Tag: Advice

กรมพลศึกษา ชวนคนไทยออกเหงื่อ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “E-Sport ออกเหงื่อ”

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เตรียมจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการ “E-Sport ออกเหงื่อ” ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ที่อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา ชวนคนไทยออกเหงื่อ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ ...