[MapleStory] Skill ของ Demon Slayer

Demon Slayer นั้นจะต่างกับอาชีพอื่นๆ ตรงการใช้สกิลของเขาจะใช้ค่า DF (Demon Force / Fury) เป็นหลัก และค่านี้ไม่สามารถฟื้นได้ด้วยการรอเฉยๆ หรือกดยาเช่นเดียวกับ HP/MP แต่ได้จากการโจมตีศัตรู อย่างไรก็ตาม เมื่อมองกลับกันแล้ว ก็เป็นค่าที่สะดวกในการฟาร์มเป็นอย่างมากเนื่องจากแค่ทำความเสียหายก็ได้รับคืนมาแล้ว

Skill

• Demon Slayer (I)

  Demon Lash Passive กดปุ่มโจมตีรัวๆ เพื่อโจมตีต่อเนื่อง 4 ครั้งใส่ศัตรูด้านหน้า เมื่อโจมตีโดนจะเพิ่มค่า Fury ด้วย
  Grim Scythe Active สร้างเคียวปีศาจขึ้นมาก่อนจะปาเข้าเฉือนกลุ่มศัตรูด้านหน้า
  Battle Pact Active เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นชั่วคราว
  Shadow Swiftness Passive เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และการกระโดด
  HP Boost Passive เพิ่มค่า Max HP

 

• Demon Slayer (II)

  Barbed Lash Passive เพิ่มความเสียหายของสกิล Demon Lash
  Soul Eater Active ยึดจับกลุ่มศัตรูด้านหน้าก่อนจะกระชากเข้ามาหาตัวเอง
  Dark Thrust Active พุ่งชาร์จศัตรูพร้อมกับลากเหยื่อตามไปด้วย
  Chaos Lock Active เลือกเป้าและโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ตัว มีโอกาสทำให้ติด Stun สามารถใช้ปุ่มทิศทางร่วมกับสกิลเพื่อเทเลพอร์ทได้ และสามารถใช้กลางอากาศได้
  Vengeance Active สะท้อนความเสียหายกลับไปหาศัตรูพร้อมมีโอกาสทำให้ติด Stun แต่จะไม่สะท้อนเกินครึ่งหนึ่งของค่า HP สูงสุดของศัตรู
  Weapon Mastery Passive เพิ่มค่า Mastery ของขวานหรือค้อนมือเดียว
 Maple Story Skill_Physical_Training Physical Training Passive เพิ่มค่า STR และ DEX
  Outrage Passive เพิ่มพลังโจมตีและค่าคริติคอล

 

• Demon Slayer (III)

  Demon Lash Arch Passive เพิ่มความเสียหายของสกิล Demon Lash ให้มากขึ้น
  Judgment Active โจมตีศัตรูรอบๆ ด้วยความเสียหายคริติคอลพร้อมมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายซ้ำอีกครั้ง
  Vortex of Doom Active สร้างหลุมพลังงานความมืดขึ้นมาเพื่อดูศัตรูเข้ามาและมีโอกาส Stun พวกมัน
  Raven Storm Active เรียกฝูงอีกาคลั่งออกมาโจมตีศัตรูด้านหน้า อีกาเหล่านี้จะช่วยดูดพลังชีวิตกลับมาให้ด้วยส่วนหนึ่ง
  Carrion Breath Active พ่นควันพิษเข้าโจมตีศัตรูด้านหน้า พิษจะสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆ
  Black-Hearted Strength Passive เพิ่มพลังป้องกัน, พลังป้องกันธาตุและสถานะต่างๆ
  Insult to Injury Passive เพิ่มความเสียหายและค่าคริติคอลเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติ
  Focused Fury Passive เพิ่มความเสียหายที่ทำได้และความเร็วการโจมตีอีก 1 ขั้น
  Possessed Aegis Passive มีโอกาส Guard ความเสียหายได้ เมื่อสำเร็จจะฟื้นฟูพลังชีวิตและค่า Fury ส่วนหนึ่ง
  Max Fury Passive เพิ่มค่า Fury ให้มากขึ้นเมื่อใช้ Demon Lash และทำให้ค่า Fury สามารถเพิ่มขึ้นได้เองเมื่อเวลาผ่านไปซักพัก

 

