[Stardew Valley] Fish Pond บ่อปลาสารพัดประโยชน์

ในอัพเดท 1.4 ของ Stardew Valley ที่ผ่านมามีของหลายอย่างที่เพิ่มมาให้เพื่อนๆ ได้เล่นกัน หนึ่งในนั้นก็ไม่พ้นเจ้าของที่สายตกปลาชื่นชอบกับเจ้า Fish Pond หรือบ่อปลานั่นเอง ในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้าบ่อปลานี้กันจ้าว่ามันทำอะไรได้บ้าง

Fish Pond

เพื่อนๆ สามารถสร้างบ่อปลานี้ได้จาก Robin ที่ร้านช่างไม้เจ้าเก่า โดยมีมูลค่าในการสร้างพอประมาณอยู่ที่ 5,000g และต้องใช้ Stone 200, Seaweed 5, Green Algae 5 เป็นวัตถุดิบติดตัวไปด้วย มีระยะเวลาในการสร้าง 2 วันเหมือนกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และใช้พื้นที่ทั้งหมด 5*5 ช่อง (เลข 5 จะเยอะไปไหน?)

*ปกติแล้วจะสามารถหา Seaweed ได้จากการตกปลาที่ทะเล ส่วน Green Algae จะได้จากการตกปลาในทะเลสาปหรือแม่น้ำ*

เมื่อสร้างเสร็จแล้วนั้น เพื่อนๆ สามารถนำปลาใดๆ ก็ได้ไปโยนลงในบ่อปลาเพื่อเริ่มเลี้ยงปลาได้ โดยจะมีหลักการดังนี้

  • แต่ละบ่อจะมีปลาได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น
  • การตกปลาในบ่อ จะลดจำนวนปลาลง แต่จะไม่ทำให้บ่อกลายเป็นบ่อว่าง (Empty Pond)
  • คำสั่งล้างบ่อ (Empty Pond) คือการกำจัดปลาทั้งหมดในบ่อ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนชนิดของปลาในบ่อได้
  • ไม่สามารถเลี้ยงปลาในตำนานและ Clam (เปลือกหอย) ได้ แต่สามารถใช้เพาะจำนวนสัตว์ที่อยู่ในกระชังปูรวมถึงประการังและหอยเม่นได้
  • สามารถเปลี่ยนหน้าตาของบ่อได้
  • เมื่อวางป้ายลงไปที่บ่อปลา ป้ายจะเปลี่ยนเป็นป้ายที่แสดงจำนวนปลาให้
  • ปลาที่อยู่ในบ่อจะกลายเป็นปลาไม่มีดาว ไม่จำเป็นต้องใช้ปลาดาวหรูๆ ใส่ลงไปจ้า
  • ปลาจะค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้นเองเมื่อเวลาในเกมผ่านไป โดยอัตราเพิ่มขึ้นกับราคาของปลา ยิ่งถูกยิ่งเพิ่มไว ยกเว้น Tiger Trout ที่จะไม่มีทางเพิ่มจำนวนเลย
  • ในแต่ละวัน จะมีโอกาสที่ปลาในบ่อจะผลิตไอเทมออกมาตามแต่ชนิดของปลาที่อยู่ในบ่อให้ โอกาสผลิตไอเทมจะขึ้นกับจำนวนปลาในบ่อ
  • เมื่อปลาเพิ่มจำนวนจนเต็มบ่อในตอนนั้น และถึงเวลาที่ปลาจะเพิ่มจำนวน จะมีเควส (!) ปรากฎขึ้นที่บ่อปลา แจ้งว่าต้องการไอเทมอะไร การนำไอเทมมาโยนลงในบ่อปลาเพื่อทำเควส จะทำการเพิ่มจำนวนปลาในบ่อที่มีได้สูงสุดเพิ่มขึ้น (สูงสุดที่ 10 ตัว)
  • เริ่มมาจะมีปลาสูงสุดได้บ่อละ 3 ตัว ยกเว้นปลาเหล่านี้ที่จะเริ่มมามีสูงสุดแค่ตัวเดียว Blobfish, Ghostfish, Ice Pip, Lava Eel, Slimejack, Stonefish, Sturgeon, Void Salmon, Woodskip
  • สามารถเติมน้ำในบัวรดน้ำด้วยบ่อปลาได้

โดยรวมแล้วนั้น บ่อปลาหลักๆ ก็จะใช้ในการหาไอเทมบางชนิด หรือใช้ในการเพิ่มจำนวนปลาที่ต้องการโดยเฉพาะได้ (หากมีเวลาพอ) ซึ่งรวมไปถึงไอเทมใหม่ที่จำเป็นต้องใช้อย่าง Caviar ด้วย

