[Honkai Impact 3] Abyss 26 -28 June 2020 [ควอนตัมเอกพจน์ – เรดโลตัส]

โหมดอบิส หรือควอนตัมเอกพจน์ของเกม Honkai Impact 3 โหมดนี้สามารถทำให้เก็บคริสตัลได้จำนวนมาก ซึ่งเป็นโหมดทดสอบความสามารถของกัปตันก็ว่าได้เพราะว่าจะต้องสู้กับศัตรูจำนวนมากหลากหลายรูปแบบ หากกัปตันสามารถผ่านไปอยู่ในชั้นสูงๆ ความยากก็จะเพิ่มขึ้นตามมา บทความนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการผ่านควอนตัมเอกพจน์ในสัปดาห์นี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ควอนตัมเอกพจน์ – เรดโลตัส

สำหรับวาลคิเรียที่ได้รับเพิ่มความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้น 50% ได้แก่

Bright Knight: Excelsis (BKE) / Valkyrie Gloria (VG) / Divine Prayer (DP) / Swallowtail Phantasm (SP) / Starlit Astrologis (SA) / Herrscher of the Void (GK) / Vermilion Knight (VK) / Flame Sakitama (FS) / Azure Empyrea (AE)

ซึ่งวาลคิเรียทั้งหมด 6 ตัวดังกล่าวเป็นตัวที่เหมาะและแนะนำให้ใช้ในการลงควอนตัมเอกพจน์ในรอบนี้ เพราะบัพเพิ่มความเสียหาย 50% ทำให้สร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นเราควรจัดทีมโดยมีวาลคิเรียเหล่านี้อยู่ด้วยเพื่อใช้บัพของด่านให้เป็นประโยชน์ โดยทีมแนะนำสำหรับลงควอนตัมเอกพจน์ – เรดโลตัสจะมีแบ่งดังต่อไปนี้

ทีมสายดาเมจธาตุ

[วาลคิเรียคนที่ 1] Valkyrie Gloria / Vermilion Knight / Flame Sakitama มีการโจมตีเป็นธาตุไฟใช้เป็นตัวดาเมจหลักของทีม รองลงมาให้เลือกวาลคิเรียธาตุอื่นๆ ลงทีม

[วาลคิเรียคนที่ 2] ให้เลือกเป็นสายซัพธาตุช่วยทีมมา 1 คน ระหว่าง Wolf’s Dawn มีเกราะกันดาเมจธาตุ และเพิ่มดาเมจธาตุให้ทีมเมื่อแรงค์ SS, Phoenix เก็บเกจไฟครบ 4 ช่องจะทำให้ศัตรูโดนดาเมจธาตุแรงขึ้น (เมื่อเก็บเกจครบ 4 ช่องให้สลับตัวดาเมจหลักลงมาได้เลย) หรือ Azure Empyrea เน้นตีด้วยสกิลหยินหรือท่าไม้ตายจะทำให้ศัตรูโดนดาเมจธาตุเพิ่มขึ้น

[วาลคิเรียคนที่ 3] ให้เลือกระหว่างใส่สายซัพธาตุเพิ่มอีก 1 คน หรือเลือกสายดาเมจธาตุเพิ่มอีก 1 คนแทน โดยวาลคิเรียสายธาตุอีกคนแนะนำให้เลือก Flame Sakitama (FS หรือยาเอะไฟ) ก็ได้เพราะเป็นได้ทั้งสายซัพธาตุ และตัวดาเมจเลยทีเดียว (สามารถเลือกเป็นตัวดาเมจธาตุคนอื่นแทนได้)

อาวุธและสติกม่าสำหรับ Valkyrie Gloria

เซ็ตอาวุธและสติม่าที่แนะนำสำหรับ Valkyrie Gloria มีดังนี้

[Set 1] อาวุธประจำตัว Eos Gloria และสติกม่า Leeuwenhoek (บน และล่าง) Thales (กลาง) เซ็ตสำหรับสายดาเมจธาตุไฟแรงที่สุดสำหรับเธอ

[Set 2] อาวุธ Lucia (สามารถผลิตได้ด้วยคอร์ดำ 150 ชิ้น), สติกม่า Fu Hua Musician เป็นสติกม่าสายดาเมจกึ่งไปทางซัพ เมื่อสลับเพื่อนในทีมลงมาแทนจะได้บัพดาเมจเพิ่มขึ้น (สามารถผลิตได้ด้วยคอร์ขาว 150 ชิ้น และชิ้นส่วนฮงไก 50 ชิ้น)