• Demon Slayer (IV)

  Demon Thrash Passive เพิ่มความเสียหายขั้นสูงสุดให้กับสกิล Demon Lash
  Infernal Concussion Active สร้างพื้นปะทุที่จะสร้างความเสียหายพร้อมกระแทกให้ศัตรูลอยขึ้นไปในอากาศ ศัตรูที่อยู่กลางอากาศจะได้รับความเสียหายคริติคอลจากสกิลนี้แน่นอน
  Demon Impact Active โจมตีศัตรูด้วยความเสียหายคริติคอลและทำให้พวกมันติด Slow การโจมตีนี้จะเจาะเกราะบางส่วนของศัตรูและสร้างความเสียหายมากขึ้นเมื่อใช้กับบอส
  Demon Cry Active ข่มขวัญศัตรู ทำให้พวกมันมีพลังโจมตี พลังป้องกันและความแม่นยำน้อยลง นอกจากนี้พวกมันจะ drop Item และให้ค่า EXP สูงขึ้นอีกด้วย
  Binding Darkness Active โจมตีและมีโอกาสที่ทำให้ศัตรูล้มลง ทะลุพลังป้องกันบางส่วนของศัตรูและสามารถใช้กับบอสได้ ศัตรูที่โดนผลของสกิลนี้จะไม่ติดสถานะ Stun อีกเป็นเวลา 90 วินาที
  Dark Metamorphosis Active เรียกวิญญาณสองดวงออกมาช่วยโจมตีศัตรูใกล้ๆ โดยอัตโนมัติ ระหว่างที่เกิดผลจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นและมีค่า Max HP เพิ่มขึ้น
  Boundless Rage Active ใช้ค่า Fury 100 หน่วยเพื่อเข้าสู่สถานะบ้าคลั่ง สามารถใช้สกิลที่ต้องการค่า Fury ได้ฟรีชั่วคราว
  Leech Aura Active เปิดใช้ออร่าที่ทำให้สามารถดูดพลังชีวิตเมื่อโจมตีศัตรูได้ชั่วขณะ
  Maple Warrior Active เพิ่มค่าสเตตัสให้กับทุกคนในปาร์ตี้ชั่วคราว
  Barricade Mastery Passive เพิ่มค่า Mastery, พลังโจมตีและความเสียหายคริติคอล
  Obsidian Skin Passive ลดความเสียหายที่ได้รับ

 

• Hyper Skill

  Demon Lash – Fury Passive เพิ่มค่า Fury ที่ได้รับจากสกิล Demon Lash
  Demon Lash – Reinforce Passive เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Demon Lash
  Demon Lash – Reinforce Duration Passive เพิ่มความเสียหายของสกิลอื่นหลังใช้สกิล Demon Lash
  Dark Metamorphosis – Enhance Passive เพิ่มคุณสมบัติไม่สนใจการสะท้อนและการป้องกันการโจมตีระหว่างที่สกิล Dark Metamorphosis แสดงผลอยู่
  Dark Metamorphosis – Reinforce Passive เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Dark Metamorphosis
  Dark Metamorphosis – Reduced Fury Passive ลดค่า Fury ของสกิล Dark Metamorphosis
  Demon Impact – Reinforce Passive เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Demon Impact
  Demon Impact – Extra Strike Passive เพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีของสกิล Demon Impact
  Demon Impact – Reduce Fury Passive ลดค่า Fury ของสกิล Demon Impact
  Cerberus Chomp Active โจมตีกลุ่มศัตรูและฟื้นค่า Fury เป็นอย่างมาก ทะลุการป้องกันครึ่งหนึ่งของศัตรูและสร้างความเสียหายกับบอสได้มากเป็นพิเศษ
  Demonic Fortitude Active Materializes the will of the Resistance to increase attack power.
  Blue Blood Active เพิ่มความเสียหายเป็นอย่างมากชั่วคราว ค่า Cooldown จะลดลงทุกๆ ค่า Fury 50 หน่วยที่ได้รับ และลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อสกิล Boundless Rage ส่งผลอยู่

[Passive] ลดค่า Fury ของสกิลต่างๆ ลง 20%

 

