[MapleStory] Skill ของ Luminous

Luminous นั้นเป็นนักเวทย์ที่มีการใช้พลังเวทย์สองสาย แสงสว่างและความมืด โดยเมื่อจบช่วง Tutorial นั้น ผู้เล่นจะได้เลือกว่าจะอยู่ฝ่ายใด และจะส่งผลเล็กน้อยต่อเนื้อเรื่องหลังจากนั้นกับ Skill Affinity สายที่เลือก แต่ไม่มีผลมากไปกว่านั้น

เมื่อเริ่มเข้าสู่ Job 2 ระบบส่วนตัวของเขาจะเปลี่ยนไป มีการเพิ่มเติมลูกแก้วสมดุลย์ขึ้นมา โดยเมื่อใช้เวทย์แสง แถบสีฟ้าจะค่อยๆ ลดลงกลายเป็นสีม่วง และกลับกันเมื่อใช้เวทย์มืด แถบสีม่วงก็จะค่อยๆ ลดลงเป็นสีฟ้า เมื่อเป็นสีเดียวกันทั้งลูก จะเกิดผล Sunfire (สีฟ้าทั้งลูก) หรือ Eclipse (สีม่วงทั้งลูก) รวมถึงหากมีเท่าๆ กันก็จะเกิดผล Equilibrium แทน

Skill

• Light Control

  Sunfire Passive เมื่อเกจแสงเต็มจะทำให้เวทย์แสงรุนแรงขึ้น ใช้ค่า MP น้อยลงและช่วยฟื้นฟูพลังชีวิต
  Eclipse Passive เมื่อเกจมืดเต็มจะทำให้เวทย์มืดรุนแรงขึ้น ใช้ค่า MP น้อยลงและช่วยฟื้นฟูพลังชีวิต
  Light Wash Passive เพิ่มอัตราการเจาะเกราะ
  Equilibrium Passive เมื่อพลังสมดุลย์จะทำให้ได้รับความเสียหายน้อยลง พลังเวทย์แสงและมืดรุนแรงขึ้นมาก ไม่มีค่า Cooldown เวทย์แสงจะฟื้นฟูพลังชีวิตและเวทย์มืดจะไม่ต้องใช้ค่า MP
  Inner Light Passive เพิ่ม Willpower Lv. 20, Insight Lv. 20, ค่า INT และทำให้ไม่ติดสถานะ Darkness
  Flash Blink Active สุ่มวาร์ปไปยังตำแหน่งอื่นในแผนที่

 

• First Light

  Flash Shower Active [Light Magic]
ยิงบอลแสงที่จะทะลุกลุ่มศัตรูไปข้างหน้า
  Abyssal Drop Active [Dark Magic]
ทิ้งบอลแห่งความมืดเข้าใส่กลุ่มศัตรูด้านหน้า
  Light Speed Active เทเลพอร์ทไปยังพื้นที่ที่กำหนด ระหว่างเทเลพอร์ทจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

[Passive] เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และการกระโดด

  Standard Magic Guard Passive นำความเสียหายส่วนหนึ่งหักลบกับค่า MP แทน HP

[Passive] เพิ่มพลังป้องกัน

  Mana Well Passive เพิ่มค่า Max MP
  Light Affinity Passive เพิ่มพลังโจมตีของเวทย์แสง
  Dark Affinity Passive เพิ่มพลังโจมตีของเวทยมืด

 

• Second Light

  Sylvan Lance Active [Light Magic]
ปาหอกแสงเข้าใส่กลุ่มศัตรู
  Blinding Pillar Active [Light Magic]
ระเบิดเสาแห่งเสาออกมา ผลักศัตรูให้กระเด็นและมีโอกาสทำให้ Stun
  Pressure Void Active [Dark Magic]
ทิ้งบอลแห่งความมืดขนาดใหญ่ลงมาทับศัตรู สามารถขยับบอลได้ด้วยการกดปุ่มสกิลค้างไว้และกดปุ่มทิศทาง
  Black Blessing Passive เมื่อหลบการโจมตีได้จะมีบอลความมืดปรากฎออกมาชั่วขณะ บอลความมืดจะช่วยเพิ่มค่า Magic Att และรับความเสียหายบางส่วนเมื่อถูกโจมตีได้ (การรับความเสียหายจะทำให้บอลหายไปก่อนถึงเวลา)
  Magic Booster Active เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยเวทย์
  Spell Mastery Passive เพิ่มค่า Mastery ของเวทย์และค่า Magic Att
  High Wisdom Passive เพิ่มค่า INT

