[MapleStory] Skill ของ Angelic Buster

Angelic Buster นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งตรงที่สกิลของเธอส่วนหนึ่งจะใช้ค่า Soul Battery แทนที่จะใช้ Mana ซึ่งประกอบไปด้วย Star Bubble, Lovely Sting, Soul Seeker, Shining Star Burst, Celestial Road และ Trinity การใช้สกิลเหล่านี้จะมีโอกาสทำให้มีการชาร์จ Soul Battery ขึ้นมา ส่งผลให้สามารถใช้งานสกิลเหล่านี้ได้ หากการใช้สกิลไหนมีการชาร์จพลาดขึ้นมา สกิลนั้นจะใช้ไม่ได้ชั่วคราว ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้เล่นสามารถประหยัดค่ายา Mana ได้ แต่ก็ต้องมีการวนการใช้สกิลอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ขาดตอนนั่นเอง

Skill

• Angelic Buster Basic

Soul BusterActiveกดปุ่มโจมตีค้างเพื่อโจมตีอย่างต่อเนื่องใส่ศัตรูสูงสุด 3 ตัวได้
True Heart InheritancePassiveเพิ่มค่า Mastery 10%
Grappling HeartActiveยิงเชือกเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปบนพื้นที่ด้านบนได้
Terms and ConditionsActiveเพิ่มความเสียหายของสกิลต่างๆ ชั่วขณะ
Day DreamerActiveวาร์ปไปยังที่พัก
Hyper CoordinateActiveเปิดหน้าต่างในการแต่งตัวละครขึ้นมา
Dress-UpActiveสามารถใช้แต่งตัวละครก่อนหรือหลังแปลงร่างได้
Exclusive SpellActiveเพิ่มค่า Atk, Magic Atk 4% เป็นเวลา 40 นาที

Cooldown 2 ชั่วโมง

 

• Angelic Buster (I)

Star BubbleActiveยิงบีมเข้าใส่เป้าหมาย หากโดนศัตรูจะสร้างความเสียหายกับศัตรูรอบๆ ด้วย
Feather HopActiveทำให้สามารถกระโดดสองครั้งกลางอากาศได้
Melody CrossActiveเพิ่มความเร็วในการโจมตีและค่า Max HP
Affinity Heart IPassiveเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และการกระโดด เพิ่มอัตราการ Recharge

 

• Angelic Buster (II)

Lovely StingActiveยิงบีมที่ทะลวงกลุ่มศัตรูออกไปและทำให้ติดสถานะพิเศษ กดใช้สกิลนี้อีกครั้งเพื่อระเบิดศัตรูที่ติดสถานะนี้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้
Pink PummelActiveพุ่งทะลวงศัตรูและทำให้กระเด็นออกไป
Power TransferActiveสร้างโล่ดูดซับความเสียหายส่วนหนึ่งชั่วคราว
Soul Shooter MasteryPassiveเพิ่มพลังโจมตีและค่า Mastery ของ Soul Shooter

– ต้องใช้สกิลเลเวล 10 เพื่อเรียน Soul Shooter Expert

Beautiful SoulPassiveเพิ่มค่า DEX
Affinity Heart IIPassiveเพิ่มการป้องกันธาตุและสถานะต่างๆ เมื่อกำจัดศัตรูครบตามที่กำหนดจะมีโอกาส Recharge เพิ่มเติม

 

• Angelic Buster (III)

Soul SeekerActiveเรียกส่วนหนึ่งของ Eskalade ออกมาเพื่อช่วยโจมตี

ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี

– ต้องใช้สกิลเลเวล 10 เพื่อเรียน Soul Shooter Expert

Shining Star BurstActiveเรียกดาบออกมาฟาดฟันศัตรูเป็นกลุ่ม ศัตรูที่ลอยกลางอากาศจากสกิล Heavenly Crush จะได้รับความเสียหายสองเท่า
Heavenly CrashActiveทุบพื้นอย่างแรงเพื่อสร้างคลื่น ศัตรูที่โดนจะได้รับความเสียหายและลอยขึ้นไปบนอากาศ
Dragon WhistlePassiveเพิ่มพลังโจมตี
Iron BlossomActiveลดอัตราการกระเด็น มีผลเป็นสองเท่าเมื่อโล่ของ Power Transform ทำงานอยู่
Love Me HeartPassiveเพิ่มค่า Max HP และพลังป้องกัน
Affinity Heart IIIPassiveเพิ่มค่า DEX และความเสียหายที่ทำได้ มีโอกาส Recharge หาก Fail สองครั้งติดต่อกัน

