[Honkai Impact] แนะนำวาลคิเรีย Fu Hua : Azure Empyrea [พลังจิต]

Azure Empyrea เรียกอีกอย่างว่า AE หรือ ท่านเซียน เป็นตัวละครจุติ Rank S ของร่าง Phoenix ใช้การโจมตีระยะประชิด มีกระบวนท่าในการคอมโบที่แตกต่างจากร่างทั้งหมดที่เคยมีโดยสิ้นเชิง เป็นสายซัพพอร์ตดาเมจธาตุให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดี สมกับเป็นท่านเซียนอย่างแท้จริง!

Skill

ภาพ สกิล รายละเอียด
Hex of Exposure [สกิลหัวหน้าทีม] เมื่อตัวละครในทีมเข้าสู่สนาม จะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดขึ้น 14%/16%/18% (S/SS/SSS Rank) นาน 15 วิ

ถ้าประเภทตัวละครในทีมไม่ซ้ำกัน จะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดขึ้น 22%/23%/24% (S/SS/SSS Rank)

สกิลติดตัว การโจมตีคอมโบทุกครั้งจะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดขึ้น X% นาน 40 วิ (ซ้อนทับได้สูงสุด 5 ชั้น) หากเกิดผลซ้ำจะทำการรีเซ็ตระยะเวลาของสกิล

การใช้ท่าโจมตีคอมโบซ้ำกับครั้งก่อนจะเป็นการเพิ่มความเสียหายไฟ X% ให้กับท่าโจมตีคอมโบในครั้งนี้ ถ้าใช้การโจมตีคอมโบไม่ซ้ำกับครั้งก่อนโดนศัตรูจะเป็นการฟื้นฟู SP X หน่วยให้กับตัวเองแทน

(Rank SS) ทำงานอัตโนมัติเมื่อตัวละครกำลังจะตาย ฟื้นฟู HP ทั้งหมด พร้อมกับเป็นอมตะนาน 1 วิ หากสกิลนี้ทำงานหลังจากเริ่มด่านมาเกิน 30 วิ จะฟื้นฟู SP เพิ่มเติมให้ตัวเอง X หน่วยด้วย

Taichi of Inertia เมื่อหลบสำเร็จจะเกิดมิติหยุดเวลาขึ้น (คูลดาวน์ 15 วิ) ภายใน 1.2 วิ ตัวละครจะได้รับการต้านทานขัดจังหวะเพิ่มขึ้น ความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลดลง 80% หากกดโจมตีในช่วงนี้จะทำการโจมตีครั้ง 4 ได้ทันที

 

เอฟเฟคคุ้มกาย: ตัวละครได้รับเกราะกันการโจมตีได้ 1 ครั้ง จะรีเซ็ตหลังจากสกิลหลบคูลดาวน์เสร็จสิ้น
คูลดาวน์สกิลหลบลดลง X วิ

(Rank SSS) ขณะมีการต้านทานอยู่ ความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้น 20%

Yin and Yang โจมตีได้ 4 ครั้ง การโจมตีปกติจะทำให้สัญลักษณ์หยาง [Yang] (วงสีขาว) ปรากฏขึ้น ส่วนปุ่มท่าไม้ตายทำให้สัญลักษณ์หยิน [Yin] (วงสีดำ) ปรากฏขึ้น

 

เพิ่มความเร็วโจมตีตัวละครขึ้น X% การโจมตีปกติครั้ง 4 จะสร้างความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น พร้อมกับทำให้ศัตรูติดไฟ
QTE จะทำงานเมื่อศัตรูถูกหยุดเวลาหรือ Time Lock สร้างความเสียหายไฟ และจะได้รับค่า “Yin” 3 จุดทันที

