จัดลำดับความหน้าใช้งาน GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE

เพื่อน ๆ หลายคนที่รีสุ่มกาชาภายในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE เป็นว่าเล่นเพื่อหาพาร์ทที่อยากได้เอ๊ะทำไมมันไม่มาซักทีทำไมมันออกยากจัง วันนี้ผู้เขียนจะมาจัดลำดับความน่าใช้งานของกาชาของ Ver.1.00.04 ที่ทางญี่ปุ่นจัดลำดับไว้ ให้เห็นกันครับว่าน่าใช้งานแค่ไหนมีดีอะไร โดยผู้เขียนจะจัดลำดับ 4 ระดับน่าใช้งานที่สุดในกาชาแบ่งระดับตั้งแต่ A, S, SS, และ SS+ ดังนั้นใครได้พาร์ทตามที่จัดมาแล้วจงดีใจเถิดว่ามันดีแค่ไหนหน้าใช้แค่ไหน มาดูกันครับ

Rank SS+

Mobile Suit Part
Gundam Beam Rifle (Gundam)
EX Skill Last Shooting
ประเภท Beam shooting
Penetration D
power A
Cooldown 120 วินาที (เริ่ม 30 วินาที)
คำอธิบาย ตั้งท่าด้วยการเหยียบขาทั้งสองข้างแล้วยิงศัตรูด้วยปืนไรเฟิลที่มือขวา
ฟื้นฟูความทนทานสูงสุด 30%
พลังโจมตีของการยิงของทุกคนเพิ่มขึ้น 20%
Mobile Suit Part

Gundam Exia
Back (Gundam Exia)
EX Skill Transam Raid
ประเภท Beam Melee
Penetration D
power A
Cooldown 79 วินาที (เริ่ม 20 วินาที)
คำอธิบาย ปลดปล่อยอนุภาคของ GN Drive เพื่อโจมตีด้วยความเร็วสูง และเพิ่มการโจมตีระยะประชิดของทีมขึ้น 30%

 


Rank SS

Mobile Suit Part

Nu Gundam
Back (Nu Gundam)
EX Skill Finn Funnel
ประเภท Beam shooting
Penetration A-
power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย ปลดปล่อย Finn Funnel เพื่อโจมตีรอบทิศทางอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ปล่อยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
New Hyper Bazooka
EX Skill Dual Cascade
ประเภท Physical shooting
Penetration B-
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ใช้มือทั้งสองข้างยิงปืนบาซูก้าที่ติดตั้งไว้
Body (Nu Gundam)
Part Traits พลังโจมตีของอาวุธประเภทลำแสงเพิ่มขึ้น 17%
Gundam Gundam
Part Traits เพิ่มพลังการโจมตี 17% เมื่อใช้อาวุธประเภท Saber
Mobile Suit Part
Gundam Barbatos (4th form) Mace
EX Skill Iron impact
ประเภท Physical combat
Penetration D
power A
Cooldown 120 วินาที (เริ่ม 30 วินาที)
คำอธิบาย ใช้ Mace เข้าโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงทำให้ศัตรูกระเด็นไปด้านหลัง และเพิ่มพลังการป้องกันจากการยิงของทุกคนขึ้น 30%
Body [Barbatos (4th form)]
EX Skill Fearless Haar
ประเภท Physical combat
Penetration C
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย เข้าโจมตีอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีค่าป้องกันโจมตีลำแสงบีมลดลง 10% ป้องกันโจมตีกายภาพลดลง 10%
Mobile Suit Part
Gundam Exia Head (Gundam Exia)
EX Skill Recovery Tool α
ประเภท Recovery
Penetration
power
Cooldown 21 วินาที (เริ่ม 6 วินาที)
คำอธิบาย ฟื้นฟูความทนทานสูงสุด 30%
Shield (Gundam Exia)
Part Traits เมื่อค่าความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 40% พลังการโจมตีของ Ex Skill จะเพิ่มขึ้น 8 หน่วย
Mobile Suit Part

Gundam
Dynames
Back (Gundam Dynames)
EX Skill Transam
ประเภท Beam shooting
Penetration D
power A
Cooldown 120 วินาที (เริ่ม 30 วินาที)
คำอธิบาย ปลดปล่อยอนุภาคของ GN Drive เพื่อโจมตีด้วยความเร็วสูง และเพิ่มการโจมตีด้วยการยิงของตัวเองขึ้น 20%

 


