[MapleStory] Skill ของ Zero

Zero เป็นอาชีพที่มีความพิเศษตรงที่ตัวเขานั้นมีสกิลเพียง 3 กลุ่ม นั่นคือ Basic, Zero และ V Skill โดยในส่วนของ Zero นั้นจะแบ่งเป็น Alpha และ Beta และ skill point ที่ได้มาจะต้องเลือก up เฉพาะในแต่ละสายเท่านั้น ไม่สามารถเอา point จาก Alpha มาใส่ให้ Beta หรือในทางกลับกันได้

Maple Story ZeroSkill

• Zero Basic

 Rhinne’s BlessingPassiveลดความเสียหายที่ได้รับและเพิ่มอัตราการเจาะเกราะ
 Dual CombatPassiveเทคนิคต่อสู้เฉพาะของ Zero
 Resolution TimePassiveเพิ่มค่า STR, ความเสียหายที่ทำได้, Max HP และความเร็วการเคลื่อนที่
 Temple RecallActiveวาร์ปกลับไปยังวิหาร
 Divine ForceActiveเพิ่มพลังโจมตี, Magic Att, พลังป้องกัน, การป้องกันธาตุต่างๆ ให้ทุกคนในปาร์ตี้ชั่วคราว กดปุ่มสกิลอีกครั้งเพื่อยกเลิกได้ ใช้ร่วมกับ สกิล Divine Speed ไม่ได้
 Divine SpeedActiveเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และการโจมตีให้ทุกคนในปาร์ตี้ชั่วคราว กดปุ่มสกิลอีกครั้งเพื่อยกเลิกได้ ใช้ร่วมกับ สกิล Divine Force ไม่ได้
 Burst JumpActiveกระโดดอีกครั้งกลางอากาศ
 Burst StepActiveพุ่งไปยังทิศที่กำหนดอย่างรวดเร็ว
 Rhinne’s ProtectionActiveเพิ่มค่าสเตตัสที่ได้จากการ up เป็นเปอร์เซ็นโดยตรงชั่วคราว
 DoubletimePassiveเมื่อใช้สกิลโจมตีศัตรู ค่า Cooldown จะลดลง 4 วินาที การใช้สกิลของแต่ละคนจะส่งบลบัพเพิ่มเติมและจะสะสมได้แม้ว่าจะสลับตัวแล้ว

[Alpha] เพิ่มค่าคริติคอลเป็นเวลา 20 วินาที ซ้อนทับได้ 10 ครั้ง

[Beta] เพิ่มความเสียหายที่ทำได้เป็นเวลา 20 วินาที ซ้อนทับได้ 10 ครั้ง

 Time DistortionActiveสร้างสนามมิติเวลาขึ้นมา ศัตรูในพื้นที่จะโดนล้างบัพ ติด Stun และได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น ส่วนสมาชิกในปาร์ตี้จะโดนลบดีบัพและเพิ่มความเร็วในการโจมตี ผลนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ 4 วินาทีในพื้นที่นี้
 Time HoldingActiveReset Cooldown ของสกิลต่างๆ (ยกเว้น Rewind และ Limit Break) เป็นอมตะ 15 วินาที และถ้าเลเวลถึง 200 จะเพิ่มพลังโจมตีอีก 10%
 RewindActiveสร้างบัพที่ทำให้เมื่อตายจะฟื้นกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
 Shadow RainActiveประสานการโจมตีเป็นวงกว้างโดย Beta ฟาดดาบให้ศัตรูขยับไม่ได้ก่อนที่ Alpha จะพุ่งเข้ามาโจมตีใส่ซ้ำ
 Focused TimeActiveเพิ่ม Att, Magic Att 4% ชั่วคราว
 Maple Story Skill_Advanced_BlessingDecent Advanced BlessingActive[Potential Skill]
เพิ่มค่า Attack Power, Magic ATT, Defense, Max HP, and Max MP เป็นอย่างมาก และลดการใช้ MP เมื่อใช้สกิลลง ไม่ซ้อนทับกับสกิล Advanced Blessing

 

• Alpha

 Moon StrikeActiveโจมตีอย่างรุนแรงและดึงศัตรูเข้ามาเล็กน้อย
 Piercing ThrustActiveแทงศัตรูให้กระเด็นเล็กน้อย
[Command] กดใช้ Moon Strike อีกครั้งระหว่างที่ Moon Strike ยังมีผลอยู่
 Shadow StrikeActiveพุ่งเข้าโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
[Command] กดใช้ Moon Strike อีกครั้งหลังจากใช้ Piercing Thrust
 Flash AssaultActiveพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับโจมตีศัตรูระหว่างทาง
 Spin CutterActiveโจมตีศัตรูด้วยการหมุนควงรอบตัว
[Command] กดใช้ Flash Assault อีกครั้งระหว่างที่ Flash Assault ยังมีผลอยู่
 Advanced Spin CutterActiveหมุนควงดาบรอบตัวอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายเพิ่มเติม ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี

[Command] กดใช้ Flash Assault อีกครั้งระหว่างที่ Spin Cutter ยังมีผลอยู่

 Rolling CrossActiveกระโดดควงดาบโจมตีศัตรูเป็นทาง
 Grand Rolling CrossActiveกระโดดควงดาบที่รุนแรงกว่าเดิม สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างขึ้น ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
 Rolling AssaultActiveควงดาบและกลิ้งไปด้านหน้า กระแทกศัตรูให้ถอยหลังไป

[Command] กดใช้ Rolling Cross อีกครั้งระหว่างที่ Rolling Cross ยังมีผลอยู่

 Advanced Rolling AssaultActiveท่าที่รุนแรงกว่า Rolling Assault โดยการเพิ่มดาเข้าไป โจมตีเป็นวงกว้างขึ้น
 Wind CutterActiveโจมตีศัตรูด้านหน้าและสร้างหลุมอากาศสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นที่จุดนั้น
 Wind StrikerActiveโจมตีศัตรูด้านหน้าและสร้างหลุมอากาศต่อเนื่อง

[Command] กดใช้ Wind Cutter อีกครั้งระหว่างที่ Wind Cutter ยังมีผลอยู่

 Storm BreakActiveโจมตีศัตรูด้านหน้าและสร้างพายุที่พัดสร้างความเสียหายเป็นแนวไปด้านหน้า
[Command] กดใช้ Wind Cutter อีกครั้งหลังจากที่ใช้ Storm Break
 Advanced Storm BreakActiveโจมตีศัตรูและสร้างพายุที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกับมีกระแสไฟฟ้าเสริมเข้าไปด้วย ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
 Long Sword MasteryPassiveเพิ่มค่า Mastery, พลังโจมตีและค่าคริติคอล นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสียหาย, ความเร็วในการโจมตีและการเคลื่อนที่อีกด้วยหากใช้ Long Sword
 Time GeneratorPassiveเพิ่มอัตราฟื้นค่า Time Force ของ Alpha และมีโอกาสฟื้นเพิ่มเมื่อโจมตีศัตรู
 Reinforce BodyPassiveเพิ่มค่า Max HP, พลังป้องกันสถานะต่างๆ, ค่า Max Force และค่าคริติคอล
 Divine LeerPassiveเพิ่มค่าคริติคอล การโจมตีมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ Bleeding และฟื้นพลังชีวิตให้ Alpha ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี

 

• Beta

 Rising SlashActiveโจมตีและงัดให้ศัตรูลอยขึ้นไป
 Air RaidActiveโจมตีศัตรูและซัดพวกมันกลางอากาศ
[Command] ใช้ Rising Slash สองครั้งติดต่อกัน
 Air RiotActiveท่าที่ทรงพลังกว่า Air Raid เพิ่มความเสียหายและสร้างคลื่อนกระแทกเพิ่มเติม ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
 Flash CutActiveโจมตีศัตรูด้วยการตวัดดาบใหญ่ไปด้านหน้าอย่างรุนแรง
 Throwing WeaponActiveปาดาบไปด้านหน้าสุดแรง สร้างความเสียหายเป็นกลุ่มตลอดทาง ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
[Command] กดใช้ Flash Cut อีกครั้งระหว่างที่ Flash Cut ยังมีผลอยู่
 Advanced Throwing WeaponActiveท่าปาดาบที่ทรงพลังขึ้น เพิ่มความเสียหายและทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังด้วย ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
 Spin DriverActiveหมุนตัวอย่างรุนแรง สร้างพายุที่จะดูดศัตรูเข้ามาหา
 Wheel WindActiveการหมุนตัวที่พัฒนาขึ้น สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ระหว่างที่หมุนตัวโจมตีอยู่
[Command] กดใช้ Spin Driver อีกครั้งระหว่างที่ Spin Driver ยังมีผลอยู่
 Advanced Wheel WindActiveท่าหมุนตัวที่รุนแรงขึ้น เพิ่มความสามารถในการดูดศัตรูเข้ามาได้ด้สน
 Giga CrashActiveฟันดาบใหญ่ลงอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายใส่กลุ่มศัตรู
 Falling StarActiveโดดขึ้นไปกลางอากาศก่อนจะแทงดาบลงมา สร้างคลื่นกระแทกอย่างรุนแรง ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี

[Command] กดใช้ Giga Crash อีกครั้งระหว่างที่ Giga Crash ยังมีผลอยู่

 Earth BreakActiveโดดขึ้นไปกลางอากาศก่อนจะฟาดดาบลงมา สร้างคลื่นกระแทกอย่างรุนแรง ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
[Command] กดใช้  Falling Starระหว่างที่ Giga Crash ยังมีผลอยู่
 Advanced Earth BreakActiveโดดขึ้นไปกลางอากาศก่อนจะฟาดดาบลงมา สร้างคลื่นกระแทกอย่างรุนแรงและมีสนามพลังไฟฟ้าเพิ่มเติม สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
 Heavy Sword MasteryPassiveเพิ่มค่า Mastery, พลังโจมตี, ความเร็วการโจมตี และเพิ่มความเสียหายตามจำนวนศัตรูที่โดนผลของสกิลน้อยลง (จำนวนเป้าน้อยจะตีแรงขึ้น)
 Solid BodyPassiveเพิ่มพลังป้องกัน, พลังป้องกันธาตุและสถานะต่างๆ และการรป้องกันการกระเด็นเมื่อถูกโจมตี
 Armor SplitPassiveมีโอกาสลดพลังป้องกันศัตรูลงเมื่อโจมตี ซ้อนทับได้สองครั้ง
 Immune BarrierPassiveเมื่อถูกโจมตี มีโอกาสสร้างโล่ป้องกันความเสียหายตามค่า Max HP ส่วนหนึ่ง หากโล่ถูกสร้างขึ้นมาจะเป็นอมตะชั่วพริบตา
 Critical BindPassiveมีโอกาสที่เมื่อ Beta โจมตีจะทำให้ศัตรูขยับไม่ได้และติด Bleeding ซึ่งศัตรูที่โดนจะได้รับความเสียหายจาก Alpha มากขึ้น

 