ไอเทมที่ปลาผลิตได้

ในแต่ละวันแต่ละบ่อจะมีโอกาสผลิตไอเทมออกมาเล็กน้อยตามสูตร (0.15 + 0.08 * จำนวนปลาในบ่อ) โดยหากค่าที่สุ่มในแต่ละวันน้อยกว่าค่านี้ ตัวเกมก็จะสุ่มผลว่าจะได้ไอเทมอะไรตามลำดับการเช็ค จากนั้นสุ่มโอกาสที่จะได้รับต่อ หากผ่าน ก็จะได้ไอเทมตามที่กำหนด หากไม่ผ่านจะทำการสุ่มลำดับต่อไปจนกว่าจะพลาดทั้งหมด (หากผ่านจะหยุดการสุ่มต่อไป)

เช่น หากเพื่อนๆ เลี้ยงปลาหมึก (Squid) ไว้ 5 ตัว และเกมสุ่มว่าวันนี้จะได้ไอเทม ตัวเกมจะเช็คจากลำดับที่ 2 ก่อน เพราะเพื่อนๆ มีปลาหมึก 5 ตัว แต่พลาด 60% ตัวเกมจะสุ่มลำดับที่ 3 ต่อ ซึ่งผ่าน ตัวเกมจะส่ง Squid Ink มาให้เก็บได้ และไม่สุ่มครั้งที่ 4 ต่อ

Fish จำนวนของปลา ไอเทมที่ได้รับ โอกาสได้รับ ลำดับการเช็ค
Squid 7+ 1 Squid Ink 100% 1
5+ 1 Squid Ink 60% 2
3+ 1 Squid Ink 45% 3
1+ 1 Squid Ink 25% 4
Midnight Squid 10 2 Squid Ink 25% 1
7+ 1 Squid Ink 80% 2
5+ 1 Squid Ink 60% 3
3+ 1 Squid Ink 45% 4
1+ 1 Squid Ink 20% 5
Carp
Herring
1+ 1 Roe 100% 1
Sunfish 10 1 Solar Essence 8% 1
1+ 1 Roe 90% 2
Blobfish 9+ 1 Pearl 2% 1
9+ 5 Warp Totem: Farm 2% 2
6+ 1-2 Roe 100% 3
1+ 1 Roe 90% 4
Lava Eel 10 10 Magma Geode 3.3% 1
9+ 5 Magma Geode 2% 2
9+ 5 Spicy Eel 4% 3
9+ 3 Roe 3.3% 4
9+ 2 Roe 15% 5
3+ 5 Gold Ore 10% 6
6+ 1 Roe 100% 7
1+ 1 Roe 80% 8
Woodskip 9+ 1-5 Acorn 5% 1
9+ 1-5 Maple Seed 5% 2
9+ 1-5 Pine Cone 5% 3
8+ 5-10 Wood 8% 4
6+ 5 Hardwood 10% 5
1+ 1 Roe 66% 6
1+ 1-5 Wood 66% 7
Tiger Trout 10 2 Roe 80% 1
5+ 2 Roe 40% 2
1+ 1 Roe 100% 3
Sandfish
Scorpion Carp
10 2-5 Cactus Seeds 5% 1
10 3 Roe 25% 2
8+ 2 Roe 50% 3
1+ 1 Roe 75% 4
Void Salmon 9+ 1 Void Egg 5% 1
8+ 5-10 Void Essence 8% 2
9+ 1-3 Roe 83% 3
1+ 1 Roe 100% 4
Slimejack 9+ 1 Green Slime Egg 2% 1
9+ 50 Slime 7.5% 2
9+ 30 Slime 12% 3
9+ 10 Slime 20% 4
3+ 1 Green Algae 10% 5
1+ 1 Roe 80% 6
Stonefish 9+ 5 Geode 5% 1
9+ 30 Stone 7.5% 2
9+ 1 Geode 12% 3
9+ 1 Diamond 1% 4