• V Skill

Maple Story Skill_Rope_Lift Rope Lift Active ยิงตะขอขึ้นไปด้านบนเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปอย่างรวดเร็ว
Maple Story Skill_Mystic_Door Decent Mystic Door Active สร้างประตูวาร์ปกลับไปเมืองที่ใกล้ที่สุด ใช้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น ไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดเวลา
Maple Story Skill_Sharp_Eyes Decent Sharp Eyes Active เพิ่มค่าคริติคอลและความเสียหายคริติคอลชั่วคราว
Maple Story Skill_Hyper_Body Decent Hyper Body Active เพิ่มค่า Max HP และ Max MP ชั่วคราว
Maple Story Skill_Combat_Orders Decent Combat Orders Active เพิ่มเลเวลของสกิลต่างๆ ชั่วคราว เฉพาะสกิลของ Job 4 เท่านั้นที่จะเพิ่มเกิน Master level ได้ ส่วนสกิลที่เหลือจะตันที่ Master Level
ยกเว้น Beginner skills, Combat Orders, Decent Combat Orders, Hyper Skills, 5th Job Skills
Maple Story Skill_Advanced_Blessing Decent Advanced Blessing Active เพิ่มค่า Attack Power, Magic ATT, Defense, Max HP, and Max MP เป็นอย่างมาก และลดการใช้ MP เมื่อใช้สกิลลง ไม่ซ้อนทับกับสกิล Advanced Blessing
Maple Story Skill_Speed_Infusion Decent Speed Infusion Active ใช้พลังชีวิตส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปอีกหนึ่งระดับชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Speed Infusion
Maple Story Skill_Blink Blink Active วาร์ปแบบสุ่มในแผนที่เดียวกัน
Maple Story Skill_Erda_Nova Erda Nova Active โจมตีศัตรูรอบตัวด้วยพลังงาน Erda โดยศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดจะโดนโจมตีก่อนและทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีขยับไม่ได้
Maple Story Skill_Will_of_Erda Will of Erda Active ทำให้สถานะผิดปกติบางชนิดไม่เกิดผล สถานะผิดปกติบางชนิดจะยังคงแสดงผลอยู่
Maple Story Skill_Holy_Symbol Decent Holy Symbol Active เพิ่มค่า EXP และโอกาสดรอปไอเท็มให้สูงขึ้นชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Holy Symbol
  Grim Scythe Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Grim Scythe

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +7% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Demon Lash Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Demon Lash

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Soul Eater Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Soul Eater

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Dark Thrust Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Dark Thrust

Lv. 20 – Max Targets: +1
Lv. 40 – Monster DEF Ignored: +20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Chaos Lock Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Chaos Lock

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Vengeance Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Vengeance

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Judgment Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Judgment

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Vortex of Doom Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Vortex of Doom

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Raven Storm Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Raven Storm

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Carrion Breath Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Carrion Breath

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Infernal Concussion Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Infernal Concussion

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Demon Impact Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Demon Impact

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Demon Cry Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Demon Cry

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Dark Metamorphosis Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Dark Metamorphosis

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Binding Darkness Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Binding Darkness

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Cerberus Chomp Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Cerberus Chomp

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Defender of the Demon Active เรียกผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ออกมาช่วยโจมตี ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
  Weapon Aura Active ใช้พลังชีวิตสร้างออร่าอาวุธออกมา ทุกๆ 4 วินาทีเมื่อใช้สกิลโจมตีจะปล่อยคลื่นพลังออกมาตามจำนวนการโจมตีของสกิลนั้นเพื่อทำความเสียหายเพิ่มเติม
  Demon Awakening Active เพิ่มค่าคริติคอลขึ้นอย่างมากชั่วคราว ระหว่างที่เกิดผล สกิล Demon Lash จะทรงพลังขึ้นเป็นอย่างมาก และสามารถใช้ Chaos Lock ระหว่างใช้ Demon Lash

ทุกๆ 8 วินาทีที่สกิลนี้แสดงผล Cerberus จะช่วยโจมตีศัตรูโดยไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี

  Spirit of Rage Active ใช้ค่า Fury 80 หน่วยและ 15% ของ Max HP เพื่อโจมตีศัตรูทั้งหมดเป็นวงกว้าง เมื่อสกิลจบลงจะสร้างความเสียหายอย่างมากอีกครั้ง ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี

Facebook Comments