 

• Third Light

  Spectral Light Active [Light Magic]
ยิงลำแสงที่สามารถควบคุมทิศทางได้ กดปุ่มสกิลค้างไว้และปุ่มทิศทางเพื่อบังคับลำแสง
  Ray of Redemption Active [Light Magic]
สร้างลำแสงรักษาเพื่อนในปาร์ตี้พร้อมทั้งโจมตีศัตรูในลำแสง
  Moonlight Spear Active [Dark Magic]

ยิงหอกขึ้นมาจากเงาของศัตรู

  Death Scythe Active [Equilibrium]
เรียกยมทูตพร้อมกับเคียวออกมาโจมตีกลุ่มศัตรู
  Shadow Shell Active ทำให้สถานะผิดปกติไม่มีผล เกราะนี้จะแตกและนับค่า Cooldown หลังจากที่ป้องกันได้สำเร็จตามจำนวนครั้งที่กำหนด

[Passive] เพิ่มอัตราการป้องกันธาตุและสถานะผิดปกติ

  Dusk Guard Active เพิ่มพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวทย์รวมถึงมีโอกาสที่จะไม่ได้รับความเสียหายชั่วคราว
  Photic Meditation Active เพิ่มค่า Magic Att ให้กับทุกคนในปาร์ตี้ชั่วคราว ใช้ร่วมกับ Meditation ได้
  Lunar Tide Passive หากค่า HP มากกว่า MP จะเพิ่มความเสียหายที่ทำได้ หากค่า MP มากกว่า HP จะเพิ่มค่าคริติคอล

 

• Final Light

Reflection Active [Light Magic]
ยิงลูกศรแสงที่จะแตกออกเมื่อกระทบศัตรู สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
  Morning Star Active [Dark Magic]
ทิ้งดาวตกใส่ศัตรู เมื่อกระทบพื้นจะระเบิดออกมา[Passive] เพิ่มความเสียหายที่ทำได้
  Apocalypse Active [Dark Magic]
เปิดประตูแห่งความมืดและส่งพลังงานความมืดขึ้นมาโจมตี
  Ender Active [Equilibrium]
เรียกดาบแห่งความสมดุลย์ขนาดยักษ์ขึ้นมาโจมตีศัตรู
  Dark Crescendo Active เปิดใช้บัพที่จะมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อโจมตีโดนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
Arcane Pitch Active ทำให้การโจมตีทะลุพลังป้องกันธาตุของศัตรูชั่วคราว

[Passive] เพิ่มอัตราการเจาะเกราะและความเสียหายที่ทำได้

  Magic Mastery Passive เพิ่มค่า Mastery และค่า Magic Att
  Darkness Mastery Passive เพิ่มระยะเวลาของ Equilibrium รวมถึงความเร็วในการเติมเกจแสงและมืด

[Passive] เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Death Scythe

 Maple Story Skill_Maple_Warrior Maple Warrior Active เพิ่มค่าสเตตัสของทุกคนในปาร์ตี้ชั่วคราว

– เลเวล 30 จะต้องใช้ Mastery Book

 Maple Story Skill_Hero's_Will Hero’s Will Active ทำให้สถานะผิดปกติบางชนิดไม่เกิดผล สถานะผิดปกติบางชนิดจะยังคงแสดงผลอยู่

 

• Hyper Skill

  Reflection – Reinforce Passive เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Reflection
  Reflection – Spread Passive เมื่อผลของสกิล Reflection กระจายออกจะไม่ลดความเสียหายที่ทำได้
  Reflection – Range Up Passive เพิ่มระยะของสกิล Reflection
  Apocalypse – Reinforce Passive เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Apocalypse
  Apocalypse – Recharge Passive เพิ่มอัตราการฟื้นเกจของสกิล Apocalypse.
  Apocalypse – Extra Target Passive เพิ่มจำนวนมอนที่เป็นเป้าหมายของสกิล Apocalypse
  Ender – Reinforce Passive เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Ender
  Ender – Extra Target Passive เพิ่มจำนวนมอนที่เป็นเป้าหมายของสกิล Ender
  Ender – Range Up Passive เพิ่มระยะของสกิล Ender
  Armageddon Active ทำให้ศัตรูขยับไม่ได้ก่อนจะโจมตีด้วยพลังเวทย์อย่างรุนแรง ศัตรูที่โดนผลของสกิลนี้จะต้านทานสถานะ Stun จากสกิลต่างๆ เป้นเวลา 90 วินาที
  Heroic Memories Active เพิ่มพลังโจมตี 10% ให้กับทุกคนในอาชีพกลุ่ม Heroes ชั่วขณะ
  Equalize Active ทำให้อยู่ในสถานะ Equilibrium ทั้งที แต่จะไม่ได้รับผลการยืดระยะเวลาต่างๆ