3+ 5 Copper Ore 10% 5
9+ 1 Roe 50% 6
1+ 1 Roe 25% 7
Ice Pip 9+ 5 Frozen Geode 5% 1
9+ 5 Frozen Tear 7.5% 2
9+ 1 Frozen Geode 12% 3
9+ 1 Diamond 1% 4
3+ 5 Iron Ore 10% 5
9+ 1 Roe 50% 6
1+ 1 Roe 25% 7
Ghostfish 9+ 5 White Algae 5% 1
9+ 3 Pale Broth 2% 2
9+ 3 Quartz 12% 3
9+ 1 Refined Quartz 5% 4
3+ 1 Quartz 8% 5
1+ 1 Roe 100% 6
Sturgeon 10 2 Sturgeon Roe 25% 1
10 1 Sturgeon Roe 100% 2
9+ 1 Sturgeon Roe 80% 3
6+ 1 Sturgeon Roe 60% 4
3+ 1 Sturgeon Roe 40% 5
1+ 1 Sturgeon Roe 20% 6
Super Cucumber[1] 9+ 1-3 Iridium Ore 5% 1
9+ 1-3 Amethyst 5% 2
1+ 1 Roe 100% 3
Octopus[1] 9+ 3 Omni Geode 6.6% 1
9+ 10 Omni Geode 1% 2
9+ 1 Omni Geode 10% 3
1+ 1 Roe 100% 4
Rainbow Trout[1] 9+ 1 Rainbow Shell 2% 1
9+ 1 Prismatic Shard 0.1% 2
1+ 1 Roe 100% 3
Spook Fish 9+ 1 Treasure Chest 0.3% 1
1+ 1 Roe 100% 2
Catfish[1] 1+ 1 Roe 100% 1
Dorado
Lingcod
Pike
9+ 20 Bug Meat 5% 1
1+ 1 Roe 100% 2
Coral 9+ 1 Dolomite 6% 1
9+ 1 Limestone 6% 2
Sea Urchin 9+ 5 Roe 2% 1
9+ 1 Roe 33% 2
5+ 1 Roe 20% 3
1+ 1 Roe 10% 4
Crayfish
Snail
Periwinkle
9+ 1 Warp Totem: Mountains 7.5% 1
1+ 1-3 Green Algae 5% 2
5+ 2-3 Mixed Seeds 5% 3
1+ 1 Trash 5% 4
1+ 1 Driftwood 5% 5
1+ 1 Broken Glasses 5% 6
1+ 1 Broken CD 5% 7
1+ 1 Soggy Newspaper 5% 8
1+ 1 Trash 5% 9
1+ 1 Roe 20% 10
Cockle
Crab
Lobster
Mussel
Oyster
Shrimp
9+ 1 Nautilus Shell 2% 1
9+ 1 Warp Totem: Beach 7.5% 2
1+ 1-3 Seaweed 8.8% 3
5+ 1 Sea Urchin 5% 4
5+ 1 Coral 7.5% 5
1+ 1 Trash 5% 6
1+ 1 Driftwood 5% 7
1+ 1 Broken Glasses 5% 8
1+ 1 Broken CD 5% 9
1+ 1 Soggy Newspaper 5% 10
1+ 1 Trash 5% 11
1+ 1 Roe 20% 12
Albacore
Anchovy
Eel
Flounder
Halibut
Pufferfish
Red Mullet
Red Snapper
Sardine
Sea Cucumber
Tilapia
Tuna
5+ 1 Roe 100% 1
1+ 1 Roe 70% 2
Bream
Chub
Perch
Salmon
Shad
Smallmouth Bass
Walleye
Bullhead
Largemouth Bass
Midnight Carp
1+ 1 Roe 90% 1

 

เควสของปลาในบ่อ

เมื่อปลาในบ่อมีจำนวนสูงสุดเท่าที่บ่อจะรับได้แล้ว และถึงเวลาที่ปลาตัวใหม่จะเกิด จะมีเควสปรากฎขึ้นมาที่บ่อให้ทราบเป็นเครื่องหมาย ( ! ) ก่อนจะมีการขอไอเทมต่างๆ เมื่อเพื่อนๆ เอาไอเทมโยนลงไปตามที่ขอแล้ว ก็จะเป็นการปลดล๊อคจำนวนปลาในบ่อให้เพิ่มขึ้น ซึ่งปลาแต่ละชนิดก็จะใช้ไอเทมที่ไม่เหมือนกันและมีการปลดล๊อคจำนวนที่แตกต่างกันไป

ชนิดของปลา เควสปรากฎเมื่อมีปลาจำนวน ของที่ต้องการ เวลารอปลาเกิด
Squid 3 3 Coral หรือ 1 Sea Urchin ทุกๆ 3 วัน
5 2 Sardine
Midnight Squid 3 3 Coral หรือ 2 Sea Urchin ทุกๆ 3 วัน
5 2 Sardine
8 1 Ocean Stone
Carp 3 2 Green Algae ทุกๆ day
5 2 Cave Carrot
Herring 3 3 Driftwood ทุกๆ day
5 1 Coral
Sunfish 3 2 Acorn หรือ 2 Geode ทุกๆ day
5 1 Amethyst หรือ 3 Mixed Seeds
Blobfish 1 3 Coral, 2 Frozen Tear, หรือ 2 Sea Urchin ทุกๆ 4 วัน
3 5 Coffee Bean, 1 Mayonnaise, หรือ 1 Pizza
5 1 Cookie, 1 Green Tea, หรือ 1 Wine
7 1 Rainbow Shell หรือ 1 Rice Pudding
Lava Eel 1 3 Fire Quartz ทุกๆ 5 วัน
3 1 Basalt, 2 Diamond, หรือ 1 Dwarf Scroll III
5 2 Mega Bomb
7 1 Iridium Bar
Woodskip 1 10 Hardwood ทุกๆ 2 วัน
3 2-3 Common Mushroom หรือ 2-3 Red Mushroom
5 1 Oak Resin หรือ 1 Pine Tar
7 2 Jade หรือ 1 Tea Leaves
Sandfish
Scorpion Carp
3 3 Cactus Fruit หรือ 3 Coconut ทุกๆ 4 วัน
5 1 Golden Relic
Void Salmon 1 5 Void Essence ทุกๆ 4 วัน
3 10 Bat Wing
5 1 Diamond หรือ 1 Void Egg
7 1 Iridium Ore
Slimejack 1 20 Slime ทุกๆ 3 วัน
3 10 Bug Meat
5 1 Algae Soup หรือ 5 Wild Bait
7 1 Petrified Slime
Stonefish 1 10 Copper Ore ทุกๆ 5 วัน
3 5 Earth Crystal
5 10 Coal หรือ 5 Geode
7 4 Copper Bar หรือ 5 Refined Quartz
Ice Pip 1 10 Iron Ore ทุกๆ 5 วัน
3 5 Frozen Tear
5 10 Coal, 1 Crystal Fruit, หรือ 5 Frozen Geode
7 4 Iron Bar หรือ 10 Refined Quartz
Ghostfish 1 5 Quartz ทุกๆ 2 วัน
3 5 Cave Carrot
5 5 White Algae
7 1 Dwarf Scroll I, 1 Dwarf Scroll II, หรือ 2 Refined Quartz
Sturgeon 1 1 Diamond ทุกๆ 4 วัน
3 1 Jelly, 2 Maple Syrup, หรือ 1 Pickles
5 3 Omni Geode
7 1 Nautilus Shell
Super Cucumber[1] 3 3 Coral, 1 Honey, 1 Oyster, 3 Driftwood, หรือ 3 Refined Quartz ทุกๆ 4 วัน
5 1 Dried Starfish, 2 Emerald, 2-3 Omni Geode, หรือ 2-3 Purple Mushroom
7 1 Diamond, 3 Gold Bar, 1 Iridium Ore, 1 Jelly, 1 Pickles, หรือ 2 Sea Urchin
Octopus[1] 3 3 Coral, 1 Honey, 1 Oyster, หรือ 3 Refined Quartz ทุกๆ 4 วัน
5 1 Dried Starfish, 2 Emerald, 2-3 Omni Geode, หรือ 2-3 Purple Mushroom
7 1 Green Tea
Rainbow Trout[1] 3 3 Coral, 1 Honey, 1 Oyster, หรือ 3 Refined Quartz ทุกๆ 2 วัน
5 1 Dried Starfish, 2 Emerald, 2-3 Omni Geode, หรือ 2-3 Purple Mushroom
7 1 Diamond, 3 Gold Bar, 1 Iridium Ore, 1 Jelly, หรือ 1 Pickles
Spook Fish 3 3 Amethyst, 3 Coral, 3 Iron Bar, 1 Oyster, 3 Red Mushroom, หรือ 3 Refined Quartz ทุกๆ 4 วัน
5 1 Dried Starfish, 2 Emerald, 1 Granite, 2-3 Omni Geode, หรือ 2-3 Purple Mushroom
7 1 Diamond, 3 Gold Bar, 1 Iridium Ore, 1 Mayonnaise, หรือ 1 Pickles