 

• Angelic Buster (IV)

 Celestial RoarActiveโจมตีศัตรูทั้งกลุ่มด้วยเสียงคำรามของ Eskalade
 TrinityActiveทำการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวสูงสุด 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะเพิ่มความรุนแรงและลดพลังป้องกันลง สะสมได้สูงสุด 3 ครั้ง

[Passive] เพิ่มความเสียหายที่ทำได้และอัตราเจาะเกราะ

 Finale RibbonActiveฟาดริบบิ้นใส่ศัตรูรอบๆ ศัตรูจะได้รับสถานะที่ทำให้ได้รับความเสียหายมากขึ้น
 Soul ResonanceActiveทำการร่าย Eskalade ให้ปรากฎตัวขึ้นมาโจมตีศัตรู ระหว่างใช้งานจะได้รับความเสียหายน้อยลง 20% และไม่ถูกทำให้กระเด็นเมื่อถูกโจมตี
 Star GazerActiveเพิ่มความเสียหายคริติคอลชั่วคราว
 Soul Shooter ExpertPassiveเพิ่มค่า Mastery และพลังโจมตี รวมถึงค่าคริติคอลและความเสียหายคริติคอล
 Affinity Heart IVPassiveมีโอกาสที่จะ Recharge เมื่อพลาด หาก Recharge สำเร็จจะมีโอากสได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีเล็กน้อย
 Nova WarriorActiveเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆ เป็นเปอร์เซ็นชั่วคราว
 Nova TemperanceActiveป้องกันสถานะผิดปกติบางอย่างชั่วขณะ
 Soul Seeker ExpertActiveมีโอกาสที่จะใช้สกิล Soul Seeker อัตโนมัติเมื่อใช้สกิลอื่นๆ สามารถเปิด/ปิดการใช้งานได้

– ต้องมีสกิล Soul Seeker เลเวล 10

 

• Hyper Skill

Soul Seeker – ReinforcePassiveเพิ่มพลังโจมตีของสกิล Soul Seeker
Soul Seeker – Make UpPassiveเพิ่มโอกาสที่จะทำให้สกิล Soul Seeker เกิดผลซ้ำ
Piercing Soul SeekerPassiveเพิ่มผลการเจาะทะลุพลังป้องกันของสกิล Soul Seeker
Finale Ribbon – ReinforcePassiveเพิ่มพลังโจมตีของสกิล Finale Ribbon
Finale Ribbon – EnhancePassiveเพิ่มผลของดีบัฟเพิ่มความเสียหายของสกิล Finale Ribbon ให้มากขึ้น
Finale Ribbon – Cooldown CutterPassiveลดค่า Cooldown ของสกิล Finale Ribbon
Trinity-ReinforcePassiveเพิ่มพลังโจมตีของสกิล Trinity
Piercing TrinityPassiveเพิ่มผลการเจาะทะลุพลังป้องกันของสกิล Trinity
Trinity-Extra StrikePassiveเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีของสกิล Trinity เมื่อความเสียหายเพิ่มถึง 650%
– ต้องมีสกิล Trinity เลเวล 30
Supreme SupernovaActiveโจมตีศัตรูเป็นวงกว้าง ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
Final ContractActiveเพิ่มค่าคริติคอลเป็นอย่างมาก ป้องกันการกระเด็นเมื่อถูกโจมตี และเพิ่มพลังป้องกันธาตุกับสถานะผิดปกติเป็นอย่างมากชั่วขณะ
Pretty ExaltationActiveเพิ่มอัตราการเกิดผลของสกิล Soul Seeker Expert, ความเสียหายที่ทำได้ต่อบอส และค่าเจาะทะลุพลังป้องกันชั่วคราว

 