 

• V Skill

Maple Story Skill_Rope_Lift Rope Lift Active ยิงตะขอขึ้นไปด้านบนเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปอย่างรวดเร็ว
Maple Story Skill_Mystic_Door Decent Mystic Door Active สร้างประตูวาร์ปกลับไปเมืองที่ใกล้ที่สุด ใช้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น ไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดเวลา
Maple Story Skill_Sharp_Eyes Decent Sharp Eyes Active เพิ่มค่าคริติคอลและความเสียหายคริติคอลชั่วคราว
Maple Story Skill_Hyper_Body Decent Hyper Body Active เพิ่มค่า Max HP และ Max MP ชั่วคราว
Maple Story Skill_Combat_Orders Decent Combat Orders Active เพิ่มเลเวลของสกิลต่างๆ ชั่วคราว เฉพาะสกิลของ Job 4 เท่านั้นที่จะเพิ่มเกิน Master level ได้ ส่วนสกิลที่เหลือจะตันที่ Master Level
ยกเว้น Beginner skills, Combat Orders, Decent Combat Orders, Hyper Skills, 5th Job Skills
Maple Story Skill_Advanced_Blessing Decent Advanced Blessing Active เพิ่มค่า Attack Power, Magic ATT, Defense, Max HP, and Max MP เป็นอย่างมาก และลดการใช้ MP เมื่อใช้สกิลลง ไม่ซ้อนทับกับสกิล Advanced Blessing
Maple Story Skill_Speed_Infusion Decent Speed Infusion Active ใช้พลังชีวิตส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปอีกหนึ่งระดับชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Speed Infusion
Maple Story Skill_Blink Blink Active วาร์ปแบบสุ่มในแผนที่เดียวกัน
Maple Story Skill_Erda_Nova Erda Nova Active โจมตีศัตรูรอบตัวด้วยพลังงาน Erda โดยศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดจะโดนโจมตีก่อนและทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีขยับไม่ได้
Maple Story Skill_Will_of_Erda Will of Erda Active ทำให้สถานะผิดปกติบางชนิดไม่เกิดผล สถานะผิดปกติบางชนิดจะยังคงแสดงผลอยู่
Maple Story Skill_Holy_Symbol Decent Holy Symbol Active เพิ่มค่า EXP และโอกาสดรอปไอเท็มให้สูงขึ้นชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Holy Symbol
  Flash Shower Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Flash Shower

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

Final Damage: +7% per level, Max Level: 50

  Abyssal Drop Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Abyssal Drop

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +7% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Sylvan Lance Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Sylvan Lance

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Pressure Void Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Pressure Void

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Spectral Light Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Spectral Light

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Ray of Redemption Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Ray of Redemption

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Moonlight Spear Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Moonlight Spear

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Death Scythe Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Death Scythe

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Reflection Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Reflection

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Morning Star Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Morning Star

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Apocalypse Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Apocalypse

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Ender Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Ender

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Armageddon Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Armageddon

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Freud’s Wisdom Active ทำให้ได้รับบัพต่างๆ การใช้สกิลซ้ำจะเพิ่มจำนวนบัพที่มีให้มากขึ้นและหลากชนิดขึ้น สูงสุดที่ 6 ชนิด

Cooldown จะเพิ่มขึ้นเมื่อบัพหมดเวลาหรือได้รับครบ 6 ชนิดแล้ว

  Mana Overload Active เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ให้มากขึ้นจากการใช้ MP เสี้ยวหนึ่งของทั้งหมดที่มี
  Gate of Light Active เปิดประตูมิติแห่งแสงที่จะชำระล้างศัตรูทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียง ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
  Aether Conduit Active สร้างวงเวทย์แห่งแสงและความมืดออกมาสร้างความเสียหาย วงเวทย์จะเปลี่ยนไปตามสถานะธาตุของ Luminuos ในตอนนั้น แต่จะไม่ได้รับผลจากสกิล Sunfire, Eclipse, Equilibrium ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี