ข้อมูล Gundam Exia, Gundam Geminass 01, Gundam Astraea

วันนี้ผู้เขียนจะได้มาแนะนำพาร์ทใหม่นั่นก็คือ Gundam Exia, Gundam Geminass 01 และพาร์ทกิจกรรมคือเจ้า Gundam Astraea ที่มาพร้อมกับกาชาในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE ครั้งนี้จะได้นำข้อมูลของพาร์ทกับความน่าใช้งานว่าชิ้นไหนน่าใช้งานหรือเหมาะกับการโมหุ่นของเราครับ

1.Gundam Exia

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gundam Exia [T]
Model number GN-001
ซี่รี่ Mobile Suit Gundam 00
ความหายาก ✦✦✦✦✦ attribute Technique

EX skill

Part Leg
Mobile Suit Gundam Exia [T]
EXskill Double Saber Shear
ประเภท Physical Melee
Penetration D
power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ฟันศัตรูด้วย GN Blades จากมือทั้งสองข้าง
Part Back
Mobile Suit Gundam Exia [T]
EXskill Trans-Am
ประเภท Awakening
ระยะเวลา 30 วินาที
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 18 วินาที)
คำอธิบาย ปลดปล่อยอนุภาคกำลังสูงจากเตาปฏิกรณ์ GN Drive
เพิ่มความเร็วให้กับตัวเอง 20%
เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดและโจมตีการยิงให้กับตัวเอง 15%
ตลอดระยะเวลาของการเปิดใช้งานกันพลาของคุณเมื่อโดนโจมตีจะไม่หยุดชงัก

Part Traits

Part Part Traits
Head พลังโจมตีการยิงเพิ่ม 10% เพิ่มพลังโจมตีของ Ex Skill ขึ้น 17%
Body เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Technique จะลด Cooldown ของ Ex Skill ลง 6%
Arms เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Technique จะเพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดขึ้น 17%
Legs
Back
GN Sword เมื่อโจมตีเป็นประเภทกายภาพ จะเพิ่มพลังโจมตีของ Ex Skill ขึ้น 17%
GN Beam Saber เมื่อติดตั้ง Tag Protag จะลดพลังโจมตีระยะประชิดของศัตรูลง 17%
GN S/L Blade เมื่อความทนทานมากกว่าหรือเท่ากับ 60% จะเพิ่มพอัตราคริติคอลการโจมตีระยะประชิดขึ้น 10%
GN Sword Rifle Mode เมื่อเปิดใช้งานอาชีพ In-Fighter จะเพิ่มเกจเริ่มต้นของ Ex Skill ขึ้น 6%
GN Shield เมื่อค่า CPWR มากกว่า 150000 จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Buff ขึ้น 4%

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Protag High Mobility
Body Protag High Mobility
Arms Protag High Mobility
Legs Protag Close Combat
Back Protag Close Combat
GN Sword Protag For Desert
GN Beam Saber Protag High Mobility
GN Short Blade/GN Long Blade Protag Close Combat
GN Sword Rifle Mode Protag For Desert
GN Shield Protag For Desert
Protag เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
High Mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Close Combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
For Desert เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นทะเลทราย

ระดับความน่าใช้งาน

S A+ S S- S-
S+ S- S- A+ S-

 


2.Gundam Geminass 01

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gundam Geminass 01
Model number OZX-GU01A
ซี่รี่ New Mobile Report Gundam W Dual Story G-UNIT
ความหายาก ✦✦✦✦✦ attribute Power

EX skill

Part Body
Mobile Suit Gundam Geminass 01
EXskill Px System Activation
ประเภท Awakening
ระยะเวลา 30 วินาที
Cooldown 90 วินาที (เริ่ม 18 วินาที)
คำอธิบาย เปิดใช้งาน Px System เพื่อเพิ่มพลังในการต่อสู้เป็นเวลาชั่วคราว
เพิ่มความเร็วให้ตัวเอง 20%
เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดและพลังโจมตีการยิงให้ตัวเองขึ้น 15%
เพิ่มความจุของพลังงานบูตเตอร์ขึ้น 25%
Part Back
Mobile Suit Gundam Geminass 01
EXskill Valiant Heart
ประเภท Beam Melee
Penetration D
power B+
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย แทงดาบพุ่งทะลวงฟันศัตรู
ศัตรูที่โดนโจมตีจะถูกลดการต้านทานกายภาพลง 20%

