[MapleStory] Skill ของ Night Lord

Skill ของ Night Lord

โจรสายปาดาวหรือ Night Lord เป็นอาชีพที่เรียกว่าอาชีพในฝันสำหรับขาโดด ด้วยเอกลักษณ์ชนิดโคตรโหดกระโดดปาดาวกระจาย แม้พวกเขาจะเสียเปรียบด้านระยะเมื่อเทียบกับ Bowman หรือไม่ถนัดการโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เหมือนอาชีพสาย Magician แต่พวกเขาก็ชำนาญในการโดดไปมาเอาตัวรอดหรือหาทำเลที่สร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

 

Maple Story Night Lord Skill

Skill

• Rogue

Double Stab Active โจมตีสองครั้งในคราวเดียว
Lucky Seven Active ปาดาวกระจายออกไป 2 ดวงในครั้งเดียว
Haste Active เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และการกระโดดให้กับทุกคนในปาร์ตี้ชั่วคราว

[Passive] เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่

Maple Story Skill_Dark_Sight Dark Sight Active หลบซ่อนตัวในเงา ไม่สามารถถูกโจมตีหรือทำการโจมตีได้ แต่สามารถกดใช้ Flash Jump ได้ กดใช้อีกครั้งเพื่อยกเลิกผลก่อนหมดเวลาได้ ระยะเวลา Cooldown จะเพิ่มขึ้น 3 วินาทีเมื่อหลบการโจมตีใดๆ ระหว่างใช้ท่านี้ (สูงสุด 15 วินาที)
Flash Jump Active ทำการกระโดดซ้ำอีกครั้งกลางอากาศ ระยะทางขึ้นกับเลเวลของสกิล
Nimble Body Passive เพิ่มค่า LUK

 

• Assassin

Shuriken Burst Active ปาดาวกระจายระเบิดออกไป สร้างความเสียหายเป็นกลุ่ม
Assassin’s Mark Active เมื่อเปิดใช้งานจะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดเครื่องหมาย การโจมตีครั้งต่อไปใส่ศัตรูที่ติดเครื่องหมายนี้จะทำให้มีดาวกระจายพุ่งออกมาโจมตีศัตรูใกล้ๆ อีกสองเป้าหมาย ดาวกระจายจากสกิลนี้ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี

สามารถเปิด/ปิดการใช้งานได้

Gust Charm Active เรียกสายลมมาช่วยโจมตีและผลักให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง
Claw Booster Active เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อใช้ดาวกระจายชั่วคราว

– ต้องมีสกิล Claw Master เลเวล 5

Claw Mastery Passive เพิ่มค่า Mastery ของดาวกระจายและจำนวนดาวกระจายที่สะสมพกได้ต่อช่อง

– ต้องมีสกิลเลเวล 10 เพื่อเรียน Claw Expert

Critical Throw Passive เพิ่มค่าคริติคอลและความเสียหายขั้นต่อเมื่อติดคริติคอล
Maple Story Skill_Physical_Training Physical Training Passive เพิ่มค่า LUK และ DEX

 

• Hermit

Triple Throw Active ปาดาวกระจาย 3 ดวงติด
Shade Splitter Active สร้างร่างเงาออกมาช่วยโจมตีด้วยดาวกระจาย
Dark Flare Active เรียกดาวกระจายของ Dark Lord ออกมา ทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในเขตนี้จะสะท้อนความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูกลับไปอย่างรุนแรง แต่จะสะท้อนได้ไม่เกินพลังชีวิตครึ่งหนึ่งของศัตรู
Shadow Web Active สร้างใบเงามืดออกมารอบๆตัวที่สามารถดักจับศัตรูได้สูงสุด 6 ตัว ศัตรูที่โดนดักจะขยับไม่ได้และได้รับความเสียหายต่อเนื่อง สกิลนี้ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี

ไม่สามารถใช้กับบอสได้ และใช้ไม่ได้ชั่วขณะหลังใช้ Flash Jump ต่อเนื่อง

Shadow Partner Active เรียกร่างเงาออกมาเลียนแบบการโจมตีของผู้ใช้ จะหายไปเมื่อหมดเวลา
Shadow Stars Active ทำให้สามารถปาดาวกระจายได้โดยไม่เสียดาวกระจายชั่วขณะ
Enveloping Darkness Passive เพิ่มค่าพลังชีวิต, การป้องกันธาตุและการป้องกันสาถนะ
Venom Passive อาบยาพิษที่ดาวกระจายเอาไว้ ทำให้โจมตีมีโอกาสทำให้ศัตรูติดพิษ พิษนี้จะไม่ติดซ้ำซ้อนกันและไม่สามารถทำให้ศัตรูตายจากพิษโดยตรงได้

– ต้องใช้ Skill Level 10 เพื่อเรียน Toxic Venom

Expert Throwing Star Handling Passive เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ และมีโอกาสที่เมื่อปาดาวกระจาย จะไม่เสีย MP หรือดาวกระจายไปแถมยังได้ดาวกระจายเพิ่ม 1 ดวงด้วย (จะไม่เพิ่มเกินจำนวนสูงสุด)

เมื่อเกิดผลนี้ขึ้น การปาดาวกระจายครั้งต่อไปจะติดคริติคอลแน่นอน แต่จะไม่สามารถเกิดผลนี้ได้

– ต้องมีสกิล Shadow Star เลเวล 5

Alchemic Adrenaline Passive เพิ่มความเสียหายสูงสุดที่ทำได้และค่าความเสียหายคริติคอล รวมถึงเพิ่มผลของไอเท็มฟื้นพลังต่างๆ (ยกเว้นชนิดที่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็น)

 

• Night Lord

Quad Star Active ปาดาวกระจายครั้งเดียว 4 ดวงติด
Showdown Active โจมตีศัตรูสูงสุด 6 ตัวและยั่วยุพวกมันพร้อมกับทำให้พวกมันไม่สามารถชนผู้เล่นให้เกิดความเสียหายได้

ศัตรูที่ยั่วยุจะให้ค่า EXP และมีโอกาสดรอปไอเท็มมากขึ้น เมื่อใช้กับบอสจะส่งผลครึ่งเดียว

– ต้องมีสกิล Shadow Shifter เลเวล 10

Night Lord’s Mark Passive เพิ่มผลของ Assassin’s Mark ให้สูงขึ้น โดยเพิ่มโอกาส, ความเสียหายและจำนวนดาวกระจายให้มากขึ้น
Maple Story Skill_Sudden_Raid Sudden Raid Active เรียกเพื่อนร่วมอาชีพมาช่วยโจมตีเป็นวงกว้าง สกิลนี้ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
Frailty Curse Active สร้างบาเรียขึ้นมารอบๆตัวผู้ใช้ ศัตรูที่อยู่ในเขตนี้จะถูกลดพลังโจมตี ความเร็ว และพลังป้องกันลง นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ใช้โจมตีบอสแรงขึ้นด้วย
Dark Harmony Passive เพิ่มพลังโจมตีและความสามารถในการเจาะทะลุพลังป้องกันบางส่วน
Maple Story Skill_Maple_Warrior Maple Warrior Active เพิ่มค่าสเตตัสของทุกคนในปาร์ตี้ชั่วคราว
Maple Story Skill_Hero's_Will Hero’s Will Active ทำให้สถานะผิดปกติบางชนิดไม่เกิดผล สถานะผิดปกติบางชนิดจะยังคงแสดงผลอยู่
Shadow Shifter Passive มีโอกาสที่จะเรียกหุ่นไม้มารับความเสียหายแทนเมื่อถูกโจมตี
Toxic Venom Passive เพิ่มโอกาสติดพิษของสกิล Venom และเพิ่มความเสียหายของพิษที่ทำได้

– ต้องมีสกิล Venom เลเวล 10

Claw Expert Passive เพิ่มค่า Mastery ของดาวกระจาย พลังโจมตี และความเสียหายคริติคอลสูงสุด

– ต้องมีสกิล Claw Mastery เลเวล 10

 

• Hyper Skill

Showdown – Reinforce Passive เพิ่มความเสียหายของสกิล Showdown
Showdown – Spread Passive เพิ่มจำนวนศัตรูที่สามารถถูกโจมตีได้ด้วยสกิล Showdown
Showdown – Enhance Passive เพิ่มค่า EXP และอัตราดรอปไอเท็มของสกิล Showdown
Frailty Curse – Enhance Passive เพิ่มผลของการลดพลังโจมตีและพลังป้องกันด้วยสกิล Frailty Curse
Frailty Curse – Slow Passive เพิ่มผลการลดความเร็วด้วยสกิล Frailty Curse
Frailty Curse – Boss Rush Passive เพิ่มความสามารถให้สกิล Frailty Curse มีผลกับบอสได้
Quad Star – Reinforce Passive เพิ่มความเสียหายของสกิล Quad Star damage
Quad Star – Boss Rush Passive เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีบอสด้วยสกิล Quad Star
Quad Star – Extra Strike Passive เพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีของสกิล Quad Star
Death Star Active ใช้ดาวกระจาย 4 ดวงในการรวมเป็นดาวกระจายยักษ์เพื่อโจมตี
Maple Story Skill_Epic_Adventure_(Thief) Epic Adventure Active เพิ่มพลังโจมตี 10% ให้กับทุกคนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพ Explorer
Bleed Dart Active อาบพิษที่ทำให้ศัตรูเลือดไหลไว้ที่ดาวกระจาย เพิ่มพลังโจมตีและทำให้ศัตรูเสียพลังชีวิตอย่างต่อเนื่อง

 

• V Skill

Maple Story Skill_Rope_Lift Rope Lift Active ยิงตะขอขึ้นไปด้านบนเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปอย่างรวดเร็ว
Maple Story Skill_Mystic_Door Decent Mystic Door Active สร้างประตูวาร์ปกลับไปเมืองที่ใกล้ที่สุด ใช้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น ไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดเวลา
Maple Story Skill_Sharp_Eyes Decent Sharp Eyes Active เพิ่มค่าคริติคอลและความเสียหายคริติคอลชั่วคราว
Maple Story Skill_Hyper_Body Decent Hyper Body Active เพิ่มค่า Max HP และ Max MP ชั่วคราว
Maple Story Skill_Combat_Orders Decent Combat Orders Active เพิ่มเลเวลของสกิลต่างๆ ชั่วคราว เฉพาะสกิลของ Job 4 เท่านั้นที่จะเพิ่มเกิน Master level ได้ ส่วนสกิลที่เหลือจะตันที่ Master Level
ยกเว้น Beginner skills, Combat Orders, Decent Combat Orders, Hyper Skills, 5th Job Skills
Maple Story Skill_Advanced_Blessing Decent Advanced Blessing Active เพิ่มค่า Attack Power, Magic ATT, Defense, Max HP, and Max MP เป็นอย่างมาก และลดการใช้ MP เมื่อใช้สกิลลง ไม่ซ้อนทับกับสกิล Advanced Blessing
Maple Story Skill_Speed_Infusion Decent Speed Infusion Active ใช้พลังชีวิตส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปอีกหนึ่งระดับชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Speed Infusion
Maple Story Skill_Blink Blink Active วาร์ปแบบสุ่มในแผนที่เดียวกัน
Maple Story Skill_Erda_Nova Erda Nova Active โจมตีศัตรูรอบตัวด้วยพลังงาน Erda โดยศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดจะโดนโจมตีก่อนและทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีขยับไม่ได้
Maple Story Skill_Will_of_Erda Will of Erda Active ทำให้สถานะผิดปกติบางชนิดไม่เกิดผล สถานะผิดปกติบางชนิดจะยังคงแสดงผลอยู่
Maple Story Skill_Holy_Symbol Decent Holy Symbol Active เพิ่มค่า EXP และโอกาสดรอปไอเท็มให้สูงขึ้นชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Holy Symbol
Double Stab Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Double Stab

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +7% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Lucky Seven Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Lucky Seven

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +7% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Shuriken Burst Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Shuriken Burst

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Gust Charm Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Gust Charm

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +5% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Assassin’s Mark Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Assassin’s Mark และ Night Lord’s Mark

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Shadow Web Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Shadow Web

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Dark Flare Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Dark Flare

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Triple Throw Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Triple Throw

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Shade Splitter Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Shade Splitter

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Quad Star Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Quad Star

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Maple Story Skill_Sudden_Raid Sudden Raid Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Sudden Raid

เลเวล 20 – เพิ่มโอกาสคริติคอล +5%
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Showdown Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Showdown

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Death Star Boost Passive เพิ่มผลของสกิล Death Star

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

Maple Story Skill_Venom_Burst Venom Burst Active ทำให้ศัตรูที่ติดพิษอยู่ระเบิดกระจายพิษไปรอบๆ
Maple Story Skill_Shadow_Walker Shadow Walker Active ทำให้การโจมตีและการใช้สกิลในขณะที่ล่องหนไม่ทำให้ยกเลิกผลของการล่องหน พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นด้วยหายอยู่ในสถานะล่องหน
Throwing Star Barrage Active ทำให้สกิลปาดาวกระจายต่างๆจะมีดาวกระจายเพิ่มออกมามากขึ้นชั่วขณะ ไม่มีผลกับสกิล Shadow Partner
Shurrikane Active ปาดาวกระจายขนาดมโหราฬออกไป สกิลนี้ไม่สนใจผลของการสะท้อนกลับและมีโอกาสเกิดผล Assassin’s Mark น้อยลง