[MapleStory] Skill ของ Mechanic

Mechanic เป็นอาชีพที่เล่นกับหุ่นยนต์ต่างๆ เป็นหลัก ตัวเธอนั้นสามารถที่จะเรียกหนุ่ยนต์สนับสนุนการโจมตีหรือเพื่อนร่วมทีมได้ และสามารถสลับเปลี่ยนระหว่างหุ่นเดินสองขาที่เน้นความรวดเร็วหรือหุ่นรถถังที่เน้นการโจมตีเป็นกลุ่มก็ได้

Maple Story MechanicSkill

• Mechanic Basic

  Humanoid Mech Active ทำให้ขึ้นขับหุ่น Humanoid ได้ ระหว่างที่ขับหุ่นจะเพิ่มค่า Max HP, Max MP, ความเร็ว, พลังโจมตีและพลังป้องกัน รวมถึงระยะในการกระโดดลงจากที่สูง และไม่กระเด็นเมื่อถูกโจมตี กดปุ่มสกิลอีกครั้งเพื่อลงจากหุ่น
  Gatling Gun Active ใช้ปืนกลระดมยิงศัตรู
  ME-07 Drillhands Active ใช้สว่านแทงและผลักศัตรูออกไป
  Rocket Booster Active กระโดดด้วยจรวด สร้างความเสียหายตอนลงพื้น ใช้ค่า MP ทั้งตอนกระโดดและตอนลงพื้น

 

• Mechanic Techniques

  Heavy Gatling Gun Active ใช้ปืนกลรุ่นปรับปรุงระดมยิงกลุ่มศัตรู
  Homing Beacon Active ยิงจรวดนำวิถีที่ติดตามศัตรูได้เข้าโจมตี สามารถใช้ระหว่างที่ใช้สกิลอื่นได้ ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
  Mechanic Mastery Passive เพิ่มพลังโจมตี, ค่า Master, ค่าคริติคอลและความเสียหายคริติคอล
  Mechanic Rage Active เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นชั่วคราว
  Open Portal: GX-9 Active เปิดประตูมิติ <GX-9> สามารถเปิดได้สูงสุดสองประตู สมาชิกในปาร์ตี้สามรถเดินทางไปมาระหว่างประตูนี้ได้ แต่ไม่สามารถใช้ได้หากใกล้เกินไป และเมื่อใช้ต้องรอชาร์จพลังงานซักพัก
  Perfect Armor Active ทำให้หุ่นมีโอกาส Guard การโจมตี เมื่อเปิดใช้งาน จะสะท้อนความเสียหายกลับไปหาศัตรูได้ด้วย
  Robo Launcher RM7 Active วางป้อมปืนที่จะยิงเป็นเส้นตรงออกไป เมื่อหมดเวลาจะระเบิดตัวเอง ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
 Maple Story Skill_Physical_Training Physical Training Passive เพิ่มค่า STR และ DEX

 

• Path of the Mechanic

  Tank Mech Active เรียกหุ่นแบบ Tank ขึ้นมา สามารถยิง Homing Beacon แบบหลายเป้าหมายได้ แต่ความเสียหายจะลดลง กดปุ่มสกิลอีกครั้งเพื่อลงจากหุ่น แต่หากกดระหว่างอยู่ใน Humanoid จะเปลี่ยนเป็น Tank แทน
  Heavy Salvo Active [Humanoid] ยิงแบบกระจายสร้างความเสียหายเป็นกลุ่ม

เมื่อใช้ใน Tank จะใช้อาวุธพื้นฐานแทน

  AP Salvo Active [Tank] ยิงกระสุนแบบเจาะจงเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายรุนแรง

เมื่อใช้ใน Humanoid จะใช้อาวุธพื้นฐานแทน

  Support Unit: H-EX Active เรียกหุ่นสนับสนุน H-EX ออกมา หุ่นนี้จะสร้างคลื่นที่ลดพลังป้องกันของศัตรูแต่ฟื้นฟู HP ให้คนในปาร์ตี้