• V Skill

Maple Story Skill_Rope_LiftRope LiftActiveยิงตะขอขึ้นไปด้านบนเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปอย่างรวดเร็ว
Maple Story Skill_Mystic_DoorDecent Mystic DoorActiveสร้างประตูวาร์ปกลับไปเมืองที่ใกล้ที่สุด ใช้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น ไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดเวลา
Maple Story Skill_Sharp_EyesDecent Sharp EyesActiveเพิ่มค่าคริติคอลและความเสียหายคริติคอลชั่วคราว
Maple Story Skill_Hyper_BodyDecent Hyper BodyActiveเพิ่มค่า Max HP และ Max MP ชั่วคราว
Maple Story Skill_Combat_OrdersDecent Combat OrdersActiveเพิ่มเลเวลของสกิลต่างๆ ชั่วคราว เฉพาะสกิลของ Job 4 เท่านั้นที่จะเพิ่มเกิน Master level ได้ ส่วนสกิลที่เหลือจะตันที่ Master Level
ยกเว้น Beginner skills, Combat Orders, Decent Combat Orders, Hyper Skills, 5th Job Skills
Maple Story Skill_Advanced_BlessingDecent Advanced BlessingActiveเพิ่มค่า Attack Power, Magic ATT, Defense, Max HP, and Max MP เป็นอย่างมาก และลดการใช้ MP เมื่อใช้สกิลลง ไม่ซ้อนทับกับสกิล Advanced Blessing
Maple Story Skill_Speed_InfusionDecent Speed InfusionActiveใช้พลังชีวิตส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปอีกหนึ่งระดับชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Speed Infusion
Maple Story Skill_BlinkBlinkActiveวาร์ปแบบสุ่มในแผนที่เดียวกัน
Maple Story Skill_Erda_NovaErda NovaActiveโจมตีศัตรูรอบตัวด้วยพลังงาน Erda โดยศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดจะโดนโจมตีก่อนและทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีขยับไม่ได้
Maple Story Skill_Will_of_ErdaWill of ErdaActiveทำให้สถานะผิดปกติบางชนิดไม่เกิดผล สถานะผิดปกติบางชนิดจะยังคงแสดงผลอยู่
Maple Story Skill_Holy_SymbolDecent Holy SymbolActiveเพิ่มค่า EXP และโอกาสดรอปไอเท็มให้สูงขึ้นชั่วคราว ไม่ซ้อนทับกับสกิล Holy Symbol
 Moon Strike BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Moon Strike, Shadow Strike,  Rising Slash

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

 Piercing Thrust BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Piercing Thrust, Air Raid

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +3% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

 Flash Assault BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Flash Assault, Flash Cut

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

 Spin Cutter BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Spin Cutter, Throwing Weapon

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

 Rolling Cross BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Rolling Cross, Spin Driver

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

 Rolling Assault BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Rolling Assault, Wheel Wind

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

 Wind Cutter BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Wind Cutter, Gigas Crash

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

 Wind Striker BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Wind Striker, Falling Star

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

 Storm Break BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Storm Break, Earth Break

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

 Shadow Rain BoostPassiveเพิ่มผลของสกิล Shadow Rain

เลเวล 20 – เพิ่มจำนวนมอนที่โดนผลสกิล +1
เลเวล 40 – ทะลุพลังป้องกันของมอน 20%

เพิ่มความเสียหายที่ทำได้ +2% ต่อเลเวล, เลเวลเต็มที่ 50

 Weapon AuraActiveใช้พลังชีวิตสร้างออร่าอาวุธออกมา ทุกๆ 4 วินาทีเมื่อใช้สกิลโจมตีจะปล่อยคลื่นพลังออกมาตามจำนวนการโจมตีของสกิลนั้นเพื่อทำความเสียหายเพิ่มเติม
 Chrono BreakActiveหยุดเวลาและตรึงศัตรูทั้งหมดไว้กับที่ชั่วคราวพร้อมสร้างความเสียหาย ระหว่างนี้จะเพิ่มความเร็วในการโจมตี ลดระยะเวลา Cooldown ของสกิลลงเป็นอย่างมาก ศัตรูรอบๆ จะติด Slow เมื่อหมดเวลาศัตรูจะโดนความเสียหายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ไม่สนใจผลของการสะท้อนการโจมตี
 Twin Blades of TimeActiveทำการโจมตีประสานอย่างต่อเนื่อง กดปุ่มสกิลไว้เพื่อยืดระยะเวลาของสกิล เมื่อสิ้นสุดเวลาหรือปล่อยปุ่มสกิล จะโจมตีประสานครั้งสุดท้ายอย่างรุนแรง