เมษายนแล้ว มาจับปลาและแมลงตัวใหม่กัน! (Ver. เกาะเหนือ)

ในที่สุด Animal Crossing: New Horizons ก็เข้าสู่เดือนเมษายน นั่นก็หมายถึงสัตว์ใหม่ๆที่จะเข้ามาให้จับกันในเดือนนี้นี่เองค่ะ

แต่ละเดือนใน Animal Crossing: New Horizons จะมีการผลัดเปลี่ยนของสัตว์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือแมลงใหม่ ๆ ในเราได้จับแตกต่างกันไปตามโซนเกาะและโซนเวลา
โดยที่ปลาและแมลงที่พบบนเกาะในเดือนนี้จะไม่เหมือนกับของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

สำหรับหลายๆคนที่กำลังตามเก็บสัตว์ใน NookPhones Critterpedia เพื่ออุปกรณ์สีทอง (Golden tools) โดยการบริจาคเหล่าแมลงให้กับพิพิธภัณฑ์ละก็ไกด์นี้ก็จะช่วยให้เราสามารถตามจับสัตว์ใหม่ ๆ ที่เพิ่งอัพเดทได้ทันค่ะ

เหล่าแมลงที่มาใหม่ประจำเดือนเมษายน (เกาะเหนือ Northen Hemisphere)

Agias Butterfly
ช่วงเวลา: 8 AM – 5 PM
ราคาขาย: 3,000 Bells
Atlas Moth
ช่วงเวลา: 7 PM – 4 AM
ราคาขาย: 3,000 Bells
Common Bluebottle
ช่วงเวลา: 4 AM – 7 PM
ราคาขาย: 300 Bells
Darner Dragonfly
ช่วงเวลา: 8 AM – 5 PM
ราคาขาย: 230 Bells
Flea
ช่วงเวลา: ตลอดทั้งวัน
สถานที่: บนตัวของเพื่อนบ้าน(ใช้ Net จับ)
ราคาขาย: 70 Bells
Giant Water Bug
ช่วงเวลา: 7 PM – 8 AM
สถานที่: แม่น้ำ, บ่อน้ำ
ราคาขาย: 2,000 Bells
Jewel Beetle
ช่วงเวลา: ตลอดทั้งวัน
สถานที่: บนตอไม้
ราคาขาย: 2,400 Bells
Long Locust
ช่วงเวลา: 8 AM – 7 PM
ราคาขาย: 200 Bells
Madagascan Sunset Moth
ช่วงเวลา: 8 AM – 4 PM
ราคาขาย: 2,500 Bells
Rajah Brookes Birdwing
ช่วงเวลา: 8 AM – 5 PM
ราคาขาย: 2,500 Bells

 

ปลาที่มาใหม่ประจำเดือนเมษายน (เกาะเหนือ Northen Hemisphere)

Butterfly Fish
ช่วงเวลา: ตลอดทั้งวัน
สถานที่: ทะเล
ราคาขาย: 1,000 Bells
Clownfish
ช่วงเวลา: ตลอดทั้งวัน
สถานที่: ทะเล
ราคาขาย: 650 Bells
Crawfish
ช่วงเวลา: ตลอดทั้งวัน
สถานที่: บ่อน้ำ
ราคาขาย: 200 Bells
Guppy
ช่วงเวลา: 9 AM – 4 PM
สถานที่: แม่น้ำ
ราคาขาย: 1,300 Bells
Killifish
ช่วงเวลา: ตลอดทั้งวัน
สถานที่: บ่อน้ำ
ราคาขาย: 300 Bells
Neon Tetra
ช่วงเวลา: 9 AM – 4 PM
สถานที่: แม่น้ำ
ราคาขาย: 500 Bells
Sea House
ช่วงเวลา: ตลอดทั้งวัน
สถานที่: ทะเล
ราคาขาย: 1,100 Bells
Snapping Turtle
ช่วงเวลา: 9 PM – 4 AM
สถานที่: แม่น้ำ
ราคาขาย: 5,000 Bells
Surgeonfish
ช่วงเวลา: ตลอดทั้งวัน
สถานที่: ทะเล
ราคาขาย: 5,000 Bells
Zebra Turkeyfish
ช่วงเวลา: ตลอดทั้งวัน
สถานที่: ทะเล
ราคาขาย: 500 Bells
Facebook Comments