Part Traits

Part Part Traits
Head เมื่อเปิดใช้งานอาชีพ Out-Fighter จะเพิ่มอัตราการเจาะเกราะของ Ex Skill ขึ้น 10%
Body
Arms เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Power จะพลังโจมตีระยะประชิดขึ้น 17%
Legs เมื่อ CPWR มากกว่า 150000 จะลดพลังโจมตี Ex Skill ของศัตรูลง 17%
Back
Beam Sword เมื่อติดตั้ง Tag Protag จะเพิ่มอัตราคริติคอลการโจมตีระยะประชิดขึ้น 10%
Accelerate Rifle เมื่อได้รับสถานะ Buff จะลดพลังโจมตีการยิงของศัตรูลง 17%
G-Unit Shield เมื่อติดตั้งอาวุธประเภทปืน Rifle จะเพิ่ม Effect ของ Ex Skill ประเภท Buff ขึ้น 4%

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Protag Close Combat
Body Protag Close Combat
Arms Protag Close Combat
Legs Protag For Space
Back Protag For Space
Beam Sword Protag Close Combat
Accelerate Rifle Protag For Space
G-Unit Shield Protag For Space
Protag เมื่อเปิดใช้งาน เพิ่มพลังการโจมตี 10%
Close Combat เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
พลังการโจมตีเเพิ่มขึ้น 5%
For Space เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็นอวกาศ

ระดับความน่าใช้งาน

A+ A+ S- S- S- A+ A+ S+

 


3.Gundam Astraea

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Gundam Astraea
Model number GNY-001
ซี่รี่ Mobile Suit Gundam 00
ความหายาก ✦✦✦ attribute Power

Ex Skill

Part Head
Mobile Suit Gundam Astraea
EXskill Combat Stance α
ประเภท Buff
ระยะเวลา 30 วินาที
Cooldown 45 วินาที (เริ่ม 9 วินาที)
คำอธิบาย เพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดให้กับตัวเอง 30%
Part Leg
Mobile Suit Gundam Astraea
EXskill Edge Fling
ประเภท Beam Melee
Penetration B+
power D
Cooldown 30 วินาที (เริ่ม 8 วินาที)
คำอธิบาย ขว้างดาบลำแสงคู่จากที่เก็บตรงส่วนขา

Part Traits

Part Part Traits
Head
Body เมื่อคุณสมบัติเครื่องตัวเองคือ Power จะเพิ่มระยะเวลาของ Ex Skill ประเภท Buff ขึ้น 1%
Arms เมื่อติดตั้ง Tag Gundam Type จะเพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดขึ้น 8%
Legs
Back  เมื่อเปิดใช้งานอาชีพ In-Fighter จะเพิ่มพลังโจมตีระยะประชิดขึ้น 8%
Proto GN Sword เมื่อศัตรูจำนวน 2 เครื่องถูกทำลายจะเพิ่มเกจอาชีพขึ้น 10% จำนวน 1 ครั้ง
GN Launcher เพิ่มความเร็วในการบรรจุกระสุนของอาวุธโจมตีการยิงประเภทลำแสงขึ้น 8%
GN Shield เมื่อศัตรูจำนวน 2 เครื่องถูกทำลายอัตราการใช้พลังงานบูตเตอร์จะเท่ากับ 0 เป็นเวลา 1 วินาที

Word tag

Part Tag 1 Tag 2
Head Gundam Type High Mobility
Body Gundam Type High Mobility
Arms Gundam Type Mid-Range
Legs Gundam Type Mid-Range
Back  Gundam Type For Computer
Proto GN Sword Gundam Type Mid-Range
GN Launcher Gundam Type High Mobility
GN Shield Gundam Type For Computer
Gundam Type เมื่อเปิดใช้งานความทนทานเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
High Mobility เมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการยิงจะเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานของลำแสงบีมเพิ่มขึ้น 5%
Mid-Range เมื่อเปิดใช้งานพลังการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้น 5%
ความต้านทานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5%
For Computer เมื่อเปิดใช้งานค่าสถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1%
และจะเพิ่มขึ้นอีก 3% หากฉากต่อสู้เป็น Cyber

ระดับความน่าใช้งาน

A B A B A C C C

 


ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลของ Gundam Exia, Gundam Geminass 01, Gundam Astraea ซึ่งเป็นพาร์ทใหม่กับพาร์ทกิจกรรม พร้อมระดับของความน่าใช้งานของพาร์ทในเกม GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันครับเราจะได้ดูว่าจะเอาอันไหนไปยำกับพาร์ทของเรา ในเรื่องอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เพิ่มเติมจากผู้เขียนด้านล่าง ข้อมูลแปลมาจากญี่ปุ่น อาจจะมีผิดพลาดบ้าง ยังไงก็ช่วยตรวจสอบและติดชมกันได้ครับ ถ้าชื่นชอบผลงานเขียนแล้วก็ฝากติดตามยูทูปหรือเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับที่

>> Thailand กุ๊กไก่เล่นไปเรื่อย <<