[ Honkai Impact ] แนะนำวาลคิเรีย Seele Vollerei : Swallowtail Phantasm [ ควอนตัม ]

Seele Vollerei : Swallowtail Phantasm เป็นวาลคิเรียตัวแรกของเกมที่เป็นประเภทควอนตัม (Quantum) วาลคิเรียรูปแบบใหม่ที่มีความสามารถในการต่อสู้กับศัตรูทุกรูปแบบเพราะไม่มีการแพ้หรือชนะธาตุใดๆ เลย มีการโจมตีที่ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับ Rita ที่ใช้เคียวเหมือนกันแต่เสริมด้วยจุดเด่นสามารถต่อสู้กับศัตรูรูปแบบใหม่ได้ง่ายกว่าวาลคิเรียคนอื่นๆ และมีท่าไม้ตายที่สามารถจัดการศัตรูจำนวนมากได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

**ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณ C ที่มาช่วยในการเขียนบทความครั้งนี้**

Skill

ภาพ สกิล รายละเอียด
Azure Nymph [สกิลหัวหน้าทีม] เพิ่มอัตราคริของทั้งทีมในขณะที่ระเบิดพลังเพิ่มขึ้น 12% หากมี Bronya อยู่ในทีม ตัวละครทั้งทีมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
สกิลติดตัว หลอดเกจ Veil : เมื่อเริ่มเกมจะมีเกจเริ่มต้นที่ 0 หน่วย การโจมตีปกติจะฟื้นฟูเกจ Veil 26 หน่วย ใช้สกิลหลบจะฟื้นฟู 120 หน่วย และได้เกจ Veil 150 หน่วยเมื่อกำจัดศัตรูได้

(แรงค์ S เพิ่มความเสียหายที่ทำได้กับศัตรูที่ติดสถานะอ่อนแอเพิ่มขึ้น x%)

(แรงค์ SS เมื่อทำคอมโบถึง 10/30/50 ความแรงคริจะเพิ่มขึ้น 10%/20%/30%)

หลอดเกจ Veil
Blinking Flash เมื่อหลบสำเร็จ (แบบจำกัดเวลา) จะฟื้นฟู Veil 30 หน่วย ให้ตัวเองโดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คูลดาวน์ 15 วิ

– เมื่อหลบสำเร็จในสถานะปกติ จะเข้าสู่สถานะ Phase Warp และสามารถข้ามไปโจมตีครั้งที่ 4 ได้ โดยสถานะนี้จะทำให้ความเสียหายที่ได้รับลดลง 20% และสามารถเคลื่อนที่ทะลุผ่านศัตรูได้ ระยะเวลา 3 วินาที

– เมื่อหลบสำเร็จในขณะที่ใช้ท่าไม้ตายจะฟื้นฟู Veil เพิ่มเติม 30 หน่วย และจะโจมตีพุ่งผ่านศัตรูสร้างความเสียหายทำให้เกิดสถานะ Veliona’s Binding ความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลดลง x% และจะมีผลต่อเนื่องจนกว่าท่าไม้ตายจะสิ้นสุด

ค่า Veil หลังจากหลบจะเพิ่มขึ้น x หน่วย คูลดาวน์ Phase Warp ลดลง x วิ เพิ่มระยะเวลา Phase Warp ขึ้น x วิ ลดความเสียหายที่ได้รับลง x%

(แรงค์ S ในระหว่าง Phase Warp เมื่อโจมตีจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น x% และได้รับ SP จากการโจมตีเพิ่มขึ้น x%

สถานะ Phase Warp และสามารถเดินผ่านศัตรูได้
สถานะ Veliona’s Binding (ท่าหลบขณะใช้ท่าไม้ตาย)
Shear of Phantasos โจมตีได้ 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะฟื้นฟูเกจ Veil x หน่วย

(แรงค์ SSS เมื่อโจมตีห้าครั้งติดคริติคอลจะฟื้นฟู HP x หน่วย คูลดาวน์ x วิ)

ชาร์จ-

Fluttering Ripple

เมื่อมีเกจ Veil ครบ 250 หน่วย กดค้างใช้ท่าชาร์จโจมตีเพื่อเป็นการปล่อยอาวุธไปด้านหน้าทำให้ศัตรูลอยขึ้น ฟื้นฟู SP x หน่วย