[Set 3] อาวุธ Plasma Lance (สามารถผลิตได้ใช้ชิ้นส่วนฮงไก 100 ชิ้น), สติกม่า Shigure Kira สติกม่าสำหรับสายดาเมจธาตุเริ่มต้นที่ทุกคนควรมีติดคลังใช้ได้ดีสำหรับผู้เล่นเริ่มต้น (สามารถผลิตได้ใช้ชิ้นส่วนฮงไก 70 ชิ้น)

อาวุธและสติกม่าสำหรับ Vermilion Knight 

เซ็ตอาวุธและสติกม่าที่แนะนำสำหรับ Vermilion Knight ดังนี้

อาวุธ Godslayer – Surtr หรือ Might of An-Utu สติกมา Thales (บน,กลาง) Fuxi (ล่าง) สามารถทำดาเมจไฟดีมากและยังสามารถใช้เซ็ทเดียวกันกับ Valkyrie Gloria ได้คือเซ็ตสติกม่า Leeuwenhoek (บน และล่าง) Thales (กลาง) ก็ได้เช่นกัน

แนะนำปานซัพธาตุเพื่อใส่สำหรับตัวซัพธาตุที่เราเลือกนำไปใช้ Wolf’s Dawn, Phoenix, Azure Empyrea

[Set 1] อาวุธ Nebulous Duality ถุงมือสกิลใช้งานเพิ่ม SP 3 หน่วยต่อ 1 วินาที มีผลอยู่ 10 วินาที และเมื่อ Phoenix ใช้การโจมตีแบบ Combo ดาเมจรวมจะเพิ่มขึ้น 6% สามารถเก็บได้สูงสุด 3 ชั้น แต่ทีเด็ดของอาวุธนี้คือเมื่อผู้ใช้ออกจากสนามจะเพิ่มดาเมจรวมให้เพิ่มร่วมทีม 4% ต่อชาร์จที่ทำไว้ มีระยะเวลาอยู่ 15 วินาที

สติกม่า Jin Shengtan สติกม่าดีที่สุดในการซัพธาตุรวมถึงเมื่อใส่ 2 ชิ้น เมื่อโจมตีจะสร้างพื้นที่ Aura Blue Phoenix เพื่อนร่วมทีมจะสร้างความเสียหายธาตุทุกธาตุเพิ่มขึ้นอีก 30% และ ศัตรูในระยะรับความเสียหายธาตุทุกธาตุเพิ่มขึ้นอีก 10% ใส่ครบ 3 ชิ้นจะได้ระยะเวลา Aura Blue Phoenix อีก 3 วินาที รวมเป็น 9 วินาที

[Set 2] อาวุธ Grips of Tai Xuan ถุงมือ Divine Key Weapon (กุญแจสวรรค์) ได้จากแมป Co-op Raid (Matrix Space Raid) ซึ่งสกิลอาวุธสามารถ Time Lock ใส่ศัตรูได้ 1 ตัว สามารถช่วยในการต่อสู้บอสระหว่างชั้นได้ดี

สติกม่า Roald Amundsen เมื่อใส่ครบทั้ง 3 ชิ้นทั้งทีมได้รับได้รับบัพดาเมจธาตุ ไฟ, สายฟ้า, น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น 10% ไม่สามารถแสดงผลซ้อนทับได้

ทีมสายดาเมจกายภาพ

[วาลคิเรียคนที่ 1] Bright Knight: Excelsis, Swallowtail Phantasm เป็นดาเมจหลักสำหรับสายกายภาพแถมได้รับบัพดาเมจเพิ่มขึ้น 50% ในรอบนี้อีกด้วย หรือเลือกวาลคิเรียดาเมจสายกายภาพทำของไว้เยอะที่สุดลงก็ได้เช่นกัน

[วาลคิเรียคนที่ 2] ให้เลือกเป็นสายซัพกายภาพช่วยทีมมา 1 คน ระหว่าง Yamabuki Armor มีเกราะป้องกันดาเมจกายภาพให้กับเพื่อนทั้งทีม การกดโจมตีปกติ 1 ครั้งจะทำให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแอลดพลังป้องกันของเป้าหมาย, Divine Prayer มีท่าไม้ตายฮิลได้ เมื่อไม่ได้อยู่ในสนามจะสุ่มสร้างดีบัพลดพลังป้องกันใส่ศัตรู หรือ Celestial Hymn มีท่าชาร์จโจมตีลดพลังป้องกันศัตรู และมีท่าไม้ตายช่วยรวบศัตรูมาอยู่ตรงกลางทำให้ตัวดาเมจในทีมโจมตีได้แรงขึ้นอย่างมาก

[วาลคิเรียคนที่ 3] ให้เลือกระหว่างใส่สายซัพกายภาพเพิ่มอีก 1 คน หรือเลือกสายดาเมจกายภาพเพิ่มอีก 1 คนแทน (เลือกตัวที่เราทำเอาไว้มากสุดจะช่วยทีมได้ดี)

