ข้อมูล Gundam Exia Dark Matter, Star Build Strike Gundam, Saviour Gundam

วันนี้ผู้เขียนจะได้มาแนะนำพาร์ทสีม่วงของ Gundam Festivals ใหม่นั่นคือ Gundam Exia Dark Matter, Star Build Strike Gundam และพาร์ทกิจกรรมคือเจ้า Saviour Gundam ที่มาพร้อมกับกาชาในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE ครั้งนี้จะได้นำข้อมูลของพาร์ทกับความน่าใช้งานว่าชิ้นไหนน่าใช้งานหรือเหมาะกับการโมหุ่นของเราครับ

1.Gundam Exia Dark Matter

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gundam Exia Dark Matter
Model number PPGN-001
ซี่รี่ Gundam Build Fighters
ความหายาก ✦✦✦✦ attribute Speed

EX skill

Part EXskill
Head
Body
Arms Arm-Mounted Gn Vulcan
Legs Brinicle & Prominence
Back Dark Matter Blades
Prominence/Brinicle
Dark Matter Rifle
GN Shield
Part Arm
Mobile Suit Gundam Exia Dark Matter
EXskill Arm-Mounted Gn Vulcan
ประเภท Beam shooting
Penetration B+
power D
จำนวนกระสุน 8
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 0 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสง GN Vulcan จากแขนโจมตีศัตรูขณะยิงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
Part Leg
Mobile Suit Gundam Exia Dark Matter
EXskill Brinicle & Prominence
ประเภท Physical Melee
Penetration D
power A
Cooldown 120 วินาที (เริ่ม 12 วินาที)
คำอธิบาย ทำการปรับเปลี่ยนอนุภาค Plavsky ที่ดาบให้กลายเป็นไฟที่ข้างขวาและเป็นนำ้แข็งที่ด้านซ้าย จากนั้นทำการคอมโบโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มความเร็วให้กับทีม 20%
เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดให้กับทีม 20%
เพิ่มพลังป้องกันการยิงให้กับทีม 10%
Part Back
Mobile Suit Gundam Exia Dark Matter
EXskill Dark Matter Blades
ประเภท Physical Melee
Penetration D
power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ทำการต่อ Dark Matter Wing เข้ากับแขน แล้วทำการฟันศัตรูด้วยดาบที่ติดตั้ง
เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดให้กับตัวเองขึ้น 15%

Part Traits

Part Part Traits
Head เมื่อได้รับสถานะ Buff จะเพิ่มพลังโจมตีของ Ex Skill ขึ้น 17%
Body เมือติดตั้งอาวุธประเภทดาบคู่ [Dual Saber] จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Buff ขึ้น 4%
Arms
Legs
Back
Prominence/Brinicle เมื่อศัตรู 1 เครื่องถูกทำลายจะเพิ่มพลังโจมตีของ Ex Skill ขึ้น 17%
Dark Matter Rifle เมื่อเริ่ม Mission ไปแล้ว 20 วินาที จะทำการลด Cooldown ทั้งหมดลง 35% จำนวน 1 ครั้ง
GN Shield เมื่อติดตั้ง Tag For Space จะเพิ่มพลังโจมตีของ Ex Skill ขึ้น 8 หน่วย

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Close combat Gundam type
Body Close combat For Space
Arms Close combat For Cumputer
Legs Close combat For Space
Back Close combat For Cumputer
Prominence/Brinicle Close combat For Cumputer
Dark Matter Rifle Close combat Gundam type
GN Shield Close combat For Space
Close combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ
Gundam type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
For Cumputer เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็น Cyber

ระดับความน่าใช้งาน

S A A+ S S S A+ A

 


2.Star Build Strike Gundam

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Star Build Strike Gundam
Model number GAT-X105B/ST
ซี่รี่ Gundam Build Fighters
ความหายาก ✦✦✦✦ attribute Power

EX skill

Part EXskill
Head
Body
Arms  RG Double Build Knuckles
Legs Star Funnels
Back Star Beam Cannon
Beam Saber
Star Beam Rifle Discharge System [Rifle Mode]
Absorb Shield  Absorb Shield
Part Arms
Mobile Suit Star Build Strike Gundam
EXskill RG Double Build Knuckles
ประเภท Physical Melee
Penetration D
power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย รวบรวมพลังจากระบบ RG System ไว้ที่กำปั้นจากนั้นทำการโจมตีศัตรูด้วยพลังสูงสุด
Part Leg
Mobile Suit Star Build Strike Gundam
EXskill Star Funnels
ประเภท Beam Melee
Penetration D
power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 5 วินาที)
คำอธิบาย ทำการปรับใช้หน่วยอนุภาคและโจมตีศัตรูผ่านประตูพลังงานด้วยดาบอนุภาค Plavsky
Part Back
Mobile Suit Star Build Strike Gundam
EXskill Star Beam Cannon
ประเภท Beam Shooting
Penetration A-
power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย ยิงศัตรูด้วยปืนใหญ่ลำแสงคู่ทืเก็บไว้ที่เอว
Part Star Beam Rifle
Mobile Suit Star Build Strike Gundam
EXskill Discharge System [Rifle Mode]
ประเภท Beam Shot
Penetration A-
power D
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย เติมพลังงานให้กับปืน Rifle ด้วยอนุภาค Plavsky และยิงโจมตีศัตรูผ่านประตูพลังงานด้วยพลังสูงสุด
Part Absorb Shield
Mobile Suit Star Build Strike Gundam
EXskill Absorb Shield
ประเภท Awakening
ระยะเวลา 1 วินาที
Cooldown 60 วินาที (เริ่ม 12 วินาที)
คำอธิบาย ปรับใช้โล่ที่ติดตั้งเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยลำแสงเป็นเวลาชั่วคราว
เพิ่มการต้านทานลำแสงขึ้น 100%
ช่วงเวลาที่ใช้งาน Gunpla ของคุณจะไม่ชงักเมื่อโดนโจมตี