เมื่อศัตรูติดหยุดเวลาหรือ Time Lock QTE จะทำงานเป็นสร้างความเสียหายกายภาพ 4×200% ฟื้นฟูเกจ Veil x หน่วย ฟื้นฟู SP x หน่วย และเข้าสู่สถานะ Phase Warp

(แรงค์ S ศัตรูที่โดนท่าชาร์จโจมตีจะติดสถานะผันผวนลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 40% และความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับจาก Swallowtail Phantasm เพิ่มขึ้น x% มีผล 6 วินาที)

 

สถานะผันผวนจากท่าชาร์จโจมตีปกติและของท่าไม้ตาย

QTE
Veliona’s Torrent ใช้ 125 SP ในการกดใช้ท่าไม้ตาย เมื่อกดใช้จะได้รับพลังจาก Shadow Avatar ชั่วคราว (ดวงตาและลักษณะการโจมตีจะเปลี่ยนเป็นสีแดง) ทำการวาร์ปหลายครั้งสร้างความเสียหายกายภาพ 6×150% และได้รับพลังจาก Shadow Avatar สร้างความเสียหายกายภาพ 2×200%+600% พร้อมฟื้นฟูเกจ Veil ทันที 250 หน่วย โดยการโจมตีครั้งสุดท้ายในการระเบิดพลังจะก่อให้เกิดสถานะ Veilona’s Binding และใช้ Quantum Implosion แก่ศัตรูประเภทควอนตัม (จะกลายเป็นสีขาว)

ขณะใช้ท่าไม้ตายพลังโจมตีกายภาพจะรุนแรงขึ้น ความเสียหายที่ได้รับลดลง 50% หากชาร์จโจมตีจะเป็นการใช้จำนวนครั้งในการกด Blinking Flash (ท่าหลบ) เพิ่มเกจ Veil 180 หน่วย จะลดเกจ Veil 60 ต่อวินาทีและจะสิ้นสุดท่าไม้ตายเมื่อเกจ Veil ลดลงจนหมดหรือเวลาครบ 18 วินาที

ขณะอยู่ในสถานะระเบิดพลัง เมื่อกำจัดศัตรูได้จะเกิดสถานะ Veilona’s Binding ศัตรูจะได้รับความเสียหายทั้งหมดจาก Swallowtail Phantasm เพิ่มขึ้น x% เมื่อใช้ท่า Plane Warp ตอนอยู่ในถ้าไม่ตายจะฟื้นฟู Veil x หน่วย

(แรงค์ S เมื่ออยู่ในสถานะระเบิดพลังจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น x% การโจมตีครั้งสุดท้ายตะสร้างความเสียหายกาพภาพเพิ่มขึ้น x% ของพลังโจมตี)

สถานะ Shadow Avatar

ท่าโจมตี
เมื่อมีสกิลหลบให้กดท่าชาร์จโจมตีขณะใช้ท่าไม้ตายจะใช้ท่า Plane Warp และเมื่อฆ่าได้จะใช้ท่านี้เช่นกัน

เทคนิคการเล่น

โดยการเล่นจะแบ่งเป็นสองช่วง

ช่วงที่ 1 ก่อนใช้งานท่าไม้ตาย

ในช่วงนี้จะเน้นการโจมตีเพื่อเพิ่มเกจ Veil ให้ครบ 250 ให้เร็วที่สุดเพื่อใช้ท่าชาร์จโจมตีเพื่อเพิ่ม SP เพื่อกดท่าไม้ตาย โดยก่อนกดท่าไม้ตายให้สังเกตเกจ Veil ของ Seele ไว้ให้ดี (จะเร่งเกจ Veil ด้วยการหลบการโจมตีของศัตรูก็ได้เช่นกัน)

[ กดโจมตีต่อเนื่อง > เกจ Veil 250 กดโจมตีค้าง > วนลูปเดิม ]