อาวุธและสติกม่าสำหรับ Swallowtail Phantasm

ในครั้งนี้จะขอแนะนำ Swallowtail Phantasm เนื่องจากหาฟาร์มในเกมได้ง่ายทำแรงค์ SS ขึ้นไปได้ไม่ยาก เซ็ตอาวุธและสติม่าที่แนะนำมีดังนี้

[Set 1] อาวุธประจำตัว Undine’s Tale และสติกม่า Dirac เป็นเซ้ตประจำตัวที่จะทำให้เธอสามารถสร้างดาเมจได้สูงขึ้นอย่างมาก

[Set 2] อาวุธ Senescence, สติกม่า Marco Polo (บน และล่าง), Ekaterina (กลาง) เป็นเซ็ตผสมที่มีดาเมจแรงไม่น้อยหน้าเซ็ตประจำตัวเลยทีเดียว (ตัวของอาวุธและสติม่าสามารถผลิตได้ทั้งหมด)

[Set 3] อาวุธ Plasma Lance (สามารถผลิตได้ใช้ชิ้นส่วนฮงไก 100 ชิ้น), สติกม่า Ryunosuke Akutagawa สติกม่าสายกายภาพเริ่มต้นที่สามารถใช้ได้ทุกสถานะการควรมีติดคลังเอาไว้ใช้ได้ดี (สามารถผลิตได้ใช้ชิ้นส่วนฮงไก 70 ชิ้น)

แนะนำปานซัพกายภาพเพื่อใส่สำหรับตัวซัพกายภาพที่เราเลือกนำไปใช้ Yamabuki Armor, Divine Prayer และ Celestial Hymn 

แนะนำอาวุธ Yamabuki Armor

ชิ้นที่ 1 อาวุธ Briareus EX สุดยอดปืน 6 ดาว อัพเดทมาใน Version 3.9 นี้ด้วยสกิลอาวุธทำให้ศัตรูติด Time Lock เป็นกลุ่ม และติดสถานะอ่อนแอลดเกราะของศัตรูทั้งหมดในระยะถึง 65% อีกทั้งระยะเวลาของดีบัพอ่อนแออยู่นานถึง 10 วินาที ช่วยให้เราสามารถกำจัดศัตรูได้ง่ายขึ้นมาก

ชิ้นที่ 2 อาวุธ Star ShattererVikrant สกิลอาวุธจะต่อยพื้นสร้างพื้นอาณาเขตทำให้เป้าหมายในระยะติดสถานะ อ่อนแรงพลังโจมตีลดลง รวมถึงทั้งทีมจะทำดาเมจรวมใส่ศัตรูที่ติดสถานะอ่อนแรงเพิ่มขึ้นอีก 15% เป็นปืนอีกกระบอกไม่ควรมองข้ามได้

แนะนำอาวุธ Divine Prayer

อาวุธ Mjolnir สกิลอาวุธจะเรียกปืน Mjolnir ขนาดใหญ่ฟาดลงด้านหน้าพร้อมติดสถานะอ่อนแอลดเกราะของศัตรูทั้งหมด 80%

แนะนำอาวุธ Celestial Hymn 

อาวุธ 11th Leitourgia กางเขนประจำตัวของ Celestial Hymn สกิลอาวุธปักกางเขนลงที่พื้นเพื่อนร่วมทีมเพิ่มอัตราการติดคริอีก 20% และการโจมตีทั่วไปได้รับอัตราฟื้นฟู SP มากขึ้นอีก 10%

แนะนำสติกม่าซัพกายภาพ

[Set 1] สติกม่า Gustav Klimt (บน และกลาง) เมื่อใช้สกิลอาวุธเพื่อนร่วมทีมจะเพิ่มดาเมจกายภาพอีก 10% และศัตรูในระยะ 6 เมตรของผู้ใช้สกิลอาวุธจะรับดาเมจกายภาพมากขึ้นอีก 10% สติกม่า Isaac Newton (ล่าง) ศัตรูที่โดนโจมตีจะรับความเสียหายทั้งหมดอีก 31% แลกมากับศัตรูโจมตีเราแรงขึ้นเช่นกัน แต่ถ้าหากเราใช้งานได้ถูกจังหวะจะสามารถจัดการศัตรูได้เร็วมาก

[Set 2] สติกม่า Tesla Band (บน) เมื่อออกจากสนามรบเพื่อนร่วมทีมได้ดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น 10% สติกม่า Beethoven (กลาง) เมื่อออกจากสนามรบเพื่อนร่วมทีมได้ดาเมจกายภาพระยะประชิดเพิ่มขึ้น 15% สติกม่า Isaac Newton (ล่าง) ศัตรูที่โดนโจมตีจะรับความเสียหายทั้งหมดอีก 31% แลกมากับศัตรูโจมตีเราแรงขึ้น