[Passive] เพิ่มพลังป้องกันธาตุและสถานะผิดปกติ

  Punch Launcher Active ยิงหมัดจรวดเพื่อต่อยให้กลุ่มศัตรูกระเด็นออกไป
  Rock ‘n Shock Active วางเสาสายฟ้าสูงสุด 3 ตำแหน่งซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องและมีโอกาส Stun ศัตรู เมื่อหมดเวลาจะระเบิดตัวเอง ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
  Advanced Homing Beacon Passive เพิ่มความเสียหายของสกิล Homing Beacon
  Mechanized Defense System Passive ลดความเสียหายที่ได้รับ เพิ่มค่า Max HP, Max MP และพลังป้องกัน
  Battle Program Passive เพิ่มความเร็วของ Humanoid และการระยะการ Dash
  Roll of the Dice Active ทอยเต๋าเพื่อสุ่มผลบัฟต่างๆ หากได้ 1 จะไม่ได้อะไรเลย
  Overclock Passive เพิ่มความเสียหายที่ทำได้และอัตราการเจาะเกราะ

 

• Mechanic Completion

  Heavy Salvo Plus Active [Humanoid] ยิงกระสุนเท่าที่มีแบบกระจายสร้างความเสียหายเป็นกลุ่ม

เมื่อใช้ใน Tank จะใช้อาวุธพื้นฐานแทน

  AP Salvo Plus Active [Tank] ยิงกระสุนหัวระเบิดแบบเจาะจงเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายรุนแรง

เมื่อใช้ใน Humanoid จะใช้อาวุธพื้นฐานแทน

  Extreme Mech Passive เพิ่มพลังโจมตี, พลังป้องกัน, Max HP, Max MP เมื่อขี่หุ่น

[Passive] เพิ่มค่า Max HP

  Giant Robot SG-88 Active เรียกหุ่นยักษ์ SG-88 ออกมาช่วยโจมตี เกจพลังของหุ่นจะสามารถเพิ่มได้ด้วยการกดปุ่มโจมตีธรรมดา ซึ่งส่งผลให้พลังโจมตีของหุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

[Passive] ลดความเสียหายที่ได้รับ

  Enhanced Support Unit Passive เพิ่มความสามารถของสกิล Support Unit ต่างๆ
  Bots ‘n Tots Active สร้างโรงงานหุ่นของเล่นขึ้นมา ซึ่งจะคอยผลิตหุ่นตัวเล็กออกมาเพื่อระเบิดตัวเองใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ หุ่นตัวเล็กสามารถระเบิดตัวเองได้เองหากเวลาผ่านไปซักพัก ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
  Robot Mastery Passive เพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนหุ่นที่เรียกออกมา เพิ่มความเสียหายและระยะเวลาของหุ่นต่างๆ สกิลที่สร้างหุ่นได้หลายตัวจะต้องสร้างทั้งหมดถึงจะนับเป็นหุ่นตัวหนึ่ง

[Passive] เพิ่มความเสียหายของสกิล Robo Launcher RM7

 Maple Story Skill_Maple_Warrior Maple Warrior Active เพิ่มค่าสเตตัสของทุกคนในปาร์ตี้ชั่วคราว

– เลเวล 30 จะต้องใช้ Mastery Book

 Maple Story Skill_Hero's_Will Hero’s Will Active ทำให้สถานะผิดปกติบางชนิดไม่เกิดผล สถานะผิดปกติบางชนิดจะยังคงแสดงผลอยู่
  Homing Beacon Research Passive เพิ่มจำนวนจรวดที่ยิงและความเร็วในการเล็งเป้า
  Double Down Passive ทอยเต๋าสอง ถ้าออกหน้าเดียวกันจะได้รับบัฟที่ทรงพลังมาก
  Mech Alloy Research Passive เมื่ออยู่บนหุ่นจะเพิ่มค่าการหลบหลีก และลดความเสียหายที่ได้รับ

 

• Hyper Skill

  Rock ‘n Shock – Reinforce Passive เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Rock ‘n Shock
  Rock ‘n Shock – Persist Passive เพิ่มระยะเวลาของสกิล Rock ‘n Shock
  Rock ‘n Shock – Cooldown Cutter Passive ลดค่า Cooldown ของสกิล Rock ‘n Shock
  Support Unit: H-EX – Reinforce Passive เพิ่มความเสียหายของการระเบิดตัวเองจากสกิล Support Unit:H-EX
  Support Unit: H-EX – Party Reinforce Passive เพิ่มผลเพิ่มพลังโจมตีให้คนในปาร์ตี้ของสกิล Support Unit: H-EX
  Support Unit: H-EX – Persist Passive เพิ่มระยะเวลาของสกิลสาย Support Unit
  Salvo – Reinforce Passive เพิ่มความเสียหายของสกิล AP Salvo.
  Heavy Salvo Plus – Spread Passive เพิ่มจำนวนเป้าหมายของสกิล Heavy Salvo
  AP Salvo Plus – Extra Strike Passive เพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีของสกิล AP Salvo Plus
  Distortion Bomb Active ระเบิดพื้นที่ด้วยระเบิดชนิดพิเศษ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
  For Liberty Active เพิ่มพลังโจมตี 10% ให้กับอาชีพในกลุ่ม the Resistance
  Full Spread Active เพิ่มจำนวนจรวดของสกิล Homing Beacon อีก 6 ลูกแต่ลดความเสียหายลง 60%