Catfish[1] 3 2 Amethyst, 3 Copper Bar, 3 Red Mushroom, หรือ 2 Topaz ทุกๆ 4 วัน
5 10 Bat Wing, 2 Earth Crystal, 5 Mixed Seeds, หรือ 2-3 Purple Mushroom
7 1 Diamond, 3 Iron Bar, 1 Mayonnaise, หรือ 1 Pickles
Dorado
Lingcod
Pike
3 2 Bream, 2 Carp, หรือ 2 Chub ทุกๆ 3 วัน
5 2 Bullhead หรือ 2 Largemouth Bass
7 2 Ghostfish, 2 Sandfish, หรือ 2 Woodskip
Coral N/A N/A ทุกๆ 2 วัน
Sea Urchin N/A N/A ทุกๆ 4 วัน
Crayfish
Snail
3 5 Clay หรือ 15 Fiber ทุกๆ 2 วัน
5 10 Bug Meat, 1 Cave Carrot, หรือ 5 Hardwood
7 1 Field Snack, 5 Solar Essence, หรือ 1 Wild Bait
Periwinkle 3 5 Clay หรือ 15 Fiber ทุกๆ day
5 10 Bug Meat, 1 Cave Carrot, หรือ 5 Hardwood
7 1 Field Snack, 5 Solar Essence, หรือ 1 Wild Bait
Mussel 3 5 Clay ทุกๆ day
5 10 Bug Meat หรือ 5 Quartz
7 1 Sea Urchin, 5 Solar Essence, หรือ 1 Wild Bait
Cockle
Oyster
Shrimp
3 5 Clay ทุกๆ 2 วัน
5 10 Bug Meat หรือ 5 Quartz
7 1 Sea Urchin, 5 Solar Essence, หรือ 1 Wild Bait
Crab
Lobster
3 5 Clay ทุกๆ 3 วัน
5 10 Bug Meat หรือ 5 Quartz
7 1 Sea Urchin, 5 Solar Essence, หรือ 1 Wild Bait
Anchovy 3 3 Driftwood, 1 Frozen Geode, หรือ 1-2 Seaweed ทุกๆ day
5 2 Clam หรือ 2 Coral
7 2 Aquamarine, 1 Mussel, หรือ 2 Sea Urchin
Albacore
Halibut
Red Mullet
Red Snapper
Sardine
Sea Cucumber
Tilapia
3 3 Driftwood, 1 Frozen Geode, หรือ 1-2 Seaweed ทุกๆ 2 วัน
5 2 Clam หรือ 2 Coral
7 2 Aquamarine, 1 Mussel, หรือ 2 Sea Urchin
Eel
Flounder
Tuna
3 3 Driftwood, 1 Frozen Geode, หรือ 1-2 Seaweed ทุกๆ 3 วัน
5 2 Clam หรือ 2 Coral
7 2 Aquamarine, 1 Mussel, หรือ 2 Sea Urchin
Pufferfish 3 3 Driftwood, 1 Frozen Geode, หรือ 1-2 Seaweed ทุกๆ 4 วัน
5 2 Clam หรือ 2 Coral
7 2 Aquamarine, 1 Mussel, หรือ 2 Sea Urchin
Bream
Chub
Perch
Salmon
Shad
Smallmouth Bass
3 3 Acorn, 10 Bug Meat, 3 Maple Seed, หรือ 3 Pine Cone ทุกๆ 2 วัน
5 3 Gold Ore, 1 Maple Syrup, หรือ 5 Mixed Seeds
7 1 Crayfish, 1 Honey, 2 Jade, หรือ 1 Periwinkle
Walleye 3 3 Acorn, 10 Bug Meat, 3 Maple Seed, หรือ 3 Pine Cone ทุกๆ 3 วัน
5 3 Gold Ore, 1 Maple Syrup, หรือ 5 Mixed Seeds
7 1 Crayfish, 1 Honey, 2 Jade, หรือ 1 Periwinkle
Bullhead 3 10 Bug Meat, 2-3 Clay, 2-3 Green Algae, หรือ 5 Slime ทุกๆ 2 วัน
5 2-3 Common Mushroom, 1-2 Earth Crystal, หรือ 1 Limestone
7 1 Mudstone, 1 Snail, หรือ 5 Wild Bait
Largemouth Bass 3 10 Bug Meat, 2-3 Clay, 2-3 Green Algae, หรือ 5 Slime ทุกๆ 3 วัน
5 2-3 Common Mushroom, 1-2 Earth Crystal, หรือ 1 Limestone
7 1 Mudstone, 1 Snail, หรือ 5 Wild Bait
Midnight Carp 3 10 Bug Meat, 2-3 Clay, 2-3 Green Algae, หรือ 5 Slime ทุกๆ 4 วัน
5 2-3 Common Mushroom, 1-2 Earth Crystal, หรือ 1 Limestone
7 1 Mudstone, 1 Snail, หรือ 5 Wild Bait

 

เล็กน้อยๆ

  • การเลี้ยง Lava Eel, Super Cucumber, Slimejack, Void Salmon ในบ่อ เมื่อทำเควสแรกเสร็จ น้ำในบ่อจะเปลี่ยนสี
  • การเลี้ยง Crab ครบ 10 ตัวในบ่อเดียว เมื่อคุยกับ Willy จะมีบทพูดพิเศษและของขวัญให้