ช่วงที่ 2 หลังกดใช้งานท่าไม้ตาย

ในช่วงนี้จะเน้นการรักษาเกจ Veil ให้นานที่สุด (18 วินาที) โดยวิธีเพิ่มเกจ Veil จะมีอยู่แค่ 4 วิธีเท่านั้น คือ จัดการศัตรูได้, หลบให้ติดสกิลหลบ, การโจมตีแบบชาร์จ (นับคูลดาวน์เดียวกับสกิลหลบ) และการกดสกิลอาวุธ Undine’s Tale (อาวุธประจำตัวของ Seele) โดย จะเน้นการรักษาเกจ Veil ให้เกิน 250 หน่วยเป็นอย่างน้อย (คำแนะนำควรจะใช้ท่าไม้ตายในช่วงที่เกจ Veil มากกว่า 250 เป็นอย่างน้อย)

[ ใช้งานท่าไม้ตาย > กดโจมตีต่อเนื่องพร้อมสังเกตเกจ Veil > ต่ำกว่า 250 ให้เพิ่มเกจด้วยวิธีข้างต้น > วนลูปเพิ่มเกจ Veil จนกว่าจะสิ้นสุดท่าไม้ตาย ]

(แถม) ตัวอย่างรูปแบบการใช้ท่าไม้ตาย

กรณีไม่มีอาวุธ Undine’s Tale

[ ใช้งานท่าไม้ตาย > กดโจมตีต่อเนื่อง > กดโจมตีค้างเพิ่มเกจ Veil > จัดการศัตรูได้เพื่มเกจ Veil > กดโจมตีค้างเพิ่มเกจ Veil > กดโจมตีต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดท่าไม้ตาย ]

กรณีมีอาวุธ Undine’s Tale

[ ใช้งานท่าไม้ตาย > กดโจมตีต่อเนื่อง > กดโจมตีค้างเพิ่มเกจ Veil > จัดการศัตรูเพิ่มเกจ Veil หรือกดสกิลอาวุธ Undine’s Tale > กดโจมตีต่อเนื่อง > กดโจมตีค้างเพิ่มเกจ Veil > กดโจมตีต่อเนื่องจนสิ้นสุดท่าไม้ตาย ]

จุดเด่น-จุดด้อย

จุดเด่น จุดด้อย
เหมาะสำหรับผู้เล่นระดับ 1-69 เป็นอย่างมาก ศัตรูที่มีเลือดน้อยทำให้ท่าไม้ตายมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานในการเล่นระดับสูงจำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เฉพาะเป็นอย่างมาก
เหมาะในการต่อสู้กับศัตรูจำนวนมาก ยิ่งศัตรูเยอะยิ่งเก่ง ขาดความสามารถในการทำความเสียหายต่อเนื่องกับบอสหรือศัตรูที่มีเลือดเยอะ
ไม่แพ้ทางศัตรูใดๆ ในเกมทำให้สร้างความเสียหายได้สูง ท่าไม้ตายจำเป็นต้องใช้คูลดาวน์สกิลหลบเพื่อเพิ่มระยะเวลา ทำให้ในบางครั้งจำเป็นต้องยอมรับความเสียหายจากศัตรูเพื่อรักษาสกิลหลบเอาไว้
เป็นวาลคิเรียที่มีพื้นฐานสกิลที่ดีตั้งแต่แรงค์ A และดีที่สุดในระดับ SS สกิลติดตัวระดับ SSS มีบทบาทน้อยมาก

 

ทีมแนะนำ (ตามหน้าแนะนำของเกม)

Yamabuki Armor

มีเกราะป้องกันความเสียหายกายภาพทำให้การโจมตีของ Seele ลื่นไหลขึ้นเนื่องจากไม่มีการชะงักจากการโจมตีของศัตรูและยังเพิ่มความเสียหายกายภาพระยะประชิดเมื่อเปิดใช้คอร์เสริมพลัง

Celestial Hymn

เมื่อวาลคิเรียตัวใดทำความเสียหายกายภาพ Theresa จะเป็นตัวเลือกแรกๆที่จะมาจับคู่กับวาลคิเรียนั้น ด้วยท่าไม้ในการดึงศัตรูมารวมกันให้ท่าไม้ตายของ Seele โจมตีได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญยังสามารถทำให้ศัตรูอ่อนแอเพื่อให้ได้รับความเสียหายมากขึ้นได้อีก (ในกรณีที่ใช้ดึงศัตรูสามารถใช้ Valkyrie Chariot หรือ Valkyrie Ranger ได้เช่นเดียวกัน)