[Set 3] สติกม่า TheresaOrigins Set (สามารถผลิตได้ใช้ชิ้นส่วนฮงไก 80 ต่อ 1 ชิ้น) 3 ชิ้น การโจมตีปกติ ท่าคอมโบ และท่าชาร์จโจมตีของเพื่อนร่วมทีมได้ดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น 15%

หลังจากผ่านทั้งหมด 10 ชั้น กัปตันจะสามารถเข้าสู่ส่วนที่มีการแข่งขันเพื่อชิงอันดับว่าใครจะอยู่ใครจะตกอันดับไปในรอบนี้ มาดูกันว่าในสัปดาห์นี้บัพพื้นที่และบอสเป็นอย่างไรกัน

บัพพื้นที่ในสัปดาห์นี้เป็น ”จุดปะทุ” บัพนี้ทำดาเมจไฟจำนวนหนึ่งและศัตรูรับความเสียหายไฟเพิ่มขึ้นถึง 70% การโจมตีจะทำให้ศัตรูติดไฟไหม้ระยะเวลา 12 วินาที

บอสในรอบนี้คือ Argent Knight: Artemis

บอสแพ้ไฟสามารถใช้ดีบัพไฟไหม้ช่วยในการทำดาเมจได้มากขึ้น ให้ใช้วาลคิเรียสายดาเมจธาตุไฟทำของไว้เยอะสุดอีกทั้งบัพพื้นที่จะช่วยเหลือในการผ่านได้มากยิ่งขึ้น ตัวละครแนะนำในการจัดการบอสคือ Vermilion Knight ท่าโจมตีโดยการชาร์จสามารถเพิ่มเกจไฟไหม้ได้และ Azure Empyrea การโจมตีครั้งที่ 4 ช่วยให้ติดไฟไหม้ได้เช่นกัน เมื่อบอสติดไฟไหม้จนเต็มให้กดบัพพื้นที่และทำดาเมจใส่ให้เยอะที่สุด

อาวุธและสติกม่าสำหรับ Vermilion Knight 

เซ็ตอาวุธและสติกม่าที่แนะนำสำหรับ Vermilion Knight ดังนี้

อาวุธ Godslayer – Surtr หรือ Might of An-Utu สติกมา Thales (บน,กลาง) Fuxi (ล่าง) สามารถทำดาเมจไฟดีมากและยังสามารถใช้เซ็ทเดียวกันกับ Valkyrie Gloria ได้คือเซ็ตสติกม่า Leeuwenhoek (บน และล่าง) Thales (กลาง) ก็ได้เช่นกัน

ข้อควรคำนึงถึงเสมอ

  1. ให้ใช้ตัวชนะไทป์ จักรกล (Mech) ชนะทาง ชีวภาพ (Bio) / ชีวภาพ (Bio) ชนะทาง พลังจิต (Phy) /พลังจิต (Phy) ชนะทาง จักรกล (Mech) ส่วนควอนตัม (Quantam) ไม่แพ้ไทป์ไหนเลยแต่จะแพ้ และชนะไทป์ควอนตัม (Quantam) ด้วยกันเอง หากไม่สามารถหาตัวชนะทางได้ให้ใช้วาลคิเรียแบบไทป์ชนไทป์แทน
  2. พยายามไปตีเป้าหมายที่โจมตีระยะไกลก่อน เช่นพวกเดธลี่ธนู, หุ่นยิงขีปนาวุธ เป็นต้น เพราะว่าพวกตัวที่ตีระยะใกล้จะเดินเข้ามาหาเราเอง
  3. พยายามโจมตีศัตรู 2 ตัวขึ้นไป ถ้าหากศัตรูมี “เส้นลิงค์” ระหว่างกันแนะนำให้ตีพร้อมกันได้จะทำดาเมจได้เยอะอย่างมาก
  4. พยายามหลบให้ถูกจังหวะบ่อยๆ เพื่อใช้บัพพื้นที่จะช่วยให้ผ่านได้ง่ายขึ้น
  5. หลังจากบัพพื้นที่ทำงานให้ใช้ท่าไม้ตายทำดาเมจในช่วง 12 วินาที จะสร้างดาเมจได้สูงขึ้นจากเดิมอย่างมาก

จบบทความนี้กันไปเรียบร้อยแล้วหวังว่าไกด์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะ! ถ้าชอบก็มาติดตามกลุ่มของเราได้ที่ Honkai Impact 3 TH [-กลุ่มคนไทย-]

Facebook Comments