ข้อมูล Unicorn Gundam [Luminous Crystal Body], Kshatriya Repaired, Anchor

วันนี้ผู้เขียนจะได้มาแนะนำพาร์ทใหม่ใน Sokai Festival นั่นก็คือ Unicorn Gundam [Luminous Crystal Body], Kshatriya Repaired และพาร์ทกิจกรรมคือเจ้า Anchor ที่มาพร้อมกับกาชาในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE ครั้งนี้จะได้นำข้อมูลของพาร์ทกับความน่าใช้งานว่าชิ้นไหนน่าใช้งานหรือเหมาะกับการโมหุ่นของเราครับ

1.Unicorn Gundam [Luminous Crystal Body]

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Unicorn Gundam [Luminous Crystal Body]
Model number RX-0
ซี่รี่ Mobile Suit Gundam UC
ความหายาก ✦✦✦✦✦ Attribute Power

EX Skill

Part Body
Mobile Suit Unicorn Gundam
EXskill Carystallization
ประเภท Awakening
ระยะเวลา 30 วินาที
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 18 วินาที)
คำอธิบาย เปิดใช้งาน Psyco Frame เต็มกำลังเพิ่มจำนวนเศษผลึกของจิตขึ้นเพื่อแสดงพลังที่เหนือจิตนาการ
เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดให้กับตัวเอง 25%
เพิ่มพลังป้องกันระยะประชิดและป้องกันโจมตีการยิงขึ้น 20%
กันพลาที่เปิดใช้งานจะต้านทานการโจมตีที่ทำให้หยุดชงักตลอดระยะเวลาการใช้งาน
Alteration เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดให้กับตัวเองจาก 25% เป็น 35%
เพิ่มพลังป้องกันระยะประชิดและป้องกันโจมตีการยิงขึ้น 20% (เท่าเดิม)
Part Arms
Mobile Suit Unicorn Gundam
EXskill Beast of Possibility
ประเภท Physical Melee
Penetration B+
power B+
Cooldown 120 วินาที (เริ่ม 30 วินาที)
คำอธิบาย ใช้พลังจากสภาพจิตใจของนักบินที่เกิดจาก Psyco Frame เพื่อต่อสู้ด้วยมือเปล่า
ฟื้นฟูความทนทานสูงสุดให้กับทีม 30%
เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดให้กับทีม 20%
Alteration Power เพิ่มจาก B+ เป็น A

Part Traits

Part Part Traits
Head เมื่อได้รับสถานะ Buff จะเพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดขึ้น 17%
Body
Arms
Legs เมื่อติดตั้ง Tag Protag จะเพิ่มพลังโจมตี Ex Skill ขึ้น 17%
Back เมื่อติดตั้งอาวุธประเภทปืนไรเฟิลจะเพิ่มเกจเริ่มต้นของ Ex Skill ขึ้น 6%
Beam Magnum
เมื่อเปิดใช้งานอาชีพ Out-Fighter จะเพิ่มเกจเริ่มต้นของ Ex Skill ขึ้น 6%
Shield เมื่อเปิดใช้งานอาชีพ Out-Fighter จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Buff ขึ้น 13%

Alteration

Part Part Traits (Slot 2)
Head เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Power จะเพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดขึ้น 20%
Body
Arms
Legs ชิ้นส่วนมือ [Arm Part] เพิ่มพลังโจมตีของ Ex Skill ขึ้น 20%
Back เมื่อทำการโจมตีเป็นประเภทลำแสงจะเพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดขึ้น 20%
Beam Magnum เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Power จะเพิ่มพลังโจมตีของ Ex Skill ขึ้น 20%
Shield ชิ้นส่วนมือ [Arm Part] เพิ่มพลังโจมตีของ Ex Skill ขึ้น 20%

Word Tag

Part Tag 1 Tag 2
Head High Mobility High Firepower
Body High Mobility High Firepower
Arms High Mobility High Firepower
Legs High Mobility Protag
Back High Mobility Protag
Beam Magnum High Mobility Protag
Shield High Mobility High Firepower
High Mobility เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีระยะประชิดเพิ่มขึ้น 5%
การป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
High Firepower เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีระยะประชิดเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Protag เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มพลังการโจมตีระยะประชิดขึ้น 10%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%

ระดับความน่าใช้งาน

SS+ S SS+ SS+ SSS SSS SSS

2.Kshatriya Repaired

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Kshatriya Repaired
Model number NZ-666
ซี่รี่ Mobile Suit Gundam UC
ความหายาก ✦✦✦✦✦ Attribute Technique