Rank S

Mobile Suit Part
Nu Gundam Hand (Nu Gundam [Ver.Ka])
EX Skill Beam saber combo
ประเภท Beam fight
Penetration D
power B+
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยดาบบีมเซเบอร์ที่ขวามือ
Head (Nu Gundam [Ver.Ka])
Part Traits Ex Skill ประเภทลำแสง พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 17%
Beam Rifle [Nu (ver.Ka)]
Part Traits เมื่อค่าความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 40% ความแข็งแกร่งของศัตรูลดลง 17%
Mobile Suit Part
Gundam Head (Gundam)
EX Skill Head vulcan
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงศัตรูด้านหน้าด้วยปืนวัลแคนที่อยู่ในหัว การป้องกันการต่อสู้และการป้องกันการยิงของศัตรู -5% ในขณะที่ยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
Back (Gundam)
EX Skill Double saber rush
ประเภท Beam fight
Penetration D
power B-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย โจมตีด้วยดาบ saber ทั้ง 2 ข้างอย่างรุนแรง
Beam saber [Gundam]
Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique จะเพิ่มอัตราการติดคริติคอลขึ้น 10%
Hyper bazooka [Gundam]
Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีการยิง 8 หน่วย
Gundam Barbatos (4th form) Gundam Barbatos [Fourth Form]
Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิดขึ้น 8 หน่วย
Mobile Suit Part

Aegis Gundam
Head (Gundam Aegis )
EX Skill Egerstern
ประเภท Physical shooting
Penetration D-
power D-
Cooldown 25 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย ยิงศัตรูด้านหน้าด้วยปืนวัลแคนที่อยู่ในหัว การป้องกันการต่อสู้และการป้องกันการยิงของศัตรู -5% ในขณะที่ยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
Hand (Gundam Aegis )
EX Skill Assault cyclone
ประเภท Beam fight
Penetration D
power A
Cooldown 120 วินาที (เริ่ม 30 วินาที)
คำอธิบาย โจมตีศัตรูด้วยดาบแสงที่สร้างขึ้นที่แขนทั้งสองข้าง
ฟื้นฟูความทนทานสูงสุด 30%
พลังป้องกันการยิงของทุกคนเพิ่มขึ้น 20%
Body (Gundam Aegis )
Part Traits เมื่อค่าความทนทานมากกว่า 40% ขึ้นไป ลดความเสียหายจากการโจมตีด้วยการยิง 8 หน่วย
Mobile Suit Part
Gundam Exia Hand (Gundam Exia)
EX Skill Double Saber Sheer
ประเภท Beam Melee
Penetration D
power B+
Cooldown 21 วินาที (เริ่ม 6 วินาที)
คำอธิบาย โจมตีศัตรูด้วยดาบที่อยู่ในมือทั้ง 2 ข้าง
Body (Gundam Exia)
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน In-Fighter จะลด Cooldown Ex Skill ลง 6%
GN Sword (Gundam Exia)
Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Speed เกจเริ่มต้นของ Ex Skill เพิ่มขึ้น 6%
GN saw dry full mode (Gundam Exia)
Part Traits เมื่อค่าความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 40% ความแข็งแกร่งของศัตรูลดลง 17%
Mobile Suit Part

Gundam
Dynames
Legs (Gundam Dynames)
EX Skill GN missile
ประเภท Beam shooting
Penetration A
power D
Cooldown 21 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ยิงขีปนาวุธติดตามที่ขับเลื่อนด้วยอนุภาค GN เพื่อโจมตีเป็นวงกว้าง
Body (Gundam Dynames)
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน Long – Shooter จะเพิ่มพลังการโจมตีด้วยการยิง 17%

 


Rank A

Mobile Suit Part
Nu Gundam Beam saber [Nu (ver.Ka)]
Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Speed พลังการต่อสู้เพิ่มขึ้น 17%
Shield [Nu (ver.Ka)]
Part Traits เมื่อติดตั้งอาวุธประเภท Rifle พลังการโจมตีด้วยการยิงของศัตรูลดลง 17%
Lags Gundam [Nu (ver. Ka)]
Part Traits เมื่อค่าความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 40% ลด Cooldown Ex Skill 6%
Mobile Suit Part
Gundam Beam javelin
EX Skill Crimson Stinger
ประเภท Beam fight
Penetration D
power A-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย เพิ่มพลังป้องกันขึ้น 10% และให้หอกทำการโจมตีต่อเนื่องเหมือนพายุ
Shield [Gundam]
Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique เพิ่ม Effect ของ Ex skill ขึ้น 4%
Arm [Gundam]
Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique จะลดความเสียหายของการต่อสู้ 8 หน่วย
Lags [Gundam]
Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Technique เพิ่มพลังของการโจมตีระยะกลาง (medium-range shooting) ขึ้น 8%
Mobile Suit Part
Gundam Barbatos (4th form) Lags [Gundam Barbatos (4th form)]
EX Skill Menace shoot
ประเภท Physical combat
Penetration C
power D-
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย กระโดดพุ่งเข้าไปเตะศัตรูอย่างรุนแรง ทำให้ศัตรูที่โดนโจมตี
พลังโจมตีลดลง 5%
พลังป้องกันลดลง 5%
Head [Gundam Barbatos (4th form)]
Part Traits เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power จะเพิ่มพลังการโจมตีด้วยการยิงระยะไกล้ (short-range) เพิ่มขึ้น 8%
Arm [Gundam Barbatos (4th form)]
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน In-Fighter พลังการโจมตีเพิ่มขึ้น 17%
Sword [Gundam Barbatos (4th form)]
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน In-Fighter จะเพิ่มอัตราการติดคริติคอลขึ้น 10%
Glide gun [Gundam Barbatos (4th form)]
เมื่อคุณสมบัติของเครื่องตัวเองคือ Power จะเพิ่มพลังการโจมตีด้วยการยิงระยะไกล้ (short-range) เพิ่มขึ้น 8%
Mobile Suit Part