Part Traits

Part Part Traits
Head เมื่อติดตั้ง Tag Mid-Range จะเพิ่มพลังโจมตีการยิงขึ้น 17%
Body เมื่อศัตรูจำนวน 2 เครื่องถูกทำลาย จะเพิ่มพลังโจมตีการยิงขึ้น 17%
Arms
Legs
Back
Beam Saber เมื่อเริ่ม Mission ไปแล้ว 20 วินาที จะทำการลด Cooldown ทั้งหมดลง 35% จำนวน 1 ครั้ง
Star Beam Rifle
Absorb Shield

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Protag Mid-Range
Body Protag Mid-Range
Arms Protag For Cumputer
Legs Protag For Cumputer
Back Protag High Firepower
Beam Saber Protag For Cumputer
Star Beam Rifle Protag Mid-Range
Absorb Shield Protag High Firepower
Protag เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
Mid-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
For Cumputer เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็น Cyber
High Firepower เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%

ระดับความน่าใช้งาน

S S S S A S A+ S

 


3.Saviour Gundam

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Saviour Gundam
Model number ZGMF-X23S
ซี่รี่ Mobile Suit Gundam SEED DESTINY
ความหายาก ✦✦✦ attribute Speed

EX skill

Part EXskill
Head
Body
Arms Double Saber Shear
Legs
Back M106 Amfortas Plasma Beam Cannon
Vajra Beam Saber
Beam Rifle
Shield
Part Arms
Mobile Suit Saviour Gundam
EXskill Double Saber Shear
ประเภท Beam Melee
Penetration D
power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยดาบลำแสงในมือทั้งสองข้าง
Part Back
Mobile Suit Saviour Gundam
EXskill M106 Amfortas Plasma Beam Cannon
ประเภท Beam Melee
Penetration A-
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย โจมตีศัตรูด้านหน้าด้วยลำแสงพลาสม่ากำลังสูงจากปืนลำแสงพลาสม่าที่ติดตั้ง

Part Traits

Part Part Traits
Head เมื่อเปิดใช้งานอาชีพ Middle-Shooter จะเพิ่มพลังโจมตีการยิงขึ้น 6 หน่วย
Body เมื่อความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 60% จะลด Cooldown ของ Ex Skill ลง 4%
Arms
Legs เมื่อติดตั้ง Tag Transformer จะเพิ่มพลังโจมตีการยิงระยะไกล้ (Close Shot) ขึ้น 5%
Back
Vajra Beam Saber เมื่อศัตรูจำนวน 2 เครื่องถูกทำลาย จะลดพลังโจมตีระยะประชิดของศัตรูลง 8%
Beam Rifle  เพิ่มจำนวนกระสุนสูงสุดให้อาวุธโจมตีระยะไกลประเภทลำแสงขึ้น 9%
MMI-RD11 เมื่อติดตั้งอาวุธประเภทปืน Rifle จะเพิ่มอัตราคริติคอลโจมตีการยิงพิเศษ (Sp.) ขึ้น 8%

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Transformer Ace Excl
Body Transformer Ace Excl
Arms Transformer Ace Excl
Legs Transformer Commander
Back Transformer Commander
Vajra Beam Saber Transformer Commander
Beam Rifle Transformer Ace Excl
MMI-RD11 Transformer Commander
Transformer เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 10%
Commander เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีของการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Ace Excl เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%

ระดับความน่าใช้งาน

C B C C B B C C

 


ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลของ Gundam Exia Dark Matter, Star Build Strike Gundam, Saviour Gundam ซึ่งเป็นพาร์ทสีม่วงกับพาร์ทกิจกรรม พร้อมระดับของความน่าใช้งานของพาร์ทในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันครับเราจะได้ดูว่าจะเอาอันไหนไปยำกับพาร์ทของเราดี ในเรื่องอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เพิ่มเติมจากผู้เขียนด้านล่าง ข้อมูลแปลมาจากญี่ปุ่น อาจจะมีผิดพลาดบ้าง ยังไงก็ช่วยตรวจสอบและติดชมกันได้ครับ ถ้าชื่นชอบผลงานเขียนแล้วก็ฝากติดตามยูทูปหรือเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับที่

>> Thailand กุ๊กไก่เล่นไปเรื่อย <<