Shadow of Eclipse Solo RIONA’S LABYRINTH

วิธีผ่านด่าน RIONA’S LABYRINTH

ในด่าน Labyrinth นี้มีความลึกถึง 3 ชั้นหากเราเตรียมตัวมาไม่ดีล่ะก็ รับรองว่าโดนมอนเก็บเอาได้ง่ายๆ โดยหากเราจะลงคนเดียวสิ่งที่เราควรเตรียมพร้อมก่อนคือ ไอเทม ซึ่งเราควรจะอัพให้ของระดับสูงที่สุดที่ทำได้ก่อน ต่อจากนั้นมอนเสอตร์ที่ใช้ อันนี้แล้วแต่ความถนัดของเราแต่ที่ผมแนะนำคือ ควรจะมีตัวที่ฮีลได้และเติมมานาได้ โดยตัวที่ผมแนะนำเป็นพิเศษมีดังต่อไปนี้

02

 

มอนเตอร์ที่แนะนำ

โนกะ (เลเวล ขั้นต่ำ 20 ได้จะดีมาก)
จอมเวทย์วานรอสูร(น้ำ)

01
*อันนีเ้ป็นคำแนะนำสำหรับนักดาบนะครับ เนื่องจากตัวหลักของผมเป็นนักดาบ อาชีพอื่นอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันเล็กน้อย ถ้าเป็นอาชีพอื่นอาจจะนำตัวระยะใกล้ไปมากขึ้นหน่อย  แต่โดยรวมผมว่ารายละเอียดไม่น่าต่างกันมาก

 

สกิวที่พกไป (สำหรับนักดาบนะครับอาชีพอื่นจะมาอัพที่หลังถ้าไม่ขี้เกียจ)

Slash

Battleground shout

ชั้นที่ 1

ให้พยามเก็บพวกดอกไม้ 4 ดอก ในตอนแรกก่อน ถ้าเป็นนักดาบ อย่าลืมพกสกิว slash มาเพราะจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้ 2 ครั้งติด (จบตาแรกกับ เริ่มตาแรก)

จากนั้นไล่เก้บแฟรี่ 4 ตัวด้านบน โดยพยามเก็บตัวไฟก่อนเพราะมันจะตีเป็นหมู่   ซึ่งอันตรายมากโดยเฉพาะถ้าเล่นนักดาบ ต่อให้ใช้ท่า ล่อให้มาตีเฉพาะ ตัวเราเอง ก็กันไม่อยู่

จะมียาอยู่ด้านบนที่เดียวกับแฟนี่ 4 ตัว แรก แต่ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรรีบเก้บ จะให้ดี เก็บไว้ตอนจบด่านเลยก็ได้ ให้เก็บก่อนจัดการมอนเสอตร์ตัวสุดท้าย

หลังจากจัดการแฟรี่ 4 ตัวแรกเรียบร้อย  หากเล่นนักดาบให้ล่อ แฟรี่ ที่เหลือเอไว้แล้วค่อยๆไล่เก็บ (หากเราเล่นนักดาบ เวลาเราโดนโจมตีเพื่อนเราที่ระยะถึงจะโจมตีสวนช่วยโดยอัตโนมัติ)แต่หากเล่นอาชีพอื่น ให้ค่อยๆไล่เก็จาก 2 ตัว หน้กา่อน แล้วค่อยไปไล่เก็บ ตัวที่อยู๋ด้านหลัง

 

*note เวลาแฟรี่ไฟอยู่ว่างๆให้เติม มานาให้ ลิงน้ำ คอยฮีลเรา เรื่อยๆ เพราะยังไง ด่าน 2 ก็มีมานาฟรีให้เก็บ จึงไม่ต้องหวงเรื่องมานามากนัก

 

จบชั้น 1

 

————————————————————

ชั้นที่ 2

ระวังแฟรี่ไฟทั้งสองแบบให้ดีๆ แม้ว่าพลังป้องกันมันจะไมเ่ยอะ แต่ ท่ามันเป็นหมสู่และแรงมาก

 

มาถึงให้รีบเก้บ 3 ตัว แรกที่อยู่ใกล้เรา หากเป็นไปได้ควรรีบเก็บตัวไฟก่อนแต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยๆ ใจเย็นๆไล่เก็บไปเรื่อยๆ

 

หลังจากเครียหืเวฟแรกไป ถ้า หากว่ามอนด้านบนเห็นเราก่อน ให้ระวังอย่าเอา ตัวเราเดินติดกันมากเพราะ จะโดนท่าหมู่ ให้ค่อยๆไล่เก้บไป ไม่ยากเท่าไหร่ครับ

 

สำคัญมากหลังจากจัดการเวฟตะกี้แล้วให้รีบจัดการอีก 3 ตัวที่อยู่ใกล้กล่องสมบัติ เราจะมีเวลาพักหายใจ ให้ เติมมานาและฮีลตัวละครเราให้เต็ม ก่อนเก็บยามานา หรือหากมันไม่เห็นเรา  จะเติมเลือดกับมานาก่อนแล้วค่อยสู้ก็ได้ (ดูตัวอย่างจากคลิป)

 

 

พยามไล่จัดการแฟนี่ที่เหลือให้หมด ถ้าเราใจเย็นๆ จะมีมานาเหลือใช้และเลือดพอใช้ (คอยฮีลเรื่อยๆ )

 

————————————————-

ด่าน 3

ในด่านนี้มอนมันจะตาค่อนข้างไว มันจะเห็นเราก่อน เพราะงั้นไม่ตอ้งรีบร้อน เดินกระจายๆ ตั้งหลักแล้วคอ่ยๆเก็บไปเรื่อยๆ  ตัวไหนมันเห็นเรา ๆ ก็ค่อยๆไล่เก็บไป  ระวังแค่อย่าไปให้บอสเห็นเร็วเกินไปเพราะสกิวบอสไกลมากและเป็นวงกว้าง พยามจัดการลูกน้องให้หมดก่อน  แล้วไปเก็บยา มานากัีบเลือด หรือ ถ้ามั่นใจไม่ต้องเก็บก็ได้ โดยรวมแล้วด่านนี้ ถ้าเราใจเย็นจะไม่ยากนัก

จำไว้ว่าอย่าเดินติดกันเกินไป เพราะจะโดนสกิวหมู่ของแฟรี่ ตายเอา

 

 

01