับตัวละครจะอยู่ในสถานะธาตุน้ำทันที (จะมีสัญลักษณ์ธาตุน้ำปรากฏขึ้นบนหลอดเลือด)

ธาตุดิน [Geo] : ทำให้เกิดสถานะผลึกขึ้นมา คนที่ติดสถานะนี้จะทำความเสียหายธาตุที่ไม่ใช่ธาตุดินได้น้อยลง และยังทำให้ตกผลึกของธาตุออกมา ตามธาตุของศัตรูนั้นๆ หากศัตรูมีธาตุอยู่เช่น ธาตุน้ำแข็งเมื่อโจมตีใส่ด้วยธาตุดินจะทำการตกผลึกเป็นคริสตัลธาตุออกมา หลังจากเดินไปเก็บจะสร้างโล่ป้องกันดาเมจขึ้นมา โล่นี้จะสามารถป้องกันธาตุที่ตกผลึกออกมาได้มากกว่าธาตุอื่นๆ (เช่นกรณีนี้จะเป็นธาตุน้ำแข็ง)

ธาตุน้ำ [Hydro] : เมื่อโจมตีด้วยธาตุน้ำจะทำให้ติดสัญลักษณ์ธาตุน้ำบนหัวของศัตรู และใช้ดับไฟได้

ธาตุลม [Anemo] : โจมตีด้วยพลังลมใส่ศัตรูจะไม่ทำให้ติดสถานะลม และใช้ในการเก็บเมล็ดแดนดิไลออนจากต้นแดนดิไลออนได้

ธาตุไฟ [Pyro] : เมื่อโจมตีด้วยธาตุไฟจะทำให้ติดสัญลักษณ์ธาตุไฟพร้อมเผาไหม้ศัตรู หรือพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้า ใช้ในการเก็บดอกไม้ Mist Flower Corolla, เก็บคริสตัลไฟฟ้า หรือละลายน้ำแข็งได้

ธาตุไฟฟ้า [Electro] : เมื่อโจมตีด้วยธาตุไฟฟ้าจะทำให้ติดสัญลักษณ์ธาตุไฟฟ้า และสามารถทำให้พื้นน้ำติดกระแสไฟฟ้าสร้างดาเมจไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง (ไว้สำหรับเก็บเนื้อปลาโดยเฉพาะ)

ธาตุพืช [Dendro] : ตัวละครจะไม่มีธาตุพืชให้ใช้แต่จะมีในตัวศัตรูอย่างเช่น สไลม์พืช (มักแอบในทุ่งหญ้า) กับศัตรูจะใช้ดีบัพใส่ตัวละครของผู้เล่นให้ติดธาตุพืช

ธาตุน้ำแข็ง [Cryo] : เมื่อโจมตีด้วยธาตุน้ำแข็งจะทำให้ติดสัญลักษณ์น้ำแข็ง ลดความเร็วการเคลื่อนที่ลง และสามารถเก็บดอกไม้ Flaming Flower Stamen หรือทำให้เกิดพื้นน้ำแข็งบนน้ำได้

การแพ้ชนะทางของธาตุ

ศัตรูบางชนิดจะมีเกราะธาตุอยู่ และศัตรูที่มีธาตุหลักเป็นของตัวเอง จะโดนดาเมจจากการโจมตีกายภาพเบาลงจนถึงขั้นไม่รับความเสียหายกายภาพเลยก็มี แต่พวกธาตุนั้นจะแพ้ทางกันเองอยู่โดยแต่ละธาตุนั้นจะมีแพ้ชนะทางดังนี้

TIP : เกราะป้องกันธาตุส่วนมากจะมีน้ำ, น้ำแข็งและไฟ ซึ่งสามารถใช้ธาตุไฟฟ้า และธาตุลมจัดการทำลายได้ง่ายที่สุด ซึ่งตัวละครอย่าง Lisa ที่โจมตีเป็นธาตุตลอดเวลานั้นเหมาะแก่การเจาะเกราะธาตุมากๆ

