Monster Hunter World update mouse ไม่ smooth criminal แล้วน้า

Monster Hunter World Smooth Fix cover myplaypost

เจอกันกับ update เล็กๆ น้อยๆ ประสาจิ้งจอกขี้เห่อ Monster Hunter World PC กันจ้า ในครั้งนี้ก็จะมาว่าถึง update ล่าสุดของทางมอนฮันที่เพิ่มในส่วนของการปรับมุมกล้องของการใช้ mouse ขึ้นมา โดยจากเดิมที่ mouse จะหน่วงๆ ลากไม่ไป ตอนนี้สามารถปรับให้ลื่นปรู๊ดเยี่ยงเล่นเกม FPS ได้แล้วจ้า

Are you okay annie?

การปรับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้า แต่ตัวเกมไม่เขียนตำแหน่งให้ชัดเท่าไหร่เลยอาจจะมึนๆ กันนิด โดยการตั้งค่านี้จะอยู่ในส่วนของ

Option -> Control (หัวข้อที่สอง) และเลือกที่ Mouse Camera Control Type

  • Type 1 จะเป็นแบบ Smooth สำหรับ Controller (จอย)
  • Type 2 จะเป็นแบบ PC จ้า

เพื่อนๆ ที่อยากลองให้ตั้งเป็นแบบ Type 2 แล้วทดลองได้เลย จะพบว่ากล้องจะหันตาม mouse เป๊ะๆ ไม่ค่อยๆ smooth ไปมาแล้วจ้า ถ้าใครคิดว่าเร็วหรือช้าไป ก็ปรับแต่งในส่วนของ Camera ตรง Mouse Sensitivity เพิ่มเติมได้น้า

Facebook Comments