• V Skill

Maple Story Skill_Rope_LiftRope LiftActiveยิงตะขอขึ้นไปด้านบนเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปอย่างรวดเร็ว
Maple Story Skill_Mystic_DoorDecent Mystic DoorActiveสร้างประตูวาร์ปกลับไปเมืองที่ใกล้ที่สุด ใช้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น ไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดเวลา
Maple Story Skill_Sharp_EyesDecent Sharp EyesActiveเพิ่มค่าคริติคอลและความเสียหายคริติคอลชั่วคราว
Maple Story Skill_Hyper_BodyDecent Hyper BodyActiveเพิ่มค่า Max HP และ Max MP ชั่วคราว
Maple Story Skill_Combat_OrdersDecent Combat OrdersActiveเพิ่มเลเวลของสกิลต่างๆ ชั่วคราว เฉพาะสกิลของ Job 4 เท่านั้นที่จะเพิ่มเกิน Master level ได้ ส่วนสกิลที่เหลือจะตันที่ Master Level
ยกเว้น Beginner skills, Combat Orders, Decent Combat Orders, Hyper Skills, 5th Job Skills
Maple Story Skill_Advanced_BlessingDecent Advanced BlessingActiveเพิ่มค่า Attack Power, Magic ATT, Defense, Max HP, and Max MP เป็นอย่างมาก และลดการใช้ MP เมื่อใช้สกิลลง ไม่ซ้อนทับกับสกิล Advanced Blessing
Maple Story Skill_Speed_InfusionDecent Speed InfusionActiveใช้พลังชีวิตส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปอีกหนึ่งระดับชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Speed Infusion
Maple Story Skill_BlinkBlinkActiveวาร์ปแบบสุ่มในแผนที่เดียวกัน
Maple Story Skill_Erda_NovaErda NovaActiveโจมตีศัตรูรอบตัวด้วยพลังงาน Erda โดยศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดจะโดนโจมตีก่อนและทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีขยับไม่ได้
Maple Story Skill_Will_of_ErdaWill of ErdaActiveทำให้สถานะผิดปกติบางชนิดไม่เกิดผล สถานะผิดปกติบางชนิดจะยังคงแสดงผลอยู่
Maple Story Skill_Holy_SymbolDecent Holy SymbolActiveเพิ่มค่า EXP และโอกาสดรอปไอเท็มให้สูงขึ้นชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Holy Symbol
Soul Buster BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Soul Buster

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +7% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Star Bubble BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Star Bubble

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +7% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Lovely Sting BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Lovely Sting

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Pink Pummel BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Pink Pummel

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Soul Seeker BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Soul Seeker, Soul Seeker Expert

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Shining Star Burst BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Shining Star Burst

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Heavenly Crash BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Heavenly Crash

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Celestial Roar BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Celestial Roar

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Trinity BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Trinity

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Finale Ribbon BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Finale Ribbon

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Soul Resonance BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Soul Resonance

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Supreme Supernova BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Supreme Supernova

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Loaded DiceActiveครั้งต่อไปที่ทำการใช้สกิล Lucky Dice จะโยนเต๋าอีกลูกหนึ่งและเลือกหน้าที่ต้องการด้วยปุ่มตัวเลขได้ อาชีพที่ไม่มีสกิล Lucky Dice จะสามารถทอยเต๋าเพิ่มและเลือกหน้าได้เช่นกัน
Might of the NovaActiveเรียกพลังของเผ่า Nova โจมตีศัตรูทั้งหมด หลังใช้สกิลนี้จะป้องกันความเสียหายที่ทำให้ถึงตายได้ชั่วคราว ซ้อนทับกับสกิล Heaven Door และผลของสกิล Heaven Door จะทับสกิลนี้
Sparkle BurstActiveทำให้ตัวเองล่องหนและเรียกลูกบอลพลังงานออกมา การใช้สกิลที่ไม่ใช่ Soul Buster จะเพิ่มความเสียหายของบอลนี้เมื่อระเบิดออกตอนหมดเวลาได้ กดสกิลนี้อีกครั้งเพื่อระเบิดก่อนหมดเวลาได้
Superstar SpotlightActiveติดตั้งสปอร์ตไลท์ 3 อัน ศัตรูที่โดนลำแสงจะได้รับความเสียหาย ส่วนผู้เล่นจะได้รับบัพเพิ่มการป้องกันสถานะ, อัตราคริติคอน, การป้องกันการกระเด็นและความเสียหายสูงสุด ลำแสงแต่ละเส้นจะซ้อนทับให้บัพเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 3 ครั้ง