หมายเหตุ: หากธาตุเดียวกันโจมตีใส่กันจะเกินการต้านทานไม่โดนดาเมจจากธาตุเดียวกัน

ธาตุลม > สามารถโจมตีใส่ธาตุไฟ, ไฟฟ้า, น้ำแข็ง, พืช และน้ำได้ แต่ไม่แรงมากนัก

ธาตุไฟฟ้า, น้ำแข็ง > ชนะทางน้ำกับไฟ

ธาตุไฟ > ชนะทางธาตุพืช, น้ำแข็ง และไฟฟ้า

ธาตุน้ำ > ชนะทางธาตุไฟ

การผสมธาตุ

นอกจากจะมีธาตุมาให้ถึง 7 ธาตุแล้ว หากมีธาตุที่สามารถทำปฏิกิริยาต่อกันได้ก็จะเกิดเอฟเฟกต์ธาตุสร้างดาเมจเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆ ทันที ซึ่งในแต่ละธาตุสามารถนำมาต่อเป็นคอมโบเพื่อพิชิตศัตรูหรือบอสสุดแกร่งลงได้ หากรู้ว่าธาตุใดผสมกันแล้วจะได้เอฟเฟกต์แบบไหนจะช่วยให้การเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นอย่างมาก วิธีผสมธาตุแต่ละแบบมีดังนี้

ลม + ธาตุอื่นๆ = กระจายดาเมจธาตุใส่ศัตรูในระยะทั้งหมดให้ติดธาตุนั้นๆ นานขึ้นเพื่อใช้ในการต่อคอมโบธาตุอื่นต่อไป หรือเร่งปฏิกิริยาธาตุใกล้เคียงทำให้เกิดเอฟเฟกต์ดาเมจจากธาตุผสมอย่างต่อเนื่อง (ไม่มีผลกับธาตุดิน)

น้ำ + ไฟ = ระเหย ผลทำให้โดนดาเมจธาตุน้ำหรือไฟมากขึ้น 1 ครั้ง (ถ้าใช้ธาตุน้ำเป็นตามจะรุนแรงกว่าใช้ธาตุไฟตามมาก)

น้ำ + น้ำแข็ง = แช่แข็ง โดนดาเมจธาตุน้ำแข็งและทำให้ติดแช่แข็งระยะสั้นๆ พลังป้องกันจะสูงขึ้นเล็กน้อย

น้ำ + ไฟฟ้า = ชาร์จไฟฟ้า สร้างดาเมจไฟฟ้าแบบลูกโซ่และทำดาเมจต่อเนื่องพร้อมแชร์ดาเมจแบบลูกโซ่กับตัวข้างๆ ให้โดนดาเมจไฟฟ้าไปด้วย

ไฟ + ไฟฟ้า = โอเวอร์โหลด ทำให้เกิดระเบิดสร้างดาเมจรอบตัวในระยะทั้งหมดอย่างรุนแรง สามารถใช้ทำลายวัตถุแข็งๆ อย่างเกราะได้

ไฟ + น้ำแข็ง = ละลาย โดนดาเมจธาตุไฟหรือน้ำแข็งแรงขึ้น 1 ครั้ง สามารถใช้แก้สถานะแช่แข็งได้

ไฟ + พืช = เผาไม้ เผาศัตรูด้วยดาเมจธาตุไฟอย่างต่อเนื่อง

น้ำแข็ง + ไฟฟ้า = นำไฟฟ้า ระเบิดสร้างดาเมจรอบตัวในระยะทั้งหมดและลดพลังป้องกันศัตรูลงอย่างมาก

ดิน = ไม่มีการตอบสนองกับธาตุใดๆ ทั้งสิ้น ทำได้เพียงสร้างผลึกธาตุอย่างเดียวเท่านั้น

*หมายเหตุ : ธาตุที่ทำการผสมกันสร้างดาเมจสำเร็จบางธาตุจะถูกลบออกจากศัตรูทันที ต้องทำการสร้างธาตุเริ่มต้นขึ้นมาก่อนแล้วใช้อีกธาตุผสมกันใหม่ให้เกิดดาเมจขึ้นอีกครั้ง**

