Tag: Kingdom HEart III

Kingdom Heart III Pre Story cover myplaypost

Square Enix จัดมัดเรื่องราวของ Kingdom Heart ที่ผ่านมาสู่ภาคที่ 3

งานนี้จะว่า Spoil ก็คงไม่อาจจะได้ เมื่อทาง Square Enix หรือพี่เหลี่ยมของเราได้ทำการปล่อยคลิปวีดีโอที่รวบรวมเอาเรื่องราวของ Kingdom Heart ภาคก่อนๆ มาเรียบเรียงเป็นหนังสือนิทาน 5 เล่ม เล่าเรื่องราวของอดีตจนมาถึงก่อนหน้าเหตุการณ์ในภาค 3 เพื่อเป็นทั้งการโปรโมท และช่วยให้ผู้เล่นที่รอนานจนลืมไปแล้วว่าเรื่องราวเดิมเป็นอย่างไรได้รื้อฟื้นความทรงจำกันอีกครั้ง จากเรื่องราวสู่นิทานทั้ง 5 ในซีรี่ย์หนังสือทั้ง ...