Aegis Gundam
Lags (Gundam Aegis )
EX Skill Kick combination
ประเภท Beam fight
Penetration B+
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ใช้ดาบที่ปลายขาทำการโจมตีอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มพลังต่อสู้ต่อสู้ 10%
shield (Gundam Aegis )
EX Skill Shield throw
ประเภท Physical combat
Penetration B+
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ขว้างโล่ที่ใส่อยู่เพื่อโจมตี
60mm high energy beam rifle (Gundam Aegis )
Part Traits พลังการโจมตีการยิงของศัตรูลดลง 17% เมื่อเปิดใช้งาน Out-Fighter
Back (Gundam Aegis )
Part Traits เมื่อความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 40% อัตราคริติคอลของการยิงของศัตรูลดลง 17%
Mobile Suit Part
Gundam Exia ฺLags (Gundam Exia)
EX Skill Fling edge
ประเภท Physical Melee
Penetration A
power D
Cooldown 21 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ขว้างดาบทั้ง 2 ดาบที่อยู่ในขา
Mobile Suit Part

Gundam
Dynames
Head (Gundam Dynames)
EX Skill Archer Stance γ
ประเภท Buff
Penetration
power
Cooldown 33 วินาที (เริ่ม 7 วินาที)
คำอธิบาย เพิ่มการโจมตีของทีมของคุณ 30%
Arm (Gundam Dynames)
Part Traits เมื่อเปิดใช้งาน Long – Shooter จะเพิ่มความแม่นยำของการยิง 17%
GN Sniper Rifle
Part Traits ความเร็วในการบันจุกระสุนของอาวุธประเภท Beam เพิ่มขึ้น 8%

 


พาร์ทสีฟ้า ♦

Mobile Suit Part
Gundam Rose Bฺody [Gundam Rose]
EX Skill Hyper mode
ประเภท Awakening
Penetration S
power
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 18 วินาที)
คำอธิบาย เปิดใช้งานโหมดไฮเปอร์เพื่อแสดงความสามารถในการต่อสู้ที่สูงกว่าปกติ
เพิ่มความเร็วของตัวเอง 20%
เพิ่มพลังการโจมตี 10%
เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%
Arm [Gundam Rose]
EX Skill Roses bit
ประเภท Beam shooting
Penetration B
power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย ปล่อย Rosesbit (คล้าย ๆ Funnal) โจมตีศัตรูรอบทิศทางอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่โจมตีสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
Mobile Suit Part

Kempfer

Lags [Kempfer]
EX Skill Leg Sturm Faust
ประเภท Physical shooting
Penetration D
power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ยิงจรวด Fire Sturm ที่ติดตั้งอยู่ที่ขา
Mobile Suit Part

Beagguy

Arm [Beagguy]
EX Skill Arm mega particle gun
ประเภท Beam shooting
Penetration B
power D
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 0 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงที่ปลายแขน ในขณะที่ยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

 


ผู้เขียนได้จัดลำดับความน่าใช้งานของพาร์ทที่ทางญี่ปุ่นได้จัดลำดับความน่าใช้ไว้ในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันครับ ส่วนตัวผู้เขียนไม่ว่าจะระดับไหนมันก็เกลืออยู่ดีนั่นแหละเรทเถื่อนมาก 555+ อาจเอามาไม่หมดและผิดพลาดบ้าง ยังไงก็ช่วยตรวจสอบและติดชมกันได้ครับ ถ้าชื่นชอบผลงานเขียนแล้วก็ฝากติดตามหรือเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับที่ >> Thailand กุ๊กไก่เล่นไปเรื่อย

Facebook Comments