บทพูด Hecarim

Upon Selection

“Behold the might of the Shadow Isles.”

จงพึงระวังพลังแห่งเกาะแห่งเงา

 

Attacking

“Break their ranks.”

ทำลายแนวรบของมัน

“Embrace death.”

จงยอมรับความตาย

“Trample their bones.”

ขยี้กระดูกของพวกมัน

“The living will fall.”

คนเป็นจักล้มหาย

“Never relent.”

ไม่มีการหยุดพัก

“Crush them underfoot.”

กระทืบมันให้อยู่ใต้เท้า

Movement

“The shadow approaches.”

เงากำลังมา

“War is eternal.”

สงครามเป็นอนันต์

“Ride out.”

ควบออกไป

“Their souls beg for release.”

วิญญาณของพวกมันเรียกร้องจะออกจากร่าง

“Send me to battle.”

ส่งข้าไปในสนามรบ

“The grave calls.”

สุสานโหยหา

“I do not rest.”

ข้าจะไม่พัก

“I am beyond death.”

ข้านั้นเหนือกว่าความตาย

Joke

Hecarim skips around his weapon.

“Suffering is magic.”

ความทรมาณนั้นเป็นดั่งเวทมนต์

“Another blue ribbon for Hecarim.”

ริบปอนสีฟ้าอีกอันสำหรับเฮคาริม

Taunt

“Your life is a burden. I bring you freedom!”

ชีวิตเจ้านั้นเป็นภาระ ข้าจะปลดเปลืองให้เจ้าเอง!

“You won’t live to see your world destroyed.”

เจ้าจะไม่อยู่เห็นตอนที่โลกของเจ้าถูกทำลายหรอก

Upon using Spirit of Dread.png Spirit of Dread

“Despair!”

จงสิ้นหวัง!

“Face death!”

จงเผชิญกับความตาย!

“Torment!”

ทุกข์ทรมาน

Upon using Onslaught of Shadows.png Onslaught of Shadows

“Cower!”

จงสั่นกลัว!

“Run!”

จงหนี!

“Terror!”

จงกลัวข้า!