อุปกรณ์ที่แนะนำ

Seele Vollerei : Swallowtail Phantasm เป็นวาลคิเรียประเภทควอนตัมที่เน้นใช้ท่าไม้ตายเพื่อต่อสู้กับศัตรูจำนวนมากๆ เนื่องจาก Seele ไม่มีการแพ้ทางศัตรูตัวใดในตอนนี้จึงควรเน้นใส่อุปกรณ์ที่เพิ่มความเสียหายกายภาพและคริติคอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีให้สูงที่สุด

อุปกรณ์แนะนำขั้นต้น

  1. อาวุธ Azure Storm ความเร็วในการโจมตีของ Seele มีผลต่อการเพิ่ม SP เพื่อใช้ท่าไม้ตายได้เร็วขึ้น สามารถสร้างได้โดยใช้ชิ้นส่วนฮงไก 80 ชิ้น
  2. สติกมา Schrodinger : Tour เป็นสติกมาที่ได้จากกิจกรรมต้อนรับ Seele ที่เพิ่มความเสียหายกายภาพ เพิ่มอัตราคริเมื่อใส่กับตัวละครประเภทควอนตัม (ซึ่งปัจจุบันมีแค่ Seele) ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่จะมองข้ามสติกม่าเซตนี้

แบบขั้นสูง

  1. อาวุธ Undine’s Tale เป็นอาวุธประจำตัวของ Seele มีสกิลที่จะเพิ่มค่า Veil เมื่อใช้ท่าไม้ตาย รวมถึงเข้าสู่สถานะ Phase Warp เมื่อไม่ใช้ท่าไม้ตาย ถ้าโจมตีศัตรูจากข้างหลังจะเพิ่มความเสียหายกายภาพ และเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกด้วย

1.1 อาวุธ Aphrodite การโจมตีจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นจากการโจมตีปกติท่าคอมโบรวมไปถึงท่าชาร์จโจมตี หากโจมตีใส่ศัตรูประเภทจักรกลคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 100% และมีสกิลหายตัวไปยังด้านหลังของเป้าหมายสร้างความเสียหายกายภาพใส่ศัตรูทั้งหมดในระยะ

  1. สติกมา Dirac เป็นเซตประจำตัวของ Seele ซึ่งจะเน้นไปในการเพิ่มความเสียหายกายภาพในขณะที่ใช้ท่าไม้ตาย (ลิมิตเบรค) รวมถึงผลเซตของสติกมาที่ทำให้ศัตรูที่โดนท่าไม้ตาย (ลิมิตเบรค) ติดสถานะอ่อนแอในทันทีทำให้ผลของสกิลติดตัวของ Seele ดีขึ้น

2.1. สติกมา Schrodinger Band (บนและล่าง) ที่เพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตีศัตรู และเพิ่ม SP เพื่อให้สามารถใช้ท่าไม้ตายได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนสติกมากลางนั้นจะใส่เพิ่มดาเมจกายภาพชิ้นใดก็ได้ เช่น Ekaterina, Planck และ Mei : Pool Party เป็นต้น (แต่ระวังว่า Planck จะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่ออยู่ในสถานะลิมิตเบรคซึ่งท่าไม้ตายของ Seele อยู่ในหมวดนี้)

ตัวอย่างไอเทมที่พอใช้แก้ขัดได้

สติกมา Ryunosuke Akutagawa เพิ่มพลังโจมตีกายภาพระยะประชิด ค่าคริติคอล ความเร็วในการโจมตีเมื่อใส่ครบ 2 ชิ้น จะมีเกราะดูดซับความเสียหายได้ เพิ่มความแรงคริของตัวละครจะเพิ่มขึ้นขณะมีเกราะ และจะเพิ่มความเสียหายระยะประชิดเช่นเดียวกันถ้าใส่ครบ 3 ชิ้น

วิธีการได้รับ

วิธีการได้รับคือจากการสุ่มกาชาหรือเก็บเศษจิ๊กซอว์ทั้งหมด 30 เศษ สามารถหาได้จากด่านเนื้อเรื่องและกิจกรรมต่างๆ

Facebook Comments