 

• V Skill

Maple Story Skill_Rope_Lift Rope Lift Active ยิงตะขอขึ้นไปด้านบนเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปอย่างรวดเร็ว
Maple Story Skill_Mystic_Door Decent Mystic Door Active สร้างประตูวาร์ปกลับไปเมืองที่ใกล้ที่สุด ใช้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น ไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดเวลา
Maple Story Skill_Sharp_Eyes Decent Sharp Eyes Active เพิ่มค่าคริติคอลและความเสียหายคริติคอลชั่วคราว
Maple Story Skill_Hyper_Body Decent Hyper Body Active เพิ่มค่า Max HP และ Max MP ชั่วคราว
Maple Story Skill_Combat_Orders Decent Combat Orders Active เพิ่มเลเวลของสกิลต่างๆ ชั่วคราว เฉพาะสกิลของ Job 4 เท่านั้นที่จะเพิ่มเกิน Master level ได้ ส่วนสกิลที่เหลือจะตันที่ Master Level
ยกเว้น Beginner skills, Combat Orders, Decent Combat Orders, Hyper Skills, 5th Job Skills
Maple Story Skill_Advanced_Blessing Decent Advanced Blessing Active เพิ่มค่า Attack Power, Magic ATT, Defense, Max HP, and Max MP เป็นอย่างมาก และลดการใช้ MP เมื่อใช้สกิลลง ไม่ซ้อนทับกับสกิล Advanced Blessing
Maple Story Skill_Speed_Infusion Decent Speed Infusion Active ใช้พลังชีวิตส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปอีกหนึ่งระดับชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Speed Infusion
Maple Story Skill_Blink Blink Active วาร์ปแบบสุ่มในแผนที่เดียวกัน
Maple Story Skill_Erda_Nova Erda Nova Active โจมตีศัตรูรอบตัวด้วยพลังงาน Erda โดยศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดจะโดนโจมตีก่อนและทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีขยับไม่ได้
Maple Story Skill_Will_of_Erda Will of Erda Active ทำให้สถานะผิดปกติบางชนิดไม่เกิดผล สถานะผิดปกติบางชนิดจะยังคงแสดงผลอยู่
Maple Story Skill_Holy_Symbol Decent Holy Symbol Active เพิ่มค่า EXP และโอกาสดรอปไอเท็มให้สูงขึ้นชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Holy Symbol
  ME-07 Drillhands Boost Passive เพิ่มผลของสกิล ME-07 Drillhands

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +7% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Gatling Gun Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Gatling Gun

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +7% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Rocket Booster Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Rocket Booster

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +7% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Heavy Gatling Gun Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Heavy Gatling Gun

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Homing Beacon Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Homing Beacon และ Advanced Homing Beacon

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Robo Launcher RM7 Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Robo Launcher RM7

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Punch Launcher Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Punch Launcher

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Rock ‘n Shock Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Rock ‘n Shock

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Heavy and AP Salvo Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Heavy และ AP Salvo

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Support Unit: H-EX Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Support Unit: H-EX

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Giant Robot SG-88 Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Giant Robot SG-88

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Bots ‘n Tots Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Bots ‘n Tots

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Heavy and AP Salvo Plus Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Heavy และ AP Salvo Plus

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

  Distortion Bomb Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Distortion Bomb

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Resistance Infantry Active เรียกกลุ่มต่อต้านมาระดมยิงจากระยะไกล ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
  Loaded Dice Active ครั้งต่อไปที่ทำการใช้สกิล Lucky Dice จะโยนเต๋าอีกลูกหนึ่งและเลือกหน้าที่ต้องการด้วยปุ่มตัวเลขได้ อาชีพที่ไม่มีสกิล Lucky Dice จะสามารถทอยเต๋าเพิ่มและเลือกหน้าได้เช่นกัน
  Doomsday Device Active เรียกหุ่นพิฆาตออกมาไล่ล่าศัตรู ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
  Mobile Missile Battery Active ยิงแท่นยิงจรวดที่จะปล่อยจรวดขนาดเล็กจำนวนมหาศาลเข้าใส่กลุ่มศัตรู