สรุปตารางผสมธาตุ

 

สถานะธาตุแบบพิเศษ

ในส่วนของพื้นที่บางจุดเช่น Spiral Abyss, Abyssal Domains นั้น อาจจะมีศัตรูหรือวัตถุบางอย่างที่มีออร่าพิเศษที่ส่งผลต่อตัวละครของเพื่อนๆ ที่อยู่รอบๆ ได้ ซึ่งสถานะที่ติดอยู่นี้จะสามารถลบล้างออกจากได้ชั่วคราว ด้วยการทำให้เกิดการผสมธาตุขึ้นที่ตัวละครของเพื่อนๆ

ออร่านี้นี้จะส่งผลต่อตัวละครที่อยู่ในสนามในตอนนั้นเท่านั้น

ธาตุ ชื่อออร่า ผล
น้ำแข็ง Condensed Ice เพิ่มอัตราการใช้ค่า Stamina ให้มากขึ้น
ไฟฟ้า Devouring Lightning ลดค่าพลังงานธาตุสำหรับไว้ใช้สำหรับท่าไม้ตายลง ทำให้ใช้ยากขึ้น
น้ำ Slowing Water เพิ่มระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิล
ไฟ Smoldering Flames ทำความเสียหายธาตุไฟที่รุนแรงกว่าการถูกเผาไหม้ธรรมดามาก

การสอดประสานของธาตุ

เมื่อมีการปาร์ตี้กันนั้น ตัวละครในปาร์ตี้ที่มีธาตุเหมือนกันจะช่วยสนับสนุนกัน ทำให้เกิดโบนัสพิเศษให้กับทุกคนในปาร์ตี้ ซึ่งโบนัสนี้สามารถซ้อนทับได้ (เช่นมีธาตุลม 4 ตัวละครจะได้ผลเป็นสองเท่า) และมีผลในแบบ Co-Op Mode ด้วย

เงื่อนไข โบนัสที่ได้
4 ธาตุไม่ซ้ำกัน พลังป้องกันธาตุทั้งหมด +15%
ธาตุลม 2 ตัวละคร อัตราการใช้ค่า Stamina ลดลง -15%
ความเร็วการเคลื่อนที่ +10%
ลดระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลลง 5%
ธาตุไฟฟ้า 2 ตัวละคร ลดระยะเวลาของสถานะจากธาตุน้ำลง 40%
Superconduct (นำไฟฟ้า), Overloaded (โอเวอร์โหลด), Electro-Charged (ชาร์จไฟฟ้า) จะทำให้ผลึกธาตุไฟฟ้าตกลงมา (คูลดาวน์ 10 วินาที)
ธาตุน้ำ 2 ตัวละคร ลดระยะเวลาของสถานะจากธาตุไฟลง 40% เมื่อได้รับการรักษาจะมีผลมากขึ้น 30%
ธาตุไฟ 2 ตัวละคร ลดระยะเวลาของสถานะจากธาตุน้ำแข็งลง 40% เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 25%
ธาตุน้ำแข็ง 2 ตัวละคร ลดระยะเวลาของสถานะจากธาตุไฟฟ้าลง 40% เพิ่มค่า CRIT Rate ต่อศัตรูที่ติดสถานะ Frozen หรือธาตุน้ำแข็ง 15%
ธาตุดิน 2 ตัวละคร เพิ่มการต้านทานต่อการขัดขวาง, เมื่อมีโล่ป้องกันอยู่ จะเพิ่มพลังโจมตี 15%

เงื่อนไขของการสอดประสาน

 • ในการเล่นแบบ Co-Op ถ้าตัวละครในปาร์ตี้อยู่ใน Abyssal Domain การสอดประสานจะเกิดขึ้นโดยคิดจากตัวละครที่อยู่ใน Domain เท่านั้น และมีแต่ตัวละครที่อยู่ใน Domain ที่จะได้รับโบนัสเหล่านี้
 • ตัวละครลองเล่นที่มีให้ในช่วงเควสเนื้อเรื่องจะไม่มีผลใดๆ กับการสอดประสานนี้ทั้งเป็นส่วนร่วมหรือได้รับผล

จบบทความนี้กันไปเรียบร้อยแล้วหวังว่าไกด์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะ! ถ้าชอบก็มาติดตามกลุ่มของเราได้ที่ Genshin Impact Thailand

Related Articles

[Genshin Impact] สรุปแพทช์ 1.5 จากไลฟ์ [อาณาจักรแดนเนรมิต]

ในวันที่ 16 เมษายน 2021 เวลา 19.00 น. เกม Genshin Impact ได้มีไลฟ์สดเกี่ยวกับแพทช์ 1.5 เป็นตัวอย่างกันก่อนตัวอัปเดตจะเข้าเกมจริงๆ ในวันที่ 28 เมษายนนี้ บอกเลยว่ามีของใครอัพเดทเข้ามาเยอะมากๆ รวมถึงการกลับมาของเทพหิน Zhongli และตัวละครสาวอีก 2 คน คือ Eula...

20 เกม Nintendo กับการพลิกโฉมประวัติศาสตร์วงการเกม

Nintendo หนึ่งในค่ายเกมยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเกมชื่อดังมากมายไม่ว่าจะ Mario, Pokemon, Super Smash Bros., Legend of Zelda, Animal Crossing และอื่นๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ไม่มีทางที่จะไม่รู้จักค่ายนี้อย่างแน่นอนเลย ตั้งแต่การวางจำหน่ายตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ ทาง Nintendo ได้มีการสร้างเกมมากมายอันเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเลยทีเดียว โดยในบทความนี้ผมจะพาเพื่อนๆ ไปพบกับ 20 อันดับเกมจากเครื่อง...

AFK Arena แพคน่าเติมสำหรับคนเล่นยาว

ถึงแม้ AFK Arena เป็นเกมที่สามารถเล่นฟรีโดยไม่ต้องเติมซักบาท แต่การเติมเงินจะช่วยประหยัดเวลาในการเล่นเป็นอย่างมาก ปัญหาของผู้เล่นใหม่คือไม่รู้ว่าแพคไหนคุ้มแพคไหนไม่คุ้ม ในกรณีของเหล่าวาฬงบเยอะการเติมทุกแพคคงไม่ใช่ปัญหา ส่วนคนมีงบจำกัดเราได้รวมแพคน่าเติมเอาไว้ให้แล้ว เติมตามนี้รับรองคุ้ม ! 1.แพครางวัลความก้าวหน้า นี่คือแพคเกจสุดคุ้มในเกม หากใครคิดเล่นอย่างจริงจังยังไงก็ต้องเติมแพคนี้ ด้วยราคาเพียง 599 บาท(iOS) ได้เพชรรวมมากถึง 45,000 เม็ด สำหรับคนงบประมาณจำกัดสุดๆ เลือกกดได้แพคเดียว แนะนำว่ากดแพครางวัลความก้าวหน้าไปเลยก่อนหมดเวลา ถึงแม้จะไม่ได้เพชรรวดเดียว 45000 เม็ด พอปลดด่านไปเรื่อยๆ...

28 ความคิดเห็น

 1. Howdy very cool blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..

  I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I am glad to seek out so many helpful info
  right here within the post, we need develop extra
  techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 2. Hello there, I do think your site could possibly
  be having internet browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine
  however, if opening in IE, it has some overlapping issues.
  I merely wanted to provide you with a quick heads up!
  Aside from that, fantastic website!

แสดงความเห็น

โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณ
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles

[Genshin Impact] สรุปแพทช์ 1.5 จากไลฟ์ [อาณาจักรแดนเนรมิต]

ในวันที่ 16 เมษายน 2021 เวลา 19.00 น. เกม Genshin Impact ได้มีไลฟ์สดเกี่ยวกับแพทช์ 1.5 เป็นตัวอย่างกันก่อนตัวอัปเดตจะเข้าเกมจริงๆ ในวันที่ 28 เมษายนนี้ บอกเลยว่ามีของใครอัพเดทเข้ามาเยอะมากๆ รวมถึงการกลับมาของเทพหิน Zhongli และตัวละครสาวอีก 2 คน คือ Eula...

[Genshin Impact] กิจกรรมความปรารถนาแห่งน้ำบริสุทธิ์

ในตอนนี้ก็ได้เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเกม Genshin Impact กันแล้ว ซึ่งในรอบนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับต้าวน้อนปลาจิ้ว "Endora ขี้สงสัย" กับความเกรี้ยวกราดของบอสปลา Rhodeia of Loch ที่ไม่พอใจจนทำให้น้ำเกิดความสกปรก ทำให้เกิดเหล่าสัตว์จากน้ำตามบริเวณต่างๆ ของแหล่งน้ำ จนน้ำเกิดความผิดปกติ เพื่อนๆ จะต้องออกเดินทางไปกับต้าวน้อนเพื่อชำระให้น้ำกลับมาสะอาดอีกครั้ง และในรอบนี้จะได้สู้กับบอสแบบตัวต่อตัวแล้วด้วยนะ! กิจกรรมความปรารถนาแห่งน้ำบริสุทธิ์ ทะเลสาบและแม่น้ำ ที่อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างเมือง Mondstadt และเมือง Liyue จู่ ๆ...

[Genshin Impact] แนะนำตัวละคร Rosaria

ใน Genshin Impact นั้นมีตัวละครมากมาย ทั้งคนที่ร่าเริง คนที่เป็นมิตร และคนที่แสบสันป่วนไปทั่ว การจะมีตัวละครที่เย็นชาและลึกลับดั่งภูเขาน้ำแข็งก็ไม่น่าแปลกใจ กับ Rosaria ซิสเตอร์แห่ง Church of Favonius ผู้ที่มาพร้อมกับธาตุน้ำแข็งและลีลาการแทงหอกที่รวดเร็วต่อเนื่อง ข้อมูลตัวละคร ชื่อ : Rosaria เกิด : วันที่ 24 มกราคม อยู่ฝ่าย : Church of...

[Genshin Impact] 5 เรื่องควรเปิดหา Rosaria

อีกไม่กี่วันตัวละครแม่ชีสาวสุดเซ็กซี่ของใครหลายๆ คนกำลังจะเข้ามาในเกม Genshin Impact กันแล้ว นั่นก็คือ Rosaria สาวสายหอกธาตุน้ำแข็งคนใหม่ นอกจากความสวยแล้วยังมีความสามารถให้กับเพื่อนในทีมได้ด้วย มาดูเหตุผลควรเปิดหากันเถอะ! 1. ผู้ให้เสียงพากย์ญี่ปุ่นคือ :  Ai Kakuma ถือว่าเป็นนักพาษ์ที่ให้เสียงตัวละครต่างๆ มาอย่างโชกโชนไม่ว่าจะเป็น Lenalee Lee ใน D.Gray-man Hallow | Mako กับ Riana ใน Fairy...

[Genshin Impact] กิจกรรมการประลองแห่งคลื่นน้ำ

ในวันที่ 2 เมษายน ได้เพิ่มกิจกรรมใหม่เข้ามาสู้เกม Genshin Impact เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้คือ อารีนาของเผ่า Meaty แห่ง Dadaupa Gorge ต่อสู้แบบไร้ขีดจำกัด เป็นการท้าประลองฝีมือกับเหล่าศัตรูที่จะปรากฏออกมา หากใครนึกไม่ออกมันจะคล้ายกับในอบิสแบบฉบับย่อนั่นเอง เมื่อท้าทายสำเร็จก้จะได้รับของรางวัล! กิจกรรมการประลองแห่งคลื่นน้ำ ผู้เล่นจะต้องมีเลเวลแรงค์ผจญภัยถึง เลเวล 20 ก่อน และจะต้องผ่านเควส "คลายผนึกสุสานดาบ" และสำเร็จเควสต์...