ระหว่างใช้การโจมตี 3 ครั้งแรก ตัวละครจะได้รับการต้านทานขัดจังหวะเพิ่มขึ้น ความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลดลง X%
ในระหว่างการโจมตีครั้ง 4 ตัวละครจะได้รับสถานะ “กายาเหล็ก” ความเสียหายทั้งหมดได้รับลดลง 80%

การโจมตีปกติจะทำให้สัญลักษณ์หยาง [Yang] (วงสีขาว) ปรากฏขึ้น ส่วนปุ่มท่าไม้ตายทำให้สัญลักษณ์หยิน [Yin] (วงสีดำ) ปรากฏขึ้น

 

Yin-Yang Tempo

 

เมื่อจำนวน “Yin” “Yang” เพิ่มถึง 3 จุด ให้กดปุ่มโจมตีค้างเพื่อใช้การโจมตีคอมโบที่แสดงผลต่างกันตามจำนวนรวมของ “Yin” “Yang”

 

การใช้ท่าโจมตีคอมโบใด ๆ โดนศัตรู จะทำให้ศัตรูรับความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น X% รับความเสียหายน้ำแข็งเพิ่มขึ้น X% นาน 15 วิ พร้อมกับฟื้นฟู HP x หน่วย ให้กับตัวละครทั้งทีม

** จะขอทำการสมมุติการปุ่มโจมตีปกติ (หยาง) เป็นตัว  A และปุ่มท่าไม้ตาย (หยิน) เป็นตัว B เพื่อให้เข้าใจการกดใช้ท่าง่ายขึ้น **

Senpo : Emperyan Fire [A A A + A (ค้าง)] กดปุ่มโจมตีปกติ (A) 3 ครั้งเพื่อให้สัญลักษณ์หยาง (วงสีขาว) ครบ 3 อัน จากนั้นกดปุ่มโจมตีปกติ (A) ค้างจะใช้ท่าคอมโบทันที (สัญลักษณ์ทั้งหมดจะหายไปหลังจากใช้ท่าคอมโบ) ท่านี้จะสร้างความเสียหายไฟ 900% และฟื้น SP ให้ตัวเอง 4 หน่วย

Senpo : Magma Melt [B B B + A (ค้าง)] กดปุ่มท่าไม้ตาย (ฺB) 3 ครั้งเพื่อให้สัญลักษณ์หยิน (วงสีดำ) ครบ 3 อัน จากนั้นกดปุ่มโจมตีปกติ (A) ค้างจะใช้ท่าคอมโบทันที (สัญลักษณ์ทั้งหมดจะหายไปหลังจากใช้ท่าคอมโบ) ท่านี้จะสร้างความเสียหายไฟ 600% ทำให้ศัตรูติดสัญลักษณ์โดนโจมตีธาตุแรงขึ้น 30% (มีผลทั้งทีม) นาน 15 วิ

Senpo : Snaring Flame [B B A / A A B / B A B / A B A + A (ค้าง)] สามารถเลือกกดได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็น กดปุ่มโจมตีปกติ (A) 2 ครั้งและกดปุ่มท่าไม้ตาย (ฺB) 1 ครั้ง จากนั้นกดปุ่มโจมตีปกติ (A) ค้างจะใช้ท่าคอมโบอีกแบบทันที กดให้สัญลักษณ์หยิบและหยางปนกันแบบไหนก็ได้แล้วกดโจมตีค้างใช้ท่าคอมโบจบท้าย (สัญลักษณ์ทั้งหมดจะหายไปหลังจากใช้ท่าคอมโบ) สร้างความเสียหายไฟ 600% ทำให้ศัตรูถูกรวบรวมรวมกันพร้อมทำให้ติดล็อคขา 3 วิและเพิ่ม SP 1 หน่วย 15 วิ ให้กับตัวละครที่อยู่ในสนาม

Emperyan Sunder [SP: 125] [คูลดาวน์ 25 วิ] ท่าไม้ตายจะดึงดูดศัตรูมารวมกัน สร้างความเสียหายไฟ 1800% พร้อมกับกักขังเป็นเวลา 8 วิ ศัตรูที่โดนท่าไม้ตาย การต้านทานขัดจังหวะจะลดลง

ทั้งทีมสร้างความเสียหายธาตุแก่ศัตรูเหล่านั้นแรงขึ้น 30% ตัวละครบนสนามฟื้นฟู SP 1 หน่วย ต่อวิ การต้านทานขัดจังหวะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความเสียหายที่ได้รับลดลง 35% (เอฟเฟคเหล่านี้จะไม่ซ้อนทับกับเอฟเฟคสกิลคอมโบทั้งหมด)

ภายใน 15 วิหลังจากท่าไม้ตายจบลง ทั้งทีมจะเข้าสู่สถานะ Elemental Breach สร้างความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้น X% การโจมตีจะสร้างความเสียหายไฟเพิ่มเติม X% ของพลังโจมตี (แสดงผลเพียง 1 ครั้ง ต่อศัตรูแต่ละตัวต่อวิ)

ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยท่าไม้ตายจะได้รับเอฟเฟคอ่อนแอจากสกิลคอมโบของตัวละครทำให้รับความเสียหายไฟเพิ่ม X% รับความเสียหายน้ำแข็ง และความเสียหายไฟฟ้าเพิ่ม X% เป็นเวลา 15 วิ

เทคนิคการเล่น

การเล่นของตัวละคร Azure Empyrea มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ แบบแรกเน้นการเก็บ SP เพื่อใช้บัฟจากท่าไม้ตาย เริ่มจากใช้ท่าคอมโบ “Yin” “Yang” ผสมกันให้ครบ 3 จุด 1 ครั้ง จะทำให้ตัวละครบนสนามได้รับ SP 1 หน่วยต่อวิ เป็นเวลา 15 วิ แล้วตามด้วยท่าคอมโบ “Yang” 3 จุด เรื่อย ๆ เพื่อรับ SP เพิ่มเติม 4 หน่วย ทุกครั้งที่ท่าคอมโบนี้โจมตีโดนศัตรู อีกแบบหนึ่งจะเป็นการเน้นใช้บัฟจากท่าคอมโบแล้วสลับตัวละครสายดาเมจลงมา โดยจะใช้ท่าคอมโบ “Yin” 3 จุด เพื่อทำให้ศัตรูรับความเสียหายธาตุทั้งหมดเพิ่มขึ้น เป็นเวลา 15 วิ แล้วสลับตัวกับตัวละครสายดาเมจมาสร้างความเสียหายต่อได้เลย

แบบ 1 ใช้บัฟจากท่าไม้ตาย
[A B ผสมกัน > ท่าคอมโบ ”Yin” “Yang” > (AAA > ท่าคอมโบ “Yang” > วนลูปให้ SP ถึง 125 หน่วย) > ท่าไม้ตาย > สลับตัวดาเมจลงมา > วนลูป]

แบบ 2 ใช้บัฟจากท่าคอมโบ “Yin” 3 จุด
[BBB > ท่าคอมโบ “Yin” > สลับตัวดาเมจลงมา > วนลูป]

จุดเด่น-จุดด้อย

จุดเด่น จุดด้อย
มีคอมโบสกิลที่หลากหลายใช้งานได้ไม่ยาก การออกสกิลแต่ละครั้งค่อนข้างช้าทำให้เสียเวลาในการเก็บ ”Yin” “Yang” ใช้ท่าคอมโบ
มีความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้รอบด้านไม่ว่าจะเป็น บัฟโจมตีธาตุ ดึงดูดศัตรู ฟื้นฟู HP และฟื้นฟูSP ต้องมีความชำนาญในการกดท่าคอมโบและคล่องตัวพอสมควรในการเล่น
บัฟความเสียหายธาตุได้ง่าย และมีระยะเวลานาน

 

ทีมแนะนำ (ตามหน้าแนะนำเกม)