EX Skill

Part Body
Mobile Suit Kshatriya Repaired
EXskill Chest Mega Particle Cannon
ประเภท Beam Shot
Penetration B+
power C-
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 23 วินาที)
คำอธิบาย ยิงลำแสงอนุภาค Minovsky จากปืนอนุภาคทั้งสองตรงหน้าอก
Alteration Power เพิ่มจาก C- เป็น B
Part Arm
Mobile Suit Kshatriya Repaired
EXskill Hyper Beam Javelin
ประเภท Beam Melee
Penetration D
power A
Cooldown 120 วินาที (เริ่ม 30 วินาที)
คำอธิบาย โจมตีศัตรูด้วยหอกใบมีดทีปลายแขน ยิงลำแสงอนุภาคและ Altered Funnels
พื้นฟูความทนทานสูงสุดให้กับทีม 30%
เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดและโจมตีการยิงให้กับทีม 15%
Alteration Power เพิ่มจาก A เป็น S-
พื้นฟูความทนทานสูงสุดให้กับทีม 30% (เท่าเดิม)
เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดและโจมตีการยิงให้กับทีมจาก 15% เป็น 20%
Part Leg
Mobile Suit Kshatriya Repaired
EXskill Beam Gatling Gun
ประเภท Beam Shot
Penetration D
power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ใช้ปืน Gatling ที่ติดตั้งไว้ที่โครงชั่วคราวของขาขวา
Alteration Power เพิ่มจาก B+ เป็น A-

Part Traits

Part Part Traits
Head เมื่อเปิดใช้งานอาชีพ Out-Fighter จะเพิ่มพลังโจมตี Ex Skill ขึ้น 17%
Body
Arms
Legs

Alteration

Part Part Traits (Slot 2)
Head เมื่อติดตั้ง Tag High Firepower จะเพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดขึ้น 20%
Body
Arms
Legs

Word Tag

Part Tag 1 Tag 2
Head High Mobility High Firepower
Body High Mobility High Firepower
Arms High Mobility Zeon
Legs High Mobility Zeon
High Mobility เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีระยะประชิดเพิ่มขึ้น 5%
การป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
High Firepower เมื่อเปิดใช้งานพลังโจมตีระยะประชิดเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
Zeon เมื่อเปิดใช้งานพลังป้องกันการโจมตีระยะประชิดเพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มพลังการโจมตีระยะประชิดขึ้น 5%

ระดับความน่าใช้งาน

SS+ S- S+ SS

3.Anchor

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Anchor
Model number None
ซี่รี่ Mobile Suit Crossbone Gundam
ความหายาก ✦✦✦ Attribute Technique

EX Skill

Part Head
Mobile Suit Anchor
EXskill Head Cutter
ประเภท Physical Melee
Penetration D
Power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ทำการโจมตีแบบชนหัวขณะหมุนคัตเตอร์ที่ติดตั้งบนหัวด้วยความเร็วสูง
Part Body
Mobile Suit Anchor
EXskill Heat Ceramic Bullet
ประเภท Physical Shot
Penetration D
Power B
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ยิงกระสุนเซรามิกความร้อนทีเก็บไว้ในลำตัว
Part Arm
Mobile Suit Anchor
EXskill Ikarimaru
ประเภท Beam Melee
Penetration D
Power B
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย เหวี่ยง “Ikarimaru” ที่ติดอยู่ที่ปลายลวดเพื่อโจมตี
Part Shield
Mobile Suit Anchor
EXskill Head Cutter
ประเภท Physical Melee
Penetration D
Power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 3 วินาที)
คำอธิบาย ปรับเปลี่ยนโล่และทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องขณะที่โล่หมุนด้วยความเร็วสูง

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body
Arms
Legs เมื่อติดตั้ง Tag Ace Excl. จะเพิ่มพลังโจมตีของ Ex Skill ขึ้น 8%
Back เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 10 วินาทีจะเพิ่มพลังโจมตีการยิงรนะยะประชิด (Close Shot) ขึ้น 5%
Ikarimaru เมื่อติดตั้ง Tag Protag จะเพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดในคอมโบสุดท้ายขึ้น 8%
AxeGun [C] เมื่อ CPWR มากกว่า 100000 จะเพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดขึ้น 6 หน่วย
AxeGun [R] เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Technique จะเพิ่มเกจของอาชีพขึ้น 4%
Shield

Word Tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Protag For Space
Body Protag For Space
Arms Protag Ace Excl.
Legs Protag Ace Excl.
Back Protag Ace Excl.
Ikarimaru Protag Ace Excl.
AxeGun [Close Quarters] Protag For Space
AxeGun [Ranged] Protag For Space
Shield Protag For Space
Protag เมื่อเปิดใช้งานเพิ่มพลังการโจมตีระยะประชิดขึ้น 10%
พลังโจมตีของการยิงเพิ่มขึ้น 5%
For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 3%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 5% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ
Ace Excl. เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังโจมตีของการยิง 10%
เพิ่มพลังการโจมตีระยะประชิดขึ้น 5%

ระดับความน่าใช้งาน

C C C B C C  C  C  B

แบ่งปันความเกลือหรือพูดคุยได้ที่เพจกุ๊กไก่เล่นไปเรื่อย ที่นี่
กลุ่มพูดคุยบอกเล่าความเกลือแต่งหุ่นสอบ “Gundam Breaker Mobile Thailand” ที่นี่