Fu Hua : Azure Empyrea เป็นตัวละครสายซัพดาเมจธาตุ มีความคล่องแคล่วว่องไวทำให้ง่ายต่อการเอาตัวรอด มีสกิลที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมมากมาย เหมาะกับการนำไปซัพตัวสายดาเมจธาตุทุกรูปแบบเลยทีเดียว

Herrscher of Reason

เป็นตัวละครสายดาเมจธาตุน้ำแข็ง มีการชาร์จโจมตีที่รุนแรง ท่าไม้ตายเปลี่ยนไปขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์โจมตี เป็นเวลา 17 วิ ในช่วงนี้จะสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นเป็นอย่างมาก หากมีตัวละคร Azure Empyrea อยู่ในทีมก็จะช่วยให้สามารถบัฟความเสียหายในระหว่างนั้นได้อย่างเต็มที่

Vermilion Knight: Eclipse

เป็นตัวละครสายดาเมจธาตุไฟ มีท่าชาร์จโจมตี และท่าไม้ตายที่รุนแรง การบัฟของ Azure Empyrea ก็จะช่วยเพิ่มความเสียหายของเธอได้ดีขึ้น แถมถ้าตัวละครอีกคนในทีมเป็นประเภท “ชีวภาพ” ก็จะสามารถใช้บัฟลีดเดอร์ของ Azure Empyrea ทำให้สร้างความเสียหายได้มากยิ่งขึ้นจากเงื่อนไขประเภทตัวละครไม่ซ้ำกันด้วย

อุปกรณ์แนะนำ

Fu Hua : Azure Empyrea เพียงแค่สกิลคอมโบ กับ ท่าไม้ตายของเธอก็ช่วยบัฟความเสียหายธาตุให้แก่เพื่อนร่วมทีมได้มากแล้ว แต่หากเรามีอุปกรณ์ที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับเพื่อนในทีม หรือทำให้เธอเก็บ SP เพื่อใช้ท่าไม้ตายได้เร็วขึ้น ก็จะทำให้การต่อสู้กับศัตรูต่าง ๆ ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพอย่างมาก

อุปกรณ์แนะนำขั้นต้น

1 อาวุธ CAS-X Saints

การโจมตีมีโอกาสทำให้ศัตรูติดไฟ มีสกิลติดตัวที่ช่วยเพิ่มความเสียหายไฟให้แก่ผู้สวมใส่ เหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้น

2 สติกม่าเซ็ต Wang Zhaojun

ช่วยเพิ่มความเสียหายไฟ และความเสียหายทั้งให้แก่ผู้สวมใส่ เป็นสติกม่าสายดาเมจธาตุไฟสำหรับผู้เล่นเริ่มต้น สามารถฟาร์มหามาใช้ได้ง่าย

2.1 สติกม่าเซ็ต Roald Amundsen

เมื่อผู้สวมใส่ไม่ได้อยู่บนสนามจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟ น้ำแข็ง ไฟฟ้าให้ทั้งทีม เป็นสติกม่าซัพธาตุสำหรับผู้เล่นเริ่มต้น สามารถฟาร์มหามาใช้ได้ง่าย

อุปกรณ์แนะนำขั้นกลาง

  1. อาวุธ Grips of Tai Xuan

สกิลอาวุธจะปล่อยดาบ 3 เล่ม โจมตีใส่ศัตรู สร้างความเสียหายไฟพร้อมกับ Time Lock สกิลติดตัวทำให้การโจมตีปกติ ท่าคอมโบ โจมตีลิมิตเบรค สกิลสลับ / QTE ที่โดนศัตรูช่วยให้ตัวเองสร้างความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้น ถ้าใช้การโจมตีต่างกันจะเพิ่มการซ้อนทับ แต่ถ้าใช้การโจมตีซ้ำกันจะเป็นการรีเซ็ตระยะเวลา

1.1 อาวุธ Jade Bloom

 การโจมตีโดนศัตรูจะดรอปพลังงานฮงไฟ เมื่อเก็บจะเพิ่ม HP ทั้งทีม สกิลติดตัวทำให้เพื่อนร่วมทีมที่เก็บไอเท็มฟื้นฟู HP จะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดขึ้น

  1. สติกม่าเซ็ต Fu Hua Musician

เพิ่มความเสียหายไฟ กับความเสียหายทั้งหมดแก่ผู้สวมใส่ หากไม่อยู่บนสนามจะช่วยเพิ่มความไฟ และความเสียหายทั้งหมดแก่ตัวละครทั้งทีม เป็นสติกม่าดาเมจกึ่งซัพในเซ็ตเดียว

2.1 สติกม่าเซ็ต Theresa – Gluttony (บน) + Fu Hua Musician (กลาง, ล่าง)

ผลของสติกม่าชิ้นบนทำให้การโจมตีมีโอกาสดรอปลูกอม เพิ่มความเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้ที่เก็บ ผลของสติกม่ากลาง และล่าง เมื่อผู้สวมใส่ไม่อยู่บนสนาม จะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดให้กับเพื่อนร่วมทีมขึ้น

อุปกรณ์แนะนำขั้นสูง

  1. อาวุธประจำตัว Nebulous Duality

อาวุธประจำตัวของ Azure Empyrea เมื่อใช้งานสกิลอาวุธ การต้านทานขัดจังหวะเพิ่มขึ้น ความเร็วโจมตีจะเพิ่มขึ้น และทุก ๆ 0.5 วิ จะเสีย HP 1% ของค่า HP ปัจจุบันและฟื้นฟู SP หากใช้โดย Azure Empyrea จะรีเซ็ตเอฟเฟคคุ้มกายของสกิลหลบทันที สกิลติดตัวทำให้การโจมตีดอมโบครั้งสุดท้ายโดนศัตรู จะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดของตัวเองขึ้น (ซ้อนทับได้ 3 ชั้น) เมื่อออกจากสนามจะนับจำนวนซ้อนทับแต่ละชั้นมาเพิ่มความเสียหายให้กับตัวละครอื่น ๆ ในทีมแทน (หากมีการใช้สกิลอีกครั้งจะเป็นการรีเฟรชระยะเวลา) และล้างการนับทั้งหมด

2 สติกม่าเซ็ต Fu Hua – Margrave

สติกม่าประจำตัวของ Azure Empyrea เมื่อใช้ SP 25 หน่วย (สกิลสติกม่าเซ็ต 3 ชิ้นหากใช้โดยตัวละคร Fu Hua จะใช้ SP เพียง 15 หน่วย) ทำให้ตัวละครทั้งทีมเข้าสู่สถานะ “Fyreheart” เป็นเวลา 15 วิ สร้างความเสียหายไฟ, น้ำแข็ง, ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น พร้อมกับทำให้ศัตรูรอบ ๆ เข้าสู่สถานะ “Warhaunt” รับความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้น ขณะอยู่ในสถานะ “Fyreheart” หากใช้ SP 60/120 หน่วยในครั้งเดียว จะทำให้ศัตรูที่อยู่ในสถานะ “Warhaunt” รับความเสียหายทั้งหมดเพิ่มมากขึ้นไปอีก

2.1 สติกม่าเซ็ต Jin Shengtan

การโจมตีจะสร้างออร่าฟินิกซ์ เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในออร่าจะสร้างความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้น และศัตรูจะได้รับความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้นด้วยหากเข้ามาอยู่ในออร่า

วิธีการได้รับ

วิธีการได้รับคือจากการสุ่มกาชาตู้พิเศษเท่านั้น ( ไม่มีในตู้มาตรฐาน ) หรือเก็บเศษจิ๊กซอว์ทั้